Wikipédia:Nevezetesség (fikció)

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
(Wikipédia:FIKCIÓ szócikkből átirányítva)

Ez a lap néhány alapvető szempontot ad a Wikipédia szerkesztőinek annak az eldöntéséhez, hogy egy adott mű fiktív elemének legyen-e önálló cikke a Wikipédián vagy sem. Ha egy elem eleget tesz ezeknek a kritériumoknak, akkor általában megérdemel egy önálló cikket, ha azonban nem tesz eleget, az önmagában még nem ok az azonnali törlésre.

Ez az útmutató a Wikipédia:Nevezetesség fiktív elemekre specializált változatának tekinthető, a fiktív elemekre alkalmazza a Wikipédia alapvető elveit, beleértve az alábbiakat:

A nevezetességre vonatkozó állításoknak is eleget kell tenniük a Wikipédia ellenőrizhetőségi irányelvének; nem elég egyszerűen kijelenteni, hogy egy fiktív elem teljesíti a kritériumot, hanem megbízható források segítségével alá is kell támasztani ezt a kijelentést.

Az alábbiakban használt „nevezetesség” fogalom nem azonosítható a fiktív elem értékével. Egy fiktív elem lehet ugyanis briliánsan megírt, párját ritkítóan lenyűgöző, de ugyanakkor az itteni kritériumok értelmében mégsem eléggé nevezetes, ha nem áll rendelkezésre megfelelő mennyiségű hiteles forrás és háttérinformáció, amiből kitelne egy enciklopédia szócikke. Ebben az értelemben a nevezetesség nem mércéje annak, hogy az elem milyen fontos szerepet tölt be az adott műben, csupán az önálló szócikk létjogosultságának meghatározásához ad támpontot.

Általános alapelvek[szerkesztés]

Akárcsak bármely más téma, a fiktív elemnek is eleget kell tennie a nevezetesség elvárásainak.

Az általános alapelv a Wikipédia specifikus nevezetességi útmutatói körében, hogy:

Az a téma nevezetes vagy jelentős, amelyről nem triviális említések szerepelnek több megbízható és a szócikk tárgyától független forrásban.

Ebbe beletartoznak az ismeretterjesztő könyvek, dokumentumfilmek, nagy példányszámú folyóiratok cikkei, magazinok ismertetői és kritikái is. Ezzel szemben nem tartoznak bele:

 • A sajtóközlemények és tájékoztatók anyagai, az előzetesek és ismertetők arról a műről, amelyben az elem szerepel.[1]
 • Olyan triviális, nem lényegi említés, mint a folyóiratokban közölt nézettségi vagy eladási ranglisták, a „mini-ismertetők”, a cselekmény bármiféle kritikai hozzáfűzést mellőző bemutatói vagy a mű megjelenése egy adatbázisban.[2]

Az alábbi jegyek, amennyiben megbízható forrás is alátámasztja őket, általában azt feltételezik, hogy nem triviális források is rendelkezésre állnak:

 1. Az elem központi szerepet játszik egy olyan, széles körben terjesztett műben, melyről két vagy több elismert kritikus is átfogó ismertetőt írt és véleményt formált.
 2. Az elem történelmi szempontból nevezetes, melyet az alábbiak közül legalább egy alátámaszt:
  • Témája legalább két, nem triviális cikknek.
  • Az elemet a kritikusok, az akadémikusok vagy a szakmabeliek széles köre nevezetesnek véli. Szintén nevezetes lehet az az elem, melyet a közösség egy nemzeti műsorszolgáltató vagy kiadó szervezett szavazásán annak vél, feltéve, ha az legalább a mű megjelenése után öt évvel történik.[3]
  • Az elem témája volt egy visszatekintő televíziós műsornak vagy dokumentumfilmnek, melyet a mű megjelenése után legalább öt évvel mutattak be.
  • Az elem megjelent egy, a fikció történelmével foglalkozó, vagy a műfajt érintő dokumentumfilmben, televíziós műsorban vagy visszatekintőben.
 3. Az elemet kulturális jelképként jelölte meg egy nemzeti szervezet.[4]
 4. Az elem olyan akkreditált egyetemi vagy főiskolai „oktatás” tárgya, mely egy említésre méltó kurzus lényeges részét képezi.

Egyéb feltételek[szerkesztés]

Az alábbi jegyek, amennyiben megbízható forrás is alátámasztja őket, általában azt feltételezik, hogy nem triviális források is rendelkezésre állnak:

 • A fiktív elem hagyományt teremtett egy bizonyos műfajban.
 • Több médiumot is felölelő franchise egyik főbb szereplője.
  • Megjegyzés: Egy főbb szereplő több alkalommal is említésre kerül független, nem triviális, megbízható forrásokban.
 • Az elem részévé vált a kulturális köztudatnak. Ez magában foglalja az elem visszatérő említését bizonyos szövegkörnyezetben, bizonyos esemény kapcsán, annak leírásakor vagy bizonyos szófordulatokban (például az Egy nehéz nap éjszakája című filmben Paul McCartney Shazam!-felkiáltása).
 • Egy színész díjat nyert a szereplő alakításáért.

Származékos szócikkek[szerkesztés]

A Wikipédia szócikkei folyamatos bővülésük során eljuthatnak egy olyan pontra, mikor a tartalom egy részéből új cikk születik. Mindezek ellenére a fiktív tartalmú művek esetében ellenjavallt a tartalom folyamatos bontása újabb és újabb, túlrészletezett szócikkekbe, mivel ez aránytalan hangsúlyhoz és triviális információk tömegéhez vezethet. Egy könyv vagy televíziós sorozat tárgya lehet egy nem triviális, a művet feldolgozó, elemző írásnak. A mű szócikkéből kiinduló, annak egyik elemét, kitalált szereplőjét vagy epizódját tárgyaló önálló cikk(ek) létrehozásakor meg kell vizsgálni, hogy rendelkezésre állnak-e olyan források, melyek bizonyítják, hogy azok önmagában szintén kielégítik a nevezetességgel szemben támasztott követelményeket. Pusztán a cselekmény legapróbb részletekbe menő ismertetése nem ok egy külön cikk létrehozására.

Ebből az okból kifolyólag, általában nem javasolt a kezdetektől azt a célt követni, hogy egy adott mű minden egyes kitalált szereplőjéről, epizódjáról, jelenetéről, fejezetéről vagy egyéb eleméről külön szócikk készüljön. Ha az új szócikk nem tesz eleget a fikcióval szemben támasztott nevezetesség kritériumainak, inkább a minél tömörebb összefoglaló stílusra érdemes törekedni. Egy téma túlzott felbontása oda vezethet, hogy a származékos szócikkek tartalma, melyeknek nem támasztható alá önálló nevezetességük, gyakorlatilag egymást ismétlik.

Szócikkek, amelyek nem felelnek meg a nevezetesség követelményeinek[szerkesztés]

Azok a szócikkek, amik nem felelnek meg a fennen tárgyalt követelményeknek, összevonandók hasonló témát tárgyaló rokon szócikkekkel, melyeknek alátámasztott a nevezetességük, vagy végső esetben törlendők. Az irányelv célja, hogy segítsen a Wikipédia szerkesztőinek eldönteni, hogy egy fiktív elem önmagában elég nevezetes-e egy általános enciklopédiába való bekerülésre. Az irányelv nem a törlés kritériumait hivatott meghatározni. Bár az itt tárgyalt követelményeknek a megléte alátámasztja egy fiktív elemről szóló szócikk létjogosultságát, a hiányuk még nem ad okot az azonnali törlésre.

Törlés előtt fontos nem csak azt megvizsgálni, hogy a szócikk jelen állapotában megfelel-e a nevezetesség követelményeinek, hanem azt is, hogy lehet-e erre lehetősége. Szem előtt kell tartani, hogy a Wikipédia egyetlen szócikke sem végleges változat, és hogy attól, hogy a cikkben még nem szerepelnek a nevezetességet alátámasztó források, azok ettől még létezhetnek.

Továbbá, ez az irányelv nem használható fel arra a célra, hogy a közösség által hozott döntés (mint például a szócikk bedolgozása) ellenére mégis önálló szócikk szülessen az adott fiktív elemről, amennyiben nem áll rendelkezésre megfelelő mennyiségű vagy minőségű megbízható forrás és információ. Ez abban az esetben is érvényes, ha az adott elem megfelel a nevezetességi követelmények egyes pontjainak.

A törlésre javasolt fiktív elemeket tárgyaló cikkek átmenetileg megmaradhatnak, vagy tartalmuk beolvadhat más szócikkekbe, amennyiben megfelelnek a következő pontok valamelyikének:

 1. Jelentősége a valódi világban: A valódi világban való jelentőség alátámasztása forrásokkal vagy a szövegkörnyezetben. A kitalált szereplő kitalált kalandjainak részletezése ezt nem támasztja alá. A megfelelő stílusban megírt szócikkek, melyek túlmutatnak a fiktív elem saját kitalált környezetének valóságán, segíthetik az olvasót a téma megértésében, valamint a Wikipédia közösségét a szócikk elfogadásában.
 2. A mű fontossága: Az egyes elemek nevezetességéhez a műnek, melyből származik, nem triviális, valódi művészi vagy kulturális hatást kellett gyakorolnia, vagy legalább nagy népszerűséget elérnie, melyet másodlagos források támasztanak alá. A mű alkotójának kommentárjai annak bizonyos elemeiről szintén képesek lehetnek alátámasztani azok nevezetességét.
 3. Szerepe a műben: Az elemnek fontos szerepet kell betöltenie a műben, melynek igazolhatónak kell lennie. Egy szereplő vagy bármely más elem fontossága alátámasztható olyan megbízható forrás megjelölésével, mely a művet ismerteti vagy elemzi.

Ezen felsorolt körülmények megléte korántsem biztos, hogy kielégítő a fiktív elem nevezetességének alátámasztásához és egyáltalán nem biztos, hogy minden szerkesztő elfogadja ezeket. Mindezek ellenére segíthetnek a tartalom létjogosultságának megállapításában egy törlési vagy összevonási javaslat során, valamint segíthetik a szerkesztőket a tartalom megfelelő kezelésében és rendezésében.

Megjegyzések[szerkesztés]

 1. Az önreklámozás és a termékkihelyezés nem jelenthet utat az enciklopédiacikk felé. Ez azt jelenti, hogy a műről egy attól független személy, valaki más ír. (Bővebben a Wikipédia:Önéletrajz foglalkozik azokkal az ellenőrizhetőségi és semlegességi problémákkal, amelyek akkor lépnek fel, ha a cikk tárgya egyben a cikk forrása is). A nevezetesség mércéje éppen az, hogy a tárgytól (illetve annak szerzőjétől, kiadójától, kereskedőjétől vagy ügynökétől) független személyek úgy találják, hogy az elég jelentős ahhoz, hogy nem triviálisnak tekinthető művet írjanak és jelentessenek meg róla.
 2. Ezen források hasznos információval szolgálhatnak, vagy más, lényegi forrásokhoz is elvezethetnek, de önmagukban nem támasztják alá a téma nevezetességét. A triviális említés egy másik esete, ha a mű egy olyan esemény általános ismertetőjében szerepel, mint például egy fesztivál, vásár vagy börze, mely semmiféle információval nem szolgál az egyes megemlített művek jelentőségével kapcsolatban. Az interneten fellelhető amatőr kritikák, melyeknek kétséges saját nevezetességük is, szintén nem lényegi említéseket tartalmaznak.
 3. Ilyen például az Empire Poll vagy A Nagy Könyv.
 4. Például az Icons: A Portrait of England.