A francia királylány dala

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
A francia királylány dala
Műfaj magyar komolyzenei dal
Dallam Kacsóh Pongrác
Szöveg Heltai Jenő
Hangfaj dúr
A kotta hangneme D-dúr

A francia királylány dala Kacsóh Pongrác János vitéz című daljátékának egyik betétdala.

János vitéz a szépséges francia királylány kérésére kijelenti, hogy leszámol a törökkel, megmenti az országot és a francia koronát. A királylány arról ábrándozik, hogy ő is szívesen részt venne a csatában.

Kotta és dallam[szerkesztés]


{
  <<
  \relative c' {
   \key d \major
   \time 4/4
   \set Score.tempoHideNote = ##t
   \tempo "Lépegetve (Andantino)" 4 = 90
   \set Staff.midiInstrument = "muted trumpet"
   \transposition c'
    %{Oh, csak ne volnék%} \repeat unfold 2 { fis4 eis8. fis16 a4 g | } r8 fis8 d fis a a e a | d2 cis4 r |
    %{bátran rohannék%} \repeat unfold 2 { b4 b8. cis16 d4 a | } cis4 a8 cis e( cis) a fis | b2 a4 r8
    %{Tra-ra%} cis8 | cis4. bis8 cis8. a16 fis8. a16 | cis4 r r r8
    %{Mikor a bősz%} a | cis4. bis8 cis8. a16 e8. a16 | cis4 r r2
    %{S mennek előre%} e,4 fis8. gis16 a4 b | cis bis8. cis16 fis4 cis | d4. cis8 cis4( b) | a r r2 | \break
    \time 3/4 \tempo "Lassú keringő" 4 = 120
    %{Oh, be jó is volna%} fis'2 d4 | cis2 b4 | d2. | cis2. | e2 cis4 | b2 a4 | cis2.( | b2. ~ | b2)
    %{ha lány helyett%} a4 | g2 fis4 | g2. ~ | g2 b4 | cis2. ~ | cis2 e4 | fis2. | a2. ~ | a2
    %{be jó is volna%} a4 | g2 fis4 | fis2. | b,2. | g'2 g4 | fis2 cis4 | e2.( | d2. ~ | d2)
    %{ha lány helyett%} fis,4 | cis'2 b4 | a2. ~ | a2 d4 | e2. | a2(\fermata cis,4) | d2. ~ | d2.
    \bar "|."
   }
  \addlyrics {
    Oh, csak ne vol -- nék gyen -- ge le -- ány -- ka, a -- kit a szel -- lő -- től is óv -- nak,
    bát -- ran ro -- han -- nék én a csa -- tá -- ba, hang -- ján a trom -- bi -- ta -- szó -- nak!
    Tra -- ra, tra -- ra, oly szép a kürt, mi -- kor a bősz csa -- tá -- ba küld,
    s_men -- nek e -- lő -- re, men -- nek e -- lő -- re a le -- gé -- nyek.
    Oh, be jó is vol -- na, oh, ha -- tal -- mas ég, ha lány he -- lyett le -- gény le -- het -- nék!
    Be jó is vol -- na, oh, ha -- tal -- mas ég, ha lány he -- lyett le -- gény len -- nék.
   }
  >>
}

Oh, csak ne volnék gyenge leányka, akit a szellőtől is óvnak,
bátran rohannék én a csatába, hangján a trombitaszónak!
Trara, trara, oly szép a kürt, mikor a bősz csatába küld,
s mennek előre, mennek előre a leventék.
Oh, be jó is volna, oh, hatalmas ég, ha lány helyett legény lehetnék!
Be jó is volna, oh, hatalmas ég, ha lány helyett legény lennék.

Mennék előre csak rendületlen, csillogna kardom vert ezüstje,
reszketne tőlem mind, oh, az ellen, és menekülne messze űzve.
Ratam, ratam, ha szól a dob, szemem ragyog, szívem dobog,
oh, hogy repülnék, oh, hogy repülnék, hogy sietnék.

Források[szerkesztés]

 • Lehoznám néked a csillagokat: Magyar operettdalok énekhangra, zongorakísérettel. Budapest: Zeneműkiadó. 28. o.  
 • Magyar operettek gyöngyszemei: Nagysikerű operettek legszebb dalai énekhangra, zongorakísérettel. Második kiadás. Budapest: Zeneműkiadó Vállalat. I kötet., 28. o.  

Felvételek[szerkesztés]

 • Zene Zeneportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap