E típusú kisbolygók

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

Az E típusú kisbolygók a kisbolygók egy sajátos csoportját alkotják, mert a felszínüket jellegzetes visszaverési színkép jellemzi. Ez a visszaverési színkép igen hasonlít az ensztatit akondritok színképére.

Helyük a Naprendszerben[szerkesztés]

Már a Gradie és Tedesco-féle kisbolygó-színkép elhelyezkedési térkép megmutatta, hogy a kisbolygóöv belső határán igen nagy az E típusú színképpel rendelkező kisbolygók száma. Ez a szám kifelé haladva a kisbolygó övben csökken. Mivel az öv belső szélén a kisbolygók Hungaria dinamikai családja[1] található, így szoros kapcsolat alakult ki a dinamikai kisbolygócsalád és a színképi típus populációs köre között. Van azonban jelentős méretű képviselője az E típusnak az övön belül is, mint például a 64 Angelina kisbolygó.

Jellemzőik[szerkesztés]

Igen jó fényvisszaverő képességűek az E típusú kisbolygók. Albedójuk legalább 0,3 vagy még nagyobb. Ez jelentős mértékben megkülönbözteti őket az M típusú kisbolygók körétől, melyek színképe szintén egyenletesen csökkenő lefutású a rövidebb hullámhosszak felé. Színképük az aubritok vagy ensztatit akondritok színképével mutat nagy hasonlóságot.

Három alcsoportjuk[szerkesztés]

A legújabb mérések során az E típusú kisbolygókat három színképi alcsoportra osztották. Az első a Hungaria-szerűek csoportja (vagy E(I) típus), melynek színképében nincsen színképvonal. A második az Angelina-szerűek csoportja (vagy E(II) típus), melynek színképében erőteljese elnyelési vonal található a 0,5 mikrométernél és a 0,92 mikrométernél. A harmadik a Nysa-szerűek csoportja (vagy E(III) típus). Ezeknél a kisbolygóknál egy gyenge 0,9 mikrométeres elnyelési vonal figyelhető meg. A 0,5 mikrométeres elnyelési vonal az aubritokban is megfigyelhető oldhamit (CaS) ásványtól ered.

A Rosetta látogatása a Steins kisbolygónál[szerkesztés]

Az ESA Rosetta űrszondája 2008. augusztus 5-én elhaladt a 2867 Šteins kisbolygó mellett, és méréseket végzett a kisbolygón. A Šteins kisbolygó az Angelina-szerűek csoportjába (vagy E(II) típusba) tartozó színképű, E típusú kisbolygó.

Irodalom[szerkesztés]

  1. McSween, Harry Y.. Meteorites and their parent planets. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 168. o. (1999). ISBN 0-521-58751-4 
  • Gradie, J., E. F. Tedesco (1982): Compositional structure of the asteroid belt. Science, 216, 1405.
  • Bérczi Sz. (1991): Kristályoktól bolygótestekig. Akadémiai Kiadó, Budapest
  • Bérczi Sz., Holba Á., Lukács B. (1994): On Discriminating Asteroid Spectra by Filtering. (In: Evolution of Solar System Materials. Lukács B. et al, Eds.) p. 57-73. KFKI-1994-22/C
  • Weismann, P. R., et al. (2008): Roseta target asteroid 2867 Steins: An unusual E-type asteroid. MAPS, 43, Nr. 5. 905-914. o.
  • Gaffey, M. J.; Reed, K. L.; Kelley, M.. S. (1992): Relationship of E-type Apollo asteroid 3103 (1982 BB) to the enstatite achondrite meteorites and the Hungaria asteroids. Icarus, 100, no. 1, p. 95-109.
  • Bottke, W.F., Vokrouhlick´y, D., Nesvorn´y, D., Minton, D., Morbidelli, A., Brasser R. (2010): The E-Belt: A Possible Missing Link in the Late Heavy Bombardment. 41. LPSC, #1269, LPI, Houston

Kapcsolódó szócikkek[szerkesztés]