Magyar történet

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Magyar történet
A Magyar Történet 1935-ös második kiadása
A Magyar Történet 1935-ös második kiadása
Szerző Hóman Bálint, Szekfű Gyula
Ország Magyarország
Nyelv magyar
Téma magyar történelem
Kiadás
Kiadó Királyi Magyar Egyetemi Nyomda
Kiadás dátuma 1928
Média típusa könyv

A Magyar történet egy történelmi monográfia sorozat Hóman Bálint és Szekfű Gyula tollából és szerkesztésében, amely a honfoglalástól kezdve egészen a XX. század elejéig tárgyalja a magyar nép történelmét. A könyvsorozat a magyar történelem egyik reprezentatív feldolgozása, a 20-as 30-as évek egyik jellegzetes szellemi alkotása.

Tartalma[szerkesztés]

Az eredetileg nyolc, majd öt kötetbe szerkesztett monográfia sorozat 7 „könyvet” tartalmaz. A részletes leírások mellett, minden „könyv” végén „időrendi áttekintés” található, amely 3 oszlopba (köztörténet, anyagi műveltség, szellemi műveltség) rendezve sorolja fel az egyes történelmi eseményeket. Minden fejezethez szakirodalmi jegyzék is tartozik, amely nem csak felsorolja, hanem értékeli is az addigi szakirodalmat.

Előszó[szerkesztés]

A Magyar történeti ismeretnek egyedüli forrásai hosszú időn át a Bonfini és Istvánffy Miklós művei voltak. Hét-nyolc nemzedék merítette egész történeti tudását a két nagy humahista munkáiból, míg végre a XVIII. század tudományos törekvései új feldolgozásra adtak ösztönzést. s ez idő óta minden emberöltő meghozta a magyar történet újabb és újabb összefoglaló feldolgozását...

A Magyar Történet e második kiadása felöleli az elsőnek teljes anyagát, de az újabb kutatások eredményei alapján kiegészíti, bővíti, részletkérdésekben néhol módosítja is annak előadását. Az irodalmat ismertető függelékben megfelelő utalásokkal jelzett kiegészítések és módosítások mitsem változtattak a mű szellemén, a szerzők felfogásán, de nem egyhelyt világosabbá és szabatosabbá teszik az elbeszélést; közelebb óhajtják hozni a mult történéseket a jelenkori olvasóhoz.

Tartalomjegyzék[szerkesztés]

Könyvszám
Cím, fejezetcímek
Felölelt időszak
Szerző
I. könyv Őstörténet • Törzsszervezet • Keresztény királyság
A szerzők előszava. – A magyarok eredete és őshazája. – Népvándorlás. – A Meotisz partján. – Etelköz. – A honfoglaló magyarok. – Honfoglalás. – Nyugati és balkáni hadjáratok. – A törzsszervezet bukása. – A magyar nép megtérése és a katholikus egyház megszervezése. – Szent István királysága. – Küzdelem a pogány reakcióval és a német világhatalommal. – Belső fejlődés. Törvényhozó és szervező munka. – Horvátország, Dalmácia és Bosznia megszerzése. Összeütközés a görög hatalommal. – III. Béla: A magyar birodalom. – Kútfők és irodalom.
kezdetek – 1196
Hóman Bálint
II. könyv A rendiség kialakulásának kora
Nagyhatalmi törekvések. – Az Aranybulla korának politikai és társadalmi mozgalmai. – Tatárveszedelem. Osztrák és cseh háborúk. – Oligarchia. – Küzdelem a trónért és hatalomért. – A rendi állam közhatalmi szervezetének kiépítése. – Kútfők és irodalom.
11961342
Hóman Bálint
III. könyv A magyar nagyhatalom • A magyar renaissance • Mohács
Világuralmi tervek. – A középkori magyar nagyhatalom. – A rendi társadalom szervezete. – A renaissance felé. – Küzdelem a török ellen. – A magyar renaissance-állam. – A rendek uralma Mohácsig. – Kútfők és irodalom.
13421526
Hóman Bálint, Szekfű Gyula
IV. könyv A tizenhatodik század
Előszó a IV. és V. kötethez. – A polgárháború és a háromrészre osztás. – A Habsburg-királyság berendezése. – A kereszténység védőbástyája. A védelem királyi szervezése. – Az új nagybirtok kifejlődése és nemzeti szerepe. – A vallási kérdés: a hitújítás. – Az erdélyi kérdés. A fejedelemség kialakulása. – A német uralom kifejlődése Bocskay nemzeti reakciójáig. – Kútfők és irodalom.
15261606
Szekfű Gyula
V. könyv A tizenhetedik század
Föld és népe a török hódítás korában. – Az erdélyi-magyar államrendszer. A vallásügy. – A vécsi abszolutizmus útján. – Kútfők és irodalom.
16061687
Szekfű Gyula
VI. könyv A tizennyolcadik század
Az új leopoldi berendezkedés és a Rákóczi-felkelés. – A barokk-rendi korszak. – A felvilágosodás. – Kútfők és irodalom.
16871791
Szekfű Gyula
VII. könyv A tizenkilencedik és huszadik század
A rendi nacionalizmus. – A reformnacionalizmus. – Negyvennyolctól hatvanhétig. – A kiegyezési korszak. – Kútfők és irodalom.
17911914
Szekfű Gyula

Kiadások[szerkesztés]

  1. Első kiadás: Budapest, 1928, Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, elektronikus elérés: [1]
  2. Második, bővített, teljes kiadás: Budapest, 1935, Királyi Magyar Egyetemi Nyomda
  3. Reprint kiadás: Maecenas Kiadó, 1990 (Az 1936-os 5 kötetes kiadás nyomán)

Külső hivatkozások[szerkesztés]

Kapcsolódó szócikkek[szerkesztés]