Kanonizáció (egyértelműsítő lap)

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Lásd még: kanonikalizáció, a kanonikus forma megtalálása.

A kanonizáció egy személynek vagy műnek valamely kánonba való bekerülését, ennek folyamatát jelenti.

  • Bibliai kanonizáció - valamely szövegnek az egyház által a Bibliába való besorolásának folyamata, mely rendszerint eltérő "szöveggyűjteményeket" eredményez a zsidó és keresztény, a kereszténységen belül pedig a katolikus és protestáns kánon között.
  • Szentek kanonizációja ("Canonisatio") - a katolikus egyházban valamely személynek a szentek sorába való felvételének folyamata. Szűkebb értelemben a folyamat utolsó lépcsőjét, a szentté avatást (canonisatio) értjük alatta, amit megelőz a boldoggá avatás (beatificatio). Hasonló egyházi procedúrák az ortodox kereszténységben is léteznek, de ezeket nem latin terminus jelöli.
  • Kanonizáció (irodalom) - valamely írónak, költőnek, drámaírónak (életműveknek), illetve egyes irodalmi alkotásoknak az irodalmi kánonba történő, a róla szóló tudományos és szakkritikai diskurzus mentén rendszerint irodalomtudósok, kritikusok, meghatározó irodalmárok (régebbi korokban pedig inkább a már kanonizált, a kánonban előkelő helyet elfoglaló írók, költők) által végzett folyamata.
  • Kanonizáció a képzőművészetben – a fentihez hasonló folyamat a művészettörténetben.
Hasonlók keresése
  • az összes cikk, amelynek a címe azzal a szöveggel kezdődik, hogy Kanonizáció
  • az összes cikk, amelynek a címében előfordul az a szöveg, hogy Kanonizáció (vagy valami hasonlóan írt szövegrész)
  • az összes cikk, amelyben előfordul az a szöveg, hogy Kanonizáció (vagy valami hasonlóan írt szövegrész)