Földrajzi köznév

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

A földrajzi köznév a magyar nyelv földrajzi neveinek helyesírásában használt nyelvészeti fogalom. A több elemre bontható földrajzi név azon utótagja, amely az adott földrajzinév-alakulat domborzati (hegy, völgy, félsziget), vízrajzi (patak, tó, gázló, csurgó), földtani-talajtani (szikes, kőtenger, homokpuszta), növény- (rét, makkos, tőserdő) vagy állatföldrajzi jellegét (baglyos, rókalyuk, bíbicjárás) ragadja meg, esetleg emberföldrajzi szempontú, többnyire múltbéli funkcióját írja le (irtás, baromjárás, itató, határárok).

A földrajzi köznevek helyesírási sajátosságai[szerkesztés]

Az Akadémiai Kiadó gondozásában, Fábián Pál, Földi Ervin és Hőnyi Ede szerkesztésében 1998-ban megjelent, A földrajzi nevek helyesírása című kiadvány egyes pontjai részletesen ismertetik a földrajzi köznévi utótagok helyesírását. Ezekre a pontokra szögletes zárójelek közé zárt utalószámokkal hivatkozunk a szócikk szövegében. Az említett kiadvány 4.315. sorszámú függeléke tartalmazza a leggyakoribb, kötőjellel kapcsolandó több száz földrajzi köznév és tájnyelvi változataik listáját.

A kis kezdőbetűvel írandó földrajzi köznevet az előtte álló taghoz legtöbbször kötőjellel kapcsoljuk (Szár-hegy, Velencei-tó, Szentbékkállai-kőtenger, Alpári-rét, Abaligeti-rókalyuk, Bábolnai-határárok). Ez az elv olyan esetekben is érvényesül, amikor a közszói helyesírás szerint az alakulatot morfológiai szempontból összetételnek vagy jelzős szerkezetnek tekinthetjük, azaz fehér tó, de földrajzi névként Fehér-tó; keszthelyi fennsík, de Keszthelyi-fennsík; kőhegy, de Kő-hegy. [2.61., 3.8.–3.9.] A földrajzi köznévi utótag csak azokban az esetekben írandó külön, amikor különírt szavakból álló földrajzi névhez kapcsolódik, például Pap tava hegy, és nem *Pap tava-hegy; Sárbogárd előtti rétek, és nem *Sárbogárd előtti-rétek. [3.20.] Amennyiben egy földrajzi köznév többes számú, határozóragos vagy -s képzős alakjában fordul elő egy földrajzi névben, a fenti szabályok ezekben az esetekben is érvényesülnek, azaz Fülöp-szigetek, Iványi-szurdokra, Szívós-kopolyás stb. [4.314.]

Amennyiben egy földrajzi köznév önmagában, előtag nélkül alkot önálló földrajzi nevet, nagybetűvel írandó: Rét, Baglyos, Csurgó. Az ilyen alakulat kötőjel nélkül írandó összetételnek minősül még abban az esetben is, ha egyébként második tagja önmagában is földrajzi köznév: azaz Tőserdő, és nem *Tős-erdő; Rókalyuk, és nem *Róka-lyuk. [2.62.]

Egyes esetekben további értelmezést, etimológiai mérlegelést kíván a földrajzi nevet alkotó összetételek szerepének megállapítása. Így például, noha a határhegy földrajzi köznévnek minősül, a Budai-hegység egyik rögcsoportja mégsem *Hármas-határhegy alakban írandó, a névelemzés ugyanis a hármashatár + hegy szavak összetételére utal, azaz a helyesen írt forma Hármashatár-hegy. [4.313.]

A 2014-ben megjelent Magyar földrajzi köznevek tára tágabb értelemben földrajzi köznévnek nevezi a (magyar) földrajzi nevekben előforduló, meghatározott jelentéssel rendelkező köznévi lexémákat is, teljesen függetlenül a helyesírási szempontoktól. E meghatározásban és így magában a köznévtárban is tehát helyet kapnak olyan köznévi utótagok is, amelyek a helyesírás felől közelítve nem minősülnek földrajzi közneveknek, mivel a tulajdonnévi előtaggal egybe- vagy attól különírandók (pl. bágy, göcsej; csereingatlan, főutca), ellenben nem kaptak helyett az olyan helyesírási szempontú földrajzi köznevek, amelyek a magyar helynévanyagban ismeretlenek (pl. fjord, gejzír).[1]

A földrajzi köznevek listája[szerkesztés]

Az alábbiakban a A földrajzi nevek helyesírása 1998. évi kiadásának 75–96. oldalán felsorolt földrajzi köznevek sorakoznak. [4.315.]

Az egyes földrajzi köznevek mellett álló számjegyek a földrajzi köznév fogalomcsoportjára utalnak a következőképpen:

1: vízrajzi fogalmak
2: domborzati fogalmak
3: területi, emberföldrajzi fogalmak
4: növényföldrajzi fogalmak
5: talajföldrajzi fogalmak
6: tengerfenék-domborzati fogalmak
7: földtani fogalmak
8: parttagoltságra utaló fogalmak
 • ág 12
 • ágazat 2
 • ágy 12
 • agyag 5
 • agyaggödör 2
 • agyaglik 2
 • agyaglyuk 2
 • agyagos 5
 • agyagsivatag 3
 • áj 12
 • akácás 3
 • akácliget 4
 • akácos 3
 • akó 3
 • akol 3
 • aládűlő 3
 • aláeresztő 3
 • alájáró 3
 • alföld 3
 • alj 3
 • állás 3
 • álló 3
 • alma 4
 • almafa 4
 • almás 3
 • almáskert 4
 • alszél 3
 • általjáró 3
 • aluljáró 3
 • amsós 13
 • aprós 3
 • áramlás 1
 • aranykapu 3
 • árapasztó 1
 • árkos 2
 • árnyék 3
 • árok 26
 • árokköz 3
 • árokmellék 3
 • árpás 3
 • ártér 1
 • árteres 1
 • ásvány 3
 • aszalás 3
 • aszaló 4
 • aszó 12
 • aszottas 14
 • aszóvölgy 2
 • atoll 3
 • avas 3
 • baglyas 3
 • baglyos 3
 • bagolyfogó 3
 • bakhát 3
 • bánya 2
 • bányatető 2
 • barackos 3
 • bárányjárás 3
 • báránylegelő 3
 • barázdaszél 3
 • bárkás 3
 • barlang 2
 • baromállás 3
 • baromjárás 3
 • baromlegelő 3
 • baromszállás 3
 • bazaltoszlop 7
 • begy 2
 • bejáró 3
 • beltelek 3
 • belvízcsatorna 1
 • bérc 2
 • bereg 2
 • berek 34
 • berekfás 3
 • berekmellék 3
 • berekpart 3
 • berekszél 3
 • bérföld 3
 • berkenyefa 4
 • berkes 3
 • berzsenyes 3
 • bíbices 3
 • bíbicjárás 3
 • bikajárás 3
 • birkaakol 3
 • birkajárás 3
 • birkalegelő 3
 • birkás 3
 • birsalmás 3
 • birtok 3
 • bivalyjárás 3
 • bivalyos 3
 • bivalyúsztató 3
 • bodon 1
 • bodonkút 1
 • bodony 1
 • bodzás 3
 • bodzáskert 4
 • bogaras 3
 • bogárzó 3
 • bogárzószél 3
 • bojtorjángos 3
 • bojtorjános 3
 • bokor 4
 • bokros 3
 • bolgárkert 4
 • bolhás 3
 • bordás 3
 • borjúakol 3
 • borjúállás 3
 • borjúdelelő 3
 • borjúitató 3
 • borjújárás 3
 • borókás 3
 • borostyán 4
 • borostyános 3
 • borsóföld 4
 • borsos 3
 • borsós 3
 • borsótábla 4
 • borza 4
 • borzlyuk 2
 • bozdás 3
 • bozót 3
 • bozótmellék 3
 • bödönkút 1
 • börc 2
 • bötefa 4
 • bucka 2
 • buckó 2
 • budzsák 3
 • bugyogó 1
 • burján 4
 • búzaföld 4
 • búzás 4
 • buzgó 1
 • bükk 24
 • bükkfa 4
 • bükkös 3
 • bütykös 2
 • cédrus 4
 • cégérfa 4
 • ciglés 3
 • cikó 4
 • cikola 4
 • csádé 4
 • csalános 3
 • csalit 3
 • csanálos 3
 • csapás 3
 • csapat 3
 • csárdahely 3
 • csarit 3
 • csarita 3
 • csáté 4
 • csatorna 1
 • csatornamellék 3
 • csatornapart 3
 • csege 1
 • csemetekert 4
 • csemetéskert 4
 • csemfa 4.
 • csepeles 3
 • csepely 4
 • csepelyes 3
 • cseplesz 4
 • cseplye 4
 • csepőte 34
 • cseppkő 2
 • cseppkőbarlang 2
 • cser 4
 • csere 3
 • cserebokor 4
 • cseredűlő 3
 • csereerdő 4
 • csereföld 3
 • cserekert 3
 • csereklyés 3
 • csererdő 4
 • csererét 3
 • cseres 3
 • cseresznyefa 4
 • cseresznyés 3
 • csereszőlő 4
 • cserfa 4
 • csergő 1
 • cserje 4
 • csermely 1
 • cserszél 3
 • cset 4
 • csevice 1
 • csevicekút 1
 • csigás 3
 • csíkfa 4
 • csikójárás 3
 • csikókarám 3
 • csikólegelő 3
 • csíkos 3
 • csillagszállás 3
 • csipke 4
 • csipkebokor 4
 • csipkés 3
 • csireszállás 3
 • csókás 3
 • csollányos 3
 • csónakázótó 1
 • csonka 3
 • csonkás 3
 • csoport 38
 • csordaállás 3
 • csordajárás 3
 • csordajáró 3
 • csordakút 1
 • csordalegelő 3
 • csorgó 1
 • csörge 1
 • csúcs 2
 • csúcska 2
 • csucskó 2
 • csukás 1
 • csurgó 1
 • csuszamlás 2
 • csücskő 3
 • csücsök 3
 • csürhekút 1
 • csürhelegelő 3
 • csűrkert 3
 • dagonya 5
 • dágvány 3
 • darab 3
 • darudelelő 3
 • darudéllés 3
 • darudéllő 3
 • darvas 3
 • debrő 2
 • dél 2
 • delelő 3
 • deleltető 3
 • déllő 3
 • délő 3
 • delta 1
 • derék 12
 • deszkakút 1
 • diás 3
 • dinnyeföld 4
 • dinnyehordó 3
 • dinnyés 3
 • dió 4
 • diófa 4
 • diófás 3
 • diófasor 4
 • diós 3
 • disznódelelő 3
 • disznójárás 3
 • disznólegelő 3
 • disznós 3
 • dobogó 2
 • dobra 2
 • dohányföld 4
 • dohányos 3
 • dolina 2
 • domb 2
 • dombhát 2
 • dombó 2
 • domboldal 2
 • dombság 2
 • dombvidék 2
 • döbör 2
 • dögér 1
 • dögös 1
 • döngör 2
 • dűlő 3
 • dűlőhát 3
 • dűlőzug 3
 • dűne 5
 • ebes 3
 • ebhát 2
 • eger 13
 • éger 4
 • égererdő 4
 • egeres 3
 • égés 3
 • egres 13
 • egyfa 4
 • él 2
 • élés 3
 • elő 3
 • előhát 2
 • előhegy 2
 • élővíz 1
 • elővölgy 2
 • emlékerdő 4
 • eperjes 3
 • epres 3
 • ér 1
 • érchegység 2
 • erdő 4
 • erdőföld 3
 • erdőhát 2
 • erdőhely 3
 • erdőköz 3
 • erdőrész 3
 • erdőszél 3
 • erdővég 3
 • ereszkedő 2
 • eresztő 23
 • eresztvény 24
 • ereszvény 24
 • érköz 3
 • érmellék 3
 • erős 12
 • érpart 3
 • észak 2
 • eszterág 1
 • fa 4
 • fácánkert 3
 • fácános 3
 • faizás 3
 • fal 2
 • faluerdő 4
 • faluföld 3
 • faluhegy 2
 • faluhely 3
 • falukaszáló 3
 • falurét 3
 • falutag 3
 • faluvég 3
 • far 2, 3
 • fark 2, 3
 • farkasalmás 4
 • farkasfogó 3
 • farkashajtás 3
 • farkasitató 3
 • farkaslyuk 2
 • farkasverem 2
 • farok 2, 3
 • fás 3
 • fasor 4
 • favég 3
 • fej 2
 • fekés 3
 • feketeföld 5
 • fektető 3
 • fekvés 3
 • fel 3
 • felfogócsatorna 1
 • felföld 3
 • felhegy 2
 • feljáró 3
 • félkötél 3
 • féloldal 3
 • félsziget 8
 • féltelek 3
 • felvidék 2
 • fenék 1
 • fenékcsatorna 6
 • fenékhegy 6
 • fenékhegyvidék 6
 • fenéksíkság 6
 • fennsík 3
 • fenyér 3, 4
 • fenyeres 3
 • fenyő 4
 • fenyőfa 4
 • fenyős 3
 • fenyves 3
 • fertály 3
 • fertés 1
 • fertő 1
 • fertős 1
 • firn 1
 • fjord 1, 8
 • fogás 3
 • fogó 3
 • fok 1, 2, 8
 • folyam 1
 • folyás 1
 • folyó 1
 • forda 3
 • forduló 3
 • forgó 1
 • forrás 1
 • forrásbarlang 1, 2
 • forráskút 1
 • forrásvölgy 2
 • fő 2
 • főcsatorna 1
 • főfolyás 1
 • főgyűjtő 1
 • föld 3
 • földhát 2
 • földláb 3
 • földnyelv 3
 • földszakadás 2
 • földszoros 8
 • följáró 3
 • förtés 1
 • föveny 5
 • fövenyes 5
 • fövenyföld 5
 • fövényvájás 2
 • fű 4
 • füvelő 3
 • füves 3
 • fűz 4
 • füzes 3
 • fűzfa 4
 • fűzfás 3
 • fűztelep 4
 • gágy 3
 • galagonyás 3
 • galambos 3
 • galya 2
 • gally 4
 • ganajos 3
 • garád 3
 • garádics 2
 • gát 1, 2
 • gaz 4
 • gázló 1
 • gejzír 1
 • gelegenyés 3
 • gémeskút 1
 • gerend 2
 • gerénd 2
 • gerenda 2
 • gerinc 2
 • gerind 2
 • gesztenyefasor 4
 • gesztenyés 3
 • girind 2
 • gleccser 1
 • gomba 4
 • gorc 2
 • gorond 2
 • göbe 2
 • göböljárás 3
 • göbölyjárás 3
 • gödör 2
 • gödrös 3
 • görbe 3
 • görönd 2
 • görü 3
 • gulyaállás 3
 • gulyadélő 3
 • gulyahálás 3
 • gulyajárás 3
 • gulyajáró 3
 • gulyakút 1
 • gulyalegelô 3
 • gyakor 3
 • gyalmos 1
 • gyalogjáró 3
 • gyékényes 3
 • gyep 4
 • gyepföld 4
 • gyeplegelő 4
 • gyeposztály 4
 • gyepszegés 3
 • gyepszél 3
 • gyeptörés 3
 • gyepű 3
 • gyér 3
 • gyertyános 3
 • gyertyánoska 4
 • gyolcs 1
 • gyóta 3, 4
 • gyotvány 4
 • gyöngyvirágos 3
 • gyűjtőcsatorna 1
 • gyümölcsény 4
 • gyümölcsös 3
 • gyümölcsöskert 4
 • gyűr 2
 • gyűrű 2
 • hágó 2
 • hagymás 3
 • hajagos 2, 4
 • hajdinaföld 4
 • hajlás 2
 • hajlat 2
 • hajtás 4
 • haláp 3
 • halas 1
 • hálás 3
 • halastó 1
 • halom 2
 • halomsor 2
 • halomszél 3
 • halomvidék 2, 3
 • halyagos 2, 4
 • hangyás 3
 • hányás 3
 • haraszt 3, 4
 • harasztos 3
 • harcsás 3
 • hármasforrás 1
 • hármashatár 3
 • háromszeglet 3
 • háromszög 3
 • hárs 4
 • hársas 3
 • hársfa 4
 • hársfás 3
 • hasadék 6
 • hasítás 3
 • hát 2, 3, 6
 • határ 3
 • határárok 1
 • határbérc 2
 • határcsatorna 1
 • határdomb 2
 • határdűlő 3
 • határér 1
 • határföld 3
 • határgát 1
 • határhalom 2
 • határhegy 2
 • határkút 1
 • határlápa 2
 • határlapos 3
 • határnyereg 2
 • határos 3
 • határpatak 1
 • határrész 3
 • határrét 3
 • határsánc 1
 • határszántó 3
 • határszél 3
 • határtető 2
 • határvölgy 2
 • hátfő 2
 • hátföld 3
 • hatod 3
 • hátság 2, 6
 • hattyas 3
 • hattyús 3
 • havas 2
 • hegy 2
 • hegyalja 3
 • hegyes 2
 • hegyfar(o)k 2
 • hegyföl 2
 • hegyhát 2
 • hegyjáró 3
 • hegykapu 3
 • hegyköz 3
 • hegymeg 3
 • hegyoldal 2
 • hegyorom 2
 • hegyrész 2
 • hegyrét 3
 • hegység 2
 • hegytető 2
 • hegyvidék 2, 3
 • hely 3
 • hereföld 4
 • herekert 4
 • heréskert 4
 • hídhely 3
 • hídköz 3
 • hídvég 3
 • hollós 3
 • holt 1
 • holtág 1
 • homlok 2
 • homok 5
 • homokdomb 2
 • homokgödör 2
 • homokhát 2
 • homokos 5
 • homokpad 3
 • homokpuszta 5
 • homoksivatag 5
 • homokvidék 5
 • homp 2
 • hordalékkúp 6
 • hordalékkúpsíkság 6
 • hordaléklejtő 6
 • horgas 2
 • horgásztó 1
 • horgos 2
 • horhó 2
 • horhos 2
 • hornyos 2
 • horog 3
 • hullámtér 3
 • hűtőtó 1
 • iba 4
 • ibolyás 3
 • imola 4
 • ingó 3
 • ingókő 2
 • iparcsatorna 1
 • irtás 3
 • irtásföld 3
 • irtovány 3
 • irtvány 3
 • irtványrét 3
 • iskolarész 3
 • iszap 1
 • itató 1
 • itatókút 1
 • járandó 3
 • járás 3
 • járó 3
 • jég 1
 • jégbarlang 2
 • jegenye 4
 • jegenyefasor 4
 • jegenyés 3
 • jegesbarlang 2
 • jégtakaró 1
 • juhakol 3
 • juhállás 3
 • juhfürösztő 3
 • juhkosár 3
 • kacsás 1
 • kadarcs 1
 • kanális 1
 • kanálispart 3
 • kanyar 3
 • kanyon 2, 6
 • káposztás 4
 • káposztáskert 4
 • kapros 3
 • kaptárkő 2
 • kapu 3
 • karaj 1, 2
 • karám 3
 • karéj 1, 2
 • karingó 1
 • karszt 5
 • karsztvidék 3
 • kastélykert 4
 • kaszáló 3
 • kaszálóföld 3
 • kaszálós 3
 • katlan 2
 • katlanvölgy 2
 • kátyú 2
 • kavacsos 5
 • kavics 5
 • kavicsgödör2
 • kavicsos 5
 • kecskés 3
 • kegyetlen 3
 • kelő 3
 • kenderáztató 1
 • kenderföld 4
 • kenderhely 4
 • kengyel 1
 • képesfa 4
 • kerek 4
 • kerék 4
 • keresztárok 1, 2
 • keresztbérc 2
 • keresztcsatorna 1
 • kereszthátság 6
 • keresztüljáró 3
 • kerítés 3
 • kert 3, 4
 • kertalja 3
 • kertekalja 3
 • kertföld 3
 • kertmeg 3
 • kertvég 3
 • kerület 3
 • kesellős 3
 • keselyűs 3
 • kettőshatár 3
 • kezesfa 4
 • kígyós 3
 • kijáró 3
 • kilátó 3
 • kiosztás 3
 • kiskapu 3
 • kiskert 3, 4
 • kismedence 6
 • kocsordos 3
 • koldustelek 3
 • kolompéros 4
 • komlós 3
 • komlószárító 3
 • kommasszáció 3
 • konkoly 4
 • konyhakert 4
 • kopec 2
 • koplaló 3
 • kopolya 1
 • korall 1, 3
 • korallzátony 3
 • korlát 3
 • kosár 3
 • kosjárás 3
 • kotmány 2
 • kotormány 2
 • kotu 2, 5
 • kotyor 3
 • kő 2
 • köbölkút 1
 • kőfülke 2
 • kőgát 2
 • kőhalom 2
 • kőhányás 2
 • kőhányó 2
 • kőhát 2
 • kőkapu 3
 • kökényes 3
 • kőkút 1
 • kölesföld 4
 • köleshely 3
 • kőlyuk 2
 • kőmázsa 2
 • kőmorzsás 5
 • kőmosó 3
 • kőpad 2
 • kőporos 5
 • kőrakás 2
 • körcsatorna 1
 • kőris 4
 • kőrises 4
 • kőrisfa 4
 • kőrisfás 3
 • kőrózsa 4
 • körte 4
 • körtefa 4
 • körtélyes 3
 • körtés 3
 • körtvélyes 3
 • körtvélyfa 4
 • kőszál 2
 • kőszikla 2
 • kőszirt 2
 • kötél 3
 • kőtenger 5
 • kőudvar 3
 • kövecses 5
 • köves 5
 • köz 3
 • középcsatorna 1
 • középhegység 2
 • közerdő 4
 • közharaszt 4
 • közlegelő 3
 • közös 3
 • közrét 3
 • köztó 1
 • községerdő 4
 • községföld 3
 • községrezula 4
 • kráter 2
 • krátertó 1
 • krumpliföld 4
 • kukoricás 3
 • kupa 2
 • kút 1
 • kutas 3
 • kútbarlang 2
 • kútfej 1
 • kútfő 1
 • kutyajárás 3
 • kutyor 2
 • láb 3
 • lagúna 1
 • lánc 2
 • lánchegység 2
 • lanka 3
 • lankás 3
 • lap 3
 • láp 1
 • lápa 2
 • lápafő 1
 • lapály 3
 • lapályos 3
 • lapány 3
 • laponya 2
 • laponyag 2
 • lapos 3
 • lápos 3, 4
 • lapuleveles 3
 • látófa 4
 • láz 3, 4
 • lecsapoló 1
 • lefolyó 1
 • legelő 3
 • legelőerdő 4
 • legelőföld 3
 • lejthegy 2
 • lejtő 2
 • lemez 7
 • len 4
 • lencseföld 4
 • lencsés 3
 • leneskert 4
 • lenföld 4
 • lénia 3
 • lépcső 2
 • les 3
 • libalegelő 3
 • lídó 3
 • liget 4
 • lik 2
 • limbus 1, 3
 • lóállás 3
 • locsogó 1
 • lójárás 3
 • lok 2, 3
 • lólegelő 3
 • lonka 3
 • lóúsztató 1
 • löszhát 6
 • lucernaföld 4
 • lucernás 3
 • lucs 1
 • lúdállás 3
 • ludas 3
 • lyuk 2
 • lyukas 3

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. Bába Barbara – Nemes Magdolna: Magyar földrajzi köznevek tára. Debrecen: Debreceni Egyetemi. 2014. = A Magyar Névarchívum Kiadványai, 32. ISBN 9789633184400  

Források[szerkesztés]