Kendi család

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

A 16. században és a 17. század elején Erdély történetében jelentős szerepet játszott a szarvaskendi Kendi család számos tagja.[1] A nemesi család eredete nem tisztázott: Egyes szerzők szerint a hét vezér egyike, Kend (Kende, Kund) lett volna a család őse. A családfa adatai is hiányosak: Inkább csak valószínűsíthető, mint bizonyítható az, hogy a Tamás keresztnevű, feltehetően XIV. században élt elődtől, már levezethető a – nem teljes – családfa.[2]

Makkai László a Szalók nembeli Simon bántól, aki Zala megyei birtokaihoz a 14. században Erdélyben a Küküllők mentén szerzett újabbakat, származtatja a családot.[3]

A családfa[szerkesztés]

 • A1. Kendi N; h: N. N.
  • B1. Tamás (*? – †?); h: N. N.
   • C1. I. István (*? – †?); h: N. N.
    • D1. I. János (*? – †?); h: Győrfalvi Katalin (*? – †?)
     • E1. II. György (*? – †?); h: N. N.
      • F1. Ilona (*? – †?)
      • F
     • E2. I. Ferenc (*? – †?); h: Nagylaki Veronika (*? – †?)
     • E3. I. Antal (*1472 előtt – †1504 előtt), erdélyi alvajda; 1. h: Czegei Wass Katalin (*? – †?), 2. h: Erdélyi Hedvig (*? – †?)
      • F1. II. János (*? – †1536); h: N. N.
       • G1. III. János (*? – †?); h: Kendeffy Anna (*? – †?)
      • F2. II. Antal (*? – †1558), tanácsúr; h: Bogáthy Klára (*? – †?)
      • F3. Gál (*? – †?)[4][5]
       • G1. III. Ferenc (*? – †?); h: N. N.
        • H1. Péter (*? – †1582)
        • H2. V. Ferenc (*? – †1597 után); 1. h: Bebek Judit (*? – †?), 2. h: Zeleméri Borbála (*? – †?)
         • I1. Judit (*? – †1637); h: Haller István (*? – †?)
        • H3. Farkas (*? – †?); h: Kéméndi Borbála (*? – †?)
        • H4. IV. János (*? – †?); h: Bánffy Magdolna (*? – †?)
       • G2. III. György (*? – †?)
       • G3. I. Gábor (*? – †1594); a rendi pénztár egyik conservatora (megőrzője); h: Balassa Margit (*? – †?)[6]
        • H1. II. Gábor (*? – †?); h: Révay Anna (*? – †?)
         • I1. III. Gábor (*? – †1597 után)
         • I2. Anna (*? – †1637); 1. h: Czobor Márton (*? – †?), 2. h: Pongrácz István (*? – †?)
        • H2. II. István (*? – †?); h: Csapy Zsuzsanna (*? – †?)
       • G4. III. Antal (*? – †?)
      • F3. II. Ferenc (*? – †1558), erdélyi vajda: 1553–1556; 1. h: Bánffy Magdolna (*? – †1538), 2. h: Lévay Katalin (*? – †1551), 3. h: Homonnai Borbála (*? – †1558 után?)[7]
      • F4. Mihály (*? – †?); 1. h: Szilvásy Zsófia (*? – †?), 2. h: Bánffy Katalin (*? – †?)
       • G1.Sándor (*? – †1594), fejedelmi tanácsos; 1. h: Patóchy Klára (*? – †?), 2. h: Almádi Anna (*? – †?)[8]
        • H1. Zsófia (*? – †?); h: Bogáthy Menyhért (*? – †?)
        • H2. Zsuzsanna (*? – †?); 1. h: Báthory Boldizsár (*1555 – †1594), 2. h: Csáky István (*? – †?)
        • H3. I. Krisztina (*? – †?); 1. h: Ghiczy Péter (*? – †?), 2. h: Kovacsóczy Farkas (*1540 körül – †1594), 3. h: Némethy Gergely (*? – †1612)[9]
        • H4. III. István (*? – †1628 körül), Kendi István erdélyi kancellár; h: Palocsay Horváth Anna (*? – †?)
         • I1. II. Krisztina (*? – †?); h: Haller Zsigmond (*? – †?)
       • G2. IV. Ferenc (*? – †1594), tanácsúr
    • D2. I. György (*? – †?)

Jelölések[szerkesztés]

 • * = születés
 • † = elhalálozás
 • h, 1. h, 2. h, 3. h = házasság; első-, második-, harmadik házasság
 • N = ismeretlen nevű, illetve keresztnevű

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. Az egykori Doboka vármegye Szarvaskend nevű községének – 1910-től – a magyar neve: Magyarszarvaskend, és a romániai Kolozs megye egyik települése. A "szarvaskendi" előnév volt a család legelső előneve; egyes családtagok – az általuk uralt birtok után – más előnevet is használtak; például "kendilónai". Kendilóna szintén a romániai Kolozs megyében lévő község.
 2. A családfához a leghitelesebb adatokat elsősorban Kővári László, másodsorban Kádár József, források között megnevezett, művei szolgáltatják (de Kádár József könyvében a családfa ábra adatai – részben – eltérnek a szöveges rész, Kővári művén alapuló adataitól). Nagy Iván közismert könyvének adatai is Kővári munkáján alapulnak, de több szerzőnek, így a külső hivatkozások között megjelölt, http://genealogy.euweb.cz/hung/kendy.html web-lap szerkesztőjének, elkerülhette figyelmét a következő: Nagy Iván a könyve 544. oldalán a Kendiek – általa korábban közölt – családfáját, Kővári műve alapján, helyesbítette, egy nagyon lényeges vonatkozásban. Kővári (és Kádár szerint) ugyanis II. Ferencnek (az erdélyi vajdának) az egyik házasságából sem született gyermeke; testvérének, a vele együtt megölt II. Antalnak volt négy fia! – Nagy Iván azon megállapítása, hogy a Kende család és a Kendi család közös elődtől származna, vitatható.
 3. Erdély története 322. o.
 4. Kádár József: Szolnok-Dobokavármegye monographiája VI.: A vármegye községeinek részletes története (Sajgó–Tótfalu). Közrem. Tagányi Károly, Réthy László. Deés [!Dés]: Szolnok-Dobokavármegye közönsége. 1901. 452. o.  
 5. Jakó Zsigmond: A kolozsmonostori konvent jegyzőkönyvei, 1289–1556 I. kötet. 1289–1484. Budapest: Magyar Országos Levéltár. 1990. 778. o. = Forráskiadványok, 17.  
 6. A Századok 1887. évi VI. számában, Gr. Lázár Miklós, az "Erdély főispánjai 1540 – 1711." című összeállítása II. közleményében a következő adatokat közli: Kendi Gábor Kendi Antal és Bogáthy Klára fia. Első felesége Balassa Margit; tőle született gyermekei, István és Gábor, meghaltak. Kendi Gábor második felesége lett volna Révay Anna, akit, mint ha azért vett volna feleségül, mert az első feleségétől született gyermekei meghaltak. A szerző utal arra, hogy Kendi Gábornak voltak – őt túlélő – gyermekei, de név szerint nem említi meg őket. Ezek az adatok eltérnek Kővári László családfája – elfogadottnak tartott – adataitól.
 7. Kendi II. Ferencet, és testvérét, Kendi II. Antalt, Izabella királyné megölette.
 8. 1594-ben Kendi Sándort, az öccsét, Ferencet, az unokatestvérüket, Gábort (az 1558-ban megölt Kendi Antal fiát), valamint Báthory Boldizsárt, és Kovacsóczy Farkas kancellárt, Kendi Sándornak a két vejét, Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem kivégeztette.
 9. Némethy Gergely hajdúkapitány Bocskai István (1557 – 1606) erdélyi fejedelem tanácsosa volt.

Források[szerkesztés]

További információk[szerkesztés]