Egységgyök

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

A matematikában n-edik komplex egységgyökök azok a z komplex számok, melyekre igaz, hogy

z^n = 1, \,

ahol n = 1,2,3, ... egy pozitív egész szám.

Egy n-edik egységgyök primitív egységgyök, ha semmilyen k<n, k=1,2,...,n-1 pozitív egész szám esetén nem k-adik egységgyök.

Komplex egységgyökök[szerkesztés]

A komplex számok \Bbb C testében az n-edik egységgyökök pontosan az

 \exp\left({2\pi \mathrm i k\over n}\right),\quad k=0,1,\ldots, n-1

alakú számok.

Legyen  \varepsilon_n = \exp\left({2\pi \mathrm i \over n}\right). Ekkor az n-edik egységgyökök alakja:

1, \varepsilon_n, \varepsilon_n^2, \dots, \varepsilon_n^{n-1}.

Ha nyilvánvaló, hogy hányadik egységgyökökről van szó, akkor sokszor elhagyják az alsó indexet.

\omega n-edik primitív egységgyök, ha n-edik hatványa 1, de semmilyen kisebb kitevős hatványa nem az. Az egyik primitív egységgyök

 \varepsilon_n = \exp\left({2\pi \mathrm i \over n}\right).

A további primitív egységgyökök  \varepsilon_n n-hez relatív prím kitevős hatványai.

Az n-edik egységgyökök száma n, a primitív n-edik egységgyököké \phi (n).

A körosztási testek \Bbb Q bővítései, amelyek tartalmazzák az egységgyököket: az n-edik körosztási test az n-edik egységgyököket.

Az egységgyökök összege[szerkesztés]

Ha \varepsilon n -edik egységgyök, akkor: 1+\varepsilon+\varepsilon^2+\dots+\varepsilon^{n-1}=\begin{cases} 1, & \mathrm{ha}\ n = 1 \\ 0, & \mathrm{ha}\ n \not= 1. \end{cases}

Ez a mértani sorozatok összegzési képletéből következik.

Mértani helyük a komplex számsíkon[szerkesztés]

A komplex egységgyökök annak az egységkörbe írt szabályos n-szögnek a csúcsaiban vannak, amelynek egyik csúcsa az 1.

Így a \varepsilon_n^k = x_k + \mathrm i\, y_k egységgyök valós és képzetes része ezeknek a csúcsoknak a koordinátái, vagyis k=0,1,\dots,n-1-re

 x_k = \cos (2\pi k/n) = \cos (360^\circ \cdot k/ n )    és   y_k = \sin (2\pi k/n) = \sin (360^\circ \cdot k/ n ) .

Példák[szerkesztés]

A második egységgyökök: 1 és -1.

A harmadik egységgyökök:  \varepsilon_1 = -\frac12+\frac{\mathrm i}2\sqrt3,\quad \varepsilon_2 = -\frac12-\frac{\mathrm i}2\sqrt3,\quad \varepsilon_3 = 1 ;

A negyedik egységgyökök alakja ismét egyszerűbb: :  \varepsilon_1 = \mathrm i,\quad \varepsilon_2 = -1,\quad \varepsilon_3 = -\mathrm i,\quad \varepsilon_4= 1 ,

Az ötödik egységgyökök[szerkesztés]

A 0=1+\varepsilon+\varepsilon^2+\varepsilon^3+\varepsilon^4 egyenlőség alapján

0=\frac{1}{\varepsilon^2}+\frac{1}{\varepsilon}+1+\varepsilon+\varepsilon^2 = \left({\varepsilon}+\frac{1}{\varepsilon} \right)^2+ \left({\varepsilon}+\frac{1}{\varepsilon} \right)-1 = w^2+w-1

ahol w=\varepsilon+\frac{1}{\varepsilon}=\varepsilon+\varepsilon^4=2 \cos (72^\circ ).

Ezt a negyedfokú egyenletet megoldva w=-\frac{1}{2} \pm \sqrt{\frac{5}{4}} adódik. Mivel a 72^\circ szög az 1. negyedben fekszik, azért w pozitív, és így \cos(72^\circ)=\frac{\sqrt{5} - 1}{4}. A valós rész ez alapján nyilvánvaló, a képzetes rész Pitagorasz-tétellel adódik.

Körosztási polinom[szerkesztés]

Az n-edik primitív egységgyökök az n-edik körosztási polinom gyökei. A körosztási polinom megkapható a következőképpen:

Gyűjtsük össze azokat az x^k-1 alakú polinomokat, ahol k<n osztója n-nek. Vegyük ezek g_n legkisebb közös többszörösét. Ekkor van egy f_n polinom, amit g_n-nel szorozva (x^n-1)-et kapunk. Ez az f_n polinom az n-edik körosztási polinom. Ezen az úton absztrakt testekhez, sőt gyűrűkhöz is definiálható körosztási polinom azokra az n-ekre, amelyek nem oszthatók a test (gyűrű) karakterisztikájával. Az absztrakt körosztási polinomok nem feltétlenül irreducibilisek, de a racionális számok teste fölöttiek igen.

Egységgyökök absztrakt értelmezése[szerkesztés]

Legyen R egységelemes kommutatív gyűrű, és n\geq 1 természetes szám. Egy \zeta\in R egységgyök, ha eleget tesz a következő, egymással ekvivalens definíciónak:

  • \zeta^n = 1;
  • \zeta a X^n-1 polinom gyöke.

Az n-edik R-beli egységgyökök részcsoportot alkotnak a gyűrű multiplikatív csoportjában.

Testekben[szerkesztés]

A K testben az n-edik egységgyökök ciklikus részcsoportot alkotnak. Számuk mindig osztója n-nek. Ha egyenlő vele, akkor a test tartalmazza az n-edik egységgyököket. Ekkor a primitív egységgyökök egyike generálja az n-edik egységgyökök ciklikus részcsoportját. Az n-edik primitív egységgyökök a fenti előállítás szerinti körosztási polinom gyökei.

Források[szerkesztés]

  • Szele Tibor: Bevezetés az algebrába
  • Fried Ervin: Algebra I-II.