Ugrás a tartalomhoz

Vita:Anyag (filozófia)

Az oldal más nyelven nem érhető el.
Új téma nyitása
A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

A definíció idejétmúlt, félrevezető és kirekesztő[szerkesztés]

"Az anyag filozófiai értelemben a tudatunktól függetlenül létező objektív valóságot[1] jelölő bölcseleti kategória, a materialista filozófia alapkategóriája."

Ezzel a megfogalmazással több probléma is van: 1, Az elmúlt több mint száz évben voltak mások is, akik foglalkoztak ezzel a témával, most találkoztam például Turay Alfréd írásával [mek.oszk.hu]-n, ahol a következőt írja: "V. I. Lenin (1870-1924) szavai szerint »az anyag filozófiai kategória az objektív valóság megjelölésére, amely az ember előtt érzeteiben feltárul, amelyet érzeteink lemásolnak, lefényképeznek, visszatükröznek, és amely az érzetektől függetlenül létezik« (Polnoje Szobranyije Szocsinyenyij, 18. k. 131. o.). Ez a körülírás - az empiriokriticizmussal szemben - csak azt fogalmazza meg, hogy az anyag tudatunktól függetlenül is létezik, s hogy érzékelhető. E két jellemzőt azonban a történelem folyamán csak nagyon kevesen vonták kétségbe. A dialektikus materialista anyagfelfogás egyik hiányossága az, hogy az érthetőt belemossa az érzékelhetőbe. Jóllehet képviselői beszélnek a fizikai anyag mennyiségi és minőségi meghatározottságáról, nem emelik ki, hogy ezek a meghatározók nem az érzékelés, hanem a megértés határpontjai, azaz elfeledik, hogy a fizikai anyagnak az érzékelhetőn kívül érthető összetevője (formája) is van."

Tehát az anyag marxista-leninista filozófiai megfogalmazása idejétmúlt és félrevezető, és szükség lenne a modernebb filozófusok megfogalmazását alapul venni.

2, "a materialista filozófia alapkategóriája" - Nem csak a marxista filozófia foglalkozik az anyaggal, hanem más is, így ebben a megfogalmazásban ez kirekesztő és félreérthető. Esetleg úgy pontosabb, hogy a "tudatunktól függetlenül létező objektív valóságot jelölő bölcseleti kategória" a marxista-kommunista felfogás szerinti anyagfogalom, de a többi filozófia ezt esetleg másképp gondolja.

3, A Materializmus szócikk jelenleg a következőképpen kezdődik: "A materializmus filozófiai irányzat, amely a filozófia alapkérdésében abból indul ki, hogy az anyag, a természeti-társadalmi objektív lét, a létező valóság az elsődleges. A tudatot, a gondolkodást az anyag, az anyagi folyamatok által meghatározottnak tartja. A materializmus ellentéte az idealizmus"

Viszont akkor, ha a fenti definíciót vesszük alapul (az anyag a "tudatunktól függetlenül létező objektív valóságot jelöl"-i), akkor ez azt jelenti, hogy mindent felölel, hisz a "létező objektív valóság"-ba minden beletartozik. Ha ezt elfogadjuk, akkor az idealizmus nem lehet a materializmus ellentéte, hanem részhalmaza.

Ez azt jelenti, hogy vagy a materializmus definíciója hibás, vagy az anyag (filozófia) materialista-marxista-leninista megfogalmazása hibás, vagy pedig mindkettő igaz egyszerre.

Éppen ezért szükség lenne mindkét szócikk hozzáértő(k) általi felülvizsgálatára, bővítésére, javítására.

Hidvégi Gábor vita 2023. február 3., 13:02 (CET)Válasz

A cikkek fejlesztésére mindig szükség lehet, legtöbbször szükség is van. Ez sem kivétel. Te azonban itt is filozófiai vitát folytatsz, ahelyett, hogy a wiki egyik fő alapelvének megfelelően bátran szerkesztenél, és a cikkben megfogalmazottaktól eltérő véleményeket, új tudományosan elfogadott gondolatokat elhelyeznéd benne. Az lenini anyagfogalom nem ma született, ha van újabb meghatározás, akkor azt is bele kell venni a cikkbe. De nem a marxista-materialista álláspont helyett, mintegy azt cáfolva, hanem a mellé helyezve, mint új elméletet. Attól még, hogy létezik egy új elmélet, a régi nem tűnik el a tudományból. Van cikkünk az empiriokriticizmusról is, bár már senki nem foglalkozik vele, de senki nem is akarja itt megcáfolni. Van cikkünk a legkülönbözőbb vallásokról is, azok hívei sem esnek itt egymásnak azzal, hogy melyiknek van igaza.

Egyébként véleményem szerint messze nincs igazad a fejtegetéseidben, pl., senki nem mondhatja hogy az idealizmus a materializmus részhalmaza, mert vagy a szellem, vagy az anyag elsődlegességét valljuk, köztes álláspont nem lehetséges. De nem akarok itt filozófiai vitát folytatni, az én célom a wikipédia fejlesztése, nem pedig a filozófia alapvető kérdésének itteni gyors és ügyes megoldása, bármilyen csábító is lenne számomra. Javaslom, hogy Te se próbálkozz itt ezzel, ez nem az a fórum. A Wikipédia:A Wikipédia nem az első közlés helye. – Szilas vita 2023. február 4., 07:12 (CET)Válasz