Episzkopális Egyház (Egyesült Államok)

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Episzkopális Egyház
(The Episcopal Church)
Az Egyház jelképe
Az Egyház jelképe

Egyéb elnevezésekTEC
VallásKereszténység
FelekezetAnglikán Közösség
EredetChurch of England
Lelkészi vezetőMichael B. Curry
Tisztségeelnökpüspök
Szertartásanglikán
Alapítva1789
Ország Amerikai Egyesült Államok
Az Episzkopális Egyház weboldala

Az Episzkopális Egyház (angolul: The Episcopal Church, rövidítve: TEC) az Anglikán Közösség egyik tagegyháza, amely az Egyesült Államokban tevékenykedik elsősorban, de megtalálhatóak számos más országban is. Kilenc provinciával, számos egyházmegyével és több mint 6400 lelkészséggel rendelkezik. Elnökpüspöke Michael B. Curry, aki egyben az első afroamerikai személy is, aki betölti ezt a tisztséget.

2018-ban az egyház 1 835 931 megkeresztelt tagot számlált, akikből 1 676 349 élt az Egyesült Államokban. 2011-ben a 14. legnagyobb felekezet volt az országban. 2015-ben egy felmérés alapján a teljes lakosság 1,2%-a, vagyis közel 3 millió ember vallotta magát episzkopálisnak.

Az egyház az amerikai függetlenségi háború után kezdett kialakulni, amikor is az újonnan létrehozott lelkészségek elszakadtak az anyaegyháztól, a Church of Englandtől, mivel a lelkészeknek hűséget kellett fogadniuk a brit monarchiához és a Church of England vezetőjéhez (aki mindig az aktuális brit uralkodó). Az egyház önmagát „protestáns, de még katolikus” (Protestant, yet Catholic) jelzővel illeti. Alkalmazzák az apostoli szukcessziót, a püspökeit az apostolokhoz vezetik vissza a papság szentségén belül. A The Book of Common Prayer egy rítusokból, áldásokból, liturgiákból és imádságokból álló gyűjtemény, ami az egyház központi kötete - hasonlóan az Anglikán Közösség más tagegyházaihoz.

Az 1960-as, 1970-es évektől kezdődően az egyház liberális irányt vett és ma az egyházon belül továbbra a liberálisok és a konzervatívok széles spektruma van.[1] Ellenezte a halálbüntetést, és kiállt az emberi jogi mozgalmak mellett. Számos püspök és lelkész híres arról, hogy mind a mai napig aktív tagja különböző hasonló mozgalmaknak. 2015-ben a 78. alkalommal megrendezésre kerülő egyházi zsinaton elfogadta az LMBT emberek házasságát, és két liturgiát is létrehoztak az egynemű kapcsolatok megáldására.

Az egyház központi temploma a Washington DC-ben található Szent Péter és Pál katedrális.

Hit és gyakorlat[szerkesztés]

Michael Bruce Curry, az egyház elnökpüspöke

Az episzkopális hagyományos tanítás központja Jézus Krisztus élete és feltámadása:[2]

 • Jézus Krisztus valóságos isten és valóságos ember, aki meghalt, majd feltámadt a halálból
 • Jézus örök életet biztosít mindazoknak, akik hisznek
 • Atyaisten, Fiúisten és Szentlélekisten - három személy, egy isten (Szentháromság)
 • Az Ószövetséget és az Újszövetséget emberek írták a Szentlélek inspirációja által. Az apokrifok pedig olyan könyvek, amelyek használatosak az istentiszteleteken, de nem részei a doktrinának
 • A két nagy és szükséges szentség a keresztség és az Eucharisztia
  • További szentségek: konfirmáció, egyházi rend, házasság, betegek kenete, bűnbocsánat
 • Hit a mennyben, a pokolban és Jézus második eljövetelében
 • A főparancs betartása (Szeresd Uradat és embertársadat)[3]

A teljes katekizmust tartalmazza a Book of Common Prayer és megtalálható az Egyház hivatalos weboldalán is.[4][5]

Hippói Szent Ágostonról nevezett templom belső tere

Az Egyház a középutat követi a protestáns és római katolikus tanítások és hagyományok között. Számos episzkopális azonban nem tud ezzel azonosulni, különösen az anglo-katolikusok és az evangélikus-anglikánok.[6] Teológiai nézetek széles spektruma található meg a hívők között. Némelyek inkább evangélikus pozíciót képviselnek, mások pedig a Szentírást tartják mindenek felett. A katekizmus szerint az Egyház ereje egy köztes állapotban található a Biblia, a hagyományok és az értelem között. [7] Ezen megosztottság akkor került igazán napvilágra, amikor 2003-ban az Egyház egy nyíltan meleg áldozópapot (Gene Robinson) püspökké szentelt. A felszentelés elfogadása illetve elutasítása új irányzatokat indított a Szentírás megértésében,[8] mondván a bibliai írok eltérő időkben és körülmények között alkottak és nem mindig értettek egyet egymással. Segíthet megérteni ezt például az, amikor Esdiás azt parancsolja Izrael férfiainak, hogy hagyják el asszonyaikat, mert idegen nemzet asszonyait vették el, akik veszélyt jelentettek Izrael túlélésére. Azonban ellentétes nézeteket találhatunk Rúth könyvében. Ma néhány szituációban hithű lenne Esdiást követni, néhányban pedig Rúthot. Ez a szembenállás késztette arra az Egyház néhány tagját, hogy elszakadjanak az Anglikán Közösségtől. Mások ugyanakkor ezt a pluralizmust elfogadják.

A híres komikus Robin Williams úgy írta le az episzkopális hitet, hogy „Catholic Lite – same rituals, half the guilt”[9] („Katolikus Lite - ugyanazok a szertartások, feleakkora bűnösség” (szóvicc, egy sörreklám kapcsán mondta)).

Kivonulás egy istentisztelet végén

Az istentiszteletek liturgiája két fő csoportra osztható: low church, amely puritánabb, és high church, amely annyira hasonlít a római katolikus szentmisére, hogy egy laikus számára szinte megkülönböztethetetlen. Amíg az előbbi a szentbeszédre helyezi a hangsúlyt, addig az utóbbi a liturgiára, a liturgikus öltözetekre, a füstölő használatára. Minden istentisztelet alkalmával részesülhetnek a hívők az úrvacsora szentségében, amelyet vallási hovatartozástól függetlenül bárki magához vehet. Az úrvacsora vételezése két szín (kenyér (ostya) és bor) alatt történik. Ahol a papság létszáma megengedi, a magyar néphagyomány által három papos misének (áldozópap, diakónus, szubdiakónus) nevezett istentiszteleteket mutatnak be.

1974-ig csak férfiak lehettek felszentelt papok és püspökök, nők legfeljebb diakónusok lehettek. 1974. július 29-én egy philadelphiai templomban két nyugdíjas és egy aktív püspök jelenlétében 11 nőt szenteltek áldozópappá, őket nevezi a köznyelv Philadelphia Eleven-nek. A szentelés hatására óriási felháborodás tört ki az egyházon belül, hiszen a hívek már régebb óta szorgalmazták, hogy nőket is szenteljenek az egyházi rend magasabb fokozataiba. Végül két évvel később, 1976-ban az egyházi zsinat 95:61 arányban elfogadta azt, hogy nőket is szentelhessenek áldozópappá és püspökké.

Szociális nézőpontok[szerkesztés]

Gazdaság[szerkesztés]

1991-ben a püspökök közössége ajánlást fogadott el, hogy fizetést biztosítson a klérusnak és laikusoknak egyaránt.[10] 1979 és 2003 között számos alkalommal a közösség támogatottságát fejezte ki, hogy mindenkinek biztosítva legyen megfizethető lakhatás.[11][12][13][14] 2003-ban a közösség sürgette az amerikai törvényhozókat, hogy emeljék meg a minimálbért és ezáltal egy élhető és egészségbiztosítással rendelkező társadalmat hozzanak létre, mint nemzeti standard.[15][16]

Kapcsolat az LMBT személyekkel[szerkesztés]

Gene Robinson, az első meleg püspök

2015-ben a háromévente megrendezésre kerülő általános közgyűlésen az Egyház elfogadta a kánoni és liturgikus változásokat a házassági egyenlőség támogatására. A változások következtében kikerült a kánonból, hogy a házasság csak egy férfi és egy nő között lehet. A két új liturgia egyaránt használható azonos és eltérő neműek házasságának megáldására. Ugyanakkor ez nem általánosan elfogadott az Egyházon belül. A közgyűlést követően a megyéspüspökök dönthettek arról, hogy mely templomokban mely lelkészek szolgáltathatják ki a szentséget.[17] Ugyanakkor a 2018-as közgyűlést követően már minden templomban minden lelkésznek ki kellett szolgáltatnia a szentséget, függetlenül a megyéspüspök nézeteitől.[18] Az Egyház ezzel együtt ellenez minden állami és szövetségi döntést, amely megtiltja az azonos neműek házasságát.[19]

Nyíltan meleg, leszbikus és transznemű személyek részesülhetnek az egyházi rend szentségében és felszentelhetőek diakónusnak, áldozópapnak illetve püspöknek.[20][21]

Faji egyenlőség[szerkesztés]

1861-ben John Henry Hopkins írt egy röpiratot, amelyben megpróbálja igazolni a rabszolgaságot az Újszövetségben: a röpirat tiszta rálátást ad az Episzkopális Egyház részvételére a rabszolgaságban. 1991-ben aztán a közgyűlés egyértelműen elfogadta azt, hogy a rasszizmus gyakorlása bűn, majd pedig 2006-ban nyilvánosan bocsánatot kértek a korábban elkövetett tettekért.[22] 2018-ban a Charlottesville-i tüntetések után Michael B. Curry elnökpüspök azt mondta, hogy a bigottság egyszer már foltott hagyott a földünkön és választásra buzdította a híveit, hogy válasszák az igaz szeretet és így alkossák meg Isten szerető közösségét a földön, szemben az utálattal.[23]

Abortusz és eutanázia[szerkesztés]

Az Egyház nem támogatja az abortuszt mint születésszabályozási vagy családtervezési eszközt, ám ugyanakkor elismeri, hogy a nő joga dönteni, hogy igénybe veszi-e. [24] Az Egyház ellenez minden olyan jogszabályt, amely megakadályozná a nőket az abortusz elvégzésében vagy hogy információt szerezzenek róla.[25]

Az Egyház elutasítja a támogatott öngyilkosságot és az eutanázia más formáit, de azt tanítja, hogy megengedett az orvosi kezelés, például a mesterséges táplálkozás és a hidratálás visszavonása, ha az ilyen kezelés terhe meghaladja az egyén számára járó előnyöket.[26]

Európa és Magyarország[szerkesztés]

Az Egyház Európában is jelen van 1859 óta. Az Európai Episzkopális Templomok Gyűlésének vannak tagjai Európán kívül Haitin, Kubában és a Virgin-szigeteken. Hivatalosan a II. sz. provinciához tartozik. 1971 óta saját püspök irányítja, a jelenlegi Mark David Wheeler Edington, aki 2019. április 6. óta tölti be ezt a pozíciót. Európán belül hét országban van jelen: Ausztria, Belgium, Franciaország, Grúzia, Németország, Olaszország, Svájc. Ezekben az országokban nem csak templomaik vannak, hanem missziós tevékenységet is végeznek. Legnagyobb temploma a párizsi Szentháromság katedrális.

Magyarországon közvetlenül nincs jelen, mint ahogyan temploma sincs. Közvetett módon a Skóciai Szent Margit Anglikán Episzkopális Egyházon belül megtalálható, amely noha a Church of Englandhez tartozik, de számos tagja az anyaegyházból való.

Források[szerkesztés]

 1. Helfand, Duke. „Conservative worshipers prepare for their exodus”, Los Angeles Times, 2009. október 10. (Hozzáférés: 2018. december 26.) 
 2. A Basic Introduction to Christianity. [2010. augusztus 18-i dátummal az eredetiből archiválva].
 3. Joseph Buchanan Bernardin, An Introduction to the Episcopal Church (2008) p. 63
 4. Visitors' Center. Episcopalchurch.org. [2011. június 11-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2008. november 16.)
 5. The Book of Common Prayer. New York: Church Publishing, Inc., 513. o. (2015) 
 6. What makes us Anglican? Hallmarks of the Episcopal Church. Episcopalchurch.org. [2011. június 12-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2008. november 16.)
 7. https://web.archive.org/web/20090904145347/http://www.episcopalchurch.org/19625_13797_ENG_HTM.htm Authority, Sources of (in Anglicanism)] on the Episcopal Church site, accessed on April 19, 2007, which in turn credits Church Publishing Incorporated, New York, NY, from An Episcopal Dictionary of the Church, A User Friendly Reference for Episcopalians, Don S. Armentrout and Robert Boak Slocum, editors.
 8. As stated in section 2.16 of To Set Our Hope On Christ (PDF)
 9. Robin Williams: Live on Broadway
 10. General Convention Resolution 1991-D066 Support a Policy of Pay Equity in the Church and Society
 11. General Convention Resolution 2003-D040 Reaffirm Commitment to Provide Affordable Housing for the Poor
 12. General Convention Resolution 1997-D030 Challenge Congregations to Establish Direct Ministries to the Poor
 13. General Convention Resolution 1997-D082 Urge Church-wide Promotion of the Living Wage
 14. General Convention Resolution 2000-A081 Urge Bishops and Diocesan Leaders to Support the National Implementation of a Just Wage
 15. General Convention Resolution 2003-A130 Support the Establishment of a Living Wage
 16. General Convention Resolution 2003-C030 Urge Legislation to Raise the Federal Minimum Wage
 17. The Episcopal Church approves religious weddings for gay couples after controversial debate. Washington Post . (Hozzáférés: 2016. december 11.)
 18. Some same-sex couples will still face hurdles accessing church’s marriage rites. The Episcopal Church . (Hozzáférés: 2018. december 30.)
 19. "Religious Groups' Official Positions on Same-Sex Marriage". Pew Research Center. December 7, 2012. Accessed October 28, 2014.
 20. Wan, William. „Episcopalians in Va. Divided Over Decision Allowing Ordination of Gay Bishops”, The Washington Post, 2009. július 16. (Hozzáférés: 2010. május 2.) 
 21. Episcopal Church Takes Bold Step On Transgender Priests. The Huffington Post , 2012. július 9. (Hozzáférés: 2016. május 1.)
 22. Bishops Endorse Apology for Slavery Complicity. [2007. október 13-i dátummal az eredetiből archiválva].
 23. Presiding Bishop reflects on Charlottesville and its aftermath”, Episcopal News Service, 2017. augusztus 17. (Hozzáférés: 2018. szeptember 5.) 
 24. "Religious Groups' Official Positions on Abortion". Pew Research Center. January 16, 2013. Accessed October 28, 2014.
 25. The Acts of Convention: Resolution #1994-A054. The Archives of the Episcopal Church. (Hozzáférés: 2016. június 21.)
 26. "Religious Groups' Views on End-of-Life Issues". Pew Research Center. November 21, 2013. Accessed October 28, 2014.

Külső hivatkozások[szerkesztés]