Elvesztettem zsebkendőmet

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Elvesztettem zsebkendőmet
Műfaj magyar népdal
Stílus régi
Hangfaj dúr pentachord
A kotta hangneme C dúr
Sorok A B A Bk[1]
Hangterjedelem 1–5 2–5 1–5 1–4[1]
Kadencia 1 (5) 1[1]
Szótagszám 8 6 8 6[1]
A gyűjtés adatai
Gyűjtő Osváth Albert
A gyűjtés helye Maroskeresztúr
A gyűjtés ideje 1885–1887
(Vár)megye Maros-Torda vármegye
Kiemelt források
MNT I. 1025.
Dobszay 83 B
Népdaltípus 4551

Az Elvesztettem zsebkendőmet kezdetű magyar népdalt Osváth Albert gyűjtötte a Maros-Torda vármegyei Maroskeresztúron 1885–1887 között.

Párcserélő/párválasztó körjáték, mely egy régi lakodalmas tánc, a párnatánc emlékét idézi. A körben táncoló leány meglobogtatja a kendőt (vagy párnát tart a kezében) a dal éneklése közben. A dal végén leteríti valaki előtt, mindketten rátérdelnek és megcsókolják egymást, és a kiválasztott áll a körbe.

A dalnak számos más dallamváltozata is van. A szövegbeli eltérések jóval kisebbek.

Feldolgozások:

Szerző Mire Előadás
Bartók Béla zongora Gyermekeknek, I. kötet 4. darab
Allegro (Párnatánc)
[2]
Kodály Zoltán két szólamú ének Bicinia Hungarica, I. füzet, 52. dal [3]

Kotta és dallam[szerkesztés]


{
  <<
  \relative c' {
   \key c \major
   \time 2/4
   \tempo 4 = 60
   \set Staff.midiInstrument = "bright acoustic"
   \transposition c'
    \repeat unfold 2 {
%    Elvesztettem zsebkendőmet, szidott anyám érte,
%    annak, aki megtalálja, csókot adok érte.
    g'8 e f d e d e c \bar "||" d f e d }
    \alternative { { g4 g \bar "||" } { c,4 c } } \bar "|."
   }
  \addlyrics {
    El -- vesz -- tët -- tem zseb -- ken -- dő -- met, szi -- dott a -- nyám ér -- te,
    an -- nak, a -- ki mëg -- ta -- lál -- ja, csó -- kot a -- dok ér -- te.
   }
  >>
}

Elvesztettem zsebkendőmet,
szidott anyám érte,
annak, aki megtalálja,
csókot adok érte.

Szabad péntek, szabad szombat,
szabad szappanozni,
szabad az én galambomnak
egy pár csókot adni.

Második változat[szerkesztés]

Ezzel a változattal nem foglalkozunk bővebben.[4][5]


{
  <<
  \relative c' {
   \key c \major
   \time 4/4
   \tempo 4 = 80
%   \set Staff.midiInstrument = "drawbar organ"
   \transposition c'
    g'4 g e c g' g e c e8 d e d c4 c
    \bar "|."
   }
  \addlyrics {
    El -- vesz -- tet -- tem zseb -- ken -- dő -- met, szi -- dott a -- nyám ér -- te.
   }
  \addlyrics {
    An -- nak, a -- ki meg -- ta -- lál -- ja, csó -- kot a -- dok ér -- te.
   }
  >>
}

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. ^ a b c d A Népdaltípusok tára 2 sorosnak tekinti a népdalt.
 2. Bartók Béla: Béla Bartók plays Bartók "For Children". Bartók Béla YouTube (1945) (Hozzáférés: 2016. máj. 7.) (audió) 0:55–1:42.
 3. Kodály Zoltán: Elvesztettem zsebkendőmet. Budapesti "Kodály Zoltán" leánykórus Andor Ilona vezényletével YouTube (1970. ápr. 7.) (Hozzáférés: 2016. máj. 7.) (audió)
 4. Ének-Zene 2. Mozaik education (Hozzáférés: 2016. máj. 7.) (kotta és szöveg)
 5. Erdélyi Péter: Elvesztettem zsebkendőmet (gyerekdal, rajzfilm gyerekeknek). Gyerekdalok YouTube (2013. okt. 1.) (Hozzáférés: 2016. máj. 7.) (videó)

Források[szerkesztés]

 • Daloskönyv: Elvesztettem zsebkendőmet. Szerk.: Kríza Kálmán mek.oszk.hu (1992. dec. 16.) (Hozzáférés: 2016. máj. 7.) (kotta és szöveg)
 • Béres József: Szép magyar ének. Negyedik kiadás. (hely nélkül): Akovita Könyvkiadó Kft. 2016. I kötet., 51. o. ISBN 978 963 88686 9 5  
 • Kodály Zoltán: Válogatott bicíniumok: Az általános és középiskolák tanulói számára. 5. kiadás. Budapest: Tankönyvkiadó. 34. o. ISBN 963 17 1493 4  
 • Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához: Művészeti, zeneelméleti és magyar népzenei alapismeretek. Tizedik, bővített kiadás. Pécs: Kulcs a muzsikához kiadó. 2003. 136. o. ISBN 963 03 5519 1  
 • Száz népi játékdal. Közreadja: Kerényi György. Polifon Reprint Sorozat. Budapest: Magyar Kórus. 1944. 32. kotta  
 • Kiss Áron: Magyar gyermekjátékgyűjtemény. Budapest: Hornyánszky Viktor könyvkereskedése (1891) 174. o. (Hozzáférés: 2017. dec. 14.)
 • Bereczky János – Domokos Mária – Olsvai Imre–Paksa Katalin–Szalay Olga: Kodály népdalfeldolgozásainak dallam- és szövegforrásai. Budapest: Zeneműkiadó. 1984. ISBN 963 330 478 4 383. kotta  

Felvételek[szerkesztés]

Más változatok

További információk[szerkesztés]

 • Zene Zeneportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap