Ugrás a tartalomhoz

Jancsi belépője

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Jancsi belépője
Műfajmagyar komolyzenei dal
DallamKacsóh Pongrác
SzövegHeltai Jenő
Hangfajdúr
A kotta hangnemeD-dúr
SorokA B C D E F
HangterjedelemV–8 2–8 VII–♭6 2–8
VI–8 1–9
KadenciaV 5 VII (5) 3
Szótagszám14 14 14 14 14 18

Jancsi belépője a János vitéz c. daljáték egyik betétdala. Zenéjét Kacsóh Pongrác, a dal szövegét Heltai Jenő írta. A daljáték Petőfi Sándor János vitéz c. elbeszélő költeményének megzenésítése.

Kotta és dallam[szerkesztés]


{ \transpose dis cis
  <<
  \relative c' {
   \key e \major
   \time 2/4
   \set Score.tempoHideNote = ##t \tempo "Mérsékelten (Moderato)" 4 = 40
   \set Staff.midiInstrument = "ocarina"
   \transposition c''
    %{Én, a pásztorok%} b'8.^\markup "Parlando" b16 e8. a,16 | gis8. gis16 b8 fis | e16 e8. dis16 e8. | fis4 b, | \bar "||"
    %{Nem törődöm%} gis'8. gis16 b8 b | e e dis b | cis16 cis8. dis8 b | fis4 b | \bar "||"
    %{Szerelemnek%} b16 b8. a8 g | c c b16 a8. | b8. g16 fis g8. | a4 d, | \bar "||"
    %{amióta%} b'8 b ais g | fis8. dis'16 cis8 b | e cis dis b | fis4 b | \bar "||"
    %{Be- bejárok%} e8 b e dis | cis e, cis' b | a8. cis,16 a'16 gis8. | fis4 gis | \bar "||"
    %{az én nevem%} a16^\markup "rit." b8. cis16 dis8. | fis16 e8. dis16 cis8. | b16^\markup "Szabadon (Rubato)" b ais b e b a gis |
        fis2^\markup "a tempo" | e4 r | \bar "|."
   }
  \addlyrics {
    Én, a pász -- to -- rok ki -- rá -- lya, le -- gel -- te -- tem nyá -- jam.
    Nem tö -- rő -- döm az i -- dő -- vel, a szí -- vem -- ben nyár van.
    Sze -- re -- lem -- nek for -- ró nya -- ra é -- ge -- ti a lel -- kem,
    a -- mi -- ó -- ta azt a kis -- lányt egy -- szer meg -- ö -- lel -- tem.
    Be- be -- já -- rok a fa -- lu -- ba é -- des I -- lus -- kám -- hoz,
    az én ne -- vem, az én ne -- vem Ku -- ko -- ri -- ca, Ku -- ko -- ri -- ca Já -- nos.
   }
  >>
}

Én, a pásztorok királya legeltetem nyájam.
Nem törődöm az idővel a szívemben nyár van.
Szerelemnek forró tüze égeti a lelkem,
Amióta azt a kislányt egyszer megöleltem.
Be-be járok a faluba édes Iluskámhoz,
Az én nevem, az én nevem Kukorica, Kukorica János!

Kukorica közt találtak, ott szedtek fel engem.
A nevem is - hej - parasztos, de én nem szégyellem.
A juhásznak épp elég ez, úri, cifrább nem kell!
Ragaszkodom a nevemhez igaz szeretettel!
Becsületes jó magyar név, nem hímez, nem hámoz,
Az én nevem, az én nevem Kukorica, Kukorica János!

Források[szerkesztés]

 • Lehoznám néked a csillagokat: Magyar operettdalok énekhangra, zongorakísérettel. Budapest: Zeneműkiadó. 30. o.  

Felvételek[szerkesztés]

 • Zene Zeneportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap