Az Univerzum Egyháza

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Az Univerzum Egyháza
Lelkészi vezető Kisfaludy György
Tisztsége Élnök
Szertartás Keresztelő, mise, ünnepnapi liturgiák, szent esküvő, temetés, meditáció, gyógyítás
Tagság 10.000 (becsült adat)[1]
Nyelv Magyar
Alapítva 1997
Alapító Kisfaludy György, Zornánszky Károly, Kisfaludyné Palotás Irén
Státusz vallási tevékenységet folytató alapítvány
Fő terület Országos
Székhely 1034 Budapest, San Marco u. 49.
Naptár újév első napját március 21-én tartják

A(z) Az Univerzum Egyháza hivatalos honlapja

Az Univerzum Egyháza egy egyház, melyet Kisfaludy György vezet. A Hunok Anyaszentegyháza jelzőt is használják rá. Tanaik tudásalapúak és szeretetközpontúak, tudásőrző egyház, a hun gondolkozás módot tanítják. Dogmáinak gerincét a Kisfaludy György által kidolgozott időfizika tana adja. Ezek főleg ősi eredetű szent iratok együttes értelmezéséből és tudományos kutatások eredményéből állnak össze.

Hitük szerint a lét alapja az Íge, ami a Teremtő Atya és Anya kiáradó létezési hullámai. Mindent ebből vezetnek le. A Szentlelket a téridő forrásaként azonosítják, hivatkoznak rá még mint Szerán (Égi helytartó). Pontosan kidolgozott tételeik vannak Isten működéséről és természetéről, így a téridő viselkedéséről is. Nézetük szerint minden Egy mivel minden a Teremtő kiáradásából épül fel. A kiáradást tudományos szóhasználatban gravitációs hullámoknak nevezik. Kisfaludy György 1997-ben publikálta a gravitációs hullámokkal végzett méréseit, "A tömeghullámok hatása a diffrakcióra"[2] címmel. Több működő gravitációs távcsövet épített a 2000-es években. A jelenleg is működő teleszkóp egyértelműen képes azonosítani naprendszerünk nagy tömegű objektumait és a környező galaxisokban található feketelyukakat.

Szándékuk a Nagy Egyesítés kidolgozása, ami a vallások és tudomány ellentétének feloldása. Ezért a tanaikat általában a misztikusok és vallásosak túl tudományosnak, a tudományosok meg túl misztikusnak tartják. Állításuk szerint képes feloldani mindkét nézőpont paradoxonait. Azt is állítják, hogy meg tudja magyarázni azokat a jelenségeket amiket a modern fizika nem.

Az év kezdete náluk a tavaszi napéjegyenlőség, 2014. március 21.-én kezdik a 6055. évet. Medvetorosi évszámítást használnak, az Arvisúrákkal összhangban. Ez a hun őshazából származik, Agaba fősámán Kr.e. 4040-ben korszerűsítette az addig használt hun rovásírást, arra amit napjainkban székely-magyar rovásírásként használunk. A történelem szemléletük rendhagyó. Vallják, hogy a történelmet meghamisították, hogy az aktuális érdekeknek megfeleljen.

Universum Universitas néven szabadegyetem működtetnek. Itt lelkészi- és időfizikusi diplomát lehet szerezni. Rendszeres fórumot tartanak az Óbudai Kulturális Központban minden csütörtökön "Tudomány Csütörtöke" néven 23 éve. Az előadást a szabadegyetem Pszichológia Tanszékének csoportülése előzi meg Barna-Fóris Ágnes pszichológussal. Valamint minden hónap második hétvégéjén konzultációt tartanak a San Marco utca 49. alatt lévő kápolnában.

A 2011. évi CCVI. törvény megfosztotta az egyházi státusztól, bizniszegyháznak titulálva az Univerzum Egyházát. Jelenleg vallási tevékenységet végző, az egyházzal jogfolytonos alapítványként működik. Kutatási projektjeit forráshiány miatt felfüggesztette.

Lásd még[szerkesztés]

Hivatkozások[szerkesztés]

További információk[szerkesztés]