Ugrás a tartalomhoz

Hangsor

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

Hangsor vagy skála alatt valamely dallam magasságuk szerint sorba rendezett hangjait értjük; a hangokat fokoknak nevezzük. A hangsorokat többféleképpen is csoportosíthatjuk.

Vannak modális hangsorok – ezek hétfokúak és görög elnevezésük van. Léteznek diatonikus hangsorok is – ezek két foktól egészen hét fokig terjedhetnek, és a hangok egymás mellettiek. Az diatonikus hangsorok -chord, míg az ugrást (szekund távolságnál nagyobb hangközt) tartalmazó, azaz nem diatonikus hangsorok -ton végződést kapnak; ezeket a fokok számának görög elnevezéséhez kell csatolni. Ily módon a különböző hangsorok elnevezései:

Fokszám: 2 3 4 5 6 7
Hangsor típusa:
diatonikus bichord trichord tetrachord pentachord hexachord heptachord
ugrást tartalmazó biton triton tetraton pentaton hexaton

Egy másik csoportosítás szerint dúr és moll jellegük alapján is megkülönböztetőek a hangsorok. A kis terccel induló hangsorokat moll, míg a nagy terccel kezdődőeket dúr jellegű hangsoroknak nevezzük.

Mivel a skála nyolcadik hangja (hétfokú hangsoroknál) ugyanaz, mint az első hangja, csak egy oktávval (nyolc hanggal) magasabban, első foknak jelöljük. A skála alaphangját (első hangját) tonikának (jele: T), az ötödik hangját dominánsnak (jele: D), az alulról ötödik hangját (azaz felfelé számolva a negyediket) szubdominánsnak (jele: S) nevezzük.

A hétfokú modális rendszer hangsorai (ún. modusok) az alaphang szerint:

  • ion vagy dúr (dó-sor)
  • dór (ré-sor)
  • fríg (mi-sor)
  • líd (fá-sor)
  • mixolíd (szó-sor)
  • eol vagy természetes moll (lá-sor)
  • lokriszi (ti-sor)

Hangsorok képi és hangos megjelenítése[szerkesztés]

Schema
Schema

dúr (ion)
hallhatóan

természetes moll
(eol)
hallhatóan

harmonikus moll
hallhatóan

cigány-moll
hallhatóan

dallamos moll
hallhatóan

dór
hallhatóan

fríg
hallhatóan

líd
hallhatóan

mixolíd
hallhatóan

lokriszi
hallhatóan

kromatikus
hallhatóan

egészhangú skála
hallhatóan

dúr-pentaton
hallhatóan

moll-pentaton
hallhatóan

alterált skála
hallhatóan

szűkített hangsor,
egész–fél változat
hallhatóan

szűkített hangsor,
fél–egész változat
hallhatóan

spanyol–zsidó hanglétra
hallhatóan

cigány-dúr / arab hangsor


hallhatóan


mi seberach
hallhatóan

A félhangokból építkező kromatikus skála:

A C-dúr skála (C, D, E, F, G, A, H, C):

  • zene Zeneportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap