Az ékesszólás kiskönyvtára

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Az ékesszólás kiskönyvtára a Tinta Könyvkiadó által 2005-ben indított könyvsorozat, amelyben 74 kötet jelent meg.

Jellemzői[szerkesztés]

A sorozat kisebb terjedelmű (140-200 oldalas), kis méretű, praktikus kézikönyveket foglal magában. A sorozatban megtalálható szinonimaszótár, közmondás- és szólásszótár, kis etimológiai és tájszótár, idegen szavak alapszótára, továbbá retorikával, újságírással, nonverbális kommunikációval, nyelvjárásokkal foglalkozó, illetve nyelvi játékokat és fejtörőket tartalmazó kötetek is. Jelent már meg gyümölcsnevekkel, a pénznevek eredetével, bibliai eredetű szólásokkal és közmondásokkal, magyar keresztnevekkel, verselemzéssel és a helyes hangsúlyozással (helyesejtéssel) foglalkozó kötet is, továbbá nyelvészeti és poétikai kisszótár, valamint vallási szavak jelentését magyarázó szótár. Nyelvi ismeretterjesztő írásokat tartalmazó kötetek láttak napvilágot a sorozatban többek között Tótfalusi István, Grétsy László és H. Varga Márta tollából.

Az ékesszólás kiskönyvtára sorozatszerkesztői Kiss Gábor és Bárdosi Vilmos. A sorozat köteteinek szerzői, szerkesztői elismert nyelvészek, lexikográfusok, tanárok és újságírók, tudományterületük neves szakértői: Adamikné Jászó Anna, Bárdosi Vilmos, Bató Margit, Bencédy József, Bódi Zoltán, Chaim Perelman, Cs. Nagy Lajos, Cseszkó Renáta, Daniss Győző, Dormán Júlia, Eőry Vilma, Erdős Attila, Falk Nóra, Farkas Edit, Fercsik Erzsébet, Forgács Róbert, Galló Ágnes, Grétsy László, H. Varga Márta, Hajdu Endre, Hollós János, Kemény Gábor, Kerekes Barnabás, Kicsi Sándor András, Kiss Bernadett, Kiss Gábor, Kiss Zita, Kohári Anna, Koncsek Krisztián, Kovács Erzsébet, Kovács Zsuzsanna, Kőhler Klára, Küllős Imola, Laza Dominika, Magay Tamás, Margalits Ede, Maticsák Sándor, Mészáros Andrea Éva, Miksné Mátyási Eszter, Minya Károly, Molnár Csikós László, Mózes Krisztián, N. Császi Ildikó, Parapatics Andrea, Pelczéder Katalin, Péter Mihály, Raátz Judit, Rácz János, Dr. Szabó Judit, Szathmári István, Szathmári István, Szőcsné Antal Irén, T. Litovkina Anna, Tótfalusi István, Vargha Katalin, Várnai Judit Szilvia, Wacha Imre, Zsilka Tibor.

A sorozat kötetei[szerkesztés]

 1. Bárdosi Vilmos, Kiss Gábor: Közmondások. 3000 magyar közmondás és szójárás betűrendes értelmező dióhéjszótára, 2005[1]
 2. Bárdosi Vilmos, Kiss Gábor: Szólások. 5000 magyar állandósult szókapcsolat betűrendes értelmező dióhéjszótára, 2005[2]
 3. Minya Károly: Új szavak I. Nyelvünk 1250 új szava értelmezésekkel és példamondatokkal, 2007[3]
 4. Bencédy József: Retorika. Gyakorlati útmutató, 2008[4]
 5. Hajdu Endre: Szómúzeum. Ódon, furcsa, érdekes, bolondos, emlékezetes szavak, nevek, címek tára, 2008[5]
 6. Parapatics Andrea: Szlengszótár. A mai magyar szleng 2000 szava és kifejezése fogalomköri szinonimamutatóval, 2008[6]
 7. Kiss Gábor, Bárdosi Vilmos: Szinonimák. 20000 rokon értelmű szó dióhéjszótára, 2008[7]
 8. Forgács Róbert: Anya - nyelv - csavar. Nyelvi fejtörők, 2008[8]
 9. Molnár Csikós László: Divatszavak. 222 újszerű szó és szójelentés részletes magyarázata, 2009[9]
 10. Falk Nóra: Etimológiák. 10 000 magyar szó eredete, 2009[10]
 11. Grétsy László (szerkesztő): Vallomások. Harminchárom jeles magyar kortársunk gondolatai anyanyelvünkről, 2009[11]
 12. Vargha Katalin: Találós kérdések. 1295 hagyományos magyar szóbeli rejtvény, 2010[12]
 13. Bódi Zoltán: Infoszótár. Informatikai fogalmak eredete, magyarázata és használata, 2011[13]
 14. Szathmári István: Stíluseszközök és alakzatok kislexikona, 2010[14]
 15. Várnai Judit Szilvia, Mészáros Andrea Éva: Fordítókalauz. Hogyan igazodjunk el az angol nyelvű jogi és európai uniós szövegek útvesztőjében?, 2011[15]
 16. Grétsy László: A szavak ösvényein. Szavaink és szólásaink eredete, változásai, érdekességei, 2011[16]
 17. Szathmári István: Hogyan elemezzünk verset?, 2011[17]
 18. Wacha Imre: Nem csak szóból ért az ember. A nonverbális kommunikáció eszköztára, 2011[18]
 19. Daniss Győző: Újságíróiskola. Gyakorlati útmutató, 2012[19]
 20. Forgács Róbert: Anya - nyelv - ész. Újabb nyelvi fejtörők, 2012[20]
 21. Kiss Gábor, Bató Margit (szerkesztő): Tájszavak. A magyar nyelvjárások atlaszának szavai, szóalakjai, 2012[21]
 22. Péter Mihály: A leplező nyelv. Álcázás és ámítás a nyelv használatában, 2012[22]
 23. Bárdosi Vilmos: Lassan a testtel. Emberi testrészek a magyar szólásokban, közmondásokban, 2013[23]
 24. Hollós János: Bevezetés a kommunikációelméletbe. A hírek értéke, 2013[24]
 25. Bencédy József: Nyelvtudományi elméletek és nézetek a 20. században. 12 nyelvész életrajzával, 2013[25]
 26. Küllős Imola, Laza Dominika: Népi mondókák. Hagyományos dajkarímek, gyermekmondókák, dalok és köszöntőversikék, 2013[26]
 27. Kicsi Sándor András: Kihalt nyelvek, eltűnt népek. 100 nyelv halála, 2014[27]
 28. Margalits Ede, Kovács Erzsébet: Magyar-latin közmondásszótár. 2000 magyar közmondás, szólás klasszikus és újkori latin megfelelője, 2014[28]
 29. Grétsy László: Anyanyelvi séták. Szavaink, neveink és szólásaink születése, életútja, titkokkal teli világa, 2014[29]
 30. Rácz János: Gyógyhatású növények. 250 gyógynövény leírása, nevének magyarázata és gyógyhatásának ismertetése, 2014[30]
 31. Kiss Gábor (szerkesztő): Kis magyar tájszótár. 5800 népies és tájnyelvi szó magyarázata, 2014[31]
 32. Minya Károly: Új szavak II. Nyelvünk 800 új szava értelmezésekkel és példamondatokkal, 2014[32]
 33. Kiss Gábor, Kiss Bernadett (szerkesztő): Bölcs tanácsok. 4000 közmondás, szólás a Czuczor–Fogarasi-szótárból, 2014[33]
 34. Cseszkó Renáta (szerkesztő): Shakespeare-idézetek. 350 bölcsesség angolul és magyarul, 2015[34]
 35. Dormán Júlia, Kiss Gábor (szerkesztő): Tulajdonságszótár. 3150 személyleíró szó magyarázata és ellentéte, valamint fogalomköri csoportosítása, 2015[35]
 36. Cs. Nagy Lajos, N. Császi Ildikó: Magyar nyelvjárások, 2015[36]
 37. Tótfalusi István: Idegen szavak alapszótára. 4500 idegen szó magyarázata, 2015[37]
 38. Tótfalusi István: 44 tévhit a nyelvekről és nyelvünkről, 2016[38]
 39. Szőcsné Antal Irén: Anya - nyelv - búvár. Nyelvi játékok, 2016[39]
 40. Kiss Bernadett, Kiss Gábor, Miksné Mátyási Eszter (szerkesztő): Aranyigazságok. 3700 szólás, közmondás Kresznerics Ferenc reformkori szótárából, 2016[40]
 41. Rácz János: Virágnévszótár. 340 virágnév eredete és a növények leírása, 2016[41]
 42. Erdős Attila, Kiss Gábor: Vallási szavak kisszótára, 2016[42]
 43. Grétsy László: Anyanyelvünk tájain, 2016[43]
 44. Kiss Bernadett (szerkesztő): 500 rövid ókori sztori. Ókori bölcsek szentenciái az adakozástól a vitézségig, 2017[44]
 45. Magay Tamás: Bibliai eredetű kifejezések, közmondások, bölcsességek magyarul és angolul, 2017[45]
 46. Fercsik Erzsébet, Raátz Judit: Keresztnevek. A legfontosabb tudnivalók a leggyakoribb nevekről, 2017[46]
 47. Kerekes Barnabás, Kovács Zsuzsanna: Mondjuk helyesen!, 2018[47]
 48. T. Litovkina Anna: Aki keres, az talál. Bibliai közmondások szótára, 2017[48]
 49. Tótfalusi István: Nyelvészeti ínyencfalatok, 2017[49]
 50. Chaim Perelman: A retorika birodalma. Retorika és érvelés, 2018[50]
 51. Kiss Gábor, Kohári Anna: Nyelvészeti kisszótár. 2500 hagyományos és modern nyelvészeti fogalom magyarázata, 2017[51]
 52. Dr. Szabó Judit: Anya - nyelv - tudor. Irodalmi, nyelvi játékok, fejtörők, 2018[52]
 53. Pelczéder Katalin: Gyümölcsnevek szótára. 450 Kárpát-medencei gyümölcs nevének története és eredete, 2018[53]
 54. Grétsy László, Kiss Gábor (szerkesztő): A magyar nyelvről. Klasszikus íróink és költőink anyanyelvünkről, 2018[54]
 55. Maticsák Sándor: A mókusbőrtől az euróig. Pénznevek etimológiai szótára, 2018[55]
 56. Bárdosi Vilmos: Itt van a kutya elásva! Állatneves magyar szólások, közmondások szótára, 2018[56]
 57. Bárdosi Vilmos: Nincsen rózsa tövis nélkül. Növény-, virág- és gyümölcsneves szólások, közmondások szótára, 2018[57]
 58. Eőry Vilma, Kiss Gábor, Kőhler Klára (szerkesztő): Magyar szókincsbővítő diákszótár. 2000 régi, ritka, kevésbé ismert szó és szójelentés magyarázata, 2018[58]
 59. Zsilka Tibor: Poétikai kisszótár. 500 fogalom magyarázata irodalmi példákkal szemléltetve, 2019[59]
 60. Kiss Zita: Anya - nyelv - kincs. 44 nyelvi és műveltségi totósor 616 kérdése, 2019[60]
 61. Bárdosi Vilmos: Mi a szösz? 300 magyar szólásmondás eredete, 2019[61]
 62. T. Litovkina Anna, Farkas Edit: A bábeli zűrzavartól a salamoni bölcsességig. Bibliai szólások, szólásmondások és állandósult szókapcsolatok szótára, 2019[62]
 63. Minya Károly: Új szavak III. Nyelvünk 850 új szava értelmezésekkel és példamondatokkal, 2019[63]
 64. H. Varga Márta: Változó anyanyelvünk. Írások a magyar nyelvről, 2019[64]
 65. Magay Tamás, Faluba Kálmán: Bibliai eredetű kifejezések, közmondások, bölcsességek magyarul és spanyolul, 2019[65]
 66. Koncsek Krisztián: Idézetvadász I. Görög és latin szállóigék és idézetek, 2020[66]
 67. Koncsek Krisztián: Idézetvadász II.  Középkori és újkori szállóigék és idézetek, 2020[67]
 68. Koncsek Krisztián:Idézetvadász III. Magyar szállóigék és idézetek, 2020[68]
 69. Kemény Gábor: Tanuljunk magyarul is!, 2020[69]
 70. Forgács Róbert: Szín - játszó - tér. Kommunikációs, csapatépítő és drámajátékok, 2020[70]
 71. Adamikné Jászó Anna: A gondolatokhoz odataláló nyelv. Nyelvművelő írások a harmadik évezred elejéről, 2020[71]
 72. Halápy István, Margalits Ede: Latin–magyar közmondásszótár. 1660 latin közmondás és bölcsesség magyar megfelelői, 2020[72]
 73. Adamikné Jászó Anna: Az ősi szó nyomában. Nyelvhelyességi írások a harmadik évezred elejéről, 2020[73]
 74. Galló Ágnes, Mózes Krisztián: Anya – nyelv – mester. 160 nyelvi-logikai feladatsor, 2020[74]

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. Tinta Könyvkiadó - Közmondások (Bárdosi Vilmos, Kiss Gábor). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 24.)
 2. Tinta Könyvkiadó - Szólások (Bárdosi Vilmos, Kiss Gábor). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 24.)
 3. Tinta Könyvkiadó - Új szavak I. (Minya Károly). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 24.)
 4. Tinta Könyvkiadó - Retorika (Bencédy József). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 24.)
 5. Tinta Könyvkiadó - Szómúzeum (Hajdu Endre). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 24.)
 6. Tinta Könyvkiadó - Szlengszótár (Parapatics Andrea). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 24.)
 7. Tinta Könyvkiadó - Szinonimák (Kiss Gábor, Bárdosi Vilmos). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 24.)
 8. Tinta Könyvkiadó - Anya - nyelv - csavar (Forgács Róbert). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 24.)
 9. Tinta Könyvkiadó - Divatszavak (Molnár Csikós László). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 24.)
 10. Tinta Könyvkiadó - Etimológiák (Falk Nóra). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 24.)
 11. Tinta Könyvkiadó - Vallomások (Grétsy László). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 24.)
 12. Tinta Könyvkiadó - Találós kérdések (Vargha Katalin). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 24.)
 13. Tinta Könyvkiadó - Infoszótár (Bódi Zoltán). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 24.)
 14. Tinta Könyvkiadó - Stíluseszközök és alakzatok kislexikona (Szathmári István). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 24.)
 15. Tinta Könyvkiadó - Fordítókalauz (Várnai Judit Szilvia , Mészáros Andrea Éva). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 24.)
 16. Tinta Könyvkiadó - A szavak ösvényein (Grétsy László). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 24.)
 17. Tinta Könyvkiadó - Hogyan elemezzünk verset? (Szathmári István). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 24.)
 18. Tinta Könyvkiadó - Nem csak szóból ért az ember (Wacha Imre). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 24.)
 19. Tinta Könyvkiadó - Újságíróiskola (Daniss Győző). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 24.)
 20. Tinta Könyvkiadó - Anya - nyelv - ész (Forgács Róbert). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 24.)
 21. Tinta Könyvkiadó - Tájszavak (Kiss Gábor, Bató Margit). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 24.)
 22. Tinta Könyvkiadó - A leplező nyelv (Péter Mihály). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 24.)
 23. Tinta Könyvkiadó - Lassan a testtel (Bárdosi Vilmos). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 24.)
 24. Tinta Könyvkiadó - Bevezetés a kommunikációelméletbe (Hollós János). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 24.)
 25. Tinta Könyvkiadó - Nyelvtudományi elméletek és nézetek a 20. században (Bencédy József). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 24.)
 26. Tinta Könyvkiadó - Népi mondókák (Küllős Imola, Laza Dominika). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 24.)
 27. Tinta Könyvkiadó - Kihalt nyelvek, eltűnt népek (Kicsi Sándor András). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 24.)
 28. Tinta Könyvkiadó - Magyar-latin közmondásszótár (Margalits Ede, Kovács Erzsébet). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 24.)
 29. Tinta Könyvkiadó - Anyanyelvi séták (Grétsy László). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 24.)
 30. Tinta Könyvkiadó - Gyógyhatású növények (Rácz János). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 24.)
 31. Tinta Könyvkiadó - Kis magyar tájszótár (Kiss Gábor). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 24.)
 32. Tinta Könyvkiadó - Új szavak II. (Minya Károly). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 24.)
 33. Tinta Könyvkiadó - Bölcs tanácsok (Kiss Gábor, Kiss Bernadett). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 24.)
 34. Tinta Könyvkiadó - Shakespeare-idézetek (Cseszkó Renáta). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 24.)
 35. Tinta Könyvkiadó - Tulajdonságszótár (Dormán Júlia, Kiss Gábor). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 24.)
 36. Tinta Könyvkiadó - Magyar nyelvjárások (Cs. Nagy Lajos, N. Császi Ildikó). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 24.)
 37. Tinta Könyvkiadó - Idegen szavak alapszótára (Tótfalusi István). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 24.)
 38. Tinta Könyvkiadó - 44 tévhit a nyelvekről és nyelvünkről (Tótfalusi István). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 24.)
 39. Tinta Könyvkiadó - Anya - nyelv - búvár (Szőcsné Antal Irén). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 24.)
 40. Tinta Könyvkiadó - Aranyigazságok (Kiss Bernadett, Kiss Gábor, Miksné Mátyási Eszter). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 24.)
 41. Tinta Könyvkiadó - Virágnévszótár (Rácz János). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 24.)
 42. Tinta Könyvkiadó - Vallási szavak kisszótára (Erdős Attila, Kiss Gábor). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 24.)
 43. Tinta Könyvkiadó - Anyanyelvünk tájain (Grétsy László). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 24.)
 44. Tinta Könyvkiadó - 500 rövid ókori sztori (Kiss Bernadett). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 24.)
 45. Tinta Könyvkiadó - Bibliai eredetű kifejezések, közmondások, bölcsességek magyarul és angolul (Magay Tamás). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 24.)
 46. Tinta Könyvkiadó - Keresztnevek (Fercsik Erzsébet, Raátz Judit). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 24.)
 47. Tinta Könyvkiadó - Mondjuk helyesen! (Kerekes Barnabás, Kovács Zsuzsanna). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 24.)
 48. Tinta Könyvkiadó - Aki keres, az talál (T. Litovkina Anna). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 24.)
 49. Tinta Könyvkiadó - Nyelvészeti ínyencfalatok (Tótfalusi István). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 24.)
 50. Tinta Könyvkiadó - A retorika birodalma (Chaim Perelman). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 24.)
 51. Tinta Könyvkiadó - Nyelvészeti kisszótár (Kiss Gábor, Kohári Anna). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 24.)
 52. Tinta Könyvkiadó - Anya - nyelv - tudor (Dr. Szabó Judit). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 24.)
 53. Tinta Könyvkiadó - Gyümölcsnevek szótára (Pelczéder Katalin). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 24.)
 54. Tinta Könyvkiadó - A magyar nyelvről (Grétsy László , Kiss Gábor). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 24.)
 55. Tinta Könyvkiadó - A mókusbőrtől az euróig (Maticsák Sándor). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 24.)
 56. Tinta Könyvkiadó - Itt van a kutya elásva! (Bárdosi Vilmos). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 24.)
 57. Tinta Könyvkiadó - Nincsen rózsa tövis nélkül (Bárdosi Vilmos). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 24.)
 58. Tinta Könyvkiadó - Magyar szókincsbővítő diákszótár (Eőry Vilma, Kiss Gábor, Kőhler Klára). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 24.)
 59. Tinta Könyvkiadó - Poétikai kisszótár (Zsilka Tibor). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 24.)
 60. Tinta Könyvkiadó - Anya - nyelv - kincs (Kiss Zita). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 24.)
 61. Tinta Könyvkiadó - Mi a szösz? (Bárdosi Vilmos). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 24.)
 62. Tinta Könyvkiadó - A bábeli zűrzavartól a salamoni bölcsességig (T. Litovkina Anna, Farkas Edit). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. július 17.)
 63. Tinta Könyvkiadó - Új szavak III. (Minya Károly). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. október 22.)
 64. Tinta Könyvkiadó - Változó anyanyelvünk (H. Varga Márta). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 24.)
 65. Tinta Könyvkiadó - Bibliai eredetű kifejezések, közmondások, bölcsességek magyarul és spanyolul (Magay Tamás, Faluba Kálmán). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. október 1.)
 66. Idézetvadász I. - TINTA Könyvkiadó Webáruház (magyar nyelven). www.tinta.hu. (Hozzáférés: 2020. január 24.)
 67. Idézetvadász II. - TINTA Könyvkiadó Webáruház (magyar nyelven). www.tinta.hu. (Hozzáférés: 2020. január 24.)
 68. Idézetvadász III. - TINTA Könyvkiadó Webáruház (magyar nyelven). www.tinta.hu. (Hozzáférés: 2020. január 24.)
 69. Tanuljunk magyarul is! - TINTA Könyvkiadó Webáruház (magyar nyelven). www.tinta.hu. (Hozzáférés: 2020. március 25.)
 70. Szín-játszó-tér - TINTA Könyvkiadó Webáruház (magyar nyelven). www.tinta.hu. (Hozzáférés: 2020. április 21.)
 71. A gondolatokhoz odataláló nyelv - TINTA Könyvkiadó Webáruház (angol nyelven). www.tinta.hu. (Hozzáférés: 2020. július 15.)
 72. Latin–magyar közmondásszótár - TINTA Könyvkiadó Webáruház (angol nyelven). www.tinta.hu. (Hozzáférés: 2020. május 14.)
 73. Az ősi szó nyomában - TINTA Könyvkiadó Webáruház (angol nyelven). www.tinta.hu. (Hozzáférés: 2020. november 30.)
 74. Anya – nyelv – mester - TINTA Könyvkiadó Webáruház (angol nyelven). www.tinta.hu. (Hozzáférés: 2020. november 30.)

Források[szerkesztés]

Kapcsolódó szócikkek[szerkesztés]

Jegyzetek[szerkesztés]