Euler-függvény

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Az Euler-féle φ-függvény grafikonja

A \varphi(n) -nel jelölt Euler-függvény (vagy Euler-féle fí-függvény) a matematikában a számelmélet, különösen a moduláris számelmélet egyik igen fontos függvénye, egy egész számokon értelmezett egész értékű ún. számelméleti függvény.

Legelemibb meghatározása, hogy egy adott pozitív egész számhoz a nála nem nagyobb relatív prím pozitív egész számok számát adja meg.

Formálisan:

φ(n) = |{ k∈Z | 0<k≤n (n,k) = 1 }|   (ahol n∈N) .

Egy másik, de fentivel teljességgel azonos függvényt adó értelmezésben e függvény a modulo n redukált maradékosztályok számát adja meg (ez gyakorlatilag ugyanaz, mint az előbbi definíció, elvontabban, a maradékaritmetika kifejezéseivel megfogalmazva).

Félig-meddig explicit (a számelmélet alaptételét használó) képlet is adható e függvény kiszámítására, ld. lentebb.

Értékei kis számokra[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

n 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
\phi(n) 1 1 2 2 4 2 6 4 6 4 10 4 12 6 8 8 16 6 18 8 12 10 22 8 20
n 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
\phi(n) 12 18 12 28 8 30 16 20 16 24 12 36 18 24 16 40 12 42 20 24 22 46 16 42 20
n 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
\phi(n) 32 24 52 18 40 24 36 28 58 16 60 30 36 32 48 20 66 32 44 24 70 24 72 36 40
n 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
\phi(n) 36 60 24 78 32 54 40 82 24 64 42 56 40 88 24 72 44 60 46 72 32 96 42 60 40

Legfontosabb tulajdonságai[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Multiplikativitás[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Talán a legfontosabb tulajdonsága, hogy („gyengén”) multiplikatív, azaz relatív prím számok szorzatán ugyanazt az értéket veszi fel, mint ami a két számon felvett értékének szorzata:

 \forall a,b \in \mathbb{Z}: \ \left( \ \ \left(a,b\right)=1 \ \Rightarrow \ \varphi(ab) = \varphi(a) \cdot \varphi(b) \ \right)

Például:

 • a=7 az prím szám, és \varphi(7)=6
 • b=11 szintén prím, és \varphi(11)=10

(lásd az Értékei kis számokra c. táblázatot)

A két prímszám szorzata: 7\cdot 11=77, valamint \varphi(77)=60, ami pontosan 6\cdot 10.

Kiszámítása[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

 • Viszonylag könnyű belátni a következőket:
  • Ha n=p prímszám, akkor \varphi(p) = p-1 (mert éppen akkor prím egy p egész szám, ha minden nála kisebb pozitív szám relatív prím hozzá, különben lenne önmagánál kisebb prímosztója!) .
  • Ha n=p^{\alpha} \ \ \ (\alpha \in \mathbb{Z}^{+}) prímhatvány, akkor \varphi(p^{\alpha}) = p^{\alpha}-p^{\alpha -1} = p^{\alpha}\left( 1-\frac{1}{p} \right)
 • Általánosabb n-re a multiplikativitás és az előző kis tulajdonság alapján, a számelmélet alaptétele felhasználásával számítható ki;
 • Bár talán még elemibb módszer, ha csak a szitaformulát használjuk. Ekkor az így kapott képletből is adódik a multiplikativitás (mindkét módszer persze ugyanazt a képletet eredményezi): ha n = p_{1}^{\alpha_{1}}p_{2}^{\alpha_{2}}...p_{m}^{\alpha_{m}} = \prod_{i=1}^{m}{p_{i}^{\alpha_{i}}} , m \in \mathbb{N}^{+} , \ \forall i \in \left\{ 1,2,.,...,m \right\} : \left( \alpha_{i} \in \mathbb{N}^{+} \right) , és p_{i} (páronként) különböző prímek, akkor érvényes
 \varphi(n) = n \cdot \prod_{i=1}^m { \left( 1-\frac{1}{p_{i}} \right) } =
 = p_{1}^{\alpha_{1}}p_{2}^{\alpha_{2}} ... p_{m}^{\alpha_{m}} \left( 1-\frac{1}{p_{1}} \right) \left( 1-\frac{1}{p_{2}} \right) ... \left( 1-\frac{1}{p_{m}} \right) , feltéve hogy \left( n>1 \right)

ahol tehát m az n szám különböző prímtényezőinek száma, p_{i} pedig valamely prímtényezője. A képlet n=0,1-re nem alkalmazható, de mind az elemi, mind a formális definíció szerint φ(0)=0, φ(1)=1.

Például φ(10) = 10×(1-1/2)×(1-1/5) = 10×(1/2)×(4/5)=4; és valóban az 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 számok közt négy darab 10-hez relatív prím van: 1, 3, 7, és 9.

A Möbius-függvény segítségével ez

\varphi(n)=n\sum_{d\vert n}\frac{\mu(d)}{d}

alakban írható.

Az osztókra összeadva[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

\sum_{d|n}\varphi(d)=n

Ez bizonyítható az explicit formulából, de így is: vegyük az

\frac{1}{n},\frac{2}{n},\dots,\frac{n}{n}

törteket. Ezek száma nyilván n. Írjuk mindegyiket egyszerűsített formában! Ekkor ezek a/d alakú törtek lesznek, ahol d osztója n-nek. Adott d-hez azok az a számlálók adódnak, amelyekkel egyszerűsített törtet alkot, azaz, ha (a,d)=1. Innen adódik a kívánt azonosság.

Összegfüggvénye[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

\sum_{n=1}^{x}\varphi(n)=\frac{3}{\pi^2}x^2+O(x\log x)

Egyéb[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

 • Külföldön néha Euler's totient functionnak, azaz kb. „Euler annyiszoros-függvényének” nevezik, itt a totient szó a latin eredetű totiens (annyiszor(os), ahány) szóból származik, állítólag a quotiens („hányszoros”, azaz hányados, kvóciens) mintájára alkotta meg J. J. Sylvester 1879-ben: „The so-called φ function of any number I shall here and hereafter designate as its τ function and call its Totient.” .
 • Máig megoldatlan a következő probléma, a Carmichael-sejtés: „Az Euler-függvény minden értéket legalább két helyen vesz fel.”
 • Néha a Gamma-függvényt is nevezik Euler-féle gammafüggvénynek.
 • A Mathematica programban az EulerPhi függvénnyel számolható ki az értéke.