Hol szent Péter

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Hol szent Péter
Műfaj magyar egyházi népének
Dallam Feley Antal
Szöveg Nicholas Wiseman
Magyar szöveg Gyurits Antal
Hangfaj dúr
A kotta hangneme C dúr
Sorok A B A B C D
Hangterjedelem II–VI III–1 II–VI III–1
III–2 III–1
Kadencia II V II (V) III
Szótagszám 8 8 8 8 8 7

A Hol szent Péter kezdetű egyházi éneket Magyarországon „pápai himnusz”-nak szokták nevezni, bár nem azonos a Vatikán himnuszával. Dallamát Feley Antal pesti zenetanár komponálta 1858-ban négy szólamú vegyeskarra ill. egy szólamra zongorakísérettel Hymnus a szentséges római pápa tiszteletére címmel. Szövegét Nicholas Wiseman bíboros írta néhány évvel korábban In aeterna urbe Roma (Róma örök városában) címmel. Gyurits Antal fordította le 1857-ben.

Kotta és dallam[szerkesztés]


\version "2.14.2"
\layout { \context { \Voice \consists "Ambitus_engraver" } }
\header { tagline = "" }  % ne legyen copyright szöveg
dallam = \relative c' {
   \key a \minor
   \time 4/4
   \tempo 4 = 60
   \set Staff.midiInstrument = "church organ"
   \transposition c'
    \repeat volta 2 { e4 f8( e) a4 g g f f8( e) d4 \bar "||" e4 g c a g fis a \set Score.tempoHideNote = ##t \tempo 8 = 60 g\fermata \tempo 4 = 60 }
    d'4. c8 b4 b c a g8( f) e4 \bar "||" f g8( f) e4 c'8( b) a4 b c2 \bar "|."
   }
\score {
  <<
  \dallam
  \addlyrics {
    Hol szent Pé -- ter sír -- ba té -- ve, és Ró -- má -- nak do -- bog szí -- ve,
    tartsd meg, Is -- ten, szent a -- tyán -- kat, Krisz -- tus -- nak hely -- tar -- tó -- ját!
   }
  \addlyrics {
    ez -- rek aj -- kán e -- zer nyel -- ven hő i -- ma zeng é -- des -- de -- den:
   }
  >>
  \layout { indent = 0.0\cm }
}
\score {
  \unfoldRepeats
  \dallam
  \midi { }
}

Hol szent Péter sírba téve
És Rómának dobog szíve,
Ezrek ajkán, ezer nyelven
Hő ima zeng édesdeden:
Tartsd meg, Isten, szent atyánkat,
Krisztusnak helytartóját!

Arany födél, márvány falak
S a Vatikán visszhangzanak,
S a hét halom tág körében
Megharsanva körülröppen:
Tartsd meg, Isten, szent atyánkat,
Krisztusnak helytartóját!

Új erőre kap e szózat,
Bejárja a szent sírokat,
Zúgva vonul hegyen, síkon,
Áttör zajló hullámokon:
Tartsd meg, Isten, szent atyánkat,
Krisztusnak helytartóját!

A forró dél, rideg éjszak
Ez imában egyesül csak;
Kivált honunk édes nyelvén
Zeng igazán, zeng őszintén:
Tartsd meg, Isten, …

Mint villámmal egy perc alatt
Messze szárnyal a gondolat:
Szintúgy röpül ajkról-ajkra,
Várak-, puszták- és falvakra:
Tartsd meg, Isten, …

Eljut szentek fénykörébe
S leszáll onnét szíveinkbe,
Mint a fölszállt páranedvek
Szomjas földre visszaesnek.
Tartsd meg, Isten, …

Források[szerkesztés]

Felvételek[szerkesztés]

 • Pápai himnusz. Babenyecz László YouTube. Csávoly (2011. máj. 1.) (Hozzáférés: 2017. feb. 13.) (videó)
 • Pápai himnusz. YouTube. Pápa, bencés templom (2016. aug. 15.) (Hozzáférés: 2017. feb. 13.) (audió)
 • 275 - Pápai himnusz. Baróti István YouTube (2009. júl. 9.) (Hozzáférés: 2017. feb. 13.) (videó)
 • Hol Szent Péter sírba téve... YouTube. Csíksomlyó, pünkösdi búcsú (2009. máj. 30.) (Hozzáférés: 2017. feb. 13.) (videó)
 • Zene Zeneportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap