Juhászlegény, szegény juhászlegény

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Juhászlegény, szegény juhászlegény
Műfaj magyar népies dal
Dallam Egressy Béni
Szöveg Petőfi Sándor
Hangfaj moll
A kotta hangneme 2. sor: Á moll
többi: D moll
Sorok A A5 B C
Hangterjedelem 1–4 5–8 ♭3–9 1–5
Kadencia 1 (5) ♭3
Szótagszám 10 10 10 10
Kiemelt források
Népdaltípus3078

A Juhászlegény, szegény juhászlegény Petőfi Sándor Alku c. versének első sora. A verset Szalkszentmártonban írta 1845. szeptember 25–26. között.[1] Népdalként és cigánynótaként éneklik, a balladaszerűen tömör szöveget három versszakkal kiegészítve.[2] Zenéjét Egressy Béni szerezte.[3][4] A dallam első felét Daróczi József már 1790 táján lejegyezte Erdélyben.[5]

Szövege, kottája és dallama[szerkesztés]

Juhászlegény, szegény juhászlegény!
Tele pénzzel ez a kövér erszény;
Megveszem a szegénységet tőled,
De rá'dásul add a szeretődet.

„Ha ez a pénz volna csak foglaló,
S még százennyi lenne borravaló,
S id'adnák a világot rá'dásnak,
Szeretőmet mégsem adnám másnak!”


{
  <<
  \relative c' {
   \key a \minor
   \time 2/4
   \tempo 4 = 48
%   \set Staff.midiInstrument = "church organ"
   \transposition c'
%    Ju-haszlegeny, szegeny juhaszlegeny.
     d8 d  d d   e f  g f  e d4.\fermata \bar "||"
    \break
%    Tele penzzel ez a kover erszeny.
    a'8 a a a b c d c b4 a4\fermata \bar "||"
    \break
%    Megveszem a szegenyseget toled,
    d8 c bes a c c d a g4 f\fermata \bar "||"
    \break
%    raadasul add a szeretodet.
    a8 gis a d,\fermata e f g f e4 d4 \bar "|."
   }
  \addlyrics {
    \set stanza = #"1. "
    Ju -- hász -- le -- gény, sze -- gény ju -- hász -- le -- gény.
    \set stanza = #"1. "
    te -- le pénz -- zel ez a kö -- vér er -- szény,
    \set stanza = #"1. "
    meg -- ve -- szem a sze -- gény -- sé -- get tő -- led,
    \set stanza = #"1. "
    rá -- a -- dá -- sul add a sze -- re -- tő -- det.
   }
  \addlyrics {
    \set stanza = #"2. "
    Ha ez a pénz vol -- na csak fog -- la -- ló,
    \set stanza = #"2. "
    s_e -- zer -- any -- nyi meg a bor -- ra -- va -- ló,
    \set stanza = #"2. "
    s_a -- vi -- lá -- got ad -- nák rá -- a -- dás -- nak,
    \set stanza = #"2. "
    sze -- re -- tő -- met még -- sem ad -- nám más -- nak.
   }
  >>
}

Jegyzetek[szerkesztés]

Források[szerkesztés]

 • Juhászlegény, szegény juhászlegény kotta (OSZK)
 • Alku (Wikiforrás)
 • Népies dalok. Szerkesztette: Kerényi György. Budapest: Akadémiai Kiadó. 1961. 37. o.  
 • Jaj de szépen muzsikálnak: Magyar dalok énekhangra, zongorakísérettel. Harmadik kiadás. Budapest: Zeneműkiadó Vállalat. 1965. 20. o.  

Felvételek[szerkesztés]

További információk[szerkesztés]

 • Zene Zeneportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap