Ó Jézus, Jézus

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Ó Jézus, Jézus
Műfaj magyar egyházi népének
Hangfaj lá-hexachord
A kotta hangneme D moll
Sorok A B C B
Hangterjedelem 1–5 1–5 4–♭6 1–5
Kadencia 5 (1) 5
Szótagszám 10 7 10 7

Az Ó Jézus, Jézus egy nagyböjti egyházi ének. Dallama az 1675-ös Cantus Catholiciből,[1] szövege a Szegedi Cantus Catholiciből való.[2]

Feldolgozás:

Szerző Mire
Bárdos Lajos vegyeskar Ó Jézus, Jézus
O languens Jesu

Kotta és dallam[szerkesztés]


{
  <<
  \relative c' {
   \key d \minor
   \time 3/4
   \tempo 4 = 72
   \set Staff.midiInstrument = "drawbar organ"
   \transposition c'
%    Ó Jézus, Jézus, ó lankadt Jézus, Istennek vérző Fia!
    d4 f e f2 f4 f g g a2 a4 \bar "||" a g f g2 f4 e2. d \bar "||"
%    Tűrés példája, szentség formája, ó lelkünk drága díja.
    a'4 a a bes2 bes4 g g g a2 a4 \bar "||" a g f g2 f4 e2. d \bar "|."
   }
  \addlyrics {
    Ó Jé -- zus, Jé -- zus, ó lan -- kadt Jé -- zus, Is -- ten -- nek vér -- ző Fi -- a!
    Tű -- rés pél -- dá -- ja, szent -- ség for -- má -- ja, ó lel -- künk drá -- ga dí -- ja!
   }
  >>
}

Ó Jézus, Jézus, ó lankadt Jézus,
Istennek vérző Fia!
Tűrés példája, szentség formája,
Ó lelkünk drága díja!

Ó Jézus, Jézus, ó édes Jézus,
Mennyeknek édessége!
Hogy meghervadtál, jaj, megfonnyadtál,
Ó lelkek üdvössége!

Ó Jézus, Jézus, ó édes Jézus,
Ó hívek ékessége!
Ártatlan tűrtél s minket megnyertél,
Ó szívünk édessége!

Ó Jézus, Jézus, ó édes Jézus,
Mit tettél a világért!
Véredet ontod, testedet rontod
Ádámnak rossz magváért.

Ó Jézus, Jézus, ó édes Jézus,
Szent tested én kötöztem.
Rút életemmel, rút beszédemmel
Melledet általdöftem.

Ó Jézus, Jézus, ó édes Jézus,
Szent tested, ó, én vertem,
Szeretvén vétket, rút részegséget,
Eceted én kevertem.

Ó Jézus, Jézus, ó édes Jézus,
Szent véred én ontottam,
Szent fejed szúrtam, kezeid fúrtam,
Életed én rontottam.

Ó Jézus, Jézus, ó édes Jézus,
Szenvedek véled méltán.
Kínodat szánom, vétkemet bánom,
Kereszted mellett sírván.

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. Szelepcsényi György – Szölősy Benedek: Cantus Catholici. 2., bővített kiadás. Nagyszombat: (kiadó nélkül). 1675. 293. o.  
 2. Szegedi Ferenc Lénárd: Cantus Catholici. Kassa: (kiadó nélkül). 1674. 298. o.  

Források[szerkesztés]

Felvételek[szerkesztés]

 • Zene Zeneportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap