Kertész-Bakos Ferenc

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Kertész-Bakos Ferenc
Született 1961. (61 éves)
Budapest
Állampolgársága magyar
Nemzetisége magyar
Foglalkozása politikus
Tisztsége polgármester (2019–, Rigács)

Kertész-Bakos Ferenc (Budapest, 1961 ) magyar politikus. Legmagasabb Magyarországon elismert végzettsége: érettségi.[1]

Szakmai és társadalmi tevékenysége[szerkesztés]

Kezdetben filmklubokat szervezett pesti barátainak és filmesztétika előadásokat tartott a spanyol szürrealizmus, az angol új hullám és az amerikai western filmelemzéseivel[forrás?]. A '80-as évek végén megalapította a rövid ideig működő Artfórum Egyesületet, amiből hamarosan kinőtt az úgynevezett artkino hálózat[forrás?]. Saját bevallása szerint közgazdász diplomát és PhD fokozatot szerzett a Madison Intézetben (USA), papírjait azonban újságírói kérésre nem mutatta be, s nem is honosította őket, ezért oknyomozó újságírók szerint valódi felsőfokú végzettséggel valójában nem rendelkezik.[2] [3] [4] Posztgraduális jogi mesterképzését (LLM) saját bevallása szerint Lengyelországban (Warsaw Management University) végezte, azonban újságírói vélemény szerint ilyen képzés ezen az egyetemen nem működik.[5] [6]

Közben 2003-ban pályázati szakértői oklevelet szerez Miskolcon, Magyarország uniós csatlakozásakor az EU Pályázati Szakértők Szövetségének önkormányzati ügyekért felelős elnökhelyettese, majd a szervezet elnöke.[7] Ebben az időszakban projektmenedzsmentet tanít.

2010-től gazdaságetikai kérdések felé fordul, munkáiban élesen kritizálja a társadalmi eszképizmus és erkölcsrelativizmus által jellemzett posztmodern társadalmat. 2012-ben megjelenik Politikai okkultizmus című könyve, melyben a kapitalizmus logikájából törvényszerűen következő ellenkulturális mozgalmak magyarországi megjelenéseit elemzi. A New Age és az újpogányság szemléletének térhódítását a nemzetközi szabadkőművesség ideológiai győzelmének tekinti, amellyel szemben csak a kereszténységhez való visszatérésben lát általános érvényű megoldást. Elmélete szerint vallás nélkül hiányos a társadalom, szükség van valamire, amely a hagyományos vallásokhoz hasonlóan átfogóan foglalkozik az emberi léttel. A felvilágosodás forradalmait követően a keresztény gondolkodás helyébe a közgazdasági elmélet és gyakorlat került a középpontba, és nem csak a gazdasági élet, hanem a társadalom egésze is úgy alakult át, hogy a gazdasági növekedés szolgálatába álljon. Az „isten” ebben az esetben a gazdasági növekedés, a vallást gyakorló embereket pedig „fogyasztói társadalomnak” nevezik. A kapitalizmus új vallása a növekedésben keresi a megváltást. A „megváltás” a kapitalizmus tanai szerint a szegénységből és az azzal járó bajokból való szabadulást jelenti.[8]

2019-ben a Veszprém megyei Rigács község polgármesterének választották.[9][10]

Társadalomkritikája[szerkesztés]

Kertész-Bakos szerint a modern kor az irányvesztettség kora, mely világnézeti, vallási és erkölcsi téren a legnagyobb kihívást jelenti a társadalomnak. A folyamat eredménye a közös irányadó értékrend elvesztése, a teljes irányvesztés, amikor az ember teljesen önmagára van utalva. És ha nincs egy abszolút mérce, ami irányt, biztos talajt adna számára, akkor nem csoda, hogy a gondolkodásmódja szélsőségesen szubjektív: igaz az, amit igaznak tart. A kapitalizmus vallásában élő ember erkölcse az adott helyzettől, illetve környezetének erkölcsi színvonalától függ, tehát a morális igazságot a többségi gyakorlat határozza meg. A vallásossága szinkretista és individualista: vagyis mindenből összeválogatja a neki tetszőt, így megszülető igazságegyvelegével pedig a saját vallásosság igényét igyekszik kielégíteni. Ahogyan elgépiesült a kapitalizmus emberének mindennapi élete, úgy váltotta fel az irányvesztettség következtében a "modernitás"-nak a tudományba, észbe vetett vakhitét az élményközpontú, individualista „posztmodernitás”, előállítva a nyugatinak nevezett kultúra ellenkulturális mozgalmait.[11]

Tudományszervezési programja[szerkesztés]

A John Henry Newman Felsőoktatási Képzési Központ elnöke, a Wekerle Sándor Üzleti Főiskola kutatótanára, majd fejlesztési főigazgatója.[12] Tudományszervezési tevékenységet folytat, megalapítja az úgynevezett Jövőegyetem projektet. Érvelése szerint napjaink élvonalbeli egyetemei jobban hasonlítanak a középkori keresztény universitasra, mint sokan gondolnák. A középkori egyetem több hallgatói generáció gyűjtőhelye volt, oktatott, kutatott, nevelt, a szerzetesi iskola pedig még gazdasági tevékenységet is folytatott. Az agrárium, az élelmiszeripar, valamint a kézműipar legmagasabb hozzáadott-értéket képviselő egységei a studium generale-k tőszomszédságában működő műhelyekben, gazdaságokban voltak fellelhetők a keresztény Európában. A 21. századi vállalkozó egyetem fizikai és virtuális tere a kontinentális felvilágosodás romboló hatását orvosolva ismét integrálja az oktatás, a kutatás, a termelés, a művészet funkcióit, és mindezek eredményeit minden felnőtt generáció számára hozzáférhetővé teszi. A jövőegyetem épít a keresztény egyetemi tradíció számos elemére azáltal, hogy sokkal nagyobb jelentőséget tulajdonít a kutatási eredmények képzési helyen történő gyakorlati hasznosulásának. A jövőegyetem urbanisztikai szempontból is gyökeresen átértelmezi az egyetemről alkotott korábbi fogalmainkat (ebben is nagyban hasonlítva a középkori szerzetesi iskolák multifunkciós jellegéhez). A jövőegyetem ugyanis hasznosítja az interneten keresztüli kurzusokat nyújtó un. virtuális egyetem szolgáltatásai miatt egyre alacsonyabb kihasználtságú kampuszok feleslegessé váló köztereit. Megfogalmazása szerint a 21. századi felsőoktatás feladata nem pusztán az, hogy a jelenkor gazdasági szerkezete számára biztosítsa a szakember-utánpótlást, hanem ennél jóval több: a hagyományos értékekre fókuszáló szocializáció, a tradicionális normarendszer áthagyományozása, az igazság forrását megismerni szándékozó tudás iránti igény kialakítása, valamint az ehhez való képességek kibontakoztatása. A felsőoktatás újraalapozásának szükségessége nem csak a túlterhelt egyetemi szféra mai gazdasági krízisére, hanem a kontinentális felvilágosodás eleve romboló hatásaira vezethető vissza. A jólétinek nevezett, ráadásul posztkommunista felhangokkal terhelt magyar társadalom intellektuális köreiben domináló erkölcsrelativizmus, valamint az akadémiai világot és a tanszékeket jellemző dekadens szellemi elitek a keresztény-konzervatív gondolkodókat hosszú ideig kiszorították az egyetemekről. A racionalizmus örököseként fellépő kutatók, művészek és egyetemi oktatók viszont a hagyományos munkaerkölcs és a társadalmi tradíciók megvetésére sarkallták a tömegesedő egyetemeken koncentrálódó ifjúság legtehetségesebb, legaktívabb tagjait. A meredeken növekedő államháztartási forrástömeget lekötő felsőoktatás egyre romló képzési színvonalat volt csak képes nyújtani a hierarchikus rendet teljes egészében elvető, gyenge tanulói morállal rendelkező hallgatóság számára. A jólétinek nevezett állam erkölcsi és gazdasági csődje nyilvánvaló. A társadalmi eszképizmus, azaz a korábban általánosan elfogadott normák és közerkölcsök világából való kivonulás igénye a komplex humán-reprodukciós mechanizmus teljes ellehetetlenülésének veszélyével fenyeget.[13]

Botrányai[szerkesztés]

Kertész-Bakos Ferencet több sajtóhírben is azzal vádolták, hogy a New York-i bejegyzésű Pro Deo State University (PDSU) dékánjaként a saját, illetve több magyar közéleti személyiség kétes doktori címének kiadásában is szerepet játszott,[14] melyet az érintett többször is cáfolt:[15] a PDSU magisztrátusa 2004-ben valóban adományozott egy magyar személynek tiszteletbeli doktori címet, Kertész-Bakos Ferenc azonban csak 8 évvel később, 2012-ben került az egyetem magyarországi alapítványához kurátorként, nevezetesen a Magyarországon bejegyzett Pro Deo State University Közép-Európai Tudományos Alapítványhoz, melynek befolyása sem az amerikai egyetem működésével kapcsolatban, sem az egyetemi tiszteletbeli címek odaítélésében nincs.[16]

Az Alapítvány 2012 és 2014 között különböző médiaképzésekkel jelentkezett a magyar oktatási piacon, így például nemzetközi dokumentarista mesterkurzust hirdetett operatőröknek és filmrendezőknek, ahol a kurzus tiszteletbeli rektora, a zsűri elnöke Sára Sándor, a Nemzet filmművésze, tiszteletbeli dékánja, a kurzus vezetője Kisfaludy András filmrendező, tanárai Mihályfy László és Tari János filmrendezők voltak.[17]

A Kertész-Bakos Ferenc által alapított John Henry Newman Oktatási Központ Sümegen közösségi főiskolát akart indítani a Magyar Nemzeti Bank alapítványainak támogatásával, a leendő intézmény azonban politikai hecckampány áldozatává vált,[18] az üzemeltető céget feljelentették azzal, hogy a pénzek jelentős részét jogtalanul használták fel és a könyvvizsgáló szerint Kertész-Bakos szerepét tisztázni kell büntetőjogi szempontból.[19] Az alapítók szerint a lejáratókampány célja az intézmény keresztény szellemiségének ellehetetlenítése volt.[20] Kertész-Bakos Ferencet a sikkasztás vádja mellett hamis doktori fokozat használatáért is feljelentették. A rendőrség a sikkasztás gyanujában bűncselekmény hiányában zárta le a nyomozást, míg a hamis doktori fokozat használatának vádjával vizsgát közokirat hamisítás alól a bíróság felmentette.[21][22]

Publikációi[szerkesztés]

Könyvek:

 • Politikai okkultizmus: hamisított történelem az Arvisuráktól a pálosokig. Budapest, magánkiadás, 2012.[23]
 • Globalizáció és társadalom (társszerzők: Matus János, Fülep Dániel) Budapest, Jövőegyetem könyvek, 2015.[24]
 • Gazdaság - Etika - Globalizáció (társszerzők: Bod Péter Ákos, Matus János, Hollós János, Benvin Sebastian Madassery, Zsebők Csba, Lakó, Sándor, Barsi Balázs, Gabriele Kuby, Fülep Dániel) Budapest, Jövőegyetem könyvek, 2016.[25]
 • Monetáris politikai innovációk (társszerzők: Suha György, Matus János, Lakó Sándor) Budapest, Jövőegyetem könyvek, 2016.[26]
 • Az önellátó vidék (társszerző: Niklós András) Budapest, World Promotion, 2019.[27][28]
 • Pályázati projektek tervezése (társszerzők: Téglás Sándor, Bíró Tamás) Budapest, World Promotion, 2019.[29]

Gazdasági publikációk:[30]

 • Matematikai-közgazdasági modellek alkalmazásának lehetőségei a geofizikai kutatások energetikai tervezésénél és elemzésénél.
 • A szövetkezeti modell, mint modernizációs erőforrás.
 • A pályázatfigyelés és a probléma.
 • A pályázatírás logikai keretmegközelítés módszere.
 • A felsőoktatás átalakulása.
 • Agrár és vidékfejlesztési program rövid és hosszútávon.
 • EU pályázati tapasztalatok.
 • Cél a céltámogatás.
 • Többféle forrás a környezetvédelemre.

Vallás és társadalom gyüjtőcímű előadásai:

 • A globális etika kritikája
 • A kapitalizmus „teológiája”
 • Kereszténység és nemzettudat
 • A hit kötelezettsége
 • Keresztények a társadalomban
 • Szexuális forradalom szerepe a nyugati kultúra lebontásában
 • A magyarság történelmi gyökereinek nyomában
 • A lovagság társadalmi szerepe a 21. században
 • A Magyar Pálos Rend 800 éves története
 • Kereszténységről a közéletben
 • A Magyar Pálos Rend erdélyi visszatelepülése
 • Jézus magyar volt? Történelmi sületlenségek tárháza
 • Okkult legendák a Pálos Rend körül
 • Nemzet és vallás
 • Mátyás király legendái és a Pálos Rend titkai
 • A gnoszitkus tanítások és a magyar néphagyomány hamis párosítása
 • Keresztény és nem keresztény szimbólumok
 • Állam és nemzet
 • Tévtanítások a magyarságról
 • Az újpogányság

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. Most polgármesterként használja az áldoktoriját, korábban az MNB közpénzmilliói tették hírhedtté (magyar nyelven). 24.hu, 2021. március 3. (Hozzáférés: 2021. március 3.)
 2. Bizarr diplomagyár épült Sümegen Isten és az MNB támogatásával
 3. Doktor Nonszensz és a többiek – Zavaros keresztény „főiskola-alapítás” Sümegen (magyar nyelven). magyarnarancs.hu, 2016. április 28. (Hozzáférés: 2019. augusztus 20.)
 4. Most polgármesterként használja az áldoktoriját, korábban az MNB közpénzmilliói tették hírhedtté (magyar nyelven). 24.hu, 2021. március 3. (Hozzáférés: 2021. március 3.)
 5. Polgármester – Rigács (magyar nyelven). (Hozzáférés: 2020. november 15.)
 6. Most polgármesterként használja az áldoktoriját, korábban az MNB közpénzmilliói tették hírhedtté (magyar nyelven). 24.hu, 2021. március 3. (Hozzáférés: 2021. március 3.)
 7. http://vg.hu/gazdasag/jegyzek-a-palyazatirokrol-68014
 8. http://mek.oszk.hu/10800/10804/10804.pdf
 9. Rigács települési választás eredményei (magyar nyelven) (html). Nemzeti Választási Iroda, 2019. október 13. (Hozzáférés: 2020. január 28.)
 10. Polgármester (magyar nyelven) (html). Rigács Község Önkormányzata. (Hozzáférés: 2020. március 22.)
 11. http://orokimadas.hu/node/283
 12. https://scholar.google.com/citations?pagesize=100&user=kerteszdr.prodeo@gmail.com&user=osvqumUAAAAJ
 13. Archivált másolat. [2016. május 2-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2016. május 4.)
 14. Egyetemi diplomája sincs a zöldhatóság vezetőjének?
 15. Archivált másolat. [2017. január 3-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2017. január 2.)
 16. http://www.prodeosu.org/index.php?article_id=38
 17. PDSU Alapítvány. (Hozzáférés: 2019. augusztus 23.)
 18. http://estiujsag.hu/belfold/sumegen-egyre-zurosebb-dolgok-tortennek-valakinek-nagyon-kell-a-john-henry-newman-foiskola
 19. Elfuserált háttérhatalomnak csorgatta az MNB-alapítvány a közpénzt
 20. http://ahet.hu/belfold/sokakat-legfokepp-a-john-henry-newman-kozossegi-foiskola-szellemisege-zavarja-pal-atya-szerint
 21. http://os.mti.hu/hirek/130701/a_karpat-medencei_jovoegyetemert_egyesulet_kozlemenye
 22. Kamu volt minden feljelentés
 23. http://mek.oszk.hu/10800/10804/index.phtml
 24. http://mek.oszk.hu/14200/14266/index.phtml
 25. http://mek.oszk.hu/15000/15054/index.phtml
 26. http://mek.oszk.hu/16300/16339/index.phtml
 27. NSZL - LibriVision - Az önellátó vidék. nektar.oszk.hu. (Hozzáférés: 2019. augusztus 11.)
 28. OSZK - LibriVision - Az önellátó vidék - Példányinformáció. nektar.oszk.hu. (Hozzáférés: 2019. augusztus 11.)
 29. https://kerteszferenc.eoldal.hu/cikkek/esemenyek/
 30. https://www.mtmt.hu/

Források[szerkesztés]

További információk[szerkesztés]