Befordúltam a konyhára

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Befordúltam a konyhára
Műfaj magyar népies dal
Dallam Szabadi Frank Ignác
Szöveg Petőfi Sándor
Hangfaj dúr
A kotta hangneme F dúr
Sorok A B C B
Hangterjedelem V–4 V–5 3–♯7 V–4
Kadencia 1 (1) 3
Szótagszám 16 16 16 16
Kiemelt források
Népdaltípus4838

A Befordúltam a konyhára Petőfi Sándor verse, melyet 1843. július–augusztusában Pesten írt.[1] Zenéjét egyes források szerint Szabadi Frank Ignác szerezte Laura-csárdás címen 1856-ban,[2][3] más források szerint Balázs Árpád.[4] A verset és a dallamot utólag illesztették össze.

Szöveg, kotta és dallam[szerkesztés]


{
  <<
  \relative c' {
   \key f \major
   \time 4/4
   \tempo 4 = 72
   \set Staff.midiInstrument = "acoustic bass"
   \transposition c'
%    Befordul-tam a konyha-ra
     c f a4. a8 a bes a4 g4. r8
%    ra-gyujtot-tam a pipa-ra,
     c,4 e g4. g8 g a g4 f4. r8 \bar "||"
    \break
%    az- az ra-gyujtottam volna,
     c4 f  a4. a8 a bes a4 g4. r8
%    hogyha mar nem  egett volna.
     g4 g c4. bes8 a a  g4 f4. r8 \bar "||"
    \break
%    a pipam ja-vaban e-gett,
    a4 a d4. d8 d e d4 cis4. r8
%    nem is mentem en avegett,
    bes4 bes bes4. bes8 d c bes4 a4. r8 \bar "||"
    \break
%    azert mentem, mert meglattam,
    c,4 f a4. a8 a bes a4 g4. r8
%    hogy odabenn szep leany van.
    g4 g c4. bes8 a a g4 f2 \bar "|."
   }
  \addlyrics {
    Be -- for -- dul -- tam a kony -- há -- ra,
    rá -- gyúj -- tot -- tam a pi -- pá -- ra,
    az -- az rá -- gyúj -- tot -- tam vol -- na,
    hogy -- ha már nem é -- gett vol -- na.
    A pi -- pám ja -- vá -- ban é -- gett,
    nem is men -- tem én a -- vé -- gett,
    a -- zért men -- tem, mert meg -- lát -- tam,
    hogy o -- da -- benn szép le -- ány van.
   }
  >>
}

Befordultam a konyhára,
Rágyújtottam a pipára,
Azaz rágyújtottam volna,
Hogyha már nem égett volna.

A pipám javában égett,
Nem is mentem én avégett,
Azért mentem, mert megláttam,
Hogy odabenn szép leány van.

Tüzet rakott eszemadta,
Lobogott is, amint rakta;
Jaj de hát még szeme párja,
Annak volt ám nagy a lángja!

Én beléptem, ő rám nézett,
Aligha meg nem igézett!
Égő pipám kialudott,
Alvó szívem meggyúladott.

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. BEFORDÚLTAM A KONYHÁRA... (sulinet)
 2. Leszler József: Nótakedvelőknek. Budapest: Zeneműkiadó. 1986. 126–127. o. ISBN 963 330 599 3  
 3. Sárosi Bálint: Nótáskönyv. Második, változatlan kiadás. Budapest: Nap Kiadó. 2012. ISBN 978 963 9658 17 2 53. kotta  
 4. Magyar nóta (Magyar Néprajzi Lexikon)

Források[szerkesztés]

További információk[szerkesztés]

 • Zene Zeneportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap