International Relations Quarterly

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Az International Relations Quarterly Magyarország és a régió nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó folyóirata. A folyóirat 2010 márciusától kezdve, negyedévente jelenik meg. A lapban tanulmányokat, tudományos értekezéseket, konferencia anyagokat publikálnak, főként történelmi, közgazdaságtani, jog-, politika- és társadalomtudományi, teológiai, filozófiai témákban. Az írások az angol, magyar, francia, spanyol, olasz, német, portugál, orosz mellett a térség nyelvein (albán, horvát, görög, román, szerb, szlovák, szlovén) jelennek meg. A folyóirat munkájában a Délkelet-Európa Alapítvány és a Délkelet-Európa Kutatóintézet vesz részt. Az Intézet, illetve az Alapítvány központja Budapesten található.[1]

A folyóirat leírása[szerkesztés]

A folyóirat egy nemzetközi tudományos fórum létrehozására törekszik, melynek segítségével a térség népei megismerhetik egymás álláspontjait, kulturális és társadalmi vonásait. Felsőoktatási hallgatók és kutatók, tanárok, akadémikusok bevonásával kapcsolatokat épít Délkelet-Európa városainak egyetemeivel, nemzetközi kapcsolatokat kutató központjaival.

Alapítvány[szerkesztés]

A Délkelet-Európa Alapítványt Bod Péter Ákos alapította. Az alapítvány tevékenységi körébe tartozik a délkelet-európai országok euroatlanti integrációjának elősegítése, kulturális események rendezése, tudományos folyóiratok kiadása. Az Alapítvány kuratóriumának tagjai:

 • Kovács Péter egyetemi tanár, alkotmánybíró
 • Nyomárkay István professzor emeritus, akadémikus
 • Palánkai Tibor professzor emeritus, akadémikus
 • Surányi Csaba a Kuratórium elnöke
 • Taksz Lilla szociológus, a Kuratórium titkára.[2]

Kutatóintézet[szerkesztés]

A Délkelet-Európa Kutatóintézetet a régió társadalomkutató tudósai alapították. Többek közt konferenciák, tudományos műhelyek rendezésével, a régió egyetemeinek hálózatának kiépítésével foglalkozik. Az Intézethez 42 kutató és 16 fordító csatlakozik. Kiemelt szerepet tulajdonítanak annak, hogy Délkelet-Európa nyelvi és kulturális diverzitását írásos anyagaikban is megjelenítsék, és minél több regionális és világnyelven elérhetővé váljon a kutató közönség számára.

A folyóirat szerkesztősége[szerkesztés]

 • Surányi Csaba történész és politológus, a folyóirat alapító főszerkesztője.

Szerkesztő Bizottság[szerkesztés]

 • Arday Lajos
A Magyar Tudományos Akadémia doktora. Kutatási területe Nagy-Britannia, a volt Jugoszlávia térsége, nemzeti kisebbségek Kelet-Közép-Európában.[3]
 • Nelu Bradean-Ebinger
A Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára. Kutatási területe a közép-európai és délkelet-európai tanulmányok, EU-tanulmányok, német EU-politika, nyelvpolitika az EU-ban, szociolingvisztika, kontaktlingvisztika, kisebbségi kutatások.[4]
 • Mihailo Crnobrnja
A Belgrádi Egyetem tanára. 1978-1984-ig a Belgrádi Bank Gazdaságkutató Intézetének igazgatója, 1989 és 1992 között Jugoszlávia EU nagykövete. Fő kutatási területe az európai integráció.[5]
Diplomata, történész PhD. 2000-től négy éven át tel-avivi, 2008-2010-ig kuvaiti nagykövet. 2010-től a Külügyminisztérium globális ügyekért felelős helyettes államtitkára. 2012-től ankarai nagykövet. A Janus Pannonius Tudományegyetem Tanárképző Karán a Történettudományi Intézet címzetes egyetemi docense. Kutatási területe az Oszmán birodalom és délkelet-európai kapcsolatok.[6]
 • Jung Katalin Szilvia (J.D.)
Kutatási területe az emberi jogok, környezeti felelősség, kárelhárítás és kárfinanszírozás az Európai Unió rendszerében.
 • Kiss Gy.Csaba
A Magyar Tudományos Akadémia doktora. Kutatási területe a közép-európai kapcsolatok, irodalomtörténet.[7]
 • Magas István egyetemi tanár
A Budapesti Corvinus Egyetem Világgazdasági Tanszékének vezetője, egyetemi tanár. Kutatási területe a globalizáció és a nemzeti gazdaságpolitikák változó viszonya, globális tőkepiaci folyamatok és szabályozás.[8]
A Magyar Tudományos Akadémia doktora, az ELTE Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszékének vezetője. Kutatási területe az új és legújabbkori történelem, nemzetközi kapcsolatok a 19-20. században.[9]
 • Pritz Pál
A Magyar Tudományos Akadémia doktora. Kutatási területe a nemzetközi kapcsolatok és a külpolitika története, eszmetörténet, magyar diplomácia a 20. században.[10]

Tanácsadó Testület[szerkesztés]

 • Bayer József egyetemi tanár
A Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az MTA Gazdaság- és Jogtudományi Osztályának elnökhelyettese, a Nemzetközi Tanulmányok Doktori Bizottságának elnöke, a Zsigmond Király Főiskola rektora. Fő kutatási területei a politikaelmélet és a globalizáció társadalmi és politikai kérdései.[11]
 • Kovács Péter egyetemi tanár
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem egyetemi tanára, a Magyar Tudományos Akadémia doktora. 2005-ben az Alkotmánybíróság tagjává választották. A Société Française pour le Droit International tagja. Kutatási területe az emberi jogok nemzetközi védelme, a kisebbségvédelem és a diplomáciai jog.[12]
 • Slaven Letica egyetemi tanár (Zágráb)
A Zágrábi Egyetem Orvosszociológiai és Egészséggazdaságtani Intézetének professzora. Az Amerikai Szociológiai Társaság és az Európai Orvosszociológiai Társaság tagja.
 • Nagy Ágnes
A kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem tanára, a Román Nemzeti Bank Testületi tagja.[13]
 • Nyomárkay István Prof. Emeritus
A Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az MTA Magyar Nyelvi Bizottságának elnöke, az Irodalom- és Nyelvtudományi Osztály elnökhelyettese, a Doktori Tanács tagja. A Studia Slavica főszerkesztője. A Horvát Tudományos és Művészeti Akadémia levelező tagja. Fő kutatási területei a délszláv filológia, a magyar–délszláv (szlovén, horvát, szerb) kapcsolatok, a horvát és a szerb nyelv jelene és a magyar nyelvújítás.[14]
 • Schöpflin György
Az Európai Parlament képviselője, az alkotmányügyi bizottság tagja és a külügyi bizottság póttagja. 1976-tól a London School of Economics kelet- és közép-európai politikatörténet tanára, 1998 és 2004 között Jean Monnet-professzor. Ma a Bolognai Egyetem Politikatudományi Tanszékén vendégprofesszor. 2010 márciusától a Tallinni Egyetem honoris causa doktora. Fő kutatási területei az európai és nemzeti identitás.[15]
 • Simai Mihály Prof. Emeritus
A Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Az MTA Világgazdasági Kutatóintézetének volt igazgatója. Elnöke volt az ENSZ Egyetem Igazgatótanácsának, alelnöke a UNICEF Kormányzótanácsának. Kutatási területe a világgazdaság szerkezeti rendszere, átalakulásának fő irányai és következményei, globalizáció, nemzetközi szervezetek, transznacionális vállalatok, tudományos és műszaki fejlődés.[16]

Megjelent lapok[szerkesztés]

 • No. 13 - Spring 2013/1 - Ethics and Identity
 • No. 12 - Winter 2012/4 - Diasporas and Identity
 • No. 11 - Autumn 2012/3 - Economic and Financial Ethics
 • No. 10 - Summer 2012/2 - Thoughts on Autonomy
 • No. 9 - Spring 2012/1 - Crises in Europe
 • No. 8 - Winter 2011/4 – The Notion of World Politics
 • No. 7 - Autumn 2011/3 – The Dilemmas of Regulating Financial Processes
 • No. 6 - Summer 2011/2 – The linguistic and cultural diversity of Europe
 • No. 5 - Spring 2011/1 – European Integration of Croatia
 • No. 4 - Winter 2010/4 – International Relations in the early 21st century
 • No. 3 - Autumn 2010/3 – The Nature Of Economic Crises
 • No. 2 - Summer 2010/2 – Ethnic Minorities and Minority Politics
 • No. 1 - Spring 2010/1 – Integration Efforts in South-East Europe (Integrációs törekvések Délkelet–Európában)

Konferenciák, workshopok[szerkesztés]

 • 11. Polgárosodás a Monarchia idején. I. A Bánság (Károli Gáspár Református Egyetem, 2013. április 17.)
 • 10. Σκέψεις των αιώνων II. Gadamer és Derrida. (Párbeszéd Háza, 2013. március 5.)
 • 9. Az identitás és etika fogalma Szt. Ágostonnál. (Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2013. február 20.)
 • 8. Diaszpórák és identitás. (Károli Gáspár Református Egyetem, 2012. december 19.)
 • 7. Görögország 2012. (Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2012. november 29.)
 • 6. Autonómiák Közép- és Délkelet-Európában. (Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2012. szeptember 11.)
 • 5. Választások Európában 2012 tavaszán: Oroszország, Franciaország, Görögország, Szerbia.
 • 4. Európa nyelvi és kulturális sokszínűsége. (Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2011. december 8.)
 • 3. Európai integráció 2011. (Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2011. október 19.)
 • 2. Az Unió integrációs állapota és a soros magyar EU elnökség. (Budapesti Corvinus Egyetem, 2011. február 24.)
 • 1. Integrációs törekvések Délkelet–Európában (Budapesti Corvinus Egyetem, 2010. november 18.)

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. Köszöntő. International Relations Quarterly - Our Mission, 2010. március (Hozzáférés ideje: 2013. április 20.)
 2. Délkelet-Európa Alapítvány. International Relations Quarterly - Foundation, 2011. november 14. (Hozzáférés ideje: 2013. április 20.)
 3. Arday Lajos szerző. Magyar Szemle honlapja (Hozzáférés ideje: 2013. április 20.)
 4. Nelu Bradean-Ebinger adatlapja. Országos Doktori Tanács, 2013. március 6. (Hozzáférés ideje: 2013. április 20.)
 5. Mihailo Crnobrnja életrajza (angol nyelven). University of Novi Sad, Centre for Advanced European Studies and Research (CAESAR) (Hozzáférés ideje: 2013. április 20.)
 6. Hóvári János helyettes államtitkár. Külügyminisztérium hivatalos honlapja (Hozzáférés ideje: 2013. április 20.)
 7. Kiss Gy. Csaba: Lengyelországról, 1987-ben[halott link]. Nemzeti Fórum - Arckép, 2007. szeptember 10. (Hozzáférés ideje: 2013. április 20.)
 8. Magas István adatlapja. Országos Doktori Tanács, 2013. március 27. (Hozzáférés ideje: 2013. április 20.)
 9. Majoros István MTA doktor. Magyar Tudományos Akadémia, MTA Adatbázisok - Köztestületi tagok (Hozzáférés ideje: 2013. április 20.)
 10. Pritz Pál MTA doktor. Magyar Tudományos Akadémia, MTA Adatbázisok - Köztestületi tagok (Hozzáférés ideje: 2013. április 20.)
 11. Bayer József MTA doktor. Magyar Tudományos Akadémia, MTA Adatbázisok - Köztestületi tagok (Hozzáférés ideje: 2013. április 20.)
 12. Kovács Péter MTA doktor. Magyar Tudományos Akadémia, MTA Adatbázisok - Köztestületi tagok (Hozzáférés ideje: 2013. április 20.)
 13. dr. Nagy Ágnes egyetemi docens. Babeș–Bolyai Tudományegyetem, Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Magyar Intézet - Az intézet tagjai (Hozzáférés ideje: 2013. április 20.)
 14. Nyomárkay István MTA tag. Magyar Tudományos Akadémia, MTA Adatbázisok - Köztestületi tagok (Hozzáférés ideje: 2013. április 20.)
 15. Képviselői bemutatkozó oldal Archiválva 2013. június 22-i dátummal a Wayback Machine-ben. schopflingyorgy.hu (Hozzáférés ideje: 2013. április 20.)
 16. Simai Mihály MTA tag. Magyar Tudományos Akadémia, MTA Adatbázisok - Köztestületi tagok (Hozzáférés ideje: 2013. április 20.)

Külső hivatkozások[szerkesztés]

A folyóirat hivatalos honlapja