Örvendezzünk, jertek

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Örvendezzünk, jertek
Műfaj magyar egyházi népének
Szöveg Sík Sándor
Hangfaj moll
A kotta hangneme É moll
Sorok A B♭3 C B
Hangterjedelem 1–♭3 ♭3–♭6 V–5 1–4
Kadencia 2 (♭3) V
Szótagszám 12 7 12 7

Az Örvendezzünk, jertek egy egyházi ének. Dallama Szelepcsényi Cantus Catholici-jéből való,[1] szövegét Sík Sándor írta.

Kotta és dallam[szerkesztés]


{
  <<
  \relative c' {
   \key e \minor
   \time 2/4
   \tempo 4 = 60
   \set Staff.midiInstrument = "drawbar organ"
   \transposition c'
    \repeat unfold 2 { e8 fis g g fis4 fis } \bar "||" g8 a b4 c8 b a4 g2 \bar "||"
    g8 b a g a4 fis e8 g fis e dis4 b \bar "||" e8 fis g4 a8 g fis4 e2 \bar "|."
   }
  \addlyrics {
    Ör -- ven -- dez -- zünk, jer -- tek, á -- hí -- ta -- tos lel -- kek,
    Is -- te -- nünk ol -- tá -- rá -- hoz!
    Nyis -- suk ki a lel -- künk, vi -- dám dal -- ra kel -- jünk,
    mi U -- runk mi -- re -- ánk vár.
   }
  >>
}

Örvendezzünk, jertek, áhítatos lelkek,
Istenünk oltárához!
Nyissuk ki a lelkünk, vidám dalra keljünk,
mi Urunk mireánk vár.

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. Szelepcsényi György – Szölősy Benedek: Cantus Catholici. 2., bővített kiadás. Nagyszombat: (kiadó nélkül). 1675. 197. o.  

Források[szerkesztés]

Felvételek[szerkesztés]

 • Zene Zeneportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap