Ugrás a tartalomhoz

Brit nyelv

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Brit nyelv
Beszélik0 (kihalt)
Nyelvcsaládindoeurópai nyelvcsalád
   kelta nyelvek
    szigeti kelta nyelvek
     brit nyelvek

A brit nyelv (walesiül: Brythoneg) egykor Britanniában és Bretagne-ban beszélt szigeti kelta nyelv. Elődje a proto-kelta nyelv, egy feltételezett ősnyelv, mely az i. e. 1. évezred első felére önálló dialektusokra, nyelvekre oszlott.[1][2][3][4] A pikt nyelv valószínűleg testvérnyelve vagy leszármazottja volt.[5][6][7]

A korai és modern walesi nyelvből kimutatható, hogy a brit nyelvet a római korban jelentősen befolyásolta a latin nyelv, különösen a valláshoz, a kereszténységhez kapcsolódó fogalmak terén. [8] A 6. századra a nyelv hamar felbomlott az újbrit nyelvekre: a walesi, a kumber, a korni, a breton, valamint elképzelések szerint a pikt nyelvre.

A következő három évszázad során a brit nyelvet Skócia nagy részén a skót gael nyelv, a mai Angliában és Skóciának a Forth-torkolattól délre lévő részén az óangol nyelv váltotta fel – melyből a modern angol és a scots nyelv származnak.[9] A kumber nyelv a 12. században kihalt,[9] délnyugaton a korni nyelv valószínűleg a 18. században halt ki, de azóta ismét élő nyelv lett.[10][a] O'Rahilly történeti modellje szerint Írországban a brit nyelv a gael nyelvek megjelenése előtt volt, de ezt nem támogatják széles körben.[12] Csak a walesit és a bretont beszélték máig folyamatosan.

Története[szerkesztés]

Írásos források[szerkesztés]

Kőtábla, feltehetően brit nyelven írt szöveggel

Nem ismert brit nyelvű dokumentum, de néhány vésetet azonosítottak.[13] A bathi kőtáblák, melyeket Bath római kori fürdőjében találtak, mintegy 150 nevet tartalmaznak – közel felük kelta (de nem szükségszerűen brit). Egy itt 1979-ben felfedezett fémláncra írt szöveg feltehetően brit átok:[14]Adixoui Deuina Deieda Andagin Uindiorix cuamenai”. (Néha ez az utolsó szót cuamiinainak tekintik.) Ennek gyakori fordítása: "Az itt szereplőket – Deuinát, Deiedát, Andagint és Uindiorixot – összekötöttem”,[15] vagy figyelembe véve az esetjelölést, így olvassák: -rix „király” nominativus, andagin „értéktelen nőt” accusativus, dewina deieda „isteni Deieda” nominativus/vocativus: „Én, Windiorix Cuamenánál legyőzhetem [vagy igazság elé vihetem] az értéktelen nőt, [ó] isteni Deieda.”[16]

Egy sérült ón-/ólomlemezen 9 szövegsor maradt fenn részben, feltehetően brit nevekkel.[17]

A britanniai helynevek bizonyítékok, melyeket Klaudiosz Ptolemaiosz Geographia című műve is leír, melyről Rivet és Smith ugyane című 1979-es könyvükben is beszél. Leírták, hogy a legtöbb használt név a brit nyelvből származik. Egyes helynevek szintén tartalmaznak ebből levezetett elemeket. A törzsneveket, valamint egyes brit személyneveket is lejegyeztek a görögök és különösen a rómaiak.

Tacitus Agricolája szerint a nyelv kevéssé tért el a Galliában beszélttől. A gael nyelvekkel való összehasonlítás is igazolta a hasonlóságot.[18]

A pikt és a pritén[szerkesztés]

A mintegy 1000 éve kihalt pikt nyelv az észak-skóciai piktek nyelve volt.[19] A nyelv eredetéről szóló viták ellenére egyes elemek, például a földrajzi és személynevek leginkább a kelta nyelvek brit ágának felelnek meg.[19] A nyelv megkülönböztetésének mértéke és a szétválás ideje is vitatott.[19]

A pritén nyelv fogalmát 1955-ben alkotta meg Kenneth H. Jackson a pikt nyelv feltételezett római kori elődjéhez.[19] Jackson szerint e nyelv a brittől i. sz. 75-100 körül vált el.[19]

A pritén nyelv fogalma vitatott. 2015-ben Guto Rhys levezette, hogy a mintegy i. sz. 500 előtt a brittől elvált pikt nyelv legtöbb feltételezése hibás, kérdéses vagy kevéssé fontos volt, és hogy a brit és a pikt nyelvek megkülönböztetésére való kevés bizonyíték miatt a pritén „redundáns”.[19]

Szétválás és újbrit nyelv[szerkesztés]

A brit nyelv a latinnal együtt élt Britannia római elfoglalása (i. sz. 43) után, legalábbis a nagyobb településeken. Latin szavak jelentek meg a nyelvben a romanizált településekben, majd később az egyházi használat révén.

500–550-re a brit nyelv újbrit dialektusokra vált külön:[19] Walesben az ówalesi, Cornwallban az ókorni, Bretagne-ban az óbreton, Észak-Angliában és Dél-Skóciában a kumber, Észak-Skóciában valószínűleg a pikt nyelvre.[19]

Csak a breton és a walesi nyelv mai alakjait beszélték folyamatosan a 21. századig a brit nyelv közvetlen leszármazottai közül.[20] A korni nyelv az 1700-as években kihalt, de később újból beszélni kezdték.[21] A kumber és a pikt kihaltak, és csak az angol, a scots és a skót gael nyelv jövevényszavaiban van jelen.[22][19]

Fonológia[szerkesztés]

Mássalhangzók[szerkesztés]

(Késő) brit mássalhangzók
Labiális Dentális Alveoláris Palatális Veláris Labiális–veláris
Nazális m n (ŋ)
Stop p b t d k ɡ
Frikatíva θ ð s x
Approximáns j w
Laterális l
Pergőhang r

Magánhangzók[szerkesztés]

Kora brit magánhangzók
Elöl képzett Középen képzett Hátul képzett
rövid hosszú rövid hosszú rövid hosszú
Zárt i u
Félig zárt e o
Félig nyílt ɛː ɔː
Nyílt a ɑː

A kora brit magánhangzókészlet gyakorlatilag a proto-keltával azonos. Az /ɨ/ és /ʉ/ ekkor nem jöttek még létre.

Késő brit magánhangzók
Elöl képzett Középen képzett Hátul képzett
ajakréses ajakkerekítéses ajakréses ajakkerekítéses ajakkerekítéses
Zárt i y ɨ ʉ u
Félig zárt e ø o
Középső (ə) (ɵ̞)
Félig nyílt ɛ ɔ
Nyílt a

A késő brit nyelvben a hangeltolódás a magánhangzók teljes átrendeződését okozta.

A /ə/ és /ɵ̞/ az /i/ és /u/ allofónjai voltak.

Nyelvtan[szerkesztés]

Összehasonlító nyelvészeti módszerekkel közelítőleg rekonstruálható a brit nyelv ragozása:

Első ragozás[szerkesztés]

A brit *tōtā 'törzs' és kognátjai ragozása
# Főnévi eset Brit Gael Óír PIE
Egyes szám Nominativus *tōtā toutā túathL *tewteh2
Vocativus *tōtā toutā túathL *tewteh2
Accusativus *tōtin toutim túaithN *tewteh2m
Genitivus *tōtiās toutiās túaithe *tewteh2s
Dativus *tōtī toutī túaithL *tewteh2eh1
Ablativus *tōtī toutī *tewteh2es
Instrumentalis *tōtī toutī *tewteh2(e)h1
Locativus *tōtī toutī *tewteh2i
Kettős szám Nominativus, accusativus, vocativus *tōtī túaithL *tewteh2h1e
Genitivus *tōtious túathL *tewteh2ows
Dativus *tōtābon túathaib *tewteh2bhām
Ablativus, instrumentalis *tōtābin *tewteh2bhām
Locativus *tōtābin *tewteh2ows
Többes szám Nominativus, vocativus *tōtās toutās túathaH *tewteh2es
Accusativus *tōtās toutās túathaH *tewteh2ns
Genitivus *tōtābon toutānon túathN *tewteh2om
Dativus *tōtābo toutābi túathaib *tewteh2bhi
Ablativus *tōtā *tewteh2bhos
Instrumentalis *tōtā *tewteh2bhis
Locativus *tōtā *tewteh2su

Megjegyzés:

 • A kettős és többes számú dativus az instrumentalisból örökölt változat, melyek a proto-kelta nyelv kettős és többes számú dativusát (toutābom, toutābos) váltották fel.

Második ragozás[szerkesztés]

Brit *wiros 'ember' és kognátjai ragozása
# Eset Brit Gael Walesi Óír PIE
Sg Nom. *wiros wiros gŵr fer wiHros
Voc. *wire wire firL wiHre
Acc. *wiron wirom ferN wiHrom
Gen. *wirī wirī firL wiHrosyo
Dat. *wirū wirū fiurL wiHroh1
Abl., ins. *wirū wiHroh1
Loc. *wirē wiHrey
Du Nom., acc., voc. *wirō wirō ferL wiHroh1
Gen. *wirōs fer wiHrows
Dat. *wirobon feraib wiHrobhām
Abl. *wirobin wiHrobhām
Ins. *wirobin wiHrobhām
Loc. *wirou wiHrows
Pl Nom., voc. *wirī wirī gwŷr firL (nom.), firuH (voc.) wiHroy
Acc. *wirūs wirūs firuH wiHrons
Gen. *wiron wiron ferN wiHrooHom
Dat. *wirobi wirobi feraib wiHrōys
Abl. *wirobi wiHromos
Ins. *wirobi wiHrōys
Loc. *wirobi wiHroysu

Megjegyzés:

 • A semleges nemű második ragozás az alábbiakban tér el:
Semleges nemű 2. ragozás (szótő: *cradion)
# Eset Brit
Sg Nom., voc., acc. *cradion
Pl Nom., voc., acc. *cradiā

Megjegyzések:

 • A kettős szám az egyessel azonos
 • Minden más ragozás a szabályos 2. ragozással azonos

Harmadik ragozás[szerkesztés]

Brit *carrecis és más nyelvi megfelelői
# Eset Brit Gael Walesi Óír PIE
Sg Nom. *carrecis carreg carrac
Voc. *carreci
Acc. *carrecin
Gen. *carrecēs
Dat. *carrecē
Abl., ins., loc. *carrecī
Du Nom. *carrecī
Gen. *carreciōs
Dat. *carrecibon
Abl., ins., loc. *carrecī
Pl Nom., voc., acc. *carrecīs cerrig
Gen. *carrecion
Dat. *carrecibo
Abl., ins., loc. *carrecibi

Helynevek[szerkesztés]

Számos brit eredetű helynév van Nagy-Britanniában, ezek nagy része annak nyugati részén, azonban ezek egy része pre-kelta eredetű lehet. Fontos példa erre az Avon folyónév, mely a brit aβon[a], „folyó” (walesiül afon, korniul avon, írül és skót gaelül abhainn, manxul awin, bretonul aven; a latin kognát amnis). Ha a folyó szóhoz tartozik e szó, az tautológia.

Példák brit nyelvből származó helynevekre[szerkesztés]

 • Avon (abonā[b] = 'folyó', vö. walesi afon, korni avon, breton aven)
 • Britannia (a Pritani = (feltehetően) 'formák népe' kognátja, vö. walesi Prydain 'Britannia', pryd 'megjelenés, forma, kép, hasonlóság'; ír cruth 'megjelenés, alak', óír Cruithin 'piktek')
 • Cheviot (*cev- = 'hegy' és -ed, főnévtoldalék)[23]
 • Dover: mivel a középkorig a latin nyelvben nem volt vegyes b/v hang, a Dubrīs szó szabályos olvasata dʊβriːs, mely viz(ek)et jelent (az ówalesi dwfr (többes számának ejtése dəvrʊɪð), a korni dowr, a breton dour és az ír dobhar kognátja, ez utóbbiban a bh v vagy β hangot jelöl)
 • Kent (canto- = 'határ', walesiül cant(el) 'szél, perem', bretonul kant)
 • Lothian (középwalesiül Lleuddiniawn, a *Lugudũn(iãnon) 'Lugus erődje' szóból)
 • Severn a Sabrīna szóból,[b] talán egy istennő nevéből (ma walesiül Hafren)
 • Thames (Tamesis = 'sötét' (valószínűleg a tywyll 'sötétség', a korni tewal, a breton teñval, az ír teimheal kognátja, feltehetően britül közelítőleg temeselo- volt)
 • Thanet (fő terület) (tan-eto- = 'tűz', vö. walesi tân 'tűz', korni tanses, óbreton tanet 'lángol')
 • York (Ebur-ākon[b] = 'tiszafacsoport' (a walesi Efrog kognátja, mely az efwr 'medvetalp + -og 'dús', a breton evor 'Frangula alnus', a skót gael iubhar 'tiszafa', iùbhrach 'tiszafaliget', továbbá a franciaországi Évreux, a portugál Évora és az észak-írországi Newry kognátja): latin Eburacum > OE Eoforwīc (később eofor 'boar' + wic alakként értelmezve) > óészaki Jórvík

A tor, combe, bere és hele brit szavak devoni helynevekben gyakoriak.[24] Hibrid nevek is vannak Angliában, például:

Megjegyzések[szerkesztés]

 1. Egy 2018-as tanulmány szerint legalább 3000 ember tudott valamennyire korniul, ebből 500-an folyékonyan tudtak beszélni.[11]
 2. a b c Lásd a megjegyzést a b betű latin nyelvű ejtéséről a Dover névnél e szakaszban.

Hivatkozások[szerkesztés]

 1. Henderson, Jon C.. The Atlantic Iron Age: Settlement and Identity in the First Millennium BC. Routledge, 292–295. o. (2007. június 19.). ISBN 9780415436427 
 2. Sims-Williams, Patrick. Studies on Celtic Languages before the Year 1000. CMCS, 1. o. (2007. június 19.) 
 3. Koch, John T.. Celtic Culture: A Historical Encyclopedia. ABC-CLIO, 1455. o. (2006. június 19.) 
 4. Eska, Joseph. Continental Celtic, The Ancient Languages of Europe. Cambridge (2008. június 19.) 
 5. Forsyth, Katherine. Celtic Culture: A Historical Encyclopedia. ABC-CLIO, 1444, 1447. o. (2006. június 19.) 
 6. Forsyth, Katherine. Language in Pictland: The case against "non-Indo-European Pictish". Utrecht: de Keltische Draak, 27. o. (1997. június 19.) 
 7. Jackson, Kenneth H.. The Pictish Language, The Problem of the Picts. Edinburgh: Nelson, 129–166. o. (1955. június 19.) 
 8. Lewis, H.. Yr Elfen Ladin yn yr Iaith Gymraeg. Cardiff: University of Wales Press (1943. június 19.) 
 9. a b Nicolaisen, W. F. H.. Scottish Place Names, 131. o. 
 10. The last of the Celts. Yale University Press, 225. o. (2004. június 19.). ISBN 0300104642 
 11. Ferdinand, Siarl (2018. június 19.). „The Promotion of Cornish in Cornwall and the Isles of Scilly: Attitudes towards the Language and Recommendations for Policy”. Studia Celtica Fennica 19, 107–130. o. DOI:10.33353/scf.79496.  
 12. Early Irish history and mythology. School of Celtic Studies, Dublin Institute for Advanced Studies (1964). ISBN 0-901282-29-4 
 13. Freeman, Philip. Ireland and the Classical World. University of Texas Press (2001. június 19.) 
 14. Tomlin, R. S. O. (1987. június 19.). „Was ancient British Celtic ever a written language? Two texts from Roman Bath”. Bulletin of the Board of Celtic Studies 34, 18–25. o.  
 15. Mees, Bernard. Celtic Curses. Boydell & Brewer, 35. o. (2009. június 19.) 
 16. Patrick Sims-Williams, "Common Celtic, Gallo-Brittonic, and Insular Celtic", Gaulois et celtique continental, eds. Pierre-Yves Lambert and Georges-Jean Pinault (Geneva: Droz, 2007), 327.
 17. Tomlin, 1987.
 18. Pierre-Yves Lambert, La langue gauloise, éditions errance 1994. p. 17.
 19. a b c d e f g h i Approaching the Pictish language: historiography, early evidence and the question of Pritenic. University of Glasgow . University of Glasgow
 20. Concise Oxford Companion to the English Language. Oxford University Press (2005. június 19.). ISBN 9780192806376 
 21. Cornish language no longer extinct, says UN. BBC News Online, 2010. november 7. (Hozzáférés: 2021. április 30.)
 22. Dictionaries of the Scots Language. (Hozzáférés: 2021. április 30.)
 23. James, Alan: The Brittonic Language in the Old North: A Guide to the Place-name Evidence. SPNS.org.uk. Scottish Place Name Society. [2017. augusztus 13-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2019. január 13.)
 24. Place-names of Devon. English Place-name Society (1932. június 19.) 

Fordítás[szerkesztés]

Ez a szócikk részben vagy egészben a Common Brittonic című angol Wikipédia-szócikk ezen változatának fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel. Ez a jelzés csupán a megfogalmazás eredetét és a szerzői jogokat jelzi, nem szolgál a cikkben szereplő információk forrásmegjelöléseként.

Források[szerkesztés]

 • Filppula, M.; Klemola, J.; Pitkänen, H. (2001); The Celtic Roots of English, (Studies in Languages, No. 37); University of Joensuu, Faculty of Humanities; ISBN 952-458-164-7.
 • Forsyth, K. (1997), Language in Pictland.
 • Jackson, Kenneth H. (1953), Language and History in Early Britain.
 • Jackson, Kenneth H. (1955), "The Pictish Language"; in F. T. Wainwright, The Problem of the Picts; London: Nelson.
 • Koch, John T. (1986), "New Thought on Albion, Ieni and the 'Pretanic Isles'", Proceedings of the Harvard Celtic Colloquium, 6: pp. 1–28.
 • Lambert, Pierre-Yves [ed.] (2002), Recueil des inscriptions gauloises II.2. Textes gallo-latins sur instrumentum; Paris: CNRS Editions; pp. 304–306.
 • Lambert, Pierre-Yves (2003), La langue gauloise; 2nd ed.; Paris: Editions Errance; p. 176.
 • Lockwood, W. B. (1975), Languages of the British Isles Past and Present; London: Deutsch; ISBN 0-233-96666-8.
 • Ostler, Nicholas (2005), Empires of the Word; London: HarperCollins; ISBN 0-00-711870-8.
 • Price, Glanville. (2000), Languages of Britain and Ireland; Blackwell; ISBN 0-631-21581-6.
 • Rivet, A. and Smith, C. (1979), The Place-names of Roman Britain
 • Sims-Williams, Patrick (2003), The Celtic Inscriptions of Britain: Phonology and Chronology, c. 400–1200; Oxford, Blackwell; ISBN 1-4051-0903-3.
 • Ternes, Elmar [ed.] (2011), Brythonic Celtic – Britannisches Keltisch: From Medieval British to Modern Breton; Bremen: Hempen Verlag.
 • Trudgill, P. [ed.] (1984), Language in the British Isles; Cambridge University Press.
 • Willis, David (2009), "Old and Middle Welsh"; in The Celtic Languages, 2nd ed.; eds. Martin J. Ball & Nichole Müller; New York: Routledge; ISBN 0-203-88248-2; pp. 117–160.

További információk[szerkesztés]