CLP rendelet

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1272/2008/EK RENDELETE (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról [1]

Az új jogszabály

 • alkalmazza a GHS fő alapelveit [2]
 • amennyire lehetséges a meglévő EU rendszerhez közelít
 • biztosítja a védelem jelenlegi szintjét bevonva az EU-maradékokat is, amelyeket a GHS szabályozás nem fed le
 • biztosítja a szállítással való konzisztenciát
 • átveszi a 67/548/EGK tanácsi irányelv[3] I. számú mellékletét
 • átveszi a REACH[4] szabályozás XI. címét (besorolás és címkézés)[5]
 • meghatározza az átmeneti periódust, amelyben a régi és a jelenlegi szabályozás is érvényben van
 • amennyire csak lehetséges a GHS terminológiát használja, amellett hogy a REACH terminológia elveit is megtartja pl. keverék, készítmény helyett.

A rendelet számos új kötelezettséget ró a vegyi anyagok felhasználóira/forgalmazóira/gyártóira:

 • Új figyelmeztető (H mondatok) és óvintézkedésre vonatkozó (P mondatok) mondatokat kell használniuk
 • Új Veszélypiktogramokat kell feltüntetniük a címkéken
 • Az új típusú címkézést be kell jelenteniük az Európai Vegyianyag-Ügynökség felé

Jegyzetek[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]