Elvesztettem páromat

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Az Elvesztettem páromat kezdetű gyermekdal Kiss Áron Magyar gyermekjáték gyűjtemény c. könyvében jelent meg 1891-ben.[1] A könyvben ugyanannak a szövegnek három dallamváltozata található meg. Az első erősen különbözik a másik kettőtől, míg az utóbbi kettő hasonló dallam moll ill. dúr változatban. E szócikk az utóbbi két változattal foglalkozik.

Mindkét dallamváltozatot éneklik Szegénylegény vagyok én kezdetű szöveggel is (lásd alább).

Története[szerkesztés]

A Magyar gyermekjáték gyűjtemény 214 tanító segítségével végzett gyermekdal-gyűjtés eredménye. Kodály Zoltán, Bartók Béla népdalgyűjtése mellett ez a könyv szolgált alapjául Kerényi György 1938-ban megjelent Száz népi játékdal című könyvének, melynek második része a cselekményük alapján rendszerezte az énekes játékokat. A második rész második fejezete a gyarapodó játékokról szól, közöttük első az Elvesztettem páromat című dal. Bartók Béla innen vette 1908–1909-ben írt Gyermekeknek című zongoradarab-sorozata két darabjának dallamát.[2]

A játékban a gyermekek sorba állnak, velük szemben ketten énekelnek. Akinek a nevét éneklik, az a hívó mögé áll. Addig éneklik a dalt, amíg ketten nem maradnak, majd ellenkező irányban, újból kezdődik a játék.

Kotta és dallam[szerkesztés]

Moll-változat[szerkesztés]

Moll-változat
Műfaj magyar népdal
Stílus régi
Hangfaj moll pentachord
A kotta hangneme D moll
Sorok A A B C
Hangterjedelem 1–5 1–5 1–4 1–♭3
Kadencia 1 (1) 2
Szótagszám 7 7 5 6
A gyűjtés adatai
Gyűjtő Baditics Géza
A gyűjtés helyeSzilvásszentmárton
A gyűjtés ideje 1885–87
(Vár)megyeSomogy vármegye
Kiemelt források
MNT I. 477.
Dobszay92A

{
  <<
  \relative c' {
   \key d \minor
   \time 2/4
   \tempo 4 = 60
   \set Staff.midiInstrument = "electric bass (pick)"
   \transposition c'
    \repeat unfold 2 {
%    Elvesztettem páromat,
%    szép eladó lányomat,
    d8 a' a g a4 f8 d \bar "||" } \break
%    hopp ide, párom, Kinga nevű lányom.
    g4 f8 e d4 e \bar "||" f8 f e e d4 d \bar "|."
   }
  \addlyrics {
    El -- vesz -- tët -- tem pá -- ro -- mat,
    szép el -- a -- dó lá -- nyo -- mat,
    hopp i -- de, pá -- rom, Kin -- ga ne -- vű lá -- nyom.
   }
  >>
}

Elvesztettem páromat,
szép eladó lányomat,
hopp ide, párom,
Kinga nevű lányom.

Az első kottasor egy másik változata átmenet a dúr-változatba:[3]


{
  <<
  \relative c' {
   \key d \minor
   \time 2/4
   \tempo 4 = 60
   \set Staff.midiInstrument = "electric bass (pick)"
   \transposition c'
    \repeat unfold 2 {
    d8 g fis g a4 f8 d }
    \bar "|."
   }
  \addlyrics {
    El -- vesz -- tët -- tem pá -- ro -- mat,
    szép el -- a -- dó lá -- nyo -- mat,
    hopp i -- de, pá -- rom, Kin -- ga ne -- vű lá -- nyom.
   }
  >>
}

Feldolgozások:

Szerző Mire Előadás
Kerényi György két szólam Kétágú síp, 18. kotta
Vásárhelyi Zoltán két egynemű szólam Erdő-mező, 25. kotta, 1. dal
Bartók Béla zongora Gyermekeknek, I. kötet 3. darab [4][5]
ének, zongora Pianoforte II. 36. dal
Bárdos Lajos egynemű kar Icike-picike,[6] 2. dal
Petres Csaba két furulya Tarka madár, 27. kotta


Dúr-változat[szerkesztés]

Dúr-változat
Műfaj magyar népdal
Stílus vegyes
Hangfaj dúr
A kotta hangneme D dúr
Sorok A A B C
Hangterjedelem 1–5 1–5 1–8 1–4
Kadencia 1 (1) 1
Szótagszám 7 7 6 7
Előadási tempó 96
A gyűjtés adatai
Gyűjtő Kiss Áron
Kiemelt források
MNT I. 476.
Bartók-rend 10804
Dobszay92C

{
  <<
  \relative c' {
   \key d \major
   \time 2/4
   \tempo 4 = 60
   \set Staff.midiInstrument = "electric bass (pick)"
   \transposition c'
    \repeat unfold 2 {
    d8 g fis g a4 fis8 d \bar "||" }
    d'4 cis8 b a4 fis8 d \bar "||"
    e g fis e d4 d8 d \bar "|."
   }
  \addlyrics {
    El -- vesz -- tët -- tem pá -- ro -- mat,
    szép el -- a -- dó lá -- nyo -- mat,
    hopp i -- de, pá -- ro -- mat, Kin -- ga ne -- vű lá -- nyo -- mat.
   }
  >>
}

Feldolgozások:

Szerző Mire Előadás
Horusitzky Zoltán két szólam
Bartók Béla zongora Gyermekeknek, I. kötet 11. darab [7][8]
Weiner Leó zongora Öt kis zongoradarab, 3. darab [9]
Petres Csaba két furulya Tarka madár, 8. kotta

Más szöveg[szerkesztés]

Szegénylegény vagyok én,
erdőn, mezőn járok én,
krajcárom sincsen,
elszakadt az ingem.

Van egy lyukas nadrágom,
Folt is rajt huszonhárom,
Ég alatt hálok,
Jobb időket várok.

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. Magyar gyermekjáték-gyűjtemény. Szerkesztette: dr. Kiss Áron Magyar Elektronikus Könyvtár. Budapest: Hornyánszky Viktor könyvkereskedése (1891) 186. o. (Hozzáférés: 2016. márc. 15.)
 2. Első füzet, 3. dal (moll), 11. dal (dúr).
 3. Böngészés: Dallamtípus: Elvesztettem páromat. Magyar népdaltípusok példatára. MTA Zenetudományi Intézet (Hozzáférés: 2016. márc. 15.)
 4. Bartók Béla: Gyermekeknek - zongorára. Szegedi Ernő YouTube (1957. aug. 8.) (Hozzáférés: 2016. máj. 23.) (audió)
 5. Bartók Béla: Elvesztettem páromat, Hej tulipán, tulipán. Magyar Állami Operaház zenekara YouTube (2016. feb. 22.) (Hozzáférés: 2016. márc. 15.) (audió) cimbalom és népi zenekar.
 6. Bárdos Lajos nem az eredeti népdalt dolgozta fel, hanem Bartók zongoradarabját dolgozta át kórusra.
 7. Bartók Béla: Gyermekeknek - zongorára. Szegedi Ernő YouTube (1957. aug. 8.) (Hozzáférés: 2016. máj. 23.) (audió)
 8. Bartók Béla: Gyermekeknek - Elvesztettem páromat: Zenei bemutatások az általános iskola 1–6 osztálya számára. Előadja: Gabos Gábor www.youtube.com (2016. feb. 18.) (Hozzáférés: 2016. márc. 14.)
 9. Weiner Leó: Five Little Piano Pieces: 3. Elvesztettem páromat - Children's song. Allegretto. Kassai István YouTube (2003. dec. 2.) (Hozzáférés: 2016. ápr. 26.) (audió)

Források[szerkesztés]

Kotta, mindkét változat:

 • Béla Bartók: For Children. csokabeata.hu 3 és 11. o. (Hozzáférés: 2016. márc. 15.) I-II. kötet: Zongoraszóló magyar és szlovák népdalok alapján. (1945-ös átdolgozott kiadás)

Kotta, moll változat:

 • Béres József: Szép magyar ének. Negyedik kiadás. (hely nélkül): Akovita Könyvkiadó Kft. 2016. I kötet., 51. o. ISBN 978 963 88686 9 5  
 • Művelődés kórustár: Tallózás a Művelődés ötvenhat évfolyamában. doulos.hu. Kolozsvár (2004) 16. o. (Hozzáférés: 2016. márc. 15.) (zongorakíséretes kotta, más szöveg)
 • Szegény legény vagyok én. G-Portál (Hozzáférés: 2016. ápr. 18.) (kotta és szöveg)
 • Bárdos Lajos: Negyven egyneműkar: A szerző 85. születésnapjának tiszteletére. Budapest: Editio Musica. 1984. 22–23. o.  
 • Szolfézs példatár: Alsófok, I. kötet. Szerkesztette: J. Irsai Vera. Budapest: Editio Musica. 171. kotta Szegény legény vagyok én szöveggel  
 • Vásárhelyi Zoltán: Erdő-mező: Népdalok, úttörő- és forradalmi dalok kétszólamú feldolgozásban. (hely nélkül): Zeneműkiadó Vállalat. 1963. 25. kotta, 1. dal  
 • Pianoforte II. Összeállította Király Katalin. Szeged: Mozaik Kiadó. 2011. ISMN 979 0 9005277 2 1, 36. darab  
 • Kerényi György: Kétágú síp: Kétszólamú kórusok. Budapest: Zeneműkiadó. 18. kotta  
 • Tücsök koma, gyere ki: Gyermekdalok és -játékok óvodásoknak és kisiskolásoknak. Összeállította: Petres Csaba. II., javított kiadás. (hely nélkül): Ábel kiadó. 2007. ISBN 978 973 114 033 9 253. kotta  
 • Muszty Bea – Dobay András: Csalamádé: 5. Nagy Daloskönyv. 5. kötet (hely nélkül): Muszty-Dobay Bt. 147. o. ISMN 979 0 801659 00 2, gitárkísérettel  
 • Tarka madár: 162 könnyű darab szoprán- és altfurulyára. Átiratok és eredeti művek. Összeállította: Petres Csaba. Kolozsvár: Ábel kiadó. 2007. ISBN 978-973-114-041-4 27. kotta  
 • 101 magyar népdal. Közreműködött Karácsony Sándor és Mathia Károly, szerkesztette Bárdos Lajos, előszó: Kodály Zoltán. VII. kiadás. (hely nélkül): Magyar Cserkészszövetség. 1945. 9. kotta  

Kotta, dúr változat:

 • Iskolai énekgyüjtemény I: 6–10 éves tanulóknak. Szerkesztette: Kodály Zoltán. Budapest: Országos Közoktatási Tanács. 1943. 104. o. 145. kotta  
 • Szolfézs példatár: Alsófok, I. kötet. Szerkesztette: J. Irsai Vera. Budapest: Editio Musica. 306. kotta  
 • Zenei olvasókönyv: Szolfézs példatár, alsófok, III. kötet. Szerkesztette: Agócsy László és J. Irsai Vera. Budapest: Editio Musica. 194. kotta, Horusitzky Zoltán két szólamú feldolgozása  
 • Tücsök koma, gyere ki: Gyermekdalok és -játékok óvodásoknak és kisiskolásoknak. Összeállította: Petres Csaba. II., javított kiadás. (hely nélkül): Ábel kiadó. 2007. ISBN 978 973 114 033 9 224. kotta  
 • Tarka madár: 162 könnyű darab szoprán- és altfurulyára. Átiratok és eredeti művek. Összeállította: Petres Csaba. Kolozsvár: Ábel kiadó. 2007. 8. kotta  
 • Száz népi játékdal. Közreadja: Kerényi György. Polifon Reprint Sorozat. Budapest: Magyar Kórus. 1944. 17. kotta  

Felvételek[szerkesztés]

Moll-változat[szerkesztés]

Dúr-változat[szerkesztés]

 • Zene Zeneportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap