Kolbenheyer Tibor

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Kolbenheyer Tibor
Életrajzi adatok
Született 1917. szeptember 12.
Rimaszombat
Elhunyt 1993. március 9. (75 évesen)
Kassa

Kolbenheyer Tibor (Rimaszombat, 1917. szeptember 12.Kassa, 1993. március 9.) szlovákiai magyar geofizikus, asztrofizikus, a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti (1979) tagja. Munkásságával jelentősen hozzájárult a korszerű, intézményes keretek között folyó szlovákiai geofizikai kutatások megteremtéséhez.

Életútja[szerkesztés]

Középiskoláit Losoncon végezte el. 1935-től 1938-ig a prágai Károly Egyetemen, majd 1938-tól a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen tanult fizikát, csillagászatot és matematikát. Tanulmányait 1940-ben fejezte be, doktori oklevelét 1941-ben szerezte meg. 1941-től 1942-ig, majd 1944-től 1947-ig a Svábhegyi Csillagvizsgáló munkatársa volt, ezzel párhuzamosan, 1942 és 1945 között a Magyar–Amerikai Olajipari Rt. (MAORT) gravitációs méréseket végző kaposvári csoportjában tevékenykedett geofizikusként. 1947-ben visszatért hazájába, Csehszlovákiába, s 1951-ig a Szlovák Földtani Intézetben dolgozott, majd 1951–1952-ben az Érckutató Intézet munkatársa volt. 1952-től geofizikai előadásokat tartott a Comenius Egyetemen, valamint részt vett a Kassai Műszaki Egyetem alapítása körüli szervezőmunkában. Az 1953/1954-es tanévben a műegyetem dékáni, 1955-től 1963-ig rektori tisztét töltötte be. Ezzel párhuzamosan 1953-ban Pozsonyban megalapította a Szlovák Tudományos Akadémia Geofizikai Kutatóintézetét, amelynek munkáját 1962-ig igazgatóként irányította. 1966-tól a szintén kassai Pavol Jozef Šafárik Egyetem elméleti fizikai és geofizikai tanszékének professzora volt, 1969–1972 között pedig a tanintézet dékáni feladatait is ellátta.

Munkássága[szerkesztés]

Tudományos pályafutása elején az asztrofizika vonzotta, doktori disszertációját a galaktikus csillaghalmazok egyensúlyi állapotáról írta, emellett a kisbolygók és üstökösök dinamikájával foglalkozott. Az 1940-es évek végétől kutatásai kizárólag geofizikai kérdésekre irányultak, főként a gravitációs anomáliákat vizsgálta és kiterjedt graviméteres kutatásokat végzett Dél-Szlovákiában. Gravitációs kutatásait geoelektromos vizsgálati módszerekkel ötvözve sikerrel kutatott fel a föld mélyében rejlő, hasznosítható nyersanyagkészleteket, egyebek mellett a nevéhez fűződik a patakalji magnezittelep feltárása is. Elméleti munkássága, a két- és háromdimenziós mágneses terek viselkedésére, dinamikájára vonatkozó számításai szintén jelentősek.

Társasági tagságai és elismerései[szerkesztés]

Tudományos érdemei elismeréseként előbb 1956-ban a Szlovák (SZTA), majd 1960-ban a Csehszlovák Tudományos Akadémia (CSTA) levelező tagja lett. Mindkét társaság rendes tagjai közé választotta 1972-ben, emellett 1966 után az SZTA, 1972 és 1977 között a CSTA elnökségi tagja is volt. 1979-ben a Magyar Tudományos Akadémia, 1984-ben a Szlovák Matematikusok és Fizikusok Szövetsége (Jednota slovenských matematikov a fyzikov) választotta tiszteleti tagjai közé.

Hazájában 1954-ben Klement Gottwald Állami Díjat, 1962-ben Munkaérdemrendet kapott.

Főbb művei[szerkesztés]

  • A galaktikai csillagfelhők és halmazok egyensúlyáról. Budapest, Stephaneum ny., 1941, 50 p.
  • Az üstökösökről. in: Csillagászati Lapok 1942.
  • A tejútrendszer dinamikája. in: Csillagászati Lapok 1942.

Felhasznált forrás[szerkesztés]

  • A Magyar Tudományos Akadémia tagjai 1825–2002 II. (I–P). Főszerk. Glatz Ferenc. Budapest: MTA Társadalomkutató Központ. 2003. 697. o.
  • Academician Tibor Kolbenheyer: Sixtieth birthday. in: Studia Geophysica et Geodaetica XXI. 1977. 2. sz. 205–206.