Molokánusok

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

A molokánusok (oroszul Молокaне) orosz bibliakövető vallásos felekezet, amely a zsidó vallás szabályaiból sokat követ, de nem zsidókból áll. Mivel keresztény vallásból szakadtak ki, a szombatosok közé szokták őket sorolni.

Eredetileg orosz jobbágyok között terjedt el, akik az 1550-es években elszakadtak az orosz ortodox egyháztól.

A molokánusok tagadták a cár Istentől származó jogát az uralkodásra és elutasították a szentképeket (ikonokat), az ortodox böjtöket, a katonai szolgálatot, a tisztátalan ételek evését és például a vízzel való keresztséget. Elutasították a katolikusok, protestánsok és ortodox keresztények hitét a Szentháromságban, a szentek ünnepnapjait, a vallásos képek tiszteletét, a zsinatok és ökumenikus tanácsok döntéseit.