Anyagmennyiség

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

Egyetlen atom tömege is elképzelhetetlenül kicsi, de meghatározható érték. A szénatom tömegéhez viszonyított relatív atomtömeget használjuk. A relatív atomtömeg megadja hogy egy atom tömege hányszor nagyobb egy szénatom tömegének egytizenketted részénél. Mértékegysége 1 (egy), értelmezése: hányados.

A nemzetközi megállapodás szerint nem egyetlen, hanem 6·1023 db. atomnak a tömegét adják meg. Az anyagok mennyiségét a részecskék számának segítségével hasonlítják össze. Ez az anyagmennyiség. Jele: n Mértékegysége: mól, jele: mol. 1 mól 6·1023 db részecskét jelent. Mindig meg kell nevezni a részecskét.

A mólt azért választották mértékegységül, mert bármely atom egy móljának tömege megegyezik az illető atom relatív atomtömegének grammokban kifejezett értékével. A 6·1023 számot Avogadro-számnak vagy Avogadro-állandónak nevezik Amedeo Avogadro olasz fizikus emlékére. Az anyagok 1 móljának tömegét moláris tömeggel fejezzük ki. Jele M, mértékegysége kg/mól vagy g/mól.

A vegyjel jelenti: a kémiai elemet, az atomot, 1 db atomot, 1 mol atomot, 6·1023 db atomot, 1 mol tömegét grammokban.