Játszott Vejnemöjnen ujja

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Játszott Vejnemöjnen ujja
Műfaj népdal
Eredeti nyelv finn
Magyar szöveg Vikár Béla
Hangfaj harmonikus dúr
Sorok A Av B
Hangterjedelem 1–8 1–7 1–4
Kadencia 4 (4)
Szótagszám 16 16 16
Előadási tempó 1–2. sor: 84
3. sor: 120

A Játszott Vejnemöjnen ujja a finn nemzeti eposz, a Kalevala 44. éneke (Vejnemöjnen muzsikál).

Feldolgozás:

Szerző Mire Előadás
Kodály Zoltán egynemű kar és
zongora vagy orgona
Vejnemöjnen muzsikál[1] [2][3]

Kotta és dallam[szerkesztés]


\version "2.14.2"
\header {
    tagline = ""  % ne legyen copyright szöveg
    }
dallam = {  \relative c' {
  \set Staff.keySignature = #`((6 . ,FLAT)
                (3 . ,SHARP))
   \time 5/4
   \tempo 4 = 60
   \set Staff.midiInstrument = "electric guitar (clean)"
   \transposition c'
%    Játszott Vejnemöjnen ujja,
    bes'8 bes a g \bar "!" fis d a'4 a
%    harsogott a hárfa húrja,
    d8 d c bes \bar "!" a bes g4 g \bar "||"
%    hegy, völgy zengett, szikla rengett,
    bes8 bes a a \bar "!" d, d a'4 a
%    mind a szirtek mennydörögtek.
    c8 c a a \bar "!" bes bes g4 g
%    Még a fák is vigadoztak, mezőn tuskók táncot roptak.
    \tempo 4 = 90 \time 2/4 \repeat volta 2 {
    d8 g e fis d e d fis fis d e g fis e d d }
   }
}
\score {
  <<
  \dallam
  \addlyrics {
    Ját -- szott Vej -- ne -- möj -- nën uj -- ja,
    har -- so -- gott a hár -- fa húr -- ja,
    hëgy, völgy rën -- gëtt, szik -- la zën -- gëtt,
    mind a szir -- tek mënny -- dö -- rög -- tek.
    Még a fák is ví -- ga -- doz -- tak,
    me -- zőn tus -- kók tán -- cot rop -- tak.
   }
  >>
  \layout {
    indent = 0.0\cm
    }
}
\score {
  \unfoldRepeats
  \dallam
  \midi { }
}

Játszott Vejnemöjnen ujja,
harsogott a hárfa húrja,
hegy, völgy rengett, szikla zengett,
mind a szirtek mennydörögtek.

𝄆 Még a fák is vígadoztak,
mezőn tuskók táncot roptak. 𝄇

Légben szárnyon kik repülnek,
Lábok ujjára leülnek,
Hallgatni a szép muzsikát,
A hárfának zengő szavát.

Vízi hal, temérdek fajta
Kitelepszik mind a partra.

Föld alól a férgek, nyűvek
Mind a rög fölébe gyűlnek.

Ott forognak, ott figyelnek,
hogy az édes nótát hallják,
Ős örömnek hárfahangját,
Vejnemöjnen vigadalmát.

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. Eősze-szám: 145.
 2. Kodály Zoltán: Vejnemöjnen makes music (1944). Győri női kar, Szabó Miklós YouTube (1988. júl. 15.) (Hozzáférés: 2016. szept. 19.) (audió)
 3. Kodály Zoltán: Vejnemöjnen muzsikál: Kalevala 44. ének. Vendel utcai Tanítóképző Kodály Kórusa, vezényel: Andor Ilona YouTube (1957. aug. 27.) (Hozzáférés: 2016. szept. 19.) (audió)

Források[szerkesztés]

 • Iskolai énekgyüjtemény II: 11–14 éves tanulóknak. Szerkesztette: Kodály Zoltán. Budapest: Országos Közoktatási Tanács. 1944. 256. o. 625. kotta  
 • Törzsök Béla: Zenehallgatás az óvodában: Dallamgyűjtemény óvodák számára. Budapest: Zeneműkiadó. 1980. ISBN 963 330 402 4 137. kotta  
 • Bereczky János – Domokos Mária – Olsvai Imre–Paksa Katalin–Szalay Olga: Kodály népdalfeldolgozásainak dallam- és szövegforrásai. Budapest: Zeneműkiadó. 1984. ISBN 963 330 478 4 513–514. kotta  


További információk[szerkesztés]

 • Zene Zeneportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap