Jensen-egyenlőtlenség

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

A Jensen-egyenlőtlenség elegáns közös kiterjesztését adja számos matematikai egyenlőtlenségnek.

Ha egy (véges vagy végtelen) I intervallumon az f függvény konvex, a_1,\dots,a_n\in I, p_1,\dots,p_n nem negatív számok, amikre teljesül p_1+\cdots+p_n=1, akkor

f(p_1a_1+\cdots+p_na_n)\leq p_1 f(a_1)+\cdots+p_n f(a_n).

Ha f szigorúan konvex, akkor egyenlőség csak az a_1=\cdots=a_n esetben teljesül.

Ha f konkáv, akkor az állítás fordított irányú egyenlőtlenséggel teljesül.

Például az f(x)=x^2 függvény szigorúan konvex a valós számok halmazán, így ha a_1,\dots,a_n tetszőleges, p_1=\cdots=p_n=\frac{1}{n} akkor

\left(\frac{a_1+\cdots+a_n}{n}\right)^2\leq \frac{a_1^2+\cdots+a_n^2}{n}

ami a számtani és négyzetes közép közötti egyenlőtlenség. Egyenlőség akkor és csak akkor áll fenn, ha a_1=\cdots =a_n.

Hasonlóképpen a konkáv x \mapsto log x függvényt használva azt kapjuk, hogy pozitív a_1,\dots,a_n számokra

\log\left(\frac{a_1+\cdots+a_n}{n}\right)\geq\frac{\log a_1+\cdots+\log a_n}{n}.

Mivel a jobb oldal \sqrt[n]{a_1\cdots a_n} logaritmusa, a számtani és mértani közép közötti egyenlőtlenséget kapjuk.

Jensen egyenlőtlensége[szerkesztés]

A matematikában Jensen egyenlőtlensége, amit a dán matematikusról, Johan Jensenről, neveztek el, összefüggésbe hozza egy integrál egy konvex függvény értékét a konvex függvény integráljával. Azt 1906-ban bizonyította Jensen. Az általánosságára tekintettel az egyenlőtlenség megjelenik sok alakban, ami a kontextustól függ, és aminek egy része az alábbiakban kerül bemutatásra.

Az egyenlet véges képlete volt a logója a Matematikai Tudományok Intézetének a Koppenhágai Egyetemen 2006-ig.

Állítások[szerkesztés]

Jensen egyenlőtlenségének a klasszikus képlete magába foglal különféle számokat és súlyokat. Az egyenlőtlenséget ki lehet fejezni eléggé általánosságban használva a mértékelméletet vagy egyenértékű valószínűségszerű jelölést. Ebben a valószínűség szerinti felállításban az egyenlőtlenséget tovább lehet általánosítani a teljes érvényességéig.

A véges képlet[szerkesztés]

Ha egy konvex φ függvény egy I=R valós intervallumon, ahol x_i–k az intervallum elemei és a_i-k a súlyok, Jensen egyenlőtlenségét ki lehet fejezni:

\varphi\left(\frac{\sum a_{i} x_{i}}{\sum a_{i}}\right) \le \frac{\sum a_{i} \varphi (x_{i})}{\sum a_{i}};

és az egyenlőtlenség nyilvánvalóan megfordított, ha φ konkáv.

Konkrét eset, ha az ai súlyok mind egyenlőek az eggyel, akkor:

\varphi\left(\frac{\sum x_{i}}{n}\right) \le \frac{\sum \varphi (x_{i})}{n}.

Konkáv log(x) függvény (megjegyzés: használhatjuk Jensen egyenlőtlenséget a függvény konvexitásának vagy konkávitásának bizonyítására, valós intervallumon.) Behelyettesítve \scriptstyle\varphi(x)\,=\,-\log(x)-et az előző képletbe a számtani és mértani közép közötti egyenlőtlenséget kapjuk:

 \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} \ge \sqrt[n]{x_1 x_2 \cdots x_n}.

Ha a változó x egy másik t változó függvénye xi = g(ti). Általánosan a következőt kapjuk: ai–ket felváltja egy nem negatív integrálható f(x)függvény, mint például egy valószínűségi eloszlás, a szummákat pedig integrálok.

Az elméleti mértéktér és a valószínűség szerinti képlet[szerkesztés]

Legyen (Ω,A,μ) egy mértéktér μ(Ω) = 1. Ha g egy valós értékű függvény, ami μ szerint integrált φ pedig egy mérhető konvex függvény, akkor:

\varphi\left(\int_{\Omega} g\, d\mu\right) \le \int_\Omega \varphi \circ g\, d\mu.

Valószínűségelméletben legyen \scriptstyle(\Omega, \mathfrak{F},\mathbb{P}) egy valószínűségtér , X egy integrált valós értékű változó és φ egy mérhető konvex függvény. Akkor:

\varphi\left(\mathbb{E}\{X\}\right) \leq \mathbb{E}\{\varphi(X)\}.

Ekkor a valószínűségelméletben, a mértéknek (μ) megfeleltethető egy valószínűség \scriptstyle\mathbb{P} , μ-nek egy várható érték \scriptstyle\mathbb{E} , és g a függvénynek egy véletlen változó X.

Általánosan az egyenlőtlenség egy valószínűség szerint[szerkesztés]

Általánosan legyen T egy valós vektortér, X egy T értékű integrálható véletlen változó. Az integrálhatóság azt jelenti, hogy bármely T elem számára T: \scriptstyle\mathbb{E}|\langle z, X \rangle|\,<\,\infty , z eleme T létezik egy \scriptstyle\mathbb{E}\{X\} T elem, úgy hogy \scriptstyle\langle z, \mathbb{E}\{X\}\rangle\,=\,\mathbb{E}\{\langle z, X \rangle\} . Ekkor minden mérhető konvex φ függvényre és minden σ-algebra-rára \scriptstyle\mathfrak{G}\scriptstyle\mathfrak{F}:

\varphi\left(\mathbb{E}\{X|\mathfrak{G}\}\right) \leq \mathbb{E}\{\varphi(X)|\mathfrak{G}\}.

Ez a kijelentés általánosítja az előzőt, amikor a T vektortér a tengely és \scriptstyle\mathfrak{G} a triviális σ-algebra \scriptstyle\{\varnothing, \Omega\}.

Bizonyítások[szerkesztés]

Jensen graph.png

A Jensen egyenlőtlenség grafikus bizonyítása egy lehetséges esetben. A szaggatott görbe az X tengely mentén X feltételezett eloszlása, míg a szaggatott görbe az Y tengely mentén a megfelelő eloszlású Y értékek. Vegyük észre, hogy X egyre növekedő értékei mellett Y(X) egyre jobban növeli az eloszlást.

Jensen egyenlőtlenségének bizonyítása különféle módon történhet, és három különböző fent említett, különböző állításoknak megfelelő bizonyítás ajánlott. Ám mielőtt megkezdenénk ezeket a matematikai bizonyításokat, érdemes elemezni a grafikus bizonyítást a valószínűség szerinti eset alapján, ahol X egy valós szám, (lásd az ábrát). Elfogadva az X értékeknek egy feltételezett eloszlását, azonnal azonosíthatjuk az \scriptstyle\mathbb{E}\{X\} és a képe \scriptstyle\varphi(\mathbb{E}\{X\}) értéket a grafikonon. Észrevehetjük \scriptstyle Y\,=\,\varphi(X) a megfelelő értékek eloszlása egyre inkább nő az X növekedő értékeik mellett, és az Y eloszlása szélesebb, az X > X0 intervallumban, és keskenyebb X <X0 intervallumban bármilyen X0 számára; különösen igaz ez \scriptstyle X_0 \,=\, \mathbb{E}\{ X \} esetére. Következésképpen beláttuk, hogy Y mindig el fog mozdulni felfelé, tekintettel \scriptstyle\varphi(\mathbb{E}\{ X \} ) pozíciójára. Ezzel bebizonyítottuk az egyenlőtlenséget, azaz:

 \mathbb{E}\{ Y(X) \} \geq Y(\mathbb{E}\{ X \} ),

Egyenlőség akkor áll fenn, amikor \scriptstyle\varphi(X) nem szigorúan konvex, például amikor ez egy egyenes. A bizonyításokat ez az intuitív elképzelés a következőkben fogalmazza meg:

Bizonyítás 1 (véges képlet)[szerkesztés]

Ha λ1 és λ2 két tetszőleges pozitív valós számok, melyekre λ1 + λ2 = 1, akkor \scriptstyle\varphi konvexitása miatt:

\varphi(\lambda_1 x_1+\lambda_2 x_2)\leq \lambda_1\,\varphi(x_1)+\lambda_2\,\varphi(x_2)\text{ minden }x_1,\,x_2. -re.

Általánosan: ha λ1 , λ2 , …, λn pozitív valós számok, melyekre λ1 + … + λn = 1, akkor

\varphi(\lambda_1 x_1+\lambda_2 x_2+\cdots+\lambda_n x_n)\leq \lambda_1\,\varphi(x_1)+\lambda_2\,\varphi(x_2)+\cdots+\lambda_n\,\varphi(x_n),

bármennyi x1 , …, xn számára. A Jensen egyenlőtlenségének ezt a véges képletét teljes indukcióval bizonyíthatjuk be. Ha n = 2 az állítás igaz. Tegyük fel, hogy n-re igaz az állítás, és bizonyítsuk n + 1-re. Ha legalább egy λi λ>0 például λ> 1 ; akkor konvexitás miatt:

\varphi\left(\sum_{i=1}^{n+1}\lambda_i x_i\right)= \varphi\left(\lambda_1 x_1+(1-\lambda_1)\sum_{i=2}^{n+1} \frac{\lambda_i}{1-\lambda_1} x_i\right)\leq \lambda_1\,\varphi(x_1)+(1-\lambda_1) \varphi\left(\sum_{i=2}^{n+1}\left( \frac{\lambda_i}{1-\lambda_1} x_i\right)\right).

Mivel \scriptstyle \sum_{i=2}^{n+1} \lambda_i/(1-\lambda_1)\, =\,1 , felhasználva feltevésünket a képlet utolsó kifejezésében megkapjuk az eredményt, név szerint a Jensen-féle véges képletű egyenlőtlenséget.

Azért, hogy megkapjuk az általános egyenlőtlenséget ebből a véges képletből, használjunk egy sűrűségérvet. A véges képletet újra fel lehet írni úgy, mint:

\varphi\left(\int x\,d\mu_n(x) \right)\leq \int \varphi(x)\,d\mu_n(x),

ahol μn egy mérték, amit a Dirac delták egy tetszőleges kombinációja ad:

\mu_n=\sum_{i=1}^n \lambda_i \delta_{x_i}.

Mivel a konvex függvények folytonosak, és mivel a Dirac delták kombinációi gyengén sűrűek az általános állítást egyszerűen megkapjuk.

Bizonyítás 2 (elméleti-határ képlet)[szerkesztés]

Legyen g egy valós értékű μ-integrálható függvény egy Ω mértéktérben, és legyen φ, egy konvex függvény a valós számok halmazán. Határozzuk meg φ jobb oldali deriváltját:

\varphi^\prime(x):=\lim_{t\to0^+}\frac{\varphi(x+t)-\varphi(x)}{t}.

Mivel φ konvex, a jobb oldali hányados ahogy a t közelíti a 0-t jobbról, egyre csökken és alulról korlátos.

\frac{\varphi(x+t)-\varphi(x)}{t}

Ha t < 0, a határértéke mindig létezik.

Legyen:

x_0:=\int_\Omega g\, d\mu,
a:=\varphi^\prime(x_0),
b:=\varphi(x_0)-x_0\varphi^\prime(x_0).

Akkor minden x -re ax + b ≤ φ(x). Ha x > x0 , és t = x − x0 > 0. Akkor,

\varphi^\prime(x_0)\leq\frac{\varphi(x_0+t)-\varphi(x_0)}{t}.

Tehát,

\varphi^\prime(x_0)(x-x_0)+\varphi(x_0)\leq\varphi(x)

ahogyan azt bizonyítani akartuk. x < x0 esetében hasonlóan bizonyíthatjuk. Ha ax + b = φ(x0).

φ(x 0 ) akkor átírhatjuk a képletet

ax_0+b=a\left(\int_\Omega g\,d\mu\right)+b. - alakúra.

De mivel μ(Ω) = 1, tehát minden valós k számra

\int_\Omega k\,d\mu=k.

Így:

a\left(\int_\Omega g\,d\mu\right)+b=\int_\Omega(ag+b)\,d\mu\leq\int_\Omega\varphi\circ g\,d\mu.

Bizonyítás 3 (általános egyenlőtlenség egy valószínűség szerint)[szerkesztés]

Legyen X egy integrálható valószínűségi változó, az értéket egy valós T vektortérből veszi. Mivel \scriptstyle\varphi:T \mapsto \mathbb{R} konvex, minden x,y \in T-re

\frac{\varphi(x+\theta\,y)-\varphi(x)}{\theta},

ahogy θ megközelíti a 0+ -t, ez az érték csökken. φ deriváltja X szerint az Y irányába:

(D\varphi)(x)\cdot y:=\lim_{\theta \downarrow 0} \frac{\varphi(x+\theta\,y)-\varphi(x)}{\theta}=\inf_{\theta \neq 0} \frac{\varphi(x+\theta\,y)-\varphi(x)}{\theta}.

Látható, a differenciál lineáris y-ban van és mivel korábban beláttuk, hogy a jobb oldal infimuma kisebb mint az értéke a θ = 1 –nél.

\varphi(x)\leq \varphi(x+y)-(D\varphi)(x)\cdot y.\,

Egy tetszőleges sub-σ-algebrára \scriptstyle\mathfrak{G} az utolsó egyenlőtlenség szerint, ha \scriptstyle x\,=\,\mathbb{E}\{X|\mathfrak{G}\},\,y=X-\mathbb{E}\{X|\mathfrak{G}\} fennáll, akkor

\varphi(\mathbb{E}\{X|\mathfrak{G}\})\leq \varphi(X)-(D\varphi)(\mathbb{E}\{X|\mathfrak{G}\})\cdot (X-\mathbb{E}\{X|\mathfrak{G}\}).

Ebből következve megkapjuk az eredményt, mivel:

\mathbb{E}\{\left[(D\varphi)(\mathbb{E}\{X|\mathfrak{G}\})\cdot (X-\mathbb{E}\{X|\mathfrak{G}\})\right]|\mathfrak{G}\}=(D\varphi)(\mathbb{E}\{X|\mathfrak{G}\})\cdot \mathbb{E}\{ \left( X-\mathbb{E}\{X|\mathfrak{G}\} \right) |\mathfrak{G}\}=0,

Alkalmazások és speciális esetek[szerkesztés]

Képlet, amely magában foglal egy valószínűség szerinti sűrűség függvényt[szerkesztés]

Tételezzük fel, hogy Ω egy valós sorozat mérhető alhalmaza és f(x) egy nem negatív függvény, melyre:

\int_{-\infty}^\infty f(x)\,dx = 1.

Probabilisztikus nyelvben, f egy valószínűségi sűrűség-függvény.

Jensen egyenlőtlensége a következő állítássá válik:

Bármilyen g valós értékű függvény és φ konvex a g tartománya fölött, akkor

 \varphi\left(\int_{-\infty}^\infty g(x)f(x)\, dx\right) \le \int_{-\infty}^\infty \varphi(g(x)) f(x)\, dx.

Ha g(x) = x, akkor az egyenlőtlenségnek ez a formája redukálódik egy általában használt speciális esetre:

\varphi\left(\int_{-\infty}^\infty x\, f(x)\, dx\right) \le \int_{-\infty}^\infty \varphi(x)\,f(x)\, dx.

Alternatív véges képlet[szerkesztés]

Ha Ω véges halmaz \{x_1,x_2,\ldots,x_n\} , és ha μ egy megszámlálható mérték az Ω-án, akkor az általános alak redukálódik egy összegekről szóló állításra:

 \varphi\left(\sum_{i=1}^{n} g(x_i)\lambda_i \right) \le \sum_{i=1}^{n} \varphi(g(x_i))\lambda_i,

feltéve ha  \lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_n = 1, \lambda_i \ge 0.

Van egy képlet Ω –re is.

Statisztikus fizika[szerkesztés]

Jensen egyenlőtlensége a statisztikai fizikában különös fontosságú akkor, amikor a konvex függvény exponenciális. Adva van:

 e^{\langle X \rangle} \leq \left\langle e^X \right\rangle,

ahol a zárójel a várható értékekre utal tekintettel néhány valószínűségi eloszlásra a véletlenszerű X változóban.

A bizonyítás ebben az esetben nagyon egyszerű (cf. Chandler, Sec. 5.5). A következő egyenlőtlenséget alkalmazva:

 \left\langle e^X \right\rangle
= e^{\langle X \rangle} \left\langle e^{X - \langle X \rangle} \right\rangle

Kapjuk a végső exponenciális egyenlőtlenséget:

 e^X \geq 1+X \,

Információelmélet[szerkesztés]

Ha p(x) x valószínűségi változó valódi eloszlás, és q(x) másik eloszlás, akkor Jensen egyenlőtlenségét alkalmazva Y(x) = q(x)/p(x)-re a véletlen változóra, a függvény legyen φ(y) = −log(y) így a Gibbs egyenlőtlenséget kapjuk.

\Bbb{E}\{\varphi(Y)\} \ge \varphi(\Bbb{E}\{Y\})
\Rightarrow \int p(x) \log \frac{p(x)}{q(x)}dx \ge - \log \int p(x) \frac{q(x)}{p(x)}dx
\Rightarrow \int p(x) \log \frac{p(x)}{q(x)}dx \ge 0
\Rightarrow - \int p(x) \log q(x) \ge - \int p(x) \log p(x),

Ez megmutatja, hogy az átlagos üzenethossz minimalizált, amikor kódokat jelölnek ki valódi valószínűségek alapján. Az a nemnegatív mennyiség, (q-nak távolsága p-től) a Kullback-Leibler távolság.

Rao-Blackwell tétel[szerkesztés]

Ha L egy konvex függvény, akkor Jensen egyenlőtlenségéből, megkapjuk, hogy:

L(\Bbb{E}\{\delta(X)\}) \le \Bbb{E}\{L(\delta(X))\} \quad \Rightarrow \quad \Bbb{E}\{L(\Bbb{E}\{\delta(X)\})\} \le \Bbb{E}\{L(\delta(X))\}.

Tehát ha δ(X) torzítatlan becslés θ paraméterre T(X) egy elégséges statisztika θ-ra, egy kisebb várt veszteség birtokában L, számolás útján elérhető. Megadható olyan L becslés, mely hatásosabb mint δ(X).

\delta_{1}(X) = \Bbb{E}_{\theta}\{\delta(X') \,|\, T(X')= T(X)\},

torzítatlan θ-ra, és X függvénye.

Ezt az eredményt a Rao-Blackwell tételként ismerik.

Lásd még[szerkesztés]

Források[szerkesztés]

  • Walter Rudin (1987): Valós és komplext elemzés. McGraw-Hill. ISBN 0-07-054234-1
  • David Chandler (1987): Bevezetés a modern statisztikus mechanikába. Oxford. ISBN 0-19-504277-8
  • Jensen, Johan Ludwig William Valdemar (1906): "Sur les fonctions* convexes* et les inégalités* entre* les valeurs* moyennes*". Acta Mathematica 30: 175-193

További információk[szerkesztés]

  • Eric W Weisstein: Jensen egyenlőtlenség - A matematika világa
  • Jensen egyenlőtlensége logóként szolgált a Koppenhágai Egyetem Matematikai Szakosztálya számára.