Stromp László

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Stromp László (Rozsnyó, 1860. február 27.Pozsony, 1907. május 12.) evangélikus teológiai tanár, pedagógiai szakíró, egyházi író.

Élete[szerkesztés]

Tanult Rozsnyón és a középiskolai tanfolyam befejezése után 1878-ban a budapesti egyetemen jogásznak iratkozott be, de bölcseletet is tanult és egyéves önkéntes is volt. 1881-ben Pozsonyba ment, ahol az evangélikus teológiát hallgatta. 1885-ben papjelölti vizsgát tett; a hallei egyetemen két szemesztert töltött. Hospitált Lipcsében, Berlinben és Jénában. 1887-ben Pozsonyba került az evangélikus teológiai akadémiához magántanárnak. 1894-ben rendkívüli, 1896-tól a bölcselet és neveléstan rendes tanára volt a teológiai akadémián Pozsonyban. A pozsonyi Kossuth Lajos-kör ügyvezető elnöke is volt.

Írásai[szerkesztés]

Cikkei a Protestáns Egyházi és Iskolai Lapban (1886. A hallei magyar könyvtár. A rozsnyói egyház 100 éves jubileuma, 1897. Apróságok Melanchtonról); a Prot. Szemlében (1897. Emlékezés Melanchton Fülöpre, 1898. A philosophia a protestáns theologiában, Apáczai Cseri János, 1899. Schleiermacher beszédei a vallásról, 1900. A vallás eredő forrása, Comenius sárospataki beköszöntője); a Prot. Estékben (Orosháza I. II. k. 1897., 1899. A régi Egyptom vallása, Sokrates, Költözés más világba); az Ev. Egyház és Iskolában (1899. Sokrates); az Athenaeumban (1901. Rousseau ethikája és paedagogiája); a Budapesti Szemlében (1902. Könyvism., 1903. CXV. k. A nő eszménye és a modern dráma); több czikket írt A Mi Otthonunk cz. hetilapba, melynek egyik szerkesztője volt.

Munkái[szerkesztés]

 • Somogyi Péter fogsága. Kép a protestantismusnak Oláh Miklós esztergomi érsek alatt szenvedett üldöztetése idejéből. Pozsony, 1891. (Ism. Prot. Közlöny 11. sz.)
 • A János-evangelium világnézete. Bpest, 1891.
 • A vágsellyei iskolamester. Pozsony, 1894.
 • II. Pilarik István élete. Bpest, 1895. (Különny. a Prot. Szemle 1894. évf.-ból.)
 • A millenniumi imák a Pöstyén fürdőben tartott istentiszteleten. Pozsony, 1896.
 • Praeceptor Germaniae, neveléstörténeti tanulmány a Melanchton-jubileum alkalmából. U. ott, 1897. (Különny. a Prot. Szemléből.)
 • Apáczai Cseri János mint paedagogus. Neveléstörténeti tanulmány. U. ott, 1898. (Különny. az Athenaeumból. Ism. Prot. Szemle 1898. Revue Critique 1898. 43. sz.)
 • Gusztáv Adolf élete. Dr. Kaiser Pál lipcsei lelkész munkája alapján. U. ott, 1899.
 • Konfirmácziói oktatásügyünk reformjához. Pozsony, 1899.
 • Magyar protestáns történeti adattár. Kiadja a m. prot. irod. társaság II-IV. Bpest, 1903-1905.
 • Apáczai Cseri László, egy csángó fiú története. U. ott, 1905. (Egyházunk Nagyjai II.)

Források[szerkesztés]