Érik a ropogós cseresznye

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Érik a ropogós cseresznye
Műfajmagyar népdal
Stílusúj
Hangfajmoll
A kotta hangneme1. és 4. sor: D moll
2–3. sor: A moll
SorokA A5 A5v A
Hangterjedelem1–4 5–8 4–8 1–4
Kadencia1 (5) 5
Szótagszám9 9 11 9
ElőadásmódTempo giusto
Előadási tempó120
A gyűjtés adatai
GyűjtőBartók Béla
A gyűjtés helyeFót
A gyűjtés ideje1907
(Vár)megyePest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye
Kiemelt források
Bartók-rend5874
Kodály–Vargyas385

Az Érik a ropogós cseresznye kezdetű magyar népdalt Bartók Béla gyűjtötte a Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyei Fóton 1907-ben.

Feldolgozások:

Szerző Mire Előadás
Kodály Zoltán két szólam Bicinia Hungarica, III. füzet, 111. dal
Bartók Béla ének, zongora Húsz magyar népdal
IV. sorozat: új dalok, 2. darab
[1]
Weiner Leó zongora Húsz könnyű kis darab, 4. darab [2]
Ludvig József ének, gitárakkordok Kis kacsa fürdik…, 19. oldal

Kotta és dallam[szerkesztés]


{
  <<
  \relative c' {
   \key d \dorian
   \time 4/4
   \tempo 4 = 72
   \set Staff.midiInstrument = "electric bass (pick)"
   \transposition c'
%    Érik a ropogós cseresznye,
    d8 e f4 e8 f g4 f8 d4. d4 r \bar "||"
%    viszek a babámnak belőle,
    a'8 b c4 b8 c d4 c8 a4. a4 r \bar "||" \break
%    viszek a babámnak, csuhaj, belőle,
    a8 b c4 b8 c d4 c8 a a g a4 r \bar "||"
%    ha beteg, gyógyuljon meg tőle.
    d,8 e f4 e8 f g4 f8 d4. d4 r \bar "|."
   }
  \addlyrics {
    É -- rik a ro -- po -- gós csë -- rësz -- nye.
    Vi -- szëk a ba -- bám -- nak be -- lő -- le.
    Vi -- szëk a ba -- bám -- nak, csu -- haj, be -- lő -- le,
    ha be -- teg, gyó -- gyul -- jon mëg tő -- le.
   }
  >>
}

Érik a ropogós cseresznye.
Viszek a babámnak belőle.
Viszek a babámnak, csuhaj, belőle,
ha beteg, gyógyuljon meg tőle.

Magas a kaszárnya teteje,
német szó hallatszik belőle.
Bárcsak egy magyar szót, tyuhaj, hallanék,
kitől a babámnak üzennék.

Kihajtom a ludam a rétre,
magam is lefekszem melléje,
elkiáltom magam: libu-libukám,
gyere ki, aranyos Mariskám!

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. Bartók Béla: 20 (21) Magyar Népdal. Ének: Kálmándi Mihály; Zongora: Kocsis Zoltán YouTube (2012. február 14.) (Hozzáférés: 2016. március 27.) (videó) 29:28–30:06.
 2. Weiner Leó: Twenty Easy Little Piano Pieces Op. 17 (sic!) (Hungarian Nursey Rhymes and Folk Songs). Kassai István YouTube (2003. december 2.) (Hozzáférés: 2016. április 25.) (audió)

Források[szerkesztés]

Weblapok:

Népdalgyűjtemények:

Tankönyvek:

 • Iskolai énekgyüjtemény I: 6–10 éves tanulóknak. Szerkesztette: Kodály Zoltán. Budapest: Országos Közoktatási Tanács. 1943. 153. o. 216. kotta  
 • Szolfézs példatár: Alsófok, I. kötet. Szerkesztette: J. Irsai Vera. Budapest: Editio Musica. 380. kotta  

Feldolgozások:

Zenetudomány:

 • Bereczky János – Domokos Mária – Olsvai Imre–Paksa Katalin–Szalay Olga: Kodály népdalfeldolgozásainak dallam- és szövegforrásai. Budapest: Zeneműkiadó. 1984. ISBN 963 330 478 4 448. kotta  
 • Támlap a Kodály-rendben. MTA Zenetudományi Intézet (Hozzáférés: 2017. december 14.)

Felvételek[szerkesztés]

 • Zene Zeneportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap