Ellopták szívemet

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Ellopták szívemet
Műfaj magyar népdal
Hangfaj moll pentachord
A kotta hangneme D moll
Sorok A A B C D
Hangterjedelem 1–5 1–5 2–5 1–5 1–♭3
Kadencia 5 (5) 2 5
Szótagszám 9 9 8 8 3
A gyűjtés adatai
Gyűjtő Pálóczi Horváth Ádám
Kiemelt források
Dobszay606

A Ellopták szívemet kezdetű virágének Pálóczi Horváth Ádám 1813-ban kiadott Ötödfélszáz énekek című művében jelent meg.

Feldolgozás:

Szerző Mire
Kern Aurél ének, zongora Pianoforte III., 9. kotta

Kotta és dallam[szerkesztés]


\version "2.14.2"
\header {
    tagline = ""  % ne legyen copyright szöveg
    }
dallam = { \relative c' {
   \key d \minor
   \time 2/4
   \tempo 4 = 60
   \set Staff.midiInstrument = "electric grand"
   \transposition c'
    \repeat volta 2 { d4 f8 e f e d4 f g a2 }
    \repeat volta 2 { a8 a a f g g g e \bar "||" f f f d \time 3/4 e e e a4. \bar "||" \time 2/4 f4 e d2 }
%    \bar "|."
   }
}
\score {
  <<
  \dallam
  \addlyrics {
    El -- lop -- ták szí -- ve -- met, jól ér -- zem,
    Ti -- ed va -- gyok, ra -- bod va -- gyok, meg -- kö -- tö -- zött fog -- lyod va -- gyok, é -- de -- sem.
   }
  \addlyrics {
    a -- ki el -- lop -- ta is, es -- mé -- rem.
   }
  >>
  \layout {
    indent = 0.0\cm
    }
}
\score {
  \unfoldRepeats
  \dallam
  \midi { }
}

Ellopták szívemet, jól érzem,
aki ellopta is, esmérem.
Tied vagyok, rabod vagyok,
megkötözött foglyod vagyok,
édesem.

Szerencsés és kedves tolvaj vagy.,
de ha már megloptál, el se hagyj!
Tied vagyok…

Források[szerkesztés]

 • Daloskönyv: Ellopták szívemet. Szerk.: Kríza Kálmán mek.oszk.hu (1992. dec. 16.) (Hozzáférés: 2017. jan. 29.) (kotta és szöveg)
 • Régi magyar dalok és virágénekek gitárkísérettel. Szendrey-Karper László. Budapest: Editio Musica. 1987. 2. kotta  
 • Ellopták szívemet, jól érzem (Wikiforrás)
 • Béres József: Szép magyar ének. Negyedik kiadás. (hely nélkül): Akovita Könyvkiadó Kft. 2016. II kötet., 210. o. ISBN 978 963 88686 9 5  
 • Pianoforte III. Összeállította Király Katalin. Szeged: Mozaik Kiadó. 2010. ISMN 979 0 9005277 3 8, 9. kotta  

Felvételek[szerkesztés]

 • Zene Zeneportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap