Képzelet

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Olin Levi Warner, Imagination (1896). Kongresszusi Könyvtár Thomas Jefferson épület, Washington, DC

A képzelet új tárgyak, érzetek és gondolatok előállítása vagy szimulációja az elmében, az érzékek közvetlen közreműködése nélkül. Stefan Szczelkun úgy jellemzi, hogy az ember elméjében élmények képződnek, amelyek lehetnek múltbeli tapasztalatok újrateremtései, például élénk emlékek elképzelt változásokkal, vagy teljesen kitalált, esetleg fantasztikus jelenetek.[1] A képzelet segít abban, hogy a tudás alkalmazható legyen a problémák megoldása során, és alapvető fontosságú a tapasztalatok integrálásában és a tanulási folyamatban.[2][3][4][5] Az elmélet építésének megközelítését "fegyelmezett képzeletnek" nevezik.[6] A képzelet alapképzése a történetmesélés (narratíva) hallgatása,[2][7] amelyben a választott szavak pontossága az alapvető tényező a "világok felidézéséhez".[8]

A képzelet egyik nézete a megismeréshez kapcsolja,[9][10][11] és a képzeletet a mentális működésben használt kognitív folyamatnak tekinti. Néha pszichológiai képalkotással együtt használják. A képzeletbeli gondolkodás - spekulatívan - társulhat a racionális gondolkodással, abból kiindulva, hogy mindkét tevékenység magában foglalhat olyan kognitív folyamatokat, amelyek "alátámasztják a lehetőségekről való gondolkodást".[12]

A pszichológiában a "mentális képalkotás" kifejezést használhatjuk arra a folyamatra, amelynek során a tudatban felelevenednek a korábban az érzékszervi észlelés során felidézett tárgyak emlékei. Mivel a kifejezésnek ez a használata ellentétes a hétköznapi nyelvhasználattal, egyes pszichológusok inkább "képzésként" vagy " képalkotásként" írják le ezt a folyamatot, vagy "reproduktív" képzeletként beszélnek róla, szemben a "produktív" vagy "konstruktív" képzelettel. A konstruktív képzeletet tovább osztják az oldalsó prefrontális kéreg (LPFC) által vezérelt akaratlagos képzeletre és az akaratlan képzeletre (LPFC-független), mint például a REM-álom, az álmodozás, a hallucinációk és a spontán belátás.[13] A képzelet önkéntes típusai közé tartozik a módosítók integrálása és a mentális forgatás. Az elképzelt képeket, mind az újszerű, mind a felidézett képeket a "lelki szemeinkkel" látjuk.

A képzelet azonban nem tekinthető kizárólag kognitív tevékenységnek, mivel a testhez és a helyhez is kapcsolódik, különösen, hogy az anyagokkal és az emberekkel való kapcsolatteremtést is magában foglalja, ami kizárja azt az érzést, hogy a képzelet a fejben van elzárva.[14]

A képzelőerő történetekben, például mesékben vagy fantáziákban is kifejeződhet. A gyermekek gyakran használnak ilyen elbeszéléseket és színlelt játékot, hogy képzeletüket gyakorolják. Amikor a gyerekek fantáziát fejlesztenek, két szinten játszanak: először szerepjátékot használnak arra, hogy eljátsszák azt, amit a képzeletükkel kidolgoztak, a második szinten pedig ismét eljátsszák a kitalált helyzetet, úgy viselkedve, mintha az, amit kidolgoztak, tényleges valóság lenne.[15]

Történelme[szerkesztés]

Az imaginatio a görög phantasia kifejezés szokásos latin fordítása.[16] Arisztotelész A lélekről című művében a fantáziát (képzelet) a mentális képek alkotásának képességének tekintette, és megkülönböztette az érzékeléstől és a gondolkodástól. Úgy vélte azonban, hogy a gondolkodást mindig képek kísérik.[17]

A "lelki szemek" fogalma legalábbis Cicerónak a mentis oculira való hivatkozásáig nyúlik vissza, amikor a szónok megfelelő hasonlathasználatáról értekezik.[18]

Ebben a vitában Cicero megjegyezte, hogy a "vagyonának Syrtisére" és a "birtokainak Charybdisére" való utalások "túlságosan messzire mutató" hasonlatokat tartalmaznak; és azt tanácsolta a szónoknak, hogy ehelyett inkább csak "a szikláról" és "a szakadékról" beszéljen (illetve) - azon az alapon, hogy "az elme szeme könnyebben irányul azokra a tárgyakra, amelyeket láttunk, mint azokra, amelyeket csak hallottunk".[19]

A középkori kari pszichológiában a képzelet az emlékezet és a sensus communis mellett a belső ész egyik eszköze volt. Lehetővé tette a képek újrakombinálását, például az arany és a hegy érzékelésének kombinálásával az aranyhegy képzetét kapta.[20][21]

A "lelki szemek" fogalma angolul Chaucer (1387 körül) Canterbury meséinek Man of Law's Tale című művében jelent meg, ahol elmondja, hogy a három várban lakó férfi közül az egyik vak volt, és csak "lelki szemével" látott, vagyis azokkal a szemekkel, "amelyekkel minden ember lát, miután megvakult".[22]

Galilei a képzelet segítségével gondolatkísérleteket végzett, például arra kérte az olvasókat, hogy képzeljék el, milyen irányba repülne egy parittyából kiengedett kő.[23]

Leírás[szerkesztés]

A kifejezés általános használata arra a folyamatra vonatkozik, amikor a korábban látottak, hallottak vagy érzettek segítségével, vagy legalábbis csak részben vagy különböző kombinációkban, új, korábban nem tapasztalt képzetek alakulnak ki az elmében. Ez azzal is összefügghet, hogy valaminek vagy valakinek a lehetséges vagy lehetetlen kimenetelét gondoljuk ki az élet bőséges helyzeteiben és tapasztalataiban. Néhány tipikus példa következik:

 • Tündérmese
 • Kitaláció
 • A valósághűségnek a fantasyban és a tudományos-fantasztikus irodalomban gyakran alkalmazott formája arra hívja az olvasókat, hogy az ilyen történetek igaznak tűnjenek azáltal, hogy az elme olyan tárgyaira hivatkoznak, mint a fiktív könyvek vagy évek, amelyek nem léteznek a képzeletbeli világon kívül.

A képzelet, mivel nem korlátozódik a gyakorlati szükségszerűség követelményei által a pontos ismeretek megszerzésére, nagyrészt mentes az objektív korlátoktól. A társadalmi kapcsolatok és a megértés szempontjából nagyon fontos az a képesség, hogy valaki beleképzelje magát egy másik ember helyébe. Albert Einstein mondta: "A képzelet ... fontosabb, mint a tudás. A tudás korlátozott. A képzelet körülöleli a világot."[24]

A tudományos hipotézisek terén ugyanezek a korlátok terhelik a képzeletet. A tudományos kutatásban elért előrehaladás nagyrészt a képzelet által kidolgozott ideiglenes magyarázatoknak köszönhető, de az ilyen hipotéziseket a korábban megállapított tényekhez viszonyítva és az adott tudomány alapelveivel összhangban kell megfogalmazni.

A képzelet az elme kísérleti része, amelyet arra használnak, hogy elméleteket és ötleteket dolgozzanak ki a funkciók alapján. A képzelet a valós észlelésekből származó tárgyakból kiindulva összetett Ha-funkciókat használ, amelyek mind a szemantikus, mind az epizodikus memóriát bevonják az új vagy felülvizsgált ötletek kidolgozásához.[25] Az elmének ez a része létfontosságú a régi és új feladatok jobb és könnyebb megoldási módjainak kifejlesztéséhez. A szociológiában a képzeletet arra használják, hogy elváljanak a valóságtól, és a társadalmi interakciókat egy, a társadalmon kívüli perspektívából származó módon értsék meg. Ez olyan kérdések révén vezet elméletek kidolgozásához, amelyeket általában nem tennének fel. Ezeket a kísérleti ötleteket biztonságosan le lehet folytatni egy virtuális világon belül, majd ha az ötlet valószínűsíthető és a funkció igaz, akkor az ötletet a valóságban is meg lehet valósítani. A képzelet az elme új fejlődésének kulcsa, és megosztható másokkal, közösen fejlődve.

Ami az önkéntes erőfeszítéseket illeti, a képzelet a következő kategóriákba sorolható:

 • önkéntelen (az álom az alvásból, a nappali álom)
 • önkéntes (a reproduktív képzelet, az alkotó képzelet, a perspektivikus álom)

Pszichológia[szerkesztés]

A pszichológusok tanulmányozták a képzeletbeli gondolkodást, nemcsak a kreativitás és a művészi kifejezés egzotikus formájában, hanem a hétköznapi képzelet földi formájában is.[26] Ruth M.J. Byrne azt javasolta, hogy a valóság alternatíváiról szóló mindennapi képzeletbeli gondolatok ugyanazokon a kognitív folyamatokon alapulhatnak, amelyeken a racionális gondolatok is.[27] A gyermekek már egészen kicsi koruktól kezdve részt vehetnek a valóság képzeletbeli alternatíváinak megalkotásában.[28] A kultúrpszichológia jelenleg a képzeletről mint olyan magasabb rendű mentális funkcióról alkotott képet, amely számos mindennapi tevékenységben vesz részt mind egyéni, mind kollektív szinten, és amely lehetővé teszi az emberek számára, hogy a nyelvi és ikonikus formák komplex jelentéseit az átélés folyamatában manipulálják.[29]

A képzelet fenomenológiáját tárgyalja A képzeletbeli: A képzelet fenomenológiai pszichológiája (franciául: L'Imaginaire: Psychologie phénoménologique de l'imagination), amely A képzelet pszichológiája címen is megjelent, Jean-Paul Sartre 1940-ben megjelent könyve, amelyben megalapozza a képzelet fogalmát, és megvitatja, hogy mit mutat a képzelet létezése az emberi tudat természetéről.[30]

A képzelet is aktívan részt vesz a fényképes képek érzékelésében, hogy azok valóságosnak tűnjenek.[31]

Memória[szerkesztés]

Az emlékezet és a mentális képalkotás, amelyeket gyakran a képzelet folyamatának részének tekintenek, bizonyítottan hatással vannak egymásra.[32] "A funkcionális mágneses rezonancia képalkotó technológiával készült képek azt mutatják, hogy az emlékezés és az elképzelés vért küld, hogy az agy különböző részeit azonosítsa."[32] Különböző pszichológiai tényezők befolyásolhatják az agy mentális feldolgozását, és növelhetik annak esélyét, hogy az információkat hosszú távú emlékként vagy rövid távú emlékként őrizze meg. John Sweller jelezte, hogy a hosszú távú emlékként tárolt élményeket könnyebb felidézni, mivel mélyebben rögzülnek az elmében. Mindegyik forma megköveteli, hogy az információt sajátos módon tanuljuk meg, hogy az agy különböző régióit használjuk a feldolgozás során.[33] Ez az információ potenciálisan segíthet olyan programok kidolgozásában a fiatal tanulók számára, amelyek már fiatal koruktól kezdve ápolják vagy továbbfejlesztik kreatív képességeiket. A neokortex és a talamusz felelős az agy képzeletének irányításáért, az agy számos más funkciójával együtt, mint például a tudatosság és az absztrakt gondolkodás. Mivel a képzelet sok különböző agyi funkciót érint, mint például az érzelmek, az emlékezet, a gondolatok stb., az agy azon részei, ahol több funkció is előfordul - mint például a talamusz és a neokortex -, azok a fő régiók, ahol a képzeletbeli feldolgozást dokumentálták.[34] Annak megértése, hogy az emlékezet és a képzelet hogyan kapcsolódik össze az agyban, megnyitja az utat annak jobb megértéséhez, hogy az ember képes-e összekapcsolni a jelentős múltbeli élményeket a képzeletével.

Észlelés[szerkesztés]

Piaget azt állította, hogy az észlelés az egyén világképétől függ. A világkép az észleléseknek a képzelet által létező képekké való rendezésének eredménye. Piaget azt a példát hozza fel, amikor egy gyermek azt mondja, hogy a hold követi őt, amikor éjszaka a faluban sétál. Az észlelések így épülnek be a világképbe, hogy értelmet nyerjenek. Az észlelések értelmezéséhez képzelőerőre van szükség.[35]

Az agy aktiválódása[szerkesztés]

Egy fMRI-t alkalmazó vizsgálat, miközben az alanyokat arra kérték, hogy képzeljék el a pontos vizuális ábrákat, mentálisan szedjék szét őket, vagy mentálisan keverjék össze őket, aktivitást mutatott ki az alanyok agyának okcipitális, frontoparietális, hátsó parietális, prekuneus és dorsolaterális prefrontális régióiban.[36]

Evolúció[szerkesztés]

A képzelet különféle összetevőinek filogenezise és ontogenezise

A képzelőerő filogenetikai elsajátítása fokozatos folyamat volt. A képzelet legegyszerűbb formája, a REM-fázis közbeni álom, az emlősöknél a REM-fázis 140 millió évvel ezelőtti elsajátításával alakult ki.[37] A főemlősöknél a 70 millió évvel ezelőtti laterális prefrontális kéreg kialakulásával javult a spontán belátás. Miután az emberszabásúak 6 millió évvel ezelőtt elváltak a csimpánzok vonalától, továbbfejlesztették képzelőerejüket. A prefrontális elemzést 3,3 millió évvel ezelőtt szerezték meg, amikor az emberszabásúak elkezdték gyártani az első módos kőszerszámokat.[38] A kőeszközök kultúrájának fejlődése a 2 millió évvel ezelőtti kettes módú kőeszközökig a prefrontális elemzés jelentős fejlődését jelzi. A képzelet legfejlettebb mechanizmusát, a prefrontális szintézist valószínűleg 70 000 évvel ezelőtt sajátította el az ember, és ez eredményezte a viselkedési modernitást.[39] Ezt az ugrást a modern képzelet felé a paleoantropológusok "kognitív revolúciónak",[40] "felső paleolitikus revolúciónak",[41] és "nagy ugrásnak" nevezték el.[42]

Erkölcsi képzelet[szerkesztés]

Az erkölcsi képzelet általában azt a mentális képességet írja le, amely az etikai kérdésekre és dilemmákra a mentális és intellektuális képzelet és vizualizáció folyamatán keresztül képes válaszokat találni.

Az "erkölcsi képzelet" különböző meghatározásaival találkozhatunk a szakirodalomban.[43]

Az egyik legjelentősebb definíciót Mark Johnson filozófus adta: "Képesség arra, hogy képzeletben felismerjük a különböző cselekvési lehetőségeket egy adott helyzetben, és elképzeljük a potenciális segítséget és kárt, amely egy adott cselekvésből valószínűleg következik".[44]

A Journal of Management History című folyóiratban nemrégiben megjelent cikkben a szerzők amellett érvelnek, hogy Hitler merénylője, Claus von Stauffenberg (többek között) az "erkölcsi képzelet" folyamatának eredményeként döntött úgy, hogy meg meri dönteni a náci rendszert. Hitler megölésére való hajlandósága kevésbé az akkor élt bajtársai, családja vagy barátai (az akkor élt tényleges emberek) iránti együttérzéséből fakadt, hanem inkább abból a tényből eredt, hogy már a későbbi generációk és az általa nem ismert emberek lehetséges problémáira gondolt. Más szóval, az "erkölcsi képzelet" folyamatán keresztül empátiát fejlesztett ki az "elvont" emberek (például a későbbi generációk németjei, még nem élő emberek) iránt.[45]

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. Szczelkun, Stefan. SENSE THINK ACT: a collection of exercises to experience total human ability. Stefan Szczelkun (2018. március 3.). ISBN 9781870736107 „To imagine is to form experiences in the mind. These can be recreations of past experiences as they happened such as vivid memories with imagined changes, or they can be completely invented and possibly fantastic scenes.” 
 2. a b Norman 2000 pp. 1-2
 3. Brian Sutton-Smith 1988, p. 22
 4. Archibald MacLeish 1970, p. 887
 5. Kieran Egan 1992, pp. 50
 6. Gümüsay (2022. április 25.). „Researching for Desirable Futures: From Real Utopias to Imagining Alternatives”. Journal of Management Studies 59, 236–242. o. DOI:10.1111/joms.12709.  
 7. Northrop Frye 1963, p. 49
 8. As noted by Giovanni Pascoli.
 9. Dierckxsens, Geoffrey.szerk.: Davidson: 'Making Sense of (Moral) Things': Fallible Man in Relation to Enactivism, A Companion to Ricoeur's Fallible Man, Studies in the Thought of Paul Ricoeur. Rowman & Littlefield, 104. o. (2019. október 10.). ISBN 9781498587129. Hozzáférés ideje: 2022. október 6. „Kant's notion of imagination [...] designates a cognitive capacity that is purely mental.” 
 10. Perlovsky, Leonid. Emotional Cognitive Neural Algorithms with Engineering Applications: Dynamic Logic: From Vague to Crisp, Volume 371 of Studies in Computational Intelligence. Berlin: Springer, 86. o. (2011. augusztus 28.). ISBN 9783642228308. Hozzáférés ideje: 2022. október 6. „Imagination was long considered a part of thinking processes; Kant [...] emphasized the role of imagination in the thought process, he called thinking 'a play of cognitive functions of imagination and understanding,' [...].” 
 11. Compare: Efland, Arthur. Imagination in Cognition, Art and Cognition: Integrating the Visual Arts in the Curriculum, Language and Literacy Series. New York: Teachers College Press, 133. o. (2002. június 14.). ISBN 9780807742181. Hozzáférés ideje: 2022. október 6. „Like feelings and emotions, imagination is a prickly topic with a history of exclusion from the realm of the cognitive.” 
 12. Byrne, Ruth M. J.. The Rational Imagination: How People Create Alternatives to Reality, A Bradford Book. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 38. o. [2005. április 25.]. ISBN 9780262261845. Hozzáférés ideje: 2022. szeptember 29. „Rational thought and imaginative thought may be based on the same kinds of cognitive processes, processes that underpin thinking about possibilities.” 
 13. Vyshedskiy (2020. április 25.). „Voluntary and Involuntary Imagination: Neurological Mechanisms, Developmental Path, Clinical Implications, and Evolutionary Trajectory”. Evolutionary Studies in Imaginative Culture 4 (2), 1–18. o. DOI:10.26613/esic.4.2.186. ISSN 2472-9884.  
 14. Janowski, Dr Monica. Imagining Landscapes: Past, Present and Future. Ashgate Publishing, Ltd. (2012. szeptember 1.). ISBN 9781409461449 
 15. Laurence Goldman. Child's play: myth, mimesis and make-believe.. Oxford New York: Berg Publishers (1998). ISBN 978-1-85973-918-1 „Basically what this means is that the children use their make-believe situation and act as if what they are acting out is from a reality that already exists even though they have made it up.imagination comes after story created.” 
 16. Cf. Andreas Dorschel, ‘Phantasia: Epistemology into Music’, Journal of Comparative Literature and Aesthetics 45 (2022), no. 4, pp. 18–29.
 17. Shields: Supplement to Aristotle's Psychology: Imagination. Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2020 (Hozzáférés: 2021. október 26.)
 18. Cicero, De Oratore, Liber III: XLI: 163.
 19. J.S. (trans. and ed.), Cicero on Oratory and Orators, Harper & Brothers, (New York), 1875: Book III, C.XLI, p.239.
 20. Harvey, E Ruth. The Inward Wits: Psychological Theory in the Middle Ages and the Renaissance. London: Warburg Institute (1975. április 25.). ISBN 9780854810512 
 21. Mahoney, Edward P.szerk.: Kretzmann: Sense, intellect, and imagination in Albert, Thomas, and Siger, Cambridge History of Later Medieval Philosophy. Cambridge: Cambridge University Press, 602–622. o.. DOI: 10.1017/CHOL9780521226059.033 (1982. április 25.). ISBN 9781139055154 
 22. The Man of Laws Tale, lines 550-553.
 23. Franklin, James.szerk.: Freeland: Diagrammatic reasoning and modelling in the imagination: the secret weapons of the Scientific Revolution, 1543 and All That: Image and Word, Change and Continuity in the Proto-Scientific Revolution. Dordrecht: Kluwer, 53–115. o. (2000. április 25.). ISBN 9780792359135 
 24. Viereck (1929. október 26.). „What life means to Einstein: an interview”. The Saturday Evening Post.  
 25. Devitt (2017. október 1.). „Episodic and semantic content of memory and imagination: A multilevel analysis” (angol nyelven). Memory & Cognition 45 (7), 1078–1094. o. DOI:10.3758/s13421-017-0716-1. ISSN 1532-5946. PMID 28547677.  
 26. Ward, T.B., Smith, S.M, & Vaid, J. (1997). Creative thought. Washington DC: APA
 27. Byrne, R.M.J. (2005). The Rational Imagination: How People Create Alternatives to Reality. Cambridge, MA: MIT Press.
 28. Harris, P. (2000). The work of the imagination. London: Blackwell.
 29. Tateo, L. (2015). Giambattista Vico and the psychological imagination. Culture and Psychology, vol. 21(2):145-161.
 30. Sartre, Jean-Paul. The psychology of imagination. London: Routledge (1995. április 25.). ISBN 9780415119542. OCLC 34102867 
 31. Wilson (2016. december 1.). „Sartre and the Imagination: Top Shelf Magazines”. Sexuality & Culture 20 (4), 775–784. o. DOI:10.1007/s12119-016-9358-x. ISSN 1095-5143.  
 32. a b Long, Priscilla. My Brain On My Mind, 27. o. (2011. április 25.). ISBN 978-1612301365 
 33. Leahy (2007. június 5.). „The Imagination Effect Increases with an Increased Intrinsic Cognitive Load”. Applied Cognitive Psychology 22 (2), 273–283. o. DOI:10.1002/acp.1373.  
 34. Welcome to ScienceForums.Net!
 35. Piaget, J. (1967). The child's conception of the world. (J. & A. Tomlinson, Trans.). London: Routledge & Kegan Paul. BF721 .P5 1967X
 36. Alexander Schlegel, Peter J. Kohler, Sergey V. Fogelson, Prescott Alexander, Dedeepya Konuthula, and Peter Ulric Tse (Sep 16, 2013) Network structure and dynamics of the mental workspace PNAS early edition
 37. Hobson (2009. október 1.). „REM sleep and dreaming: towards a theory of protoconsciousness”. Nature Reviews Neuroscience 10 (11), 803–813. o. DOI:10.1038/nrn2716. PMID 19794431.  
 38. Harmand (2015. május 20.). „3.3-million-year-old stone tools from Lomekwi 3, West Turkana, Kenya”. Nature 521 (7552), 310–315. o. DOI:10.1038/nature14464. PMID 25993961.  
 39. Vyshedsky (2019. április 25.). „Neuroscience of Imagination and Implications for Human Evolution”. Curr Neurobiol 10 (2), 89–109. o.  
 40. Harari, Yuval N.. Sapiens : a brief history of humankind (2014). ISBN 9781846558245. OCLC 890244744 
 41. Bar-Yosef (2002. október 1.). „The Upper Paleolithic Revolution”. Annual Review of Anthropology 31 (1), 363–393. o. DOI:10.1146/annurev.anthro.31.040402.085416. ISSN 0084-6570.  
 42. Diamond, Jared M.. The third chimpanzee : the evolution and future of the human animal. New York: HarperPerennial (2006. április 25.). ISBN 0060845503. OCLC 63839931 
 43. Freeman, R. E.. The moral imagination of Patricia werhane: A festschrift.. Springer International Publishing, 97. o. (2018. április 25.) 
 44. Johnson, M.. Moral imagination. Chicago: University of Chicago Press., 202. o. (1993. április 25.) 
 45. Langhof, J. G. (2021. április 25.). „Whom to serve? Exploring the moral dimension of servant leadership: Answers from operation Valkyrie”. Journal of Management History 27 (ahead-of-print), 537–573. o. DOI:10.1108/jmh-09-2020-0056.  

Fordítás[szerkesztés]

Ez a szócikk részben vagy egészben az Imagination című angol Wikipédia-szócikk ezen változatának fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel. Ez a jelzés csupán a megfogalmazás eredetét és a szerzői jogokat jelzi, nem szolgál a cikkben szereplő információk forrásmegjelöléseként.

További irodalom[szerkesztés]

Könyvek
Cikkek

Három filozófus, akik számára a képzelet központi fogalom: Kendall Walton, John Sallis és Richard Kearney. Lásd különösen:

 • Kendall Walton, Mimesis as Make-Believe: A reprezentációs művészetek alapjairól. Harvard University Press, 1990.ISBN 0-674-57603-9ISBN 0-674-57603-9 (pbk. ).
 • John Sallis, A képzelet ereje: Az elem érzéke (2000)
 • John Sallis, Szóközök az ész és a képzelet. Kant, Fichte, Hegel szövegeiben (1987)
 • Richard Kearney, A képzelet nyoma. Minneapolis: University of Minnesota Press (1988); 1. Puhakötésű kiadás- (ISBN 0-8166-1714-7 )
 • Richard Kearney, "A képzelőerő poétikája: a moderntől a posztmodernig". Fordham University Press (1998)

További információk[szerkesztés]