REACH

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló rendelet (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, REACH) az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 18-án elfogadott 1907/2006/EK rendelete.[1] A REACH rendelet létrehozta az Európai Vegyianyag-ügynökséget, valamint rendelkezett az 1999/45/EK irányelv módosításáról, a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről.[1]

A REACH rendelet az emberi egészség és a környezet védelmét szolgálja a vegyi anyagok gyártásának és felhasználásának szabályozásával. Az összesen 278 oldalas[2] rendelet elfogadásához hét évre[3] volt szükség, és az EU történetének egyik legösszetettebb[4] és az egyik legfontosabb szabályozásának tartják.[5] A REACH a vegyi anyagok előállítására és felhasználására vonatkozó rendeletek közül a legszigorúbb és hatása az EU-n kívül is érezhető.[6] A REACH 2007. június 1-jén lépett életbe, bevezetése pedig 2018-ig fokozatosan történt meg.

A REACH áttekintése[szerkesztés]

Az Európai Vegyianyag-ügynökség központja Helsinkiben.

A REACH rendszer célja olyan vegyi anyag regisztrációs rendszer létrehozása, amely lehetővé teszi azok nyomon követését, illetve azonosítását, akár árucikkekben vagy készítményekben fordulnak elő.

A regisztráció célja az, hogy a vegyi anyagokkal kapcsolatos minél részletesebb információt biztosítson az anyagok életciklusának tetszőleges pontján.

Mindezek értelmében a REACH nem csak a vegyi anyagok gyártóit, hanem az EU piacon jelenlévő késztermékek gyártóit, forgalmazókat, viszonteladókat és importőröket is érinti.

A REACH rendszere[szerkesztés]

Regisztráció[szerkesztés]

A rendelet megköveteli az évi 1 tonnánál nagyobb mennyiségben gyártott vagy importált anyagok - mennyiségi tartománytól függően más-más határidőig - regisztrálását. A regisztrációt a Finnországban létrehozott Európai Vegyianyag-ügynökség végzi. Mivel a REACH hatálya kiterjed azokra a vegyi anyagokra is, amelyek egy termékbe beépülnek, elméletileg bármely, Európába termékeit importáló vállalat érintett lehet.

Az Európai Vegyianyag-ügynökség három határidőt szabott meg a vegyi anyagok regisztrálására, amely az évente előállított vagy importált mennyiségtől függ:

  • 1000 tonna/év felett a határidő 2010. december 1.
  • 100 tonna/év felett a határidő 2013. június 1.
  • 1 tonna/év felett a határidő 2018. június 1.
  • A különösen veszélyes vagy toxikus anyagokat szintén 2010-ig kellett regisztrálni.

2008. december 1. előtt kb. 143 000 vegyi anyagok előregisztráltak a gyártók, amely lényegesen megkönnyíti a végleges regisztrációt. Azokat a vegyi anyagokat, amelyeket nem regisztráltak a REACH rendelet szerint, tilos forgalomba hozni vagy behozni az EU területére.

Értékelés[szerkesztés]

Az Európai Vegyianyag-ügynökség értékeli mind a technikai dokumentáció, mind az anyagot. Az EVÜ emellett felel a REACH rendszer adminisztrációjáért, valamint a regisztrációs rendszer tudományos és technikai felügyeletéért.

Engedélyezés[szerkesztés]

A különös aggodalomra okot adó anyagokat mennyiségtől függetlenül engedélyeztetni kell. A regisztrálónak bizonyítania kell, hogy az anyag veszélyei és kockázatai megfelelően ellenőrizhetők, vagy alkalmas helyettesítő anyagok híján a társadalmi-gazdasági haszna meghaladja a kockázatait.

Az engedélyezési eljárás során lehetséges ún. Vegyi Anyag Információs Fórumot (Substance Information Exchange Forum) létrehozni az adott anyag gyártói, forgalmazói vagy más érdekelt szervezetek részvételével.[7] Ebben az esetben csak egy regisztrációs kérelmet kell benyújtani.

Az Európai Bizottság létrehozott egy szoftvert (IUCLID[8]), amely segíti a vállalkozásokat a vegyi anyagok kémiai tulajdonságainak, hatásainak rögzítésében, kezelésében és elküldésében. Ezek az információk amúgy is szükségesek a regisztrációs eljárás során. A regisztrációs dosszié összeállításához és elküldéséhez a REACH-IT[9] nyújt segítséget.

Korlátozás[szerkesztés]

Az emberi egészségre vagy környezetre elfogadhatatlan kockázatot jelentő anyagokat betilthatják (ld. a REACH XVII. melléklete).

Érdekesség[szerkesztés]

A rendeletet 2006. december 18-án fogadták, amire a száma (1907/2006/EK) is utal. Ekkor már küszöbön állt Bulgária és Románia csatlakozása (2007. január 1.), viszont a bolgár és a román fordítás még nem volt készen. Ha 2007. január 1-je után jelenik meg a jogszabály, akkor románul és bolgárul is meg kellett volna jelennie, amire esély sem volt. A Hivatalos Lapban ezért december 30-án egy ideiglenes, láthatóan Microsoft Worddel szerkesztett változat[10] jelent meg.

A végleges – immár a Hivatalos Lap normáinak megfelelően szerkesztett – változat egy szűk fél évvel később, 2007. május 29-én (két nappal a hatálybalépés előtt) jelent meg egy helyesbítés formájában,[11] azonban bolgár és román nyelvű változata még ennek sem volt. (Erre ekkor még nem is volt szükség, hiszen ez csupán egy a bolgár és román csatlakozás előtti jogszabály helyesbítésének minősült. A hivatalos bolgár és román nyelvű változat később, a többi csatlakozás előtt elfogadott jogszabályt tartalmazó hivataloslap-különkiadásban jelent meg).

Források[szerkesztés]

Jegyzetek[szerkesztés]