Biztonsági adatlap

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

A biztonsági adatlap (más néven biztonságtechnikai adatlap, (material) safety data sheet – (M)SDS) információt szolgáltat a felhasználók számára a vegyszerek, veszélyes anyagok fizikai, kémiai és élettani hatásairól, valamint a vegyi anyagok biztonsági felhasználásáról, a tárolásáról és a maradék biztonságos felhasználásáról. A biztonsági adatlapok tartalmi követelményeit a REACH szabályozza. A globális harmonizációs rendszer (Globally Harmonised System - GHS) 16 pontban határozza meg a biztonsági adatlap formai követelményeit.

A biztonsági adatlapoknak tartalmaznia kell az alábbi információkat a vegyszerekre/veszélyes anyagokra vonatkozóan:

 • Általános adatok (megnevezés, képlet)
 • Kockázati azonosítás
 • Összetétel
 • Veszélyesség szerinti besorolás (R mondatok és S mondatok) - a CLP rendszer esetében H mondatok és P mondatok
 • Elsősegélynyújtás
 • Tűzveszélyesség
 • Óvintézkedés baleset esetén
 • Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei
 • Fizikai és kémiai tulajdonságok
 • Stabilitás és reakcióképesség
 • Toxikológiai adatok
 • Ökotoxicitás
 • Hulladékkezelés és ártalmatlanítás
 • Szállításra vonatkozó előírások
 • Szabályozási előírások
 • Egyéb

A REACH a korábbiakkal ellentétben a veszélyes, a perzisztens, bioakkumulativ és toxikus (PBT), vagy nagyon perzisztens, nagyon bioakkumulatív (vPvB) anyagokra is biztonsági adatlapot rendel el. Biztonsági adatlapot már abban az esetben is szükséges a vásárló számára juttatni, ha a keverékben több mint 0,1% fordul elő a korábban említett tulajdonságú anyagokból.

Külső hivatkozások[szerkesztés]