Földrajzi köznév

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

A földrajzi köznév a magyar nyelv földrajzi neveinek helyesírásában használt nyelvészeti fogalom. A több elemre bontható földrajzi név azon utótagja, amely az adott földrajzinév-alakulat domborzati (hegy, völgy, félsziget), vízrajzi (patak, tó, gázló, csurgó), földtani-talajtani (szikes, kőtenger, homokpuszta), növény- (rét, makkos, tőserdő) vagy állatföldrajzi jellegét (baglyos, rókalyuk, bíbicjárás) ragadja meg, esetleg emberföldrajzi szempontú, többnyire múltbéli funkcióját írja le (irtás, baromjárás, itató, határárok).

A földrajzi köznevek helyesírási sajátosságai[szerkesztés]

Az Akadémiai Kiadó gondozásában, Fábián Pál, Földi Ervin és Hőnyi Ede szerkesztésében 1998-ban megjelent, A földrajzi nevek helyesírása című kiadvány egyes pontjai részletesen ismertetik a földrajzi köznévi utótagok helyesírását. Ezekre a pontokra szögletes zárójelek közé zárt utalószámokkal hivatkozunk a szócikk szövegében. Az említett kiadvány 4.315. sorszámú függeléke tartalmazza a leggyakoribb, kötőjellel kapcsolandó több száz földrajzi köznév és tájnyelvi változataik listáját.

A kis kezdőbetűvel írandó földrajzi köznevet az előtte álló taghoz legtöbbször kötőjellel kapcsoljuk (Szár-hegy, Velencei-tó, Szentbékkállai-kőtenger, Alpári-rét, Abaligeti-rókalyuk, Bábolnai-határárok). Ez az elv olyan esetekben is érvényesül, amikor a közszói helyesírás szerint az alakulatot morfológiai szempontból összetételnek vagy jelzős szerkezetnek tekinthetjük, azaz fehér tó, de földrajzi névként Fehér-tó; keszthelyi fennsík, de Keszthelyi-fennsík; kőhegy, de Kő-hegy. [2.61., 3.8.–3.9.] A földrajzi köznévi utótag csak azokban az esetekben írandó külön, amikor különírt szavakból álló földrajzi névhez kapcsolódik, például Pap tava hegy, és nem *Pap tava-hegy; Sárbogárd előtti rétek, és nem *Sárbogárd előtti-rétek. [3.20.] Amennyiben egy földrajzi köznév többes számú, határozóragos vagy -s képzős alakjában fordul elő egy földrajzi névben, a fenti szabályok ezekben az esetekben is érvényesülnek, azaz Fülöp-szigetek, Iványi-szurdokra, Szívós-kopolyás stb. [4.314.]

Amennyiben egy földrajzi köznév önmagában, előtag nélkül alkot önálló földrajzi nevet, nagybetűvel írandó: Rét, Baglyos, Csurgó. Az ilyen alakulat kötőjel nélkül írandó összetételnek minősül még abban az esetben is, ha egyébként második tagja önmagában is földrajzi köznév: azaz Tőserdő, és nem *Tős-erdő; Rókalyuk, és nem *Róka-lyuk. [2.62.]

Egyes esetekben további értelmezést, etimológiai mérlegelést kíván a földrajzi nevet alkotó összetételek szerepének megállapítása. Így például, noha a határhegy földrajzi köznévnek minősül, a Budai-hegység egyik rögcsoportja mégsem *Hármas-határhegy alakban írandó, a névelemzés ugyanis a hármashatár + hegy szavak összetételére utal, azaz a helyesen írt forma Hármashatár-hegy. [4.313.]

A földrajzi köznevek listája[szerkesztés]

Az alábbiakban a A földrajzi nevek helyesírása 1998. évi kiadásának 75–96. oldalán felsorolt földrajzi köznevek sorakoznak. [4.315.]

Az egyes földrajzi köznevek mellett álló számjegyek a földrajzi köznév fogalomcsoportjára utalnak a következőképpen:

1: vízrajzi fogalmak
2: domborzati fogalmak
3: területi, emberföldrajzi fogalmak
4: növényföldrajzi fogalmak
5: talajföldrajzi fogalmak
6: tengerfenék-domborzati fogalmak
7: földtani fogalmak
8: parttagoltságra utaló fogalmak
 • ág 12
 • ágazat 2
 • ágy 12
 • agyag 5
 • agyaggödör 2
 • agyaglik 2
 • agyaglyuk 2
 • agyagos 5
 • agyagsivatag 3
 • áj 12
 • akácás 3
 • akácliget 4
 • akácos 3
 • akó 3
 • akol 3
 • aládűlő 3
 • aláeresztő 3
 • alájáró 3
 • alföld 3
 • alj 3
 • állás 3
 • álló 3
 • alma 4
 • almafa 4
 • almás 3
 • almáskert 4
 • alszél 3
 • általjáró 3
 • aluljáró 3
 • amsós 13
 • aprós 3
 • áramlás 1
 • aranykapu 3
 • árapasztó 1
 • árkos 2
 • árnyék 3
 • árok 26
 • árokköz 3
 • árokmellék 3
 • árpás 3
 • ártér 1
 • árteres 1
 • ásvány 3
 • aszalás 3
 • aszaló 4
 • aszó 12
 • aszottas 14
 • aszóvölgy 2
 • atoll 3
 • avas 3
 • baglyas 3
 • baglyos 3
 • bagolyfogó 3
 • bakhát 3
 • bánya 2
 • bányatető 2
 • barackos 3
 • bárányjárás 3
 • báránylegelő 3
 • barázdaszél 3
 • bárkás 3
 • barlang 2
 • baromállás 3
 • baromjárás 3
 • baromlegelő 3
 • baromszállás 3
 • bazaltoszlop 7
 • begy 2
 • bejáró 3
 • beltelek 3
 • belvízcsatorna 1
 • bérc 2
 • bereg 2
 • berek 34
 • berekfás 3
 • berekmellék 3
 • berekpart 3
 • berekszél 3
 • bérföld 3
 • berkenyefa 4
 • berkes 3
 • berzsenyes 3
 • bíbices 3
 • bíbicjárás 3
 • bikajárás 3
 • birkaakol 3
 • birkajárás 3
 • birkalegelő 3
 • birkás 3
 • birsalmás 3
 • birtok 3
 • bivalyjárás 3
 • bivalyos 3
 • bivalyúsztató 3
 • bodon 1
 • bodonkút 1
 • bodony 1
 • bodzás 3
 • bodzáskert 4
 • bogaras 3
 • bogárzó 3
 • bogárzószél 3
 • bojtorjángos 3
 • bojtorjános 3
 • bokor 4
 • bokros 3
 • bolgárkert 4
 • bolhás 3
 • bordás 3
 • borjúakol 3
 • borjúállás 3
 • borjúdelelő 3
 • borjúitató 3
 • borjújárás 3
 • borókás 3
 • borostyán 4
 • borostyános 3
 • borsóföld 4
 • borsos 3
 • borsós 3
 • borsótábla 4
 • borza 4
 • borzlyuk 2
 • bozdás 3
 • bozót 3
 • bozótmellék 3
 • bödönkút 1
 • börc 2
 • bötefa 4
 • bucka 2
 • buckó 2
 • budzsák 3
 • bugyogó 1
 • burján 4
 • búzaföld 4
 • búzás 4
 • buzgó 1
 • bükk 24
 • bükkfa 4
 • bükkös 3
 • bütykös 2
 • cédrus 4
 • cégérfa 4
 • ciglés 3
 • cikó 4
 • cikola 4
 • csádé 4
 • csalános 3
 • csalit 3
 • csanálos 3
 • csapás 3
 • csapat 3
 • csárdahely 3
 • csarit 3
 • csarita 3
 • csáté 4
 • csatorna 1
 • csatornamellék 3
 • csatornapart 3
 • csege 1
 • csemetekert 4
 • csemetéskert 4
 • csemfa 4.
 • csepeles 3
 • csepely 4
 • csepelyes 3
 • cseplesz 4
 • cseplye 4
 • csepőte 34
 • cseppkő 2
 • cseppkőbarlang 2
 • cser 4
 • csere 3
 • cserebokor 4
 • cseredűlő 3
 • csereerdő 4
 • csereföld 3
 • cserekert 3
 • csereklyés 3
 • csererdő 4
 • csererét 3
 • cseres 3
 • cseresznyefa 4
 • cseresznyés 3
 • csereszőlő 4
 • cserfa 4
 • csergő 1
 • cserje 4
 • csermely 1
 • cserszél 3
 • cset 4
 • csevice 1
 • csevicekút 1
 • csigás 3
 • csíkfa 4
 • csikójárás 3
 • csikókarám 3
 • csikólegelő 3
 • csíkos 3
 • csillagszállás 3
 • csipke 4
 • csipkebokor 4
 • csipkés 3
 • csireszállás 3
 • csókás 3
 • csollányos 3
 • csónakázótó 1
 • csonka 3
 • csonkás 3
 • csoport 38
 • csordaállás 3
 • csordajárás 3
 • csordajáró 3
 • csordakút 1
 • csordalegelő 3
 • csorgó 1
 • csörge 1
 • csúcs 2
 • csúcska 2
 • csucskó 2
 • csukás 1
 • csurgó 1
 • csuszamlás 2
 • csücskő 3
 • csücsök 3
 • csürhekút 1
 • csürhelegelő 3
 • csűrkert 3
 • dagonya 5
 • dágvány 3
 • darab 3
 • darudelelő 3
 • darudéllés 3
 • darudéllő 3
 • darvas 3
 • debrő 2
 • dél 2
 • delelő 3
 • deleltető 3
 • déllő 3
 • délő 3
 • delta 1
 • derék 12
 • deszkakút 1
 • diás 3
 • dinnyeföld 4
 • dinnyehordó 3
 • dinnyés 3
 • dió 4
 • diófa 4
 • diófás 3
 • diófasor 4
 • diós 3
 • disznódelelő 3
 • disznójárás 3
 • disznólegelő 3
 • disznós 3
 • dobogó 2
 • dobra 2
 • dohányföld 4
 • dohányos 3
 • dolina 2
 • domb 2
 • dombhát 2
 • dombó 2
 • domboldal 2
 • dombság 2
 • dombvidék 2
 • döbör 2
 • dögér 1
 • dögös 1
 • döngör 2
 • dűlő 3
 • dűlőhát 3
 • dűlőzug 3
 • dűne 5
 • ebes 3
 • ebhát 2
 • eger 13
 • éger 4
 • égererdő 4
 • egeres 3
 • égés 3
 • egres 13
 • egyfa 4
 • él 2
 • élés 3
 • elő 3
 • előhát 2
 • előhegy 2
 • élővíz 1
 • elővölgy 2
 • emlékerdő 4
 • eperjes 3
 • epres 3
 • ér 1
 • érchegység 2
 • erdő 4
 • erdőföld 3
 • erdőhát 2
 • erdőhely 3
 • erdőköz 3
 • erdőrész 3
 • erdőszél 3
 • erdővég 3
 • ereszkedő 2
 • eresztő 23
 • eresztvény 24
 • ereszvény 24
 • érköz 3
 • érmellék 3
 • erős 12
 • érpart 3
 • észak 2
 • eszterág 1

Források[szerkesztés]