Ugrás a tartalomhoz

Vasúti vontatójárművek UIC jelölései

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Vontatójárművek egységes magyarországi számozása

Európában egységes UIC jelölés van érvényben a vasúti vontatójárművek jelölésére. Ehhez az azonosításra 2007 eleje óta mozdonyok és más vontatójárművek esetében is 12 számjegyes pályaszámot alkalmaznak. Ezeket a jelöléseket a Nemzetközi Vasúti Fuvarozásügyi Államközi Szervezet (OTIF)[1] és az Európai Unió Átjárhatósági Műszaki Előírásai (ÁME) – különösen az Európai Vasúti Ügynökség CR OPE ÁME (hagyományos vasúti rendszer üzemeltetési és forgalomirányítási alrendszerével kapcsolatos kölcsönös átjárhatóságára vonatkozó műszaki előírások) előírása[2] – szabályozza. Az azonosítónak köszönhetően egy vontatójárműt egyértelműen be lehet azonosítani Európában, valamint Ázsia és Észak-Afrika egyes részein (amely országok rendelkeznek UIC országkóddal).

Az azonosításra használt számsort nevezik még európai járműszámnak (röviden EJSZ, más elnevezéssel pályaszám)[3], és 12 számjegyből állnak a Nemzetközi Vasútegylet 438-3 szűmú vontatójárművek azonosító jelöléséről szóló döntvénye alapján. Az 1–2. számjegy a jármű típuskódja, a 3–4. számjegy pedig annak az országnak a kódja, amelyben nyilvántartásba vették a járművet. Az 5–11. számjegyeket jelentését a tagországok saját hatáskörben határozzák meg. Ez a 7 számjegy már elegendő, hogy egy-egy országon belül egyértelműen be lehessen azonosítani egy adott vontató járművet.[3][4] A szabályozás és az 5–11. számjegyek jelentésének meghatározása a magyar nemzeti jogrendbe a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 31/2010. (XII. 23.) számú a vasúti járművek üzembehelyezése engedélyezéséről, időszakos vizsgálatáról és hatósági nyilvántartásáról szóló rendeletével került be.[5] A 12. számjegy egy önellenőrző szám, melynek értékét Luhn-formula használatával lehet meghatározni.[6] A járműszámot a nyilvántartásba vétel szerinti ország kódja és az üzembentartói jelzés követi.[3][7]

A 12 jegyű járműszámot a jól látható módon fel kell tüntetni a vontatójármű legalább egyik hosszanti oldalán,[8] nemzetközi forgalomban közlekedők esetében pedig mindkét oldalfalon kötelező feltüntetni.[9] A CR OPE ÁME előírásában 2008. augusztus 1-jétől már minden járművet ez a rendszer szerint kell nyilvántartásba venni, a régebbi járművek esetében is ez volt a határidő az áttérésre. A korábban kiadott, az európai járműszámtól eltérő egyedi jelöléseket a tulajdonos, vagy üzemben tartó továbbra is használhatja, de számos országban a régebbi járművek esetében is áttértek a 12 számjegyű azonosítóra.[4]

Nemzetközi rész[szerkesztés]

Járműtípus[szerkesztés]

Az első 9-es számjegy jelöli a vontatójárműveket, az állandóan összekapcsolt vagy előre meghatározott szerelvény egységeit és a speciális járműveket, így ebben az esetben európai járműszám 9-essel kezdődik.[3]

Jármű általános típusa
nemzetközi meghatározás[3] magyar meghatározás[10]
90 vegyes gőz-, hibridmozdony, városi vasutak és trolibusz
91 villanymozdony villamos mozdony (v≥100 km/h)
92 dízelmozdony dízel mozdony (v≥100 km/h)
93 elektromos többrészes egység (nagy sebességű) [motorkocsi vagy vontatott kocsi] nagysebességű villamos motorkocsi/vonat (v≥190 km/h)
94 elektromos többrészes egység (nagy sebességű kivételével) [motorkocsi vagy vontatott kocsi] villamos motorkocsi/vonat (v<190 km/h)
95 dízel többrészes egység [motorkocsi vagy vontatott kocsi] dízel motorkocsi/vonat
96 speciális vontatott kocsi különleges mellék-, vagy pótkocsi
97 elektromos tolatókocsi villamos tolatómozdony (v<100 km/h)
98 dízel tolatókocsi dízel tolatómozdony (v<100 km/h)
99 speciális jármű speciális, építési és karbantartási járművek

Országkód[szerkesztés]

A járműszám 3–4. számjegye jelöli azt az országot, amelyben nyilvántartásba vették a járművet. Korábban az üzembentartó vasutat jelölte, a 2007 előtt forgalomba állított járművek esetében a Győr–Sopron–Ebenfurti Vasút megtarthatta a 43-as, a Bern–Lötschberg–Simplon Eisenbahn a 63-as, a Ferrovie Nord Milano Esercizio a 64-es, az Ahaus Alstätter Eisenbahn pedig a 68-as egyedi kódot, de az új járművek forgalomba állításakor már a szabványos országkódot kell alkalmazni.[11]

Nemzeti rész[szerkesztés]

Magyarország[szerkesztés]

Az európai járműszám 5–11. számjegyek jelentéséről Magyarország saját hatáskörében dönthet. A végleges nemzeti szabályozást a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 31/2010. (XII. 23.) számú a vasúti járművek üzembehelyezése engedélyezéséről, időszakos vizsgálatáról és hatósági nyilvántartásáról szóló rendeletévelalkották meg.[5]

A pályaszám 5. számjegye a kocsiszekrények számát jelölik, mivel a kocsiszekrényeknek külön pályaszámmal kell rendelkezniük.[10]

5. számjegy jelentése[10]
0 egytagú egység (beleértve a mozdonyokat és a motorkocsikat is)
1 többtagú egység A (kocsija) járműegysége
2 többtagú egység B kocsija
3 többtagú egység 3. kocsija
4 többtagú egység 4. kocsija
5 többtagú egység 5. kocsija
6 többtagú egység 6. kocsija
7 csatolt, 10-nél több tengelyű jármű (ekkor a 6. helyen a hajtott kerékpárok száma n-10 áll például 12 tengelyes jármű. jelölése 9x 55 72xx xxx-x)
8 eltérő nyomtávú egység (beleértve a mozdonyokat és a motorkocsikat is)
9 speciális járművek

A járműszám 6. számjegye jelzi a hajtott kerékpárok számát, a 7. szemjegy pedig egy folyószám az azonos hajtott kerékpárral rendelkező járművek megkülönböztetésére. Az előbb említett két számjegy esetében a mozdonyoknál alkalmazott típusjelölést át lehetett venni (például V43 sorozat esetében 43, 1047 sorozat esetében 47). Hogy már az 5–11. számjegy alapján be lehessen azonosítani egy vontatójárművet a tagországon belül, a 8. számjegy tesz különbséget a különböző sorozatokon belül.[10]

8. számjegy jelentése[10]
0 villanymozdony-sorozaton belüli változat
1 villanymozdony-sorozaton belüli változat
2 villanymozdony-sorozaton belüli változat
3 villanymozdony-sorozaton belüli változat
4 villamos motorkocsi – sorozat
5 villamos motorvonat – sorozat
6 dízel motorvonat – sorozat
7 dízel motorkocsi – sorozat
8 dízelmozdony-sorozaton belüli változat
9 dízelmozdony-sorozaton belüli változat

A 6–8. számjegyek jelölik a jármű sorozatszámát.[10]

A 9–11. számjegyek a jármű sorozaton belüli sorszáma.[10] Új sorozat esetében a számozást 001-gyel kell kezdeni. A vontatójármű homlokfalára a pályaszám 6–11. számjegyeit kell feliratozni.[4]

Ellenőrző számjegy[szerkesztés]

A pályaszám helyességének ellenőrzésére a 12. számjegyként egy ellenőrző számot adnak meg, melyet a járműszám 1–11. jegyeiből, az alapszámból számolnak ki Luhn-formula használatával.[6]

A kiszámításhoz az alapszám páros pozícióinak számjegyét eggyel, a páratlan pozícióinak számjegyét kettővel kell beszorozni. A részszorzatokat alkotó számjegyeket össze kell adni, ennek az összegnek pedig az utolsó számjegyét kell venni. Ez a számjegy és a 10 különbsége adja az ellenőrző számot. Ha a két szám különbsége nulla, akkor az ellenőrző szám is nulla.[6]

Ez a 95550117343 alapszám esetén

 9 5 5 5 0 1 1 7 3 4 3 (alapszám)
 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 (szorzótényező)
18 5 10 5 0 1 2 7 6 4 6 (részszorzatok)
összeg: 1 + 8 + 5 + 1 + 0 + 5 + 0 + 1 + 2 + 7 + 6 + 4 + 6 = 46
Utolsó számjegy 6, 10-zel való különbsége 4.
Így az európai járműszám a 95 55 0117 343-4.

Üzembentartói jelzés[szerkesztés]

A 12 jegyű pályaszám mellett a járműveken fel kell tüntetni a nyilvántartásba vétel országát és az üzembentartót is. A műszaki jellemzők rövidítését, a sorozatjelet vontatójárművek esetében nem kell jelölni.[3]

Az üzembentartói jelzés (VKM) egy 2–5 betűből álló alfanumerikus kód, melynek tartalmaznia kell az üzembentartó teljes nevét vagy rövidítését felismerhető formában. Egy üzembentartó rendelkezhet több jelzéssel, amennyiben az több mint egy hivatalos nyelvvel rendelkezik, vagy jó oka van megkülönböztetni a különálló járműállományokat. A VKM-et minden járművön fel kell tüntetni, a pályaszám közelében, nyomtatott nagybetűkkel.[7]

Példák[szerkesztés]

A MÁV-START 433 sorozatú villanymozdonya
91 55 0433 170-2 H-START jelentése
91 villanymozdony (100 km/h feletti sebességgel)
55 Magyarország
0433 villanymozdony, 4 hajtott kerékpárral (433 sorozat)
170 sorszám
2 önellenőrző szám
H-START MÁV-START az üzembentartó
 9 1 5 5 0 4 3 3 1 7 0
 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
18 1 10 5 0 4 6 3 2 7 0
1 + 8 + 1 + 1 + 0 + 5 + 0 + 4 + 6 + 3 + 2 + 7 + 0 = 8
8 és 10 különbsége 2, ezért ez az ellenőrző számjegy
A GYSEV 435 sorozatú villamos motorvonata
94 55 1435 502-9 H-GYSEV jelentése
94 villamos motorvonat
55 Magyarország
1435 villamos motorvonat, 4 hajtott kerékpárral, „A” járműegység (435 sorozat)
502 sorszám
9 önellenőrző szám
H-GYSEV GYSEV az üzembentartó
 9 4 5 5 1 4 3 5 5 0 2
 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
18 4 10 5 2 4 6 5 10 0 4
1 + 8 + 4 + 1 + 0 + 5 + 2 + 4 + 6 + 5 + 1 + 0 + 0 + 4 = 41
1 és 10 különbsége 9, ezért ez az ellenőrző számjegy

Korábbi rendszerek[szerkesztés]

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. Uniform Technical Prescription: Applicable to vehicle numbers and linked alphabetical marking on the bodywork. otif.org. (angolul) Nemzetközi Vasúti Fuvarozásügyi Államközi Szervezet (2020. szeptember 30.) (Hozzáférés: 2022. december 30.) (PDF)
 2. Operation and traffic management - CR OPE TSI. era.europa.eu. (angolul) Európai Vasúti Ügynökség (Hozzáférés: 2022. december 30.) arch
 3. a b c d e f 2018/1614 L 268/84–L 268/85
 4. a b c 31/2010. (XII. 23.) 86. oldal
 5. a b 31/2010. (XII. 23.)
 6. a b c 2018/1614 L 268/86
 7. a b 2018/1614 L 268/85–L 268/86
 8. 2011/314/EU: A Bizottság határozata ( 2011. május 12. ) a transzeurópai hagyományos vasúti rendszer forgalmi szolgálat és forgalomirányítás alrendszerével kapcsolatos kölcsönös átjárhatóságára vonatkozó műszaki előírásokról. eur-lex.europa.eu. (magyarul) Európai Bizottság (2011. május 31.) L 144/20. o. (Hozzáférés: 2022. december 31.) (PDF)
 9. 2011/314/EU: A Bizottság határozata ( 2011. május 12. ) a transzeurópai hagyományos vasúti rendszer forgalmi szolgálat és forgalomirányítás alrendszerével kapcsolatos kölcsönös átjárhatóságára vonatkozó műszaki előírásokról. eur-lex.europa.eu. (magyarul) Európai Bizottság (2011. május 31.) L 144/62. o. (Hozzáférés: 2022. december 31.) (PDF)
 10. a b c d e f g 31/2010. (XII. 23.) 87–88. oldal
 11. 2018/1614 L 268/86–L 268/87

Fordítás[szerkesztés]

 • Ez a szócikk részben vagy egészben az UIC identification marking for tractive stock című angol Wikipédia-szócikk fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel. Ez a jelzés csupán a megfogalmazás eredetét és a szerzői jogokat jelzi, nem szolgál a cikkben szereplő információk forrásmegjelöléseként.
 • Ez a szócikk részben vagy egészben az UIC-Kennzeichnung der Triebfahrzeuge című német Wikipédia-szócikk fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel. Ez a jelzés csupán a megfogalmazás eredetét és a szerzői jogokat jelzi, nem szolgál a cikkben szereplő információk forrásmegjelöléseként.

Források[szerkesztés]

Kapcsolódó szócikkek[szerkesztés]