Hogyha hozzád járulunk

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Hogyha hozzád járulunk
Műfaj magyar egyházi népének
Dallam Lányi Ernő
Szöveg Geréb Kázmér
Hangfaj moll
A kotta hangneme H moll
Sorok A A B Bk
Hangterjedelem 1–7 1–7 3–8 1–8
Kadencia 1 (1) 5
Szótagszám 13 13 12 12
Kiemelt források
Népdaltípus4685

A Hogyha hozzád járulunk nagybőjti egyházi népének. Dallamát Lányi Ernő, szövegét Geréb Kázmér[1] írta.

Kotta és dallam[szerkesztés]


\version "2.14.2"
\header {
    tagline = ""  % ne legyen copyright szöveg
    }
dallam = { \relative c' {
   \key b \minor
   \time 4/4
   \tempo 4 = 72
   \set Staff.midiInstrument = "drawbar organ"
   \transposition c'
    \repeat volta 2 { b4 fis' fis fis g e fis2 a4 fis e d cis2 b } \break
    \repeat volta 2 { b'4 a fis2 b4 a8( e) fis2 }
        \alternative { { e4 d g fis e2 fis } { a4 fis e d cis2 b } }
    \bar "|."
   }
}
\score {
  <<
  \dallam
  \addlyrics {
    Hogy -- ha hoz -- zád já -- ru -- lunk, sze -- münk könny -- be lá -- bad,
    a -- me -- lyen ke -- gyet -- len kí -- noz -- ták szent tes -- ted,
    a -- me -- lyet szent keb -- led drá -- ga vé -- re fes -- tett.
   }
  \addlyrics {
    úgy csó -- kol -- juk, ó, U -- runk drá -- ga ke -- reszt -- fá -- dat,
   }
  >>
  \layout {
    indent = 0.0\cm
    }
}
\score {
  \unfoldRepeats
  \dallam
  \midi { }
}

Hogyha hozzád járulunk, szemünk könnybe lábad,
S úgy csókoljuk, ó Urunk, drága keresztfádat,
Amelyen kegyetlen kínozták szent tested,
Amelyet szent kebled drága vére festett.

Krisztusnak szent keresztje győzedelmi zászlónk,
Amellyel megszerezte üdvünket Megváltónk.
Hitünknek, üdvünknek drága szent jelvénye,
Szent kereszt, te jelezd: mily nagy hitünk fénye.

Hisszük: égi székéből az Isten leszálla
És egy szűznek méhéből testet vett magára.
Keresztre szegezve kigúnyolni merték,
Sebezték szent testét s szívét általverték.

Ezt a sok kínt érettünk kellett elszenvedned,
Hogy nekünk, kik vétettünk, megnyissad a mennyet.
Hálánkat irántad csak azzal tudatjuk,
Hogy e szent kenyeret és bort bemutatjuk.

Amikor szent lelkedet, Megváltónk, kiadtad,
A világ megreszketett, megrendült alattad.
Föld és ég hirdették, hogy Te vagy, szent Isten,
Akit áld és imád a világon minden.

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. Greksa Kázmér István. Katolikus lexikon

Források[szerkesztés]

Felvételek[szerkesztés]

 • Zene Zeneportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap