Ej, haj, gyöngyvirág

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Ej, haj, gyöngyvirág
Műfaj magyar népdal
Stílus régi
Hangfaj moll
A kotta hangneme D moll
Hangterjedelem 5–8 4–7 1–5
VII–5 VII–5 ♯VII–♭3
Kadencia 5 5 (1) 5 5
Szótagszám 5 7 6 7 7 6
A gyűjtés adatai
Gyűjtő Pálóczi Horváth Ádám

Az Ej, haj, gyöngyvirág kezdetű virágének már Pálóczi Horváth Ádám[1][2] 1813-ban befejezett Ó és Uj, mintegy Ötödfélszáz énekek, ki magam csinálmánya, ki másé című dalgyűjteményében megtalálható.[3]

Feldolgozások[szerkesztés]

Szerző Mire Előadás
Bárdos Lajos négy szólamú vegyeskar Csillagvirág, I. dal [4]
Benkő Dániel ének, gitár Ej, haj, gyöngyvirág
Kern Aurél ének, zongora Pianoforte III. 8. dal
Ludvig József ének, zongora Hej, Rákóczi, Bercsényi…, 21. kotta
ének, zongora, gitárakkordok A csitári hegyek alatt, 32. oldal

Kotta és dallam[szerkesztés]


{
  <<
  \relative c' {
   \key d \minor
   \time 4/4
   \tempo 4 = 60
   \set Staff.midiInstrument = "drawbar organ"
   \transposition c'
%    Ej, haj, gyöngyvirág, teljes szekfű, szarkaláb, bimbós majoranna.
    d'4 d c8 bes a4 \bar "||" a8 g a bes c bes a4 \bar "||" a8 f f e d4 d \bar "||"
%    Ha kertedbe mehetnék, piros rozsát szedhetnék, szívem megújulna.
     a'8 f f c f g a4 \bar "||" a8 g f c f g a4 \bar "||" f8 d e cis d4 d \bar "|."
   }
  \addlyrics {
    Ej, haj, gyöngy -- vi -- rág, tel -- jes szek -- fű, szar -- ka -- láb,
    bim -- bós ma -- jo -- ran -- na.
    Ha ker -- ted -- be me -- het -- nék, pi -- ros ró -- zsát szed -- het -- nék,
    szí -- vem meg -- ú -- jul -- na.
   }
  >>
}

Ej, haj, gyöngyvirág,
teljes szekfű, szarkaláb,
bimbós majoranna.
Ha kertedbe mehetnék,
piros rózsát szedhetnék,
szívem megújulna.

Ej, haj, gyöngyvirág,
teljes szegfű, szarkaláb,
levendulavirág!
Ha kertedbe mehetnék,
és ott kertész lehetnék,
mindjárt meggyógyulnék!

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. Pálóczi Horváth Ádám dalgyűjteménye. Sulinet (Hozzáférés: 2016. márc. 6.)
 2. Magyar népdalok: Ej-haj, gyöngyvirág, … Szerkesztette Ortutay Gyula mek.oszk.hu. Budapest: Neumann Kht. (2000) (Hozzáférés: 2016. márc. 6.)
 3. A magyar irodalom története: Pálóczi Horváth Ádám (1760-1820) és a korabeli énekgyűjtés. mek.oszk.hu. Budapest: Akadémiai Kiadó (1964) (Hozzáférés: 2016. márc. 6.)
 4. Bárdos Lajos: Csillagvirág. Corvin kórus, vezényel Nagy Ildikó, szóló Csernus János YouTube (2012. jún.) (Hozzáférés: 2016. máj. 31.) (videó) 2:33-ig.

Források[szerkesztés]

Weblapok:

Népdalgyűjtemények:

 • Béres József: Szép magyar ének. Negyedik kiadás. (hely nélkül): Akovita Könyvkiadó Kft. 2016. I kötet., 337. o. ISBN 978 963 88686 9 5  
 • Pianoforte III. Összeállította Király Katalin. Szeged: Mozaik Kiadó. 2010. ISMN 979 0 9005277 3 8, 8. darab  
 • Sárosi Bálint: Nótáskönyv. Második, változatlan kiadás. Budapest: Nap Kiadó. 2012. ISBN 978 963 9658 17 2 85. kotta  
 • Régi magyar dalok és virágénekek gitárkísérettel. Szendrey-Karper László. Budapest: Editio Musica. 1987. 5. kotta  
 • Törzsök Béla: Zenehallgatás az óvodában: Dallamgyűjtemény óvodák számára. Budapest: Zeneműkiadó. 1980. ISBN 963 330 402 4 368. kotta  
 • A mi dalaink. Összeállította: Ugrin Gábor. Budapest: Tankönyvkiadó. 160. o.  

Tankönyvek:

 • Pécsi Géza – Uzsayné Pécsi Rita: Énektár: A Kulcs a muzsikához c. tankönyv melléklete. Pécs: Kulcs a muzsikához Alapítvány. 1999. 82. o.  

Feldolgozások:

 • Bárdos Lajos: Negyvenöt vegyeskar. Budapest: Editio Musica. 1984. 95. o.  
 • Ludvig József: Hej, Rákóczi, Bercsényi…: Történelmi dalok zongorára. Ungarn – Hungary: Zeneműkiadó KONCERT 1234 Kft. 1936. ISMN 979-0-9005273-4-9, 21. kotta  
 • Ludvig József: A csitári hegyek alatt: Magyar dalok zongorára, gitárakkordokkal. Budapest: Zeneműkiadó Koncert 1234 Kft. 32. o. ISMN 979-0-900529-4-5  

Zenetudomány:

Felvételek[szerkesztés]

 • Zene Zeneportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap