Kovács Huszka Ferenc

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

Kovács Huszka Ferenc, Kovács Ferenc (Óbecse, 1869. január 28. – Fajsz, 1954. április 17.) botanikus, kollégiumi igazgató, kormányfőtanácsos, római katolikus plébános.

Élete[szerkesztés]

Kovách-Huszka József és Bende Anna földbirtokos szülők fia. A gimnázium nyolc osztályát Kalocsán a jezsuiták kollégiumában végezte és a kalocsai növendék papok közé lépve, a bécsi Pázmáneumba küldetett és a teológiát az ottani egyetemen hallgatta; azután két évig a budapesti egyetemen bölcsész volt, ahol ásvány-, állat-, vegy- és növénytant hallgatott. 1892-ben szentelték föl miséspappá Kalocsán és Doroszlóra, majd Temerinbe küldték káplánnak. 1894 őszén az óbecsei katolikus hitközség külvárosi lelkészévé nevezte ki Császka érsek. 1901-ben ugyanitt alsóvárosi plébános lett, majd templomépítésbe fogott. Állásáról 1920. április 11-én lemondott. 1921-től Budapesten volt gimnáziumi hitoktató, 1923-től Kamaraerdőn szolgált lelkészként. 1930-tól a budapesti Horthy Kollégium lelki igazgatójaként működött, 1931-ben szerezte meg doktorátusát természettanból. 1943-tól haláláig Fajszon volt plébános.

Előszeretettel foglalkozott botanikával és vizsgálta Bács megye növénytenyésztését és gyűjtötte az adatokat a kiadandó növénytani munkájához.

Cikkei a kalocsai Természettudományi bölcselő-kör Évkönyvében (Növénytani kirándulás Kalocsa környékére), az Ó-Becsei Hirlapban (Ó-Becse tavaszi növény tenyészete), a Bács-Bodrogmegyei történ. társulat Évkönyvében (Zombor XIV. 1897. Bács-Bodroghvármegye növényvilága), a Szabadka és Vidékében (II. Reflexio Kovács János közleményeire, kritika a Bácskában elő nem forduló s általa felemlített növényekről); írt még a nevezett lapba s az Ó-Becsei Hirlapba, az Ó-Becsei Közlönybe és az Alkotmányba vezércikkeket és egyéb közléseket.

Szerkesztette dr. Terék Józseffel együtt az Ó-Becsei Közlönyt 1898-tól.

Műve[szerkesztés]

  • Óbecse határának virágos növényei. Szeged, 1929.

Források[szerkesztés]

További információk[szerkesztés]