Szerkesztő:Dunee/Az Egyesült Államok szövetségi szintű szervezetei

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

Ez az oldal az Amerikai Egyesült Államok szövetségi szintû szervezeteit sorolja fel. A listában mindhárom hatalmi ág szervezetei szerepelnek: végrehajtó, törvényalkotó és igazságszolgáltató. A lista nem teljes, de a teljességre törekszik. A zárójelben szereplõ szervezetek pontos magyar neve nem ismert.

Végrehajtó hatalom[szerkesztés]

Executive Office of the President - elnöki végrehajtó hivatal[szerkesztés]

Az EOP vagy EXOP néven is ismert szervezet legközelebbi magyar megfelelõje a miniszterelnöki hivatal. Tagjai az amerikai elnök legközelebbi munkatársai, valamint az õket támogató alszemélyzet. Mindannyian egyenesen az elnöknek jelentenek. A hivatalnak 2007-ben megközelítõen 1800 alkalamozttja volt, akik fõleg a Fehér Ház nyugati szárnyában (West Wing), valamint az Old Executive Office Building (OEOB) szomszédos épületében dolgoznak.

White House Chief of Staff - a Fehér Ház kabinetfõnöke[szerkesztés]

A Fehér Ház kabinetfõnöke az elnöki hivatal legmagasabb rangú tagja, az amerikai elnök egyik legjelentõsebb és legbefolyásosabb tanácsadója. A kabinetfõnököt gyakran "Washington második legerõsebb emberének" is hívják. A posztot 2006. április 14. óra Joshua B. Bolten tölti be.

White House Press Secretary - a Fehér Ház szóvívõje[szerkesztés]

A Fehér Ház szóvívõje egy magas rangú tisztség, egy szinttel az elnöki kabinet (miniszteri) rang alatt. A Fehér Ház szóvívõje az amerikai kormány legmagasabb rangú szóvívõje. A posztot 2006. áprilisa óta Tony Snow tölti be.

Office of Management and Budget (OMB) - (menedzsment és költségvetési iroda)[szerkesztés]

Az OMB az elnöki hivatal szervezetei közül a legnagyobb. A Fehér Ház az OMB-n keresztül kezeli és felügyeli a szövetségi szintû szervezetek tevékenységeit. Az OMB feladata a magas rangú Fehér Ház-i tanácsadók szakszerû tájékoztatása többek között a szövetségi politika, a menedzsment, a törvényhozás, a jogszabályozás és a költségvetés területein. Az OMB több, mint 500 alkalmazottjának nagy része arra felügyel, hogy szövetségi programok megfeleljenek az elnöki irányelveknek.

National Security Council (NSC) - nemzetbiztonsági tanács[szerkesztés]

A Fehér Ház nemzetbiztonsági tanácsa az amerikai elnök legfontosabb kül- és biztonságpolitikai tanácsadó szervezete. A biztonsági tanácsnak vannak kabinet szintû tagjai, valamint magas rangú nemzetbiztonsági tanácsadói.

United States Trade Reporesentative (USTR) - (külkereskedelemi képviselõ)[szerkesztés]

Az USTR az amerikai bilaterális és multilaterális külkereskedelmi politikájáért felelõs. Az USTR vezetõje magyar definíció szerint a külkereskedelemért felelõs tárcanélküli miniszter lenne, mivel az illetõ miniszteri rangban van, ám nem tagja az elnöki kabinetnek. Az USTR vezetõje és helyettese diplomáciai rangja nagykövet - a vezetõ posztot 2006. júniusa óta Susan Schwab tölti be.

Office of National Drug Control Policy (ONDCP) - (országos kábítószer-politikai iroda)[szerkesztés]

A Fehér Ház alá tartozó ONDCP-t 1988-ban hozta létre a kábítószerek elterjedése ellen hozott Anti-Drug Abuse Act. A szervezet célja az USÁ-n belül a tiltott drogok használatával, gyártásával és csempészetével, a drogokkal kapcsolatos bûnözéssel és erõszakkal, valamint a kábítószer-használat egészségügyi következményeivel kapcsolatos politikai irányelvek, prioritások és célkítûzések kidolgozása.

Council of Economic Advisers (CEA) - (közgazdasági tanácsadó testület)[szerkesztés]

A CEA egy három közgazdászból álló tanácsadó testület, feladata a Fehér Ház közgazdasági politikájának nagy részének kidolgozása. A három tagot az elnök jelöli és a Szenátus hagyja jóvá. A testület elnöke 2007-ben Edward Lazear volt a Stanfordi Egyetemrõl, a másik két tag pedig Katherine Baicker az UCLA-ról és Matthew Slaughter a Dartmouth egyetemrõl.

Council on Environmental Quality (CEQ)- (környezetminõségi tanács)[szerkesztés]

A CEQ feladata a különbözõ szövetségi szervezetek környezetvédelmi feladatainak koordinálása. A tanács egyaránt szoros kapcsolatban van a többi Fehér Ház-beli irodával és a minisztériumokkal, az együttmûködés eredményeként készülnek el a környezetvédelmi és energetikai politikák, kezdeményezések.

Domestic Policy Council - (belpolitikai tanács)[szerkesztés]

A belpolitikai tanács az amerikai elnök legfõbb belügyekkel foglalkozó tanácsadó szervezete. A tanács elnöki kabineti szintû, és a gazdaságpolitikát kivéve minden belpolitikát érintõ jelentõs témával foglalkozik. Gazdaságpolitikai kérdésekben a nemzeti közgazdasági tanács dönt (National Economic Council).

National Economic Council (NEC) - (nemzeti közgazdasági tanács)[szerkesztés]

A nemzeti közgazdasági tanács a belpolitikai és a külpolitikai gazdasági politikák összehangolásával foglalkozik; koordinálja az elnök számára készülõ közgazdasági tanácsokat; ellenõrzi, hogy a szövetségi szervezetek által folytatott programok és politikák összhangban vannak az elnök közgazdasági célkitûzéseivel; valamint felügyeli az elnök közgazdasági politikájának megvalósítását.

Office of White House Administration - (A Fehér Ház adminisztrációs irodája)[szerkesztés]

A Fehér Ház adminisztrációs irodája az elnöki végrehajtó iroda összes szervezete számára nyújt általános adminisztrációs szolgáltatásokat: könyvelés, számítógépes rendszergazdai feladatok, humán erõforrás menedzsment, beszerzés, nyomtatás és grafikai szolgáltatások, biztonság, posta, könyvtár és ingatlankezelés.

Office of Faith-Based and Community Initiatives (OFBCI) - (vallásos és társadalmi kezdeményezések irodája)[szerkesztés]

Az irodát George W. Bush elnök alapította 2001. januárjában, alig egy hónappal beiktatása után. Az iroda célja Bush egyik kampányigéretének beváltása volt. AZ OFBCI azzal foglalkozik, hogy vallásos szervezeteken keresztül is lehessen szövetségi szintû szociális programokat nyújtani a rászorulóknak.

Office of National AIDS Policy - (nemzeti AIDS politika irodája)[szerkesztés]

Office of Science and Technology Policy - (tudományos és technológiai politika irodája)[szerkesztés]

President's Critical Infrastructure Protection Board - (kritikus fontosságú infrastruktúrát védõ elnöki tanács)[szerkesztés]

President's Foreign Intelligence Advisory Board - (külföldi hírszerzéssel foglalkozó elnöki tanács)[szerkesztés]

A külföldi hírszerzéssel foglalkozó elnöki tanács a hírszerzési tevékenységek minõségérõl és helytállóságáról, az elemzésekrõl és becslésekrõl, a kémelhárításról és egyéb hírszerzési tevékenységekrõl tájékoztatja az elnököt. A tanácsnak jelenleg 16 tagja van - a tagok nem a kormánynak dolgoznak, a tanácsba kiemelkedõ tapasztalataik, ismereteik, függetlenségük vagy integritásuk alapján jelölik õket.

USA Freedom Corps - (önkénteseket koordináló szervezet)[szerkesztés]

White House Military Office - (Fehér Ház katonai irodája)[szerkesztés]

Az iroda a Fehér Ház és az Fehér Házat közvetlenül kiszolgáló amerikai katonai szervezetek munkáját koordinálja (pl. Air Force One, Marine One, Camp David).


Department of Agriculture[szerkesztés]

Seal of the Dept. of Agriculture
Seal of the Dept. of Agriculture

Department of Commerce[szerkesztés]

Seal of the Dept. of Commerce
Seal of the Dept. of Commerce

Department of Defense[szerkesztés]

2005 DoD Structure
Seal of the Dept. of Defense
Seal of the Dept. of Defense

Department of Education[szerkesztés]

Seal of the Dept. of Education
Seal of the Dept. of Education

Department of Energy[szerkesztés]

Seal of the Dept. of Energy
Seal of the Dept. of Energy

Department of Health and Human Services[szerkesztés]

Seal of the Dept. of Health and Human Services
Seal of the Dept. of Health and Human Services

Department of Homeland Security[szerkesztés]

Seal of the Dept. of Homeland Security
Seal of the Dept. of Homeland Security

Department of Housing and Urban Development[szerkesztés]

Seal of the Dept. of Housing and Urban Development
Seal of the Dept. of Housing and Urban Development

Department of the Interior[szerkesztés]

Seal of the Dept. of the Interior
Seal of the Dept. of the Interior

Department of Justice[szerkesztés]

Seal of the Dept. of Justice
Seal of the Dept. of Justice

Department of Labor[szerkesztés]

Seal of the Dept. of Labor
Seal of the Dept. of Labor

Department of State[szerkesztés]

Seal of the Dept. of State
Seal of the Dept. of State

Department of Transportation[szerkesztés]

Seal of the Dept. of Transportation
Seal of the Dept. of Transportation

Department of the Treasury[szerkesztés]

Seal of the Dept. of the Treasury
Seal of the Dept. of the Treasury

Department of Veterans Affairs[szerkesztés]

Seal of the Dept. of Veteran Affairs
Seal of the Dept. of Veteran Affairs

Independent Agencies[szerkesztés]

Quasi-federal agencies[szerkesztés]

Legislative Branch[szerkesztés]

Judicial Branch[szerkesztés]

Courts[szerkesztés]

Administration[szerkesztés]

Historic / defunct agencies[szerkesztés]