Magyar könyvsorozatok listája

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Remekírók Képes Könyvtára-sorozat (1901–1908)

Az alábbi oldal a magyar nyelvű könyvsorozatokat próbálja listába szedni. Magyarországon a 19. század elejétől ismertek különböző könyvsorozatok, azonban ezek száma a század utolsó harmadában növekedett meg. Ekkor, az Osztrák–Magyar Monarchia idején alakultak ki a nagy történelmi, teológiai, filozófiai, művészeti, természettudományi, és szépirodalmi könyvsorozatok, amelyeknek egy része túl élte az első világháborút, és a Horthy-korszakban újabb kötetekkel gyarapodott. Új sorozatok is indultak ebben az időben, ám gyakran kiadási év jelzés nélkül, ezért pontos elhelyezésük a listában nem mindig könnyű. 1945 után a szocialista szemléletű könyvkiadás következtében szinte valamennyi korábbi könyvsorozat megszűnt, azonban újabbak indultak helyettük. A rendszerváltást követően pedig addig tiltott könyvek / könyvsorozatok ismét megjelenhettek, virágkorukat élték a reprint kiadások, és újabb sorozatok is indultak.

Tartalomjegyzék: Könyvsorozatok a 19. század közepéig 1850-es évek 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021


A lista jellemzői[szerkesztés]

A régebbi kötetek gyakori beszerezhetetlensége, és gyakran a bibliográfiai művek hiányosságai miatt az alábbi lista nem tekinthető teljesnek, mindazonáltal törekszik arra, hogy legalább a fontosabb könyvsorozatokat feltétlenül szerepeltesse. A listával kapcsolatban a következő szempontokat érdemes kiemelni:

 • A szereplő könyvsorozatok esetében is lehetnek pontatlanságok, hibák a fentiek miatt bármilyen adattal kapcsolatban. (Pl. gyakran egy könyvsorozat könyvkiadója idővel nevet változtatott, vagy más kiadó folytatta a könyvsorozat kiadását. Vagy: a könyvsorozat idővel – esetleges részlegesen – nevet változtatott.)
 • Az összeállítás több, egymástól eltérő adat esetén igyekezett a legmegbízhatóbbnak tűnőt kiválasztani.
 • Ahol nem határozható meg a pontos kiadási idő, ott az évtized van általánosan jelölve (pl. 1850-es évek).
 • A listában nem szerepelnek azok a megindított könyvsorozatok, amelyek 1-2 megjelent mű után megszűntek.
 • Egyes könyvsorozatok bizonyos szempontból folyóiratoknak is tekinthetők, az egyes kötetek pedig a folyóirat egyes számainak.
 • A lista nem sorolja fel a kizárólagosan egyes szerzők (pl. Jókai Mór, Lev Tolsztoj) műveinek kiadására szakosodott sorozatokat, azokkal a Magyar írói, költői összkiadás-sorozatok listája foglalkozik.
 • A különböző jegyzőkönyvek, ügyirati sorozatok, iskolai értesítők, folyóiratok, naptárak, illetve a Magyarországon megjelent idegen nyelvű könyvsorozatok a listában nem szerepelnek.
 • A könnyű kezelhetőség miatt a lista egyszerű kronologikus módon, az adott sorozat első kötetének megjelenési idejét alapul véve épül fel.

Könyvsorozatok a 19. század közepéig[szerkesztés]

Megjelenési idő
Cím
Jelleg
Kiadó
Megjelenési hely
Megjegyzés
Kép
18051808 Prédikátori Tárház teológiai ? Veszprém 4 kötet A blank flag.png
18051806 Téli és Nyári Könyvtár szépirodalmi Landerer Mihály kiadása Pozsony 6 kötet A blank flag.png
1818 Lelki Pásztori Tárház teológiai ? Pest 4 kötet A blank flag.png
18321834 Magyar Egyházi Beszédek Gyüjteménye teológiai ? Pest 6 kötet A blank flag.png
18331837 Erdélyi Prédikátori Tár teológiai ? Kolozsvár 8 kötet. Folyóirat jellegű. A blank flag.png
18321839 Egyházi Tár teológiai ? Pest 1. és 2. füzete Vallás- és Egyházi Tár címmel jelent meg. Folyóirat jellegű. A blank flag.png
18331908 Munkálatok teológiai ? Pest, majd Budapest 71 kötet A blank flag.png
18431844 Franczia Regénycsarnok szépirodalmi Barráné és Stein kiadása Kolozsvár 12 kötet A blank flag.png
18431844 Külföldi Regénytár szépirodalmi Kisfaludy Társaság Pest 23 kötet A blank flag.png
18431853 Nemzeti Könyvtár szépirodalmi Hartleben K. A. Kilián György és Emich Gusztáv Budapest 10 kötet A blank flag.png
18441846 Új Külföldi Regénytár szépirodalmi Kisfaludy Társaság Pest 10 kötet A blank flag.png
18481914 Magyar Népköltési Gyüjtemény néprajzi, irodalomtörténeti Beimel József, majd Athenaeum r.-t Pest, Budapest 13 kötet A blank flag.png
18491858 Különféle Viszonyokra Vonatkozó Papi Dolgozatok teológiai Kókai Lajos kiadása Kecskemét 12 kötet. Folytatása volt a Különféle Papi Dolgozatok (1859–1860, 3 kötet) és a Papi Dolgozatok Különféle Esetekre (1864–1869, 3 kötet). A blank flag.png
18491871 Papi Dolgozatok Gyászesetekre teológiai Kókai Lajos kiadása Kecskemét 13 kötet A blank flag.png

1850-es évek[szerkesztés]

Kép
Cím
Jelleg
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
Bánk Bán 1862.jpg Magyar Remekírók szépirodalmi Heckenast Gusztáv kiadása Pest 1850-es évek 12 kötet
A blank flag.png Ifjúsági Könyvtár ifjúsági Engel és Mandello/Lauffer Vilmos Pest 1850-es évek
A blank flag.png Ó-kori klasszikusok. Római Remekirók szépirodalom Lampel Róbert Pest 1850-es évek–1873

1850[szerkesztés]

1851[szerkesztés]

1852[szerkesztés]

Kép
Cím
Jelleg
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
A blank flag.png Újabb Nemzeti Könyvtár történelmi Emich Gusztáv Pest 1852–1855 6 kötet

1853[szerkesztés]

Kép
Cím
Jelleg
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
A blank flag.png Külföldi Regénycsarnok szépirodalmi ? Pest 1853–1858? 16 kötet
A blank flag.png Magyar Nők Házi Könyvtára szépirodalmi Heckenast Gusztáv kiadása Pest 1853 3 kötet

1854[szerkesztés]

Kép
Cím
Jelleg
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
A blank flag.png Kis Könyvtár, Vagyis Hasznos, Mulatságos Olvasmány Gyermekek Számára ifjúsági Müller Emil, Beimel J. és Kozma Vazul Pest 1854–1855 12 füzet
A blank flag.png Protestáns Lelkészi Tár teológiai ? Pest 1854–1855 4 kötet
A blank flag.png Történetekkel Felvilágosított Egyházi Beszédek teológiai ? Székesfehérvár, Vác, Budapest 1854–1881 22 kötet

1855[szerkesztés]

Kép
Cím
Jelleg
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
A blank flag.png Magyar Nép Könyvtára szépirodalmi Heckenast Gusztáv kiadása Pest 1855 5 kötet
A blank flag.png Téli Könyvtár szépirodalmi Heckenast Gusztáv kiadása Pest 1855–1856 20 kötet
A blank flag.png Pázmány-füzetek. Egyházi Beszédek, Homiliák, Templomi és Iskolai Katekesisek Gyűjteménye teológiai Szent István Társulat Pest 1855–1859 4 kötet

1856[szerkesztés]

Kép
Cím
Jelleg
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
A blank flag.png Vasárnapi Könyvtár szépirodalmi Heckenast Gusztáv kiadása Pest 1856–1859 30 kötet

1857[szerkesztés]

Kép
Cím
Jelleg
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
A blank flag.png Kis Pajtások 6 Krajczáros Könyvtára szépirodalmi Magyar Mihál Kiadása Pest 1857 5 kötet
A blank flag.png Hétköznapi Könyvtár szépirodalmi ? Pest 1857 4 kötet
A blank flag.png Mátyás Diák Könyvesháza szépirodalmi ? Pest 1857 6 kötet
A blank flag.png Erdélyi Protestáns Egyházi Tár teológiai ? ? 1857–1858 2 kötet
A blank flag.png Magyar Történelmi Emlékek történelmi ? Pest, majd Budapest 1857–1917 100< kötet

1858[szerkesztés]

Kép
Cím
Jelleg
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
A blank flag.png Egyházi Könyvtár teológiai ? Debrecen 1858–1860 8 kötet

1859[szerkesztés]

1860-as évek[szerkesztés]

1860[szerkesztés]

Kép
Cím
Jelleg
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
A blank flag.png Irodalmi Kincstár szépirodalmi Heckenast Gusztáv kiadása Pest 1860–1869 12 kötet

1861[szerkesztés]

Kép
Cím
Jelleg
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
A blank flag.png Falusi Könyvtár szépirodalmi Franklin Irodalmi és Nyomdai Rt. Pest, majd Budapest 1861–1909 60 kötet

1862[szerkesztés]

Kép
Cím
Jelleg
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
A blank flag.png Magyar Ember Könyvtára szépirodalmi Heckenast Gusztáv kiadása Pest 1862 4 kötet

1863[szerkesztés]

Kép
Cím
Jelleg
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
A blank flag.png Nemzeti Színház színművészeti Heckenast Gusztáv Pest 1863 6 kötet

1864[szerkesztés]

Kép
Cím
Jelleg
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
A blank flag.png Ifjúsági Színház színművészeti Traub B. és társa Szeged 1864–1871 6 kötet
A blank flag.png Könnyű és Népszerű Falusi Prédikácziók teológiai ? Pécs 1864–1876 13 kötet

1865[szerkesztés]

1866[szerkesztés]

Kép
Cím
Jelleg
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
A blank flag.png Katholikus Lelkipásztor teológiai ? Pest 1866–1870 5 kötet
A blank flag.png Kis Nemzeti Muzeum vegyes Franklin Társulat Pest 1866?–1890 50 kötet
A blank flag.png A Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat Könyvtára orvosi Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat Pest, majd Budapest 1866–1949 kb. 170 (?) kötet

1867[szerkesztés]

Kép
Cím
Jelleg
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
A blank flag.png Magyar Hölgyek Könyvtára szépirodalmi A Családi kör melléklete Pest, majd Budapest 1867–1876? 60< kötet
A blank flag.png Értekezések a Nyelv- és Széptudományok Köréből nyelvészet, irodalom Magyar Tudományos Akadémia Kiadása Pest, majd Budapest 1867–1914 23 kötet számos kis füzettel.

1868[szerkesztés]

1869[szerkesztés]

1870-es évek[szerkesztés]

Kép
Cím
Jelleg
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
A blank flag.png Magyar Könyvesház szépirodalmi Aigner Lajos kiadása Pest, majd Budapest 1870-es évek–1889 155 kötet
A blank flag.png Népiskolai Könyvtár szépirodalmi több kiadó Pest, majd Budapest 1870-es évek–1916?
A blank flag.png Kortársaink. Életrajzi Vázlatok életrajzi Stampfel Kiadó Pest 1870-es évek
A blank flag.png Tudományok Csarnoka tudományos ? Pest 1870-es évek
A blank flag.png Protestáns Theológiai Könyvtár teológiai ? Pest 1870-es évek

1870[szerkesztés]

Kép
Cím
Jelleg
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
A blank flag.png Kecskeméti Lelkészi Tár teológiai ? Pest 1870–1871 3 kötet. 3 kötettel kiegészítve Protestáns Egyházi Beszédek Gyűjteménye címmel újra megjelent 1876–1878-ban.

1871[szerkesztés]

Kép
Cím
Jelleg
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
A blank flag.png Prédikátori Tár teológiai Demjén Lajos Kiadása Kolozsvár 1871–1891 6 kötet
A blank flag.png A Nemzeti Színház Könyvtára színművészeti Pfeifer Ferdinánd kiadása Pest, majd Budapest 1871–1900-as évek eleje 164 kötet
A blank flag.png Házi Könyvtár vegyes Szent István Társulat Pest, majd Budapest 1871–1885 52 kötet
Áldor Imre Nagy Frigyes élete.jpg Történeti Könyvtár történelmi Franklin Irodalmi és Nyomdai Rt. Pest, majd Budapest 1871–1885 92 kötet

1872[szerkesztés]

Kép
Cím
Jelleg
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
ScheinerAsztrofizika.jpg Természettudományi Könyvkiadó Vállalat természettudományi Királyi Magyar Természettudományi Társulat Pest, majd Budapest 1872–1946 130 kötet

1873[szerkesztés]

1874[szerkesztés]

Kép
Cím
Jelleg
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
MTA könyvkiadó vállalata borító.jpg A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata társadalomtudományi Magyar Tudományos Akadémia Budapest 1874–1944 252 kötet
A blank flag.png Nyelvemléktár szépirodalmi, nyelvészeti Magyar Tudományos Akadémia Budapest 1874–1908 15 kötet
A blank flag.png Népirodalom szépirodalom Arad 1874–1875 9 kötet

1875[szerkesztés]

Kép
Cím
Jelleg
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
Tibullus elégiái 1886.jpg Olcsó Könyvtár nagyrészt szépirodalmi Franklin Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1875–1920 kb. 2400 kötet
A blank flag.png A Népszinház Könyvtára színművészeti Pfeifer Ferdinánd kiadása Budapest 1875–1877 8 kötet
A blank flag.png Zöld Könyvtár vegyes Franklin Társulat Budapest 1875–1884 12 kötet
A blank flag.png Pfeifer Ferdinánd Ifjusági Könyvtára ifjúsági szépirodalmi Pfeifer Ferdinánd kiadása Budapest 1875–1877 32 kötet

1876[szerkesztés]

Kép
Cím
Jelleg
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
A blank flag.png Közhasznú Családi Könyvtár vegyes Franklin Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1876–1899 33 kötet
A blank flag.png Mulattató Zsebkönyvtár szépirodalom Buzárovits Gusztáv kiadása Esztergom 1876?–1893 52 kötet
A blank flag.png Népiskolai Ismerettár vegyes Lauffer Vilmos Budapest 1876–1877 6 kötet

1877[szerkesztés]

Kép
Cím
Jelleg
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
A blank flag.png Jeles Írók Iskolai Tára szépirodalmi Franklin Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1877–1911 94 kötet
A blank flag.png Ifjúsági Iratok Tára szépirodalmi Franklin Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1877–1883 13 kötet
A blank flag.png Régi Magyar Költők Tára szépirodalmi Magyar Tudományos Akadémia Budapest 1877–1937 13 kötet

1878[szerkesztés]

Kép
Cím
Jelleg
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
A blank flag.png Vasárnapi Könyvtár szépirodalmi Franklin Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1878–1907 kb. 60 kötet

1879[szerkesztés]

Kép
Cím
Jelleg
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
Kép (13).jpg Történeti Kézikönyvek történelmi Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1879–1890 14 kötet
A blank flag.png Nemzeti Könyvtár szépirodalom Aigner Lajos Budapest 1879–1890 38 kötet
A blank flag.png Piros Könyvtár szépirodalom Lampel Róbert Budapest 1879–1885 34 kötet

1880-as évek[szerkesztés]

Kép
Cím
Jelleg
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
A blank flag.png Bölcsészeti Füzetek filozófiai Szolcsányi Gy. bizománya Eger 1880-as évek Legalább 24 kötet.
A blank flag.png Az Ifjuság Olcsó Könyvtára ifjúsági Révai Testvérek Budapest 1880-as évek
A blank flag.png Sport-könyvtár sport Wilckens és Waidl bizománya Budapest 1880-as évek
A blank flag.png A Népszinház Műsora színművészeti Ifj. Nagel Ottó kiadása Budapest 1880-as évek–1900 29 kötet
A blank flag.png A Magyar Királyi Operaház Könyvtára zenei Pfeifer Ferdinánd kiadása Budapest 1880-as évek–1893 46 kötet
A blank flag.png Magyar Regény-Csarnok szépirodalmi Aigner Lajos kiadása Budapest 1880-as évek
A blank flag.png Jó Könyvek szépirodalmi Méhner Vilmos kiadása Budapest 1880-as évek
A blank flag.png Magyar Mesemondók szépirodalmi Méhner Vilmos kiadása Budapest 1880-as évek–1900-as évek
A blank flag.png Históriák, nóták szépirodalmi Méhner Vilmos kiadása Budapest 1880-as évek
A blank flag.png Theologiai Szakkönyvtár teológiai ? Pozsony 1880-as évek
A Kisfaludy Társaság könyvsorozata borítódísz.jpg A Kisfaludy Társaság könyvsorozata vegyes Franklin-Társulat Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda Budapest 1880-as évek–1920-as évek 67< kötet

1880[szerkesztés]

Kép
Cím
Jelleg
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
A blank flag.png Evangéliumi Lelkészi Tár teológiai ? Nagybánya, Kecskemét 1880–1887
A blank flag.png Gross Magyar Ifjusági Könyvtára ifjúsági szépirodalmi Gross kiadása Győr 1880–1884 25 kötet

1881[szerkesztés]

Kép
Cím
Jelleg
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
A blank flag.png Tanulók Könyvtára szépirodalmi Stampfel Károly kiadása Pozsony 1881–1915 103 kötet
Platón válogatott művei 1909.jpg Filozófiai Írók Tára filozófiai Franklin Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1881–1918 29 kötet
A blank flag.png A Magyar Nemzet Családi Könyvtára szépirodalmi Ráth Mór kiadása Budapest 1881–1885 118 kötet
A blank flag.png Regényvilág szépirodalmi Révai Testvérek Budapest 1881–1885 kb. 100 kötet
A blank flag.png Papi Dolgozatok Gyászesetekre teológiai Kókai Lajos kiadása Budapest 1881 Az 1850-es évekbeli sorozat új kiadása.

1882[szerkesztés]

Kép
Cím
Jelleg
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
A blank flag.png Mesterségek Könyvtára műszaki Athanaeum Budapest 1882–1884 3 kötet
A blank flag.png Unitárius Kis Könyvtár teológiai Kókai Lajos Kiadása Budapest 1882–1894 64 kötet
A blank flag.png Papi Dolgozatok Különféle Esetekre teológiai Kókai Lajos Kiadása Budapest 1882 15 kötet
A blank flag.png Magyar Helikon – Jeles Férfiak Életrajzai életrajzi Stampfel Károly kiadása Pozsony 1882–1885 60 kötet
A blank flag.png Az MTA Elhunyt Tagjai Fölött Tartott Emlékbeszédek életrajzi Magyar Tudományos Akadémia Budapest 1882–1947 24 kötet

1883[szerkesztés]

Kép
Cím
Jelleg
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
A blank flag.png Utazások Könyvtára földrajzi Franklin Társulat Budapest 1883–1885 5 kötet

1884[szerkesztés]

Kép
Cím
Jelleg
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
A blank flag.png A Tiszántúli Evangélium Szerint Reformált Egyházkerület Népiskolai Könyvkiadványai vegyes Csáthy Károly Budapest 1884–1885 8 kötet

1885[szerkesztés]

Kép
Cím
Jelleg
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
Giovanni Verga Elena.jpg Pallas Könyvtár szépirodalmi Pallas Rt. Budapest 1885–1891 60 kötet
Georges Ohnet A sas karmai.jpg Egyetemes Regénytár szépirodalmi Singer és Wolfner Irodalmi Intézet Rt. Budapest 1885–1931 kb. 300 kötet
A blank flag.png Magyar Történeti Életrajzok történelmi Magyar Történelmi Társulat Budapest 1885–1920 58 kötet

1886[szerkesztés]

Kép
Cím
Jelleg
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
A blank flag.png Szépirodalmi Kis Könyvtár szépirodalmi Grill Károly Kiadása Budapest 1886 5 kötet
A blank flag.png Szünidei Könyvtár ifjúsági Révai Testvérek Budapest 1886 6 kötet
A blank flag.png Népiratkák vegyes Szent István Társulat Budapest 1886–1919 329 kötet

1887[szerkesztés]

Kép
Cím
Jelleg
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
Réthy László Az oláh nyelv és nemzet megalakulása.jpg Történeti, Nép- és Földrajzi Könyvtár vegyes Szabó Ferenc kiadása Nagybecskerek 1887–1903 kb. 70 kötet

1888[szerkesztés]

Kép
Cím
Jelleg
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
Sennovitz (Szeghalmy) Gyula.jpg Egyetemes Könyvtár szépirodalmi Gros Gusztáv kiadása Győr 1888–1895 76 kötet
A blank flag.png Német Írók Iskolai Tára szépirodalmi Lampel Róbert Budapest 1888–1892 4 kötet

1889[szerkesztés]

Kép
Cím
Jelleg
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
A blank flag.png Magyar Hölgyek Életrajzai szépirodalmi Stampfel Károly kiadása Pozsony 1889 10 kötet (Egybekötve is megjelentek.)
A blank flag.png A Magyar Ifjúság Könyvesháza szépirodalmi Stampfel Károly kiadása Pozsony 1889–1890 38 kötet
A blank flag.png Oktató Népkönyvtár vegyes Lepsényi Miklós kiadása Pozsony 1889–1907 58 kötet

1890-es évek[szerkesztés]

Kép
Cím
Jelleg
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
A blank flag.png A Luther-Társaság Kiadványai vallásos Luther-Társaság Budapest 1890-es évek–1914 77 kötet
Adácsi Aquarellek és croquik a gazdatiszti életből.jpg Nemzeti Regénytár szépirodalmi Athenaeum Budapest 1890-es évek
A blank flag.png Ifjúsági Könyvtár ifjúsági Laiszky János Esztergom 1890-es évek
A blank flag.png Ifjúsági Könyvtár ifjúsági Stampfel Károly Pozsony 1890-es évek
A blank flag.png Ifjúsági Könyvtár ifjúsági szépirodalmi Lampel Róbert (Wodianer F. és Fiai) Cs. és Kir. Udvari Könyvkereskedés Budapest 1890-es évek
A blank flag.png Magyar Népkönyvtár szépirodalmi Méhner Vilmos kiadása Budapest 1890-es évek 40 kötet
A blank flag.png A Magyar és Világirodalom Kincsestára szépirodalmi Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1890-es évek kb. 50 kötet
A blank flag.png Középiskolai Olvasmányok Tára szépirodalom ? Budapest 1890-es évek
A blank flag.png Magyar Szalon-Könyvtár szépirodalom ? Budapest 1890-es évek
A blank flag.png A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság kiadványai egyháztörténeti Magyar Protestáns Irodalmi Társaság Budapest 1890-es évek–1911 után Legalább 28 kötet.[1]
Benedek Elek Csöndes órák.jpg Szépirodalmi Házi Könyvtár szépirodalmi Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1890-es évek–1900-as évek 64 kötet
Andor József (1871-1918) Két szív.jpg Fiatal Leányok Regénytára szépirodalmi Athenaeum Irod. és Nyomdai R. T. Budapest 1890-es évek–1920-as évek

1890[szerkesztés]

Kép
Cím
Jelleg
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
A blank flag.png Útközben! Mulatságos elbeszélések gyűjteménye szépirodalmi Grimm Gusztáv Kiadása Budapest 1890 12 kötet
A blank flag.png Szépirodalmi Könyvtár szépirodalmi Ruzitska Ármin Kiadása Budapest 1890–1893 36 kötet

1891[szerkesztés]

Kép
Cím
Jelleg
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
A blank flag.png Forgó Bácsi Könyvtára ifjúsági Eggenberger Budapest 1891–1899 17 kötet

1892[szerkesztés]

Kép
Cím
Jelleg
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
Jebb.png Az Athenaeum Kézikönyvtára vegyes Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1892–1900 18 kötet
A blank flag.png Ifjúsági Tárogató ifjúsági szépirodalmi Rózsa Kálmán és neje kiadása Budapest 1892 25 kötet
A blank flag.png Kis Könyvtár (Berger Miksa Kis Könyvtára) szépirodalmi Lampel Róbert Máramarossziget 1892–1893
A blank flag.png Nemzetgazdasági Írók Tára közgazdaságtani Pallas Rt. Budapest 1892–1899

1893[szerkesztés]

Kép
Cím
Jelleg
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
A blank flag.png Magyar Történeti Színműtár szépirodalmi Magyar Tudományos Akadémia Budapest 1893–1898 6 kötet
Tolnai Lajos beszélyei.jpg Az Athenaeum Olvasótára szépirodalmi Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1893?–1902 288 kötet
A blank flag.png Könyves Kálmán Regénytára szépirodalmi Könyves Kálmán Rt. Budapest 1893 12 kötet
A blank flag.png Hazafias Könyvtár szépirodalmi Stampfel Károly Pozsony 1893–1898 40 kötet

1894[szerkesztés]

Kép
Cím
Jelleg
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
A blank flag.png A »Magyar Ujság« Regénycsarnoka szépirodalmi Magyar Irodalmi Részvény Társaság Budapest 1894–1897 13 kötet
A blank flag.png Koszorú szépirodalmi Magyar Protestáns Irodalmi Társaság Budapest 1894–1918 245 kötet
A blank flag.png Szent István Társulat tudományos és irodalmi osztályának felolvasó üléseiből tudományos Szent István Társulat Budapest 1894–1944 1918-ig 92 kötet. A sorozat ezt követően részekre oszlott: Szent István Akadémia hittudomány-bölcseleti osztályának felolvasásai, 1918-1944: Szent István Akadémia nyelv és széptudományi osztályának felolvasásai, 1918-1944: Szent István Akadémia történelem-, jog- és társadalomtudományi osztályának felolvasásai.[2]

1895[szerkesztés]

Kép
Cím
Jelleg
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
A blank flag.png Az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat Kiadványai judaisztikai Lampel Róbert Budapest 1895–1940-es évek
Mártonffy Márton (1848-1917) és Szterényi József (1861-1941) Iparosok Olvasótára.jpg Iparosok Olvasótára műszaki Lampel Róbert Budapest 1895–1917
Sebők Zsigmond Erzsébet királyné.jpg Filléres Könyvtár szépirodalmi Singer és Wolfner Irodalmi Intézet Rt. Budapest 1895–1915 363 kötet
A blank flag.png Monolog könyvtár szépirodalmi Rozsnyai Károly Budapest 1895–1910-es évek 38 kötet
A blank flag.png A Magyar Nép Könyvtára szépirodalmi Szent István Társulat Budapest 1895–1903 11 kötet
Jeles elbeszélők kincsestára.jpg Jeles Elbeszélők Kincsestára szépirodalmi Athenaeum Irod. és Nyomdai Rt. Budapest 1895?–1913? kb. 40 (?) kötet

1896[szerkesztés]

Kép
Cím
Jelleg
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
A blank flag.png Egyetemes Ismeretek Tára vegyes Stampfel-féle Könyvkiadóhivatal Pozsony 1896–1899 7 kötet
A blank flag.png Corpus Juris Hungarici jogi Franklin Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1896–1948

1897[szerkesztés]

Kép
Cím
Jelleg
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
A keresztyén szeretet munkái.jpg A Protestáns Irodalmi Társaság Házi Kincstára teológiai Magyar Protestáns Irodalmi Társaság Budapest 1897–1916 16 kötet
A blank flag.png Az Athenaeum Mese-könyvtára szépirodalmi Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1897–1900 20 kötet
Gárdonyi Géza Az én falum.jpg Legjobb Könyvek szépirodalmi Légrády Testvérek Budapest 1897–1919 kb. 300 kötet
Riedl Frigyes Arany lelki élete.jpg Magyar Könyvtár szépirodalmi Lampel Róbert (Wodianer Ferenc és Fiai) Császári és Királyi könyvkereskedése Budapest 1897–1920 954 kötet
Felelet a mondolatra régi magyar könyvtár sorozat.jpg Régi Magyar Könyvtár szépirodalmi Franklin Irodalmi és Nyomdai Rt.; Akadémia Budapest 1897–1937 37 kötet
A blank flag.png Iskolai Könyvtár szépirodalom Athenaeum Budapest 1897–1902 10 kötet

1898[szerkesztés]

Kép
Cím
Jelleg
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
Litschauer Lajos (1858-1937) Középítéstan (A Magyar Bányászfelőr Kézi Könyvtára).jpg A Magyar Bányászfelőr Kézi Könyvtára műszaki Joerges Ágost özv. és fia Selmecbánya 1898–1907 20 kötet
ScmidtMártonLogika.jpg Tudományos Zsebkönyvtár vegyes Stampfel-féle Könyvkiadóhivatal Budapest 1898–1913 231 kötet
A blank flag.png Magyar Protestáns Egyháztörténeti Monográfiák egyháztörténeti Magyar Protestáns Irodalmi Társaság Budapest 1898–1900-as évek
Nemzetünk nagy költői sorozat.jpg Nemzetünk Nagy Költői irodalomtörténeti Stampfel-féle Könyvkiadóhivatal Budapest 1898–1905 19 kötet
A blank flag.png Grill-féle Jogi Könyvtár jogi Grill Károly Könyvkiadó Vállalata Budapest 1898–1906 9 kötet
A blank flag.png Fővárosi Színházak Műsora vegyes Lampel Róbert Budapest 1898–1899 54 kötet
A blank flag.png Rozsnyai gyors nyelvmesterei nyelvtanulás Rozsnyai Károly Budapest 1898–1920-as évek kb. 22 kötet

1899[szerkesztés]

Kép
Cím
Jelleg
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
A blank flag.png Monologok gyüjteménye szépirodalmi Deutsch Zsigmond és Társa, majd Singer-Wolfner Budapest 1899–1916 206 füzet
A blank flag.png Népnevelők Könyvtára (1902-től Néptanítók Könyvtára) vegyes Lampel Róbert Budapest 1899–1909 34 kötet
Mesterségek szótára.jpg Mesterségek Szótára műszaki Hornyánszky Viktor kiadása Budapest 1899–1900 23 füzet

1900-as évek[szerkesztés]

Kép
Cím
Jelleg
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
Barna Jakab játékok könyve.jpg A Tolnai Világlapja Ajándéka szépirodalmi Magyar Kereskedelmi Közlöny Hírlap és Könyvkiadó Vállalat Budapest 1900-as évek? 30< kötet
A blank flag.png Révai Magyar Klasszikusai szépirodalom Révai Testvérek Budapest 1900-as évek–1920-as évek 10< kötet
A blank flag.png Görög és római remekírók iskolai könyvtára szépirodalom Athenaeum Budapest 1900-as évek 9 kötet
A blank flag.png Legjobb Olvasmányok vegyes Méhner Vilmos Budapest 1900-as évek 24 kötet
A blank flag.png A Magyar Királyi Földmivelésügyi Minister Kiadványai mezőgazdaságtani Magyar Királyi Földmivelésügyi Minister Budapest 1900-as évek
A blank flag.png Állatorvosi Kézi Könyvtár orvosi Magyar Országos Állatorvos Egyesület Budapest 1900-as évek–1909
Faylne-Hentaller Mária Leányévek.jpg Legjobb Ifjúsági Könyvek ifjúsági Lampel R. (Wodianer F. és Fiai) cs. és kir. udv. könyvkereskedése Budapest 1900-as évek?
Az Otthon Könyvtára borítódísz.jpg Az Otthon Könyvtára szépirodalmi Phönix Irodalmi Részvénytársaság Budapest 1900-as évek 17 kötet
A blank flag.png Piros Könyvek szépirodalmi Singer és Wolfner Budapest 1900-as évek 45 kötet
A blank flag.png Vidám Könyvtár szépirodalmi A Magyar Kiviteli és Csomagszállító Rt. Budapest 1900-as évek–1919 44 kötet

1900[szerkesztés]

Kép
Cím
Jelleg
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
A blank flag.png A »Demokratia« Páholy Könyvtára szabadkőműves a páholy kiadása Budapest 1900–1905 66 kötet
A blank flag.png Aranykönyvek szépirodalmi Franklin Társulat Budapest 1900 5 kötet
A blank flag.png Német Könyvtár szépirodalmi Lampel Róbert (Wodianer F. és Fiai) Cs. és Kir. Udvari Könyvkereskedés Budapest 1900
A blank flag.png Latin és Görög Classicusokhoz Való Praeparatio szépirodalmi Lampel Róbert (Wodianer F. és Fiai) Cs. és Kir. Udvari Könyvkereskedés Budapest 1900–1907
A blank flag.png Francia Könyvtár szépirodalmi Lampel Róbert (Wodianer F. és Fiai) Cs. és Kir. Udvari Könyvkereskedés Budapest 1900–1915
Andor József Anyaföldön.png Családi Regénytár szépirodalmi Szent István Társulat Budapest 1900–1916 94 kötet

1901[szerkesztés]

Kép
Cím
Jelleg
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
Dániel Arnold A szocziális kérdés a kereskedelemben.jpg A Huszadik Század Könyvtára szocialista Deutsch Zs. és Társa Budapest 1901–1910 39 kötet
Jules Saint Felix Politika és szerelem.jpg Képes Családi Lapok Könyvtára szépirodalmi ? Budapest 1901–1904 28 kötet
A blank flag.png Munkásfüzetek szépirodalom Lampel Róbert (Wodianer Ferenc és Fiai) Császári és Királyi könyvkereskedése Budapest 1901–1902 40 kötet (füzet)
A blank flag.png Magyar Törvények Grill-féle Kiadása jogi Grill Károly Könyvkiadó Vállalata Budapest 1901–1910 15 kötet
Szépirodalmi könyvtár.png Szépirodalmi Könyvtár szépirodalmi Franklin Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1901–1905 42 kötet
Magyar remekirok.jpeg Remekírók Képes Könyvtára szépirodalmi Lampel Róbert (Wodianer Ferenc és Fiai) Császári és Királyi könyvkereskedése Budapest 1901–1908 49 kötet
Freisingi Ottó I. Frigyes császár tettei.jpg Középkori Krónikások történelmi Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1901–1913 16 kötet
Friedrich Schiller Maria Stuart.jpg Segédkönyvek a Német Nyelv és Irodalom Tanításához irodalomtörténet, nyelvészet Éder I. kiadása Pozsony 1901–1911 11 kötet
A blank flag.png Segédkönyvek a Francia Nyelv és Irodalom Tanításához irodalomtörténet, nyelvészet Stampfel Károly kiadása Pozsony 1901–1905 13 kötet

1902[szerkesztés]

Kép
Cím
Jelleg
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
A blank flag.png Magyar Protestáns Egyháztörténeti Adattár egyháztörténeti Magyar Protestáns Irodalmi Társaság Budapest 1902–1934 15 kötet[3]
A blank flag.png Színes Könyvek szépirodalmi Singer és Wolfner Budapest 1902–1904 25 kötet
A blank flag.png Segédkönyvek a Magyar Irodalomtörténet Oktatásához vegyes Traub B. és Társa kiadása Szeged 1902–1903 10 kötet
A blank flag.png Magyar Kereskedők Könyvtára közgazdasági Lampel Róbert Rt. Budapest 1902–1906
Ahn-Erényi-féle német nyelvtan.jpg Magántanulásra alkalmas nyelvtanok nyelvészeti Lampel Róbert Rt. Budapest 1902?–1909? 5? kötet
Magyar remekírók borítója.jpg Magyar Remekírók szépirodalmi Franklin Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1902–1907 55 kötet
A blank flag.png Nyelvészeti Füzetek nyelvészeti Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1902–1909 64 kötet
A blank flag.png Népszerű Főiskolai Tanfolyam Kiadványai vegyes Népszerű Főiskolai Tanfolyam kiadása Budapest 1902–1910 98 kötet
M f tarsasag kvtara.jpeg A Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára földrajzi Lampel Róbert (Wodianer Ferenc és Fiai) Császári és Királyi könyvkereskedése Budapest 1902–1943 72? kötet
Debreczeni lelkészi tár.jpg Debreceni Lelkészi Tár teológiai Telegdi K. Lajos, majd Hegedüs Sándor kiadása Debrecen 1902–1918 16 kötet

1903[szerkesztés]

Kép
Cím
Jelleg
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
A blank flag.png „Uránia” Magyar Tudományos Egyesület. Népszerű Tudományos Felolvasások vegyes Hornyánszky Viktor Könyvnyomdája Budapest 1903–1915 179 kötet
A blank flag.png Latin Stílusgyakorlatok nyelvészeti Lampel Róbert Budapest 1903–1911 5 kötet
A blank flag.png Therapia. A Gyógyító Tudományok Könyvtára orvosi Singer és Wolfner Budapest 1903–1907 10 kötet
A blank flag.png Szocialista Diákok Könyvtára szocialista Népszava kiadása Budapest 1903–1905 7 kötet
A blank flag.png Magyar Közgazdasági Könyvtár közgazdasági Grill Károly kiadása Budapest 1903–1918 21 kötet
Balassa József Kazinczy és a magyar nyelvújítás Iskolai segédkönyvek-sorozat.jpg Segédkönyvek a Magyar Nyelv és Irodalom Tanításához irodalomtörténeti Stampfel Károly kiadása Budapest 1903–1908 19 kötet
Társadalomtudományi könyvtár2.jpg Társadalomtudományi Könyvtár társadalomtudományi Grill Károly Könyvkiadóvállalata Budapest 1903–1916 26 kötet

1904[szerkesztés]

Kép
Cím
Jelleg
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
Catulle Mendes A kolostor meséi.jpg Modern Írók Könyvtára szépirodalmi Freund Frigyes kiadása Budapest–Bécs 1904–1905 22 kötet
Malonyay Dezső A fiatalok.jpg Művészeti Könyvtár művészettörténeti Lampel Róbert (Wodianer Ferenc és Fiai) Császári és Királyi Könyvkereskedése Budapest 1904–1911 16 kötet
Germinal magyarul.jpg Klasszikus Regénytár szépirodalmi Révai Testvérek Irodalmi Intézet Rt. Budapest 1904–1910 57 kötet
A blank flag.png Magyar Döntvénytár jogi Politzer Zsigmond kiadása Budapest 1904–1907 10 kötet
A blank flag.png Grill-féle Döntvénytár jogi Grill Károly Könyvkiadó Vállalata Budapest 1904–1910 16 kötet
Benedek Elek kis könyvtára.jpg Kis Könyvtár szépirodalmi Lampel Róbert (Wodianer Ferenc és Fiai) Császári és Királyi könyvkereskedése Budapest 1904–1911 136 kötet
Magyar regényírók borítója.jpg Magyar Regényírók Képes Kiadása szépirodalmi Franklin Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1904–1912 60 kötet

1905[szerkesztés]

Kép
Cím
Jelleg
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
Apró könyvtár.jpg Apró Könyvtár vegyes Löblovitz Zsigmond kiadása Budapest 1905 28 kötet
A blank flag.png Irodalomtörténeti Olvasmányok irodalomtörténet Szent István Társulat Budapest 1905–1907 10 kötet
A blank flag.png Magyar Irodalomtörténeti Értekezések irodalomtörténet Ráth Mór Budapest 1905–1906 9 kötet
A blank flag.png Népszerű Főiskola Könyvtára vegyes Franklin-Társulat Budapest 1905–1908 5 kötet
A blank flag.png Kereskedelmi Zsebkönyvtár kereskedelmi Rónai Miksa kiadása Budapest 1905–1910 20 kötet
A Műveltség Könyvtára.jpg A Műveltség Könyvtára vegyes Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1905–1913 11 kötet

1906[szerkesztés]

Kép
Cím
Jelleg
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
A blank flag.png Egyházunk Nagyjai vallásos Luther-Társaság Budapest 1906–1910 10 kötet
A blank flag.png Építő Munkavezetők Könyvtára építészet Ifj. Nagel Ottó Könyvkereskedése Budapest 1906–1918 40 kötet
A blank flag.png Hasznos Könyvek vegyes Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1906 14 kötet
A blank flag.png Magyar–Zsidó Könyvtár judaisztikai A Magyar–Zsidó Könyvtár Kiadóvállalat Budapest 1906 14 kötet
Nagy magyarok élete.jpg Nagy Magyarok Élete ifjúsági életrajzi Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1906?–1914 11 kötet
Horváth József Bölcsészettörténet.jpg Református Egyházi Könyvtár teológiai A Magyar Református Egyház Kiadása Budapest 1906–1954? 26? kötet

1907[szerkesztés]

Kép
Cím
Jelleg
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
A blank flag.png Ébresztő. Népszerű Tudományos Füzetek vegyes Népszava Kiadása Budapest 1907–1912 12 füzet
A blank flag.png Magyar Gyermekszínház ifjúsági Landu József Kiadása Budapest 1907 10 füzet
A blank flag.png Az Egészség Könyvtára orvosi Franklin-Társulat Budapest 1907–1910 12 kötet
Grawitz Ede A mindennapi élet egészségtana.jpg Egészségápolás Könyvtára orvosi Légrády Testvérek Budapest 1907–1910 23 kötet
Barabás Ábel Goethe.png Költők és Írók irodalomtörténeti Franklin Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1907–1917 12 kötet

1908[szerkesztés]

Kép
Cím
Jelleg
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
Pekár Gyula Atlanta csókja.jpg Magyar Írók Aranykönyvtára szépirodalmi Franklin Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1908–1909 30 kötet
Petőfi Könyvtár borítódísz.jpg Petőfi Könyvtár irodalomtörténeti Kunossy, Szilágyi és társa kiadása Budapest 1908–1910? 30 kötet
Leopold Lajos A presztizs.jpg Szociológiai Könyvtár szociológia Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1908–1915 10 kötet
A blank flag.png Köztelek Olcsó Könyvtára mezőgazdasági Országos Magyar Gazdasági Egyesület Budapest 1908–1916
A blank flag.png Közlekedési Szakkönyvtár műszaki Benkő Gyula Bizománya Budapest 1908–1910
A blank flag.png Mozgó Könyvtár szépirodalmi Schenk Ferenc. Kiadása Budapest 1908–1910 62 kötet

1909[szerkesztés]

Kép
Cím
Jelleg
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
A blank flag.png Nagyapó Könyvtára ifjúsági Löbl D. és fia kiadása Budapest 1909–1910 52 kötet
Bálint Károly Történelmi helynevek és műkifejezések szótára.jpg Iskolai Segédkönyvek vegyes Wellisch Béla kiadása Szentgotthárd 1909–1916 11 kötet

1910-es évek[szerkesztés]

Kép
Cím
Jelleg
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
A blank flag.png Érdekes Könyvtár szépirodalmi „Érdekes Könyvtár Kiadóhivatala” Budapest 1910-es évek
A blank flag.png Alkoholellenes Könyvek Tára orvosi Az „Alkoholizmus” szerkesztőségének kiadása Budapest 1910-es évek
Tábori Róbert Magyar vitézek Párisban.jpg Ifjúsági Könyvek ifjúsági szépirodalmi Singer és Wolfner Irodalmi Intézet Rt. Budapest 1910-es évek
A Makkabéusok könyve.jpg Népszerű Zsidó Könyvtár judaisztikai ? Budapest 1910-es évek?
Richard Harding Davis Szerencse katonái.jpg Universális Könyvtár szépirodalmi Singer és Wolfner Irodalmi Intézet Rt. Budapest 1910-es évek
Sebők Zsigmond Bajcsányi de eadem.jpg A Franklin Társulat szépirodalmi könyvsorozata[4] szépirodalmi Franklin Társulat Budapest 1910-es évek
Modern magyar könyvtár.jpg Modern Magyar Könyvtár szépirodalmi Singer és Wolfner Irodalmi Intézet Rt. Budapest 1910-es évek

1910[szerkesztés]

Kép
Cím
Jelleg
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
A blank flag.png Iparegyesület báró Kornfeld Zsigmond-könyvtára kereskedelmi Franklin Társulat Budapest 1910–1913 7 kötet
A blank flag.png Szabad Szó Könyvtára vegyes „Szabad Szó” folyóirat Budapest 1910
Wodetzky üstökösök.jpg Népszerű Természettudományi Könyvtár természettudományi Királyi Magyar Természettudományi Társulat Budapest 1910–1944? 27 kötet
Mecsnyikov az emberi természet.jpg Természettudományi Könyvtár természettudományi Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1910–1913 9 kötet
Modern könyvtár borítója.jpg Modern Könyvtár nagyrészt szépirodalmi Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1910–1920

1911[szerkesztés]

Kép
Cím
Jelleg
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
A blank flag.png Magyar Athletikai Szövetség Könyvtára sport Rózsavölgyi és Társa Budapest 1911–1915 6 kötet
A blank flag.png Ismeretterjesztő Társulat Kiadványai vegyes Singer–Wolfner Budapest 1911–1914 17 kötet
A blank flag.png Utazások Könyvtára földrajzi Fritz Ármin Budapest 1911
A blank flag.png Ipariskolai Könyvtár műszaki A Pesti Könyvnyomda Kiadása Budapest 1911–1918 5 kötet
A blank flag.png Posta, Telegráf és Telefon Szakkönyvtár műszaki Lampel Róbert Budapest 1911–1918
A blank flag.png Irodalmi Segédkönyvek – Magyarázatok a Kötelező Magyar Házi Olvasmányokhoz irodalomtörténet Várnay Lajos kiadása Budapest 1911–1912
A blank flag.png Nyugat Könyvtár szépirodalmi Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1911–1912
A blank flag.png Ismeretek Tára vegyes Lampel Róbert Budapest 1911–1919
Athenaeum könyvtár.png Athenaeum Könyvtár szépirodalmi Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1911–1920
Vidám könyvek borítódísze.jpg Vidám Könyvek szépirodalmi Singer és Wolfner Irodalmi Intézet Rt. Budapest 1911–1919

1912[szerkesztés]

Kép
Cím
Jelleg
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
A blank flag.png Lelki Tünemények. Sorozatos kiadványok az emberi léleknek és a természetnek még ismeretlen erőiről, a lét rejtelmes problémáiról, valamint az emberiségnek a halhatatlanságra vonatkozó eszméiről pszichológiai Rényi K. bizománya Budapest 1912–1914
Ujkori utazok.jpg Ismeretterjesztő Könyvtár vegyes Franklin Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1912–1914
Karriérek2.jpg Karriérek életrajzi Singer és Wolfner-Karriérek Kiadóhivatal Budapest 1912
A blank flag.png Magyar Mesék és Ifjúsági Olvasmányok Könyvtára ifjúsági szépirodalmi Gelléri–Székely kiadása Budapest 1912–1913
Lavotta könyv.jpg Zenetudományi Könyvtár zenetudományi Németh József könyv- és zeneműkereskedése Budapest 1912–1916, 1923–1925 19 + 3 db
Nógrády László.jpg Gyermektanulmányi Könyvtár pszichológiai Fritz Á. Budapest 1912–1917
A blank flag.png Pedagógiai Pszichológiai Könyvtár pedagógiai, pszichológiai Stark F. kiadása Budapest 1912–1918
A blank flag.png Magyar Törvények Grill-féle Füzetes Kiadása jogi Grill Károly Könyvkiadó Vállalata Budapest 1912–1919
A blank flag.png Pedagógiai Könyvtár pedagógiai Kath. Középiskolai Tanáregyesület Budapest 1912–1935?
A blank flag.png Tevan-könyvtár szépirodalmi Tevan Andor kiadása Békéscsaba 1912–1919
Enyvvári Jenő Philosophiai szótár.jpg Kultúra és Tudomány vegyes Franklin Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1912–1944
Világkönyvtár.jpg Világkönyvtár (Révai Testvérek) szépirodalmi Révai Testvérek Budapest 1912–1920
A blank flag.png Protestáns Ifjúsági és Népkönyvtár vegyes Hegedüs–Sándor kiadása Debrecen 1912–1916
A blank flag.png A Háztartás Könyvtára háztartástani ”Háztartás” Magyar Asszonyok Lapja Budapest 1912

1913[szerkesztés]

Kép
Cím
Jelleg
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
A blank flag.png Kis Könyvtár A Katholikus Hívek Számára teológiai Mária-Kongregáció Kiadóhivatala Budapest 1913–1920
A blank flag.png Darwin-könyvtár természettudományi „Darwin” népszerű természettudományi folyóirat kiadóhivatala Budapest 1913
A 6000 éves férfiú.png Az Érdekes Ujság Könyvtára szépirodalmi Érdekes Újság Kiadóhivatala Budapest 1913
A blank flag.png Modern Ifjúsági Könyvtár ifjúsági szépirodalmi Spády Adél kiadása Budapest 1913
A blank flag.png Az Érdekes Ujság Dekameronja szépirodalmi Légrády Testvérek Budapest 1913–1915

1914[szerkesztés]

Kép
Cím
Jelleg
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
A blank flag.png Az Egyházi Ujság Könyvtára teológiai ? Kolozsvár 1914–1917
A blank flag.png Munkáskönyvtár szociológiai A Huszadik Század Kiadása Budapest 1914–1918
Márkus László Magyar gondok.jpg Bibliotheca vitae. Az élet könyvei szépirodalmi Az „Élet” kiadása Budapest 1914–1916
A világosság könyvtár borítódísze.jpg Világosság-Könyvtár szocialista Magyarországi Kommunista Párt Budapest 1914–1920
Világkönyvtár1.png Világkönyvtár szépirodalmi Tolnai Nyomdai Műintézet és Kiadóvállalat Rt. Budapest 1914–1918

1915[szerkesztés]

Kép
Cím
Jelleg
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
A blank flag.png Schenk Gyakorlati Szótárak nyelvészeti Schenk Ferenc Kiadása Budapest 1915–1920 4 kötet
A blank flag.png Magyar Adria Könyvtár műszaki Magyar Adria Kiadása Budapest 1915–1916
A blank flag.png Keresztény Kis Könyvtár vallási Szent István Társulat Budapest 1915–1918
A blank flag.png Színpadi Könyvtár szépirodalmi „Színházi Élet” kiadása Budapest 1915
Milliók könyve.png Milliók Könyve szépirodalmi Singer és Wolfner Irodalmi Intézet Rt. Budapest 1915–1920

1916[szerkesztés]

Kép
Cím
Jelleg
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
A blank flag.png Schenk Gyakorlati Zsebnyelvtanai Magántanulásra nyelvészeti Schenk Ferenc Kiadása Budapest 1916–1920 10 kötet
A blank flag.png Családi Könyvtár szépirodalmi „Családi Könyvtár” Vállalat Győr 1916
A blank flag.png Az Érdekes Ujság Könyvei szépirodalmi Légrády Testvérek Budapest 1916–1918

1917[szerkesztés]

Kép
Cím
Jelleg
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
Pauler Ákos Tanulmányok az ideológia köréből.jpg A Magyar Filozófiai Társaság Könyvtára filozófiai Franklin-Társulat Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda Budapest 1917–1944
Móricz Zsigmond Nem élhetek muzsikaszó nélkül.jpg Olcsó Regény szépirodalmi Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1917–1920
A blank flag.png Koronás Regények szépirodalmi Singer–Wolfner Budapest 1917–1920
A blank flag.png Magyar Paedagogiai Társaság Könyvtára pedagógiai Franklin Társulat Debrecen 1917–1920

1918[szerkesztés]

Kép
Cím
Jelleg
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
A blank flag.png Kék Könyvek szépirodalmi Herczka Árpád – Lukács kiadása Budapest 1918–1920 26 kötet
A blank flag.png A Jogtudományi Közlöny Könyvtára jogi Franklin Társulat Budapest 1918–1920
A blank flag.png Zsidó Renaissance Könyvtár judaisztikai ? Nagyvárad 1918–1919
A blank flag.png A Szent István Akadémia Emlékbeszédei életrajzi Stephaneum Nyomda Budapest 1918–1943

1919[szerkesztés]

Kép
Cím
Jelleg
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
Szabó Ervin A tőke és a munka harca.jpg Kommunista Könyvtár szocialista Vörös Ujság kiadása Budapest 1919
A blank flag.png Szociológiai Munkáskönyvtár szociológiai A Huszadik Század Kiadása Budapest 1919
A blank flag.png Kétnyelvű Klasszikus Könyvtár szépirodalmi Lantos Kiadó Budapest 1919–1920

1920-as évek[szerkesztés]

Kép
Cím
Jelleg
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
Ligouri Szent Alfonz Örök igazságok és Az imádság.jpg Korda Könyvek teológiai Korda Rt. Budapest 1920-as évek
A blank flag.png Ifjúsági Könyvtár ifjúsági Danubia Zeitungs- und Verlagsgesellschaft M. B. H. Wien 1920-as évek
A blank flag.png Kultúra Könyvtár irodalomtörténet Kultúra Könyvkiadó és Nyomda Részvénytársaság Budapest 1920-as évek
Endrődi Sándor Kurucz nóták.jpg Irodalmi Kincsek szépirodalmi Athenaeum R.-Társulat Budapest 1920-as évek
A blank flag.png Küzdj és Bizzál szépirodalmi Hellas-nyomda Rt. Budapest 1920-as évek
A blank flag.png A Kiválasztottak szépirodalmi Pantheon Irodalmi Intézet R.-T. Kiadása Budapest 1920-as évek
A blank flag.png A Regény Mesterei szépirodalmi Pantheon Irodalmi Intézet R.-T. Kiadása Budapest 1920-as évek
Olasz írók könyvsorozat könyvborító.png Olasz írók szépirodalmi Athenaeum Budapest 1920-as évek
A jelenkori gondolkozás mesterei.jpg Gondolat és írás filozófiai Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T. Budapest 1920-as évek
A pesti hirlap díszkönyvtára sorozat.jpg A Pesti Hirlap Diszkönyvtára – A Világirodalom Uj és Régi Remekei szépirodalmi Légrády Testvérek Budapest 1920-as évek
Régi könyvborító11.png Magyar Írómesterek – Petőfi Társaság Jubiláris Könyvei szépirodalmi Singer és Wolfner Irodalmi Intézet R. T. Budapest 1920-as évek
Mindent tudok könyvtár könyvborító.png Mindent Tudok Könyvtár vegyes Béta Irodalmi Intézet Budapest 1920-as évek
A blank flag.png Tudományos Gyűjtemény szépirodalmi Danubia Pécs 1920-as évek
A blank flag.png Regények Regényei szépirodalmi Nova Irodalmi Intézet Budapest 1920-as évek
Marcus Aurelius.png Filozófiai Könyvtár filozófiai Pfeifer Ferdinánd (Zeidler Testvérek) Nemzeti Könyvkereskedése Budapest 1920-as évek
A blank flag.png Élet és Tudomány vegyes Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T. Budapest 1920-as évek
A blank flag.png Marx-Könyvtár filozófiai Verlag Julius Fischer Bécs 1920-as évek
Gáspár Pál A számóriások és számtörpék birodalma.jpg A „Zászlónk” Diákkönyvtára vegyes Magyar Jövő Ifj. Irodalmi R. T. Budapest 1920-as évek
A blank flag.png Operaismertetők zeneművészeti Singer és Wolfner Irodalmi Intézet Rt. Budapest 1920-as évek
A blank flag.png Világirodalom Kincsei szépirodalmi Révai Testvérek Budapest 1920-as évek
Külföldi regényírók borítódísz változat1.jpg Külföldi Regényírók szépirodalmi Franklin Társulat Budapest 1920-as évek
Új könyvek sorozat.jpg Új Könyvek vegyes Révai Testvérek Irodalmi Intézet Rt. Budapest 1920-as évek

1920[szerkesztés]

Kép
Cím
Jelleg
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
Wilhelm Ostwald Bevezetes a kémiaba.jpg A Pantheon Ismerettára vegyes Pantheon Irodalmi Intézet Részvénytársaság Budapest 1920–1927
A blank flag.png Az Ifjúság Érdekes Könyvtára ifjúsági szépirodalmi Kultúra nyomda Budapest 1920
A blank flag.png Genius Könyvtár szépirodalmi Genius Könyvkiadó Budapest 1920–1923

1921[szerkesztés]

Kép
Cím
Jelleg
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
A blank flag.png Szabad Iskola vegyes Genius Könyvkiadó Budapest 1921–1928
A blank flag.png Nagy Írók – Nagy Írások szépirodalmi Genius Könyvkiadó Budapest 1921–1926
A blank flag.png A Regényírás Művészei szépirodalmi Genius Könyvkiadó Budapest 1921–1926

1922[szerkesztés]

1923[szerkesztés]

Kép
Cím
Jelleg
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
Décsi Imre Az egészséges élet tudomanya.jpg A Kultúra Iskolája vegyes Kultúra Könyvkiadó és Nyomda Részvénytársaság Budapest 1923–1925 Első kiadások kötetszáma 10 darab.
A blank flag.png A Magyar Történettudomány Kézikönyve történelmi Magyar Történelmi Társulat Budapest 1923–1934
A blank flag.png A Hat Világrész földrajzi ? Budapest 1923–1929 23 db
Kühár Flóris Egyetemes vallástörténet.jpg Szent István Könyvek vegyes Szent István Társulat Budapest 1923–1937
A blank flag.png A Magyar Nép Könyvtára vegyes Minerva Rt. Kolozsvár 1923–1940

1924[szerkesztés]

Kép
Cím
Jelleg
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
A blank flag.png A Magyar Néprajzi Társaság Könyvtára néprajzi Stúdium Kiadóvállalat Budapest 1924
A blank flag.png Modern Utazók és Felfedezők Könyvtára földrajzi Lampel Róbert (Wodianer Ferenc és Fiai) Császári és Királyi könyvkereskedése Budapest 1924–1930?

1925[szerkesztés]

1926[szerkesztés]

1927[szerkesztés]

Kép
Cím
Jelleg
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
Világjárók könyvborító.png Világjárók földrajzi Franklin Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1927–1941 Eddig ismert első kiadású kötetszám 34 darab.
A blank flag.png Pesti Hírlap könyvek szépirodalmi Légrády Testvérek Budapest 1927–1942

1928[szerkesztés]

1929[szerkesztés]

Kép
Cím
Jelleg
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
A blank flag.png Ragyogó Regénytár szépirodalmi Légrády Testvérek – Tolnai Nyomdai Műintézet és Kiadóvállalat Rt. Budapest 1929–1931 18 kötet (16 regény)
A műveltség útja.jpg A Műveltség Útja művelődéstörténeti Tolnai Nyomdai Műintézet és Kiadóvállalat Rt. Budapest 1929–1933
Glatz Károly velence.jpg A Magyar Szemle Kincsestára vegyes Magyar Szemle Kiadása Budapest 1929–1942

1930-as évek[szerkesztés]

Kép
Cím
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
Világkönyvtár2.png Világkönyvtár Tolnai Nyomdai Műintézet és Kiadóvállalat Rt. Budapest 1930-as évek
A blank flag.png Hafa Könyvtár Hatschek és Farkas Kiadása Budapest 1930-as évek
A blank flag.png Grill Klasszikus Regényei Grill Károly Könyvkiadó Budapest 1930-as évek
A blank flag.png Ifjúsági Könyvtár Pallas Irodalmi és Nyomdai R. T. Budapest 1930-as évek
Iuventus könyvtár sorozat.jpg Juventus Könyvtár Fővárosi Könyvkiadó Rt. Budapest 1930-as évek
Színe-java könyvsorozat borítódísze.jpg Színe-java Pantheon Irodalmi Rt. Budapest 1930-as évek
A blank flag.png Az Emberi Alkotás Regényei Béta Irodalmi Rt. Budapest 1930-as évek
Johan Huizinga A középkor alkonya Az európai kultúra története-sorozat.jpg Az Európai Kultúra Története Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1930-as évek
A blank flag.png Kultúra Könyvtár Kultura Könyvkiadó és Nyomda Rt. Budapest 1930-as évek
Mary Borden Rágalom.png Athenaeum 2 Pengős Regények Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1930-as évek
A blank flag.png Pesti Napló kék regényei A Pesti Napló kiadása Budapest 1930-as évek
A blank flag.png Hires szerelmesek regényei Kultura Könyvkiadó és Nyomda Rt. Budapest 1930-as évek
A blank flag.png SZEFHE könyvek – A SZEFHE magyar regényei Székely Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete Budapest 1930-as évek
A blank flag.png A Ma Regényei Révai Kiadás Budapest 1930-as évek
A blank flag.png Száz Magyarok Könyvei Légrády-kiadás Budapest 1930-as évek
Tolnai regénytár.png Tolnai Regénytára Tolnai Nyomdai Műintézet és Kiadóvállalat Rt. Budapest 1930-as évek
A magyar irodalom jelesei.png A Magyar Irodalom Jelesei Singer és Wolfner Irodalmi Intézet Rt. Budapest 1930-as évek
A blank flag.png Korok és Hősök Dante Könyvkiadó Budapest 1930-as évek
Halhatatlan könyvek.png Halhatatlan Könyvek Dante Könyvkiadó Budapest 1930-as évek
Magyart a magyarnak.png Magyart a magyarnak – Magyar Regények Singer és Wolfner Irodalmi Intézet Rt. Budapest 1930-as évek
Régi könyvborító19.png Pesti Napló Könyvek Pesti Napló Rt.-Est Lapkiadó Rt.-Magyarország Napilap Rt. Budapest 1930-as évek
Régi könyvborító5.png Közművelődési Könyvek Révai Irodalmi Intézet Budapest 1930-as évek
Frontregények.png Frontregények Pantheon Kiadás Budapest 1930-as évek
Korunk mesterei.png Korunk Mesterei Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1930-as évek
Műveltség sorozat borító.jpg Műveltség Dante Könyvkiadó Budapest 1930-as évek
A blank flag.png A Pesti Hírlap Könyvtára Pesti Hírlap Budapest 1930-as évek
A blank flag.png »Dom« Katolikus könyvek »Dom« Katolikus Könyvek Kiadóhivatala Budapest 1930-as évek
A blank flag.png Élő könyvek – Magyar Klasszikusok Franklin Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1930-as évek
A blank flag.png A Színházi Élet regényei A Színházi Élet kiadása Budapest 1930-as évek
A blank flag.png A természettudományok elemei Királyi Magyar Természettudományi Társulat Budapest 1930-as évek
A blank flag.png Új Élet regénytár Központi Sajtóvállalat Kiadása Budapest 1936–1944 373 kötet
A blank flag.png Tarka Regénytár Képes Ifjúság Újvidék 1930-as évek
A blank flag.png Pengős Regények Palladis Rt. Budapest 1930-as évek
A blank flag.png A Modern Regény Klasszikusai Dante Könyvkiadó Budapest 1930-as évek
A blank flag.png A Regényírás Remekei Dante Könyvkiadó Budapest 1930-as évek
A világ körül könyvsorozat.png A Világ Körül Dante Könyvkiadó Budapest 1930-as évek
A blank flag.png Az Új Magyar Irodalom Dante Könyvkiadó Budapest 1930-as évek
A blank flag.png Dante Új Könyvtár Dante Könyvkiadó Budapest 1930-as évek
A blank flag.png Magyar Írás – Magyar Lélek Dante Könyvkiadó Budapest 1930-as évek
A blank flag.png Magyar Kézbe Magyar Könyvet Dante Könyvkiadó Budapest 1930-as évek
A blank flag.png Magyar Regényírók Dante Könyvkiadó Budapest 1930-as évek
A blank flag.png Népszerű Tudományos Művek Dante Könyvkiadó Budapest 1930-as évek
A blank flag.png Szép Könyvek Dante Könyvkiadó Budapest 1930-as évek
A blank flag.png Népbarát Országos Református Szeretetszövetség Budapest 1930-as évek
Régi könyvborító2.png A Világjárás Hősei Dante Könyvkiadó Budapest 1930-as évek–1940-es évek
A blank flag.png A Magyar Regény Mesterei Dante Könyvkiadó Budapest 1930-as évek–1940-es évek

1930[szerkesztés]

Kép
Cím
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
A blank flag.png Az Akadémia Filozófiai Könyvtára Magyar Tudományos Akadémia Budapest 1930–1941

1931[szerkesztés]

Kép
Cím
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
Magyar irodalmi ritkaságok3.jpg Magyar irodalmi ritkaságok Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Budapest 1931–1942

1932[szerkesztés]

Kép
Cím
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
A blank flag.png Világvárosi Regények Világvárosi Regények Kiadóvállalat Budapest 1932–1942 952 kötet

1933[szerkesztés]

Kép
Cím
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
A blank flag.png Az Athenaeum detektív és kalandor regényei[5] Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1933–1937 49 kötet
A blank flag.png A magyar asszonyok könyve A Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége Budapest 1933?–1934?
A blank flag.png Filléres Klasszikus Regények Az Est Lapkiadó és a Pesti Napló közös kiadása Budapest 1933–1935

1934[szerkesztés]

1935[szerkesztés]

Kép
Cím
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
Világhírű regények.png Világhírű Regények Tolnai Budapest 1935–1939
Melius Péter magyarázata.jpg A reformáció és ellenreformáció korának evangéliumi keresztyén egyházi írói ? Budapest 1935–1948
A blank flag.png Friss Újság Színes Regénytára Általános Nyomda, Könyv- és Lapkiadó Részvénytársaság Budapest 1935–1942 206 kötet
Piszkosfred.jpg A Nova kalandos regényei Nova Irodalmi Intézet Budapest 1935–1942 közel 200 regény

1936[szerkesztés]

1937[szerkesztés]

1938[szerkesztés]

1939[szerkesztés]

Kép
Cím
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
A blank flag.png Erdélyi Ritkaságok Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet Rt. Kolozsvár 1939–1944 14 kötet
A blank flag.png A Magyar Táj- és Népismeret Könyvtára Egyetemi Néprajzi Intézet Budapest 1939–1947?

1940–1949[szerkesztés]

Kép
Cím
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
A blank flag.png Keresztény Remekírók Szent István Társulat Budapest 1940-es évek
A blank flag.png Százszorszép könyvek – Magyar Lányok Könyvtára Singer és Wolfner Irodalmi Intézet R. T. Budapest 1940-es évek
A blank flag.png Nemzeti Könyvtár – A nemzeti élet iskolája Stádium Sajtóvállalat Rt. Budapest 1940-es évek
A blank flag.png Gong ? Budapest 1940-es évek
A blank flag.png A Búvár Könyvei Franklin-Társulat Budapest 1940-es évek
A blank flag.png Az Európai Irodalom Kincsesháza Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1940-es évek
A blank flag.png Officina Könyvtár Officina Kiadó Budapest 1940-es évek
A blank flag.png Klasszikus mesterek Révai Budapest 1940-es évek
A blank flag.png A Kaland Klasszikusai Forrás Nyomdai Műintézet és Kiadóvállalat Rt. Budapest 1940-es évek
A blank flag.png Nemzetnevelők Könyvtára Országos Közoktatási Tanács Budapest 1942?–1944?
A blank flag.png A Lelkiélet Ferences Mesterei magánkiadás Budapest 1943?–1946?
A blank flag.png A Marxizmus–Leninizmus Kis Könyvtára Szikra Kiadás Budapest 1946?–1953?
A blank flag.png A Köznevelés Könyvtára Magyar Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium Budapest 1947?–1948?
A blank flag.png Tanulj jobban! Országos Neveléstudományi Intézet Budapest 1949

Egyéb könyvsorozatok az 1920–1940-es évekből[szerkesztés]

1950-es évek[szerkesztés]

Kép
Cím
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
Operaszövegkönyvek Zeneműkiadó Vállalat Budapest 1950-es évek
Művészettörténet Gondolat Kiadó – Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata Budapest 1950-es évek–1962?
Vasúti szakkönyvtár Közlekedés- és Mélyépítéstudományi Könyv- és Folyóiratkiadó Vállalat Budapest 1950-es, 1960-as évek

1950[szerkesztés]

1951[szerkesztés]

1952[szerkesztés]

1953[szerkesztés]

Kép
Cím
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
Magyar Műemlékek Képzőművészeti Alap Kiadó Vállalata Budapest 1953–1977

1954[szerkesztés]

Kép
Cím
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
Magyar Mesterek Képzőművészeti Alap Kiadó Vállalata Budapest 1954–1963
Népek meséi Móra Budapest 1954–1969 15 db
Görög és latin írók Akadémiai Budapest 1954–1987
Egyetemi magyar nyelvészeti füzetek Tankönyvkiadó Budapest 1954–1960
Olcsó Könyvtár Szépirodalmi Budapest 1954–1991

1955[szerkesztés]

Kép
Cím
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
A Művészet Kiskönyvtára Képzőművészeti Alap Kiadó Vállalata Budapest 1955–1969

1956[szerkesztés]

Kép
Cím
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
Népek meséi Európa Budapest 1956–1990 84 db

1957[szerkesztés]

Kép
Cím
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
Vasárnapi regények Hírlapkiadó Vállalat Budapest 1957 12 kötet

1958[szerkesztés]

Kép
Cím
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
Modern könyvtár Európa Budapest 1958–1993
Képzőművészeti Zsebkönyvtár Képzőművészeti Alap Kiadó Vállalata Budapest 1958–1988
Nemzeti Könyvtár Gondolat Budapest 1958–1985
Kis Zenei Könyvtár Gondolat Budapest 1958–1979
Élet és Tudomány Kiskönyvtára Gondolat Budapest 1958–1964
Stúdium Könyvek Gondolat Budapest 1958?–1976?

1959[szerkesztés]

Kép
Cím
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
Régi Magyar Költők Tára Akadémiai Kiadó Budapest 1959–
A Művészettörténet Forrásai Képzőművészeti Alap Kiadó Vállalata Budapest 1959–1964
Európa Antológia Gondolat Budapest 1959–1975
Bibliotheca Musica Zeneműkiadó Budapest 1959?–1964?
Magyarország írásban és képben Panoráma Kiadó Budapest 1959?–1966?
Korszerű Színház Színháztudományi Intézet Budapest 1959?–1981?

1960-as évek[szerkesztés]

Kép
Cím
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
Kis zenei könyvtár Gondolat Budapest 1960-as évek

1960[szerkesztés]

Kép
Cím
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
Búvár Könyvek Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó Budapest 1960?–1967?
Gondolattár Gondolat Budapest 1960–1976
Filmművészeti könyvtár Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum Budapest 1960–1983?

1961[szerkesztés]

1962[szerkesztés]

Kép
Cím
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
Családi Kiskönyvtár Gondolat Budapest 1962–1963
Világjárók. Klasszikus útleírások Gondolat Budapest 1962–1974 14 db

1963[szerkesztés]

Kép
Cím
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
Az Én Múzeumom Képzőművészeti Alap Kiadó Vállalata Budapest 1963–1984
A világirodalom remekei Európa Budapest 1963–1987
Albatrosz könyvek Magvető Budapest 1963–1990 (1997)
Panoráma Külföldi Útikönyvek Panoráma Kiadó Budapest 1963?–1996?

1964[szerkesztés]

Kép
Cím
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
Tanulók Könyvtára Ifjúsági Könyvkiadó – Dacia Könyvkiadó Bukarest 1964?–1986?
Szép versek 1972.jpg Szép versek Magvető Könyvkiadó Budapest 1964–
Körkép Magvető Könyvkiadó Budapest 1964–
Panoráma Útikönyvek Panoráma Kiadó Budapest 1964?–1984?
Képes történelem Móra Budapest 1964–1989 25 db
Delfin könyvek; Delfin 2000 (2000–2003) Móra Budapest 1964–1990 170 (+10 db Delfin 2000)

1965[szerkesztés]

Kép
Cím
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
Univerzum Könyvtár Kossuth Könyvkiadó Budapest 1965?–1988?

1966[szerkesztés]

Kép
Cím
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
Vidám könyvtár Magvető Budapest 1966–1968
Kőrösi Csoma kiskönyvtár Akadémiai Budapest 1966–2009 28 db

1967[szerkesztés]

Kép
Cím
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
Minerva Zsebkönyvek Minerva Kiadó Budapest 1967–1970
Képes földrajz Móra Budapest 1967–1989 8 db

1968[szerkesztés]

Kép
Cím
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
Régi magyar prózai emlékek Akadémiai (Balassi) Budapest 1968–1993 10 db

1969[szerkesztés]

Kép
Cím
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
... kistükre[6] Európa Könyvkiadó Budapest 1969?–1990?
Kozmosz fantasztikus könyvek Móra Budapest 1969–1987 132 db
Írók világa Európa Budapest 1969–1990

1970-es évek[szerkesztés]

Kép
Cím
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
Tájak–Korok–Múzeumok Kiskönyvtára Tájak Korok Múzeumok Szervező Bizottsága Budapest 1970-es évek
Népszerű Történelem Kossuth Könyvkiadó Budapest 1970-es, 1980-as évek évek

1970[szerkesztés]

Kép
Cím
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
Magyar művészettörténet MTV-Minerva Budapest 1970?–1971?
Bibliotheca Classica Magyar Helikon (Európa) Budapest 1970–1989
Téka Kriterion Bukarest (Kolozsvár) 1970–

1971[szerkesztés]

Kép
Cím
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
Mai Magyar Művészet Képzőművészeti Alap Kiadó Vállalata Budapest 1971–1989
Társadalomtudományi Könyvtár Gondolat Budapest 1971–1991, 2003–2009

1972[szerkesztés]

Kép
Cím
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
Természetbúvárok Könyvespolca Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó Budapest 1972?–1988?
Búvár Zsebkönyvek Móra Ferenc Könyvkiadó Budapest 1972–1996
Így élt Móra Budapest 1972–1997
Lyra mundi Európa Budapest 1972–
Művészeti stílusok Corvina Könyvkiadó Budapest 1972?–1985?

1973[szerkesztés]

Kép
Cím
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
Humanizmus és Reformáció Akadémiai Kiadó Budapest 1973–
Panoráma „Mini” Útikönyvek Panoráma Kiadó Budapest 1973?–2002?
Magyar remekírók Szépirodalmi Budapest 1973–1991

1974[szerkesztés]

Kép
Cím
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
Mai Magyar Iparművészet Képzőművészeti Alap Kiadó Vállalata Budapest 1974–1977
Gondolat Zsebkönyvek Gondolat Budapest 1974–1990 91 db
Az ókori irodalom kiskönyvtára Magyar Helikon (Európa) Budapest 1974–1992
Orfeusz könyvek Zeneműkiadó Vállalat Budapest 1974?–1981?

1975[szerkesztés]

Kép
Cím
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
Magyar história Gondolat Budapest 1975–1990
Tények és tanúk Magvető Budapest 1975–1990, 2015– 118 + 16 db
Etikai Gondolkodók Gondolat Budapest 1975?–1987?

1976[szerkesztés]

Kép
Cím
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
Magyarország története Akadémiai Budapest 1976–1985 8 db

1977[szerkesztés]

Kép
Cím
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
Diákkönyvtár Móra Budapest 1977–1992
Kolibri könyvek Móra Ferenc Könyvkiadó Budapest 1977–1991

1978[szerkesztés]

Kép
Cím
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
Magyar Hírmondó (Magyar tallózó, 1978–1979) Magvető Budapest 1978–1990 60 (+8 db Magyar tallózó)

1979[szerkesztés]

Kép
Cím
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
Ezerszínű Magyarország Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó Budapest 1979?–1985?
Szivárvány Kossuth Könyvkiadó Budapest 1979?–1989?

1980-as évek[szerkesztés]

1980[szerkesztés]

Kép
Cím
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
Alkohológiai Kiskönyvtár Medicina Könyvkiadó Budapest 1980–1987
Ókeresztény írók Szent István Társulat Budapest 1980–2009
88 színes oldal Mezőgazdasági Könyvkiadó Budapest 1980?–1988?

1981[szerkesztés]

Kép
Cím
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
Gondolkodó magyarok Magvető Budapest 1981–1989

1982[szerkesztés]

Kép
Cím
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
JAK-füzetek Magvető (József Attila Kör stb.) Budapest 1982–
A világirodalom klasszikusai Európa Könyvkiadó Budapest 1982–? A tervezett könyvek kb. fele jelent meg a sorozat megszűnéséig, a '90-es évek elejéig.

1983[szerkesztés]

Kép
Cím
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
Magyar ritkaságok (Ritkaságok, 1988–1990) Szépirodalmi Budapest 1983–1990 18 (+7 db Ritkaságok)

1984[szerkesztés]

Kép
Cím
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
Prométheusz Könyvek Helikon Kiadó Budapest 1984–1987
Tudománytár Könyvértékesítő Vállalat/KÖNYVÉRT, ÁKV, Téka Budapest 1984–1990 28 db (26 kötet+2 füzet)
Pro és kontra Gondolat Könyvkiadó Budapest 1984?–1988?

1985[szerkesztés]

Kép
Cím
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
Krisztus mai tanúi Ecclesia Kiadó Budapest 1985–1988

1986[szerkesztés]

1987[szerkesztés]

1988[szerkesztés]

Kép
Cím
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
Galaktika Fantasztikus Könyvek Móra Budapest 1988–1994 44 db

1989[szerkesztés]

Kép
Cím
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
Sárga regények Idegenforgalmi Propaganda és Kiadó Vállalat Budapest 1989 5 kötet (összesen 38 kisregény)
Alkohológiai Füzetek Országos Alkohológiai Intézet Budapest 1989–1997 33 kötet
Szemtanu Park Könyvkiadó Budapest 1989?–2015?

1990-es évek[szerkesztés]

Kép
Cím
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
Vasúthistória Könyvek Közlekedési Dokumentációs Vállalat Budapest 1990-es évek
A kútnál Atlantisz Könyvkiadó Budapest 1990-es évek
East-European Non Fiction Atlantisz Könyvkiadó Budapest 1990-es évek
Kentaur Atlantisz Könyvkiadó Budapest 1990-es évek
Kísértések Atlantisz Könyvkiadó Budapest 1990-es évek
Circus Maximus Atlantisz Könyvkiadó Budapest 1990-es évek
Francia Szellemtudományi Könyvtár Atlantisz Könyvkiadó Budapest 1990-es évek
Német Szellemtudományi Könyvtár Atlantisz Könyvkiadó Budapest 1990-es évek
Atlantisz – C. H. Beck közös sorozat Atlantisz Könyvkiadó Budapest 1990-es évek
Európa születése Atlantisz Könyvkiadó Budapest 1990-es évek
Veszedelmes Viszonyok Atlantisz Könyvkiadó Budapest 1990-es évek
Mesteriskola Atlantisz Könyvkiadó Budapest 1990-es évek
Világváros Atlantisz Könyvkiadó Budapest 1990-es évek
Érettségi és felvételi Corvina Könyvkiadó Budapest 1990-es évek
Diák Kislexikon Junior Budapest 1990-es évek
Mítoszok és legendák Gulliver Lap- és Könyvkiadó Kereskedelmi Kft. Budapest 1990-es évek

1990[szerkesztés]

Kép
Cím
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
Officina Nova krónika Officina Nova Kiadó Budapest 1990–2002
Fürkész könyvek Trivium Kiadó Budapest 1990?–2005?
Mi Micsoda? Tessloff és Babilon Kiadó Budapest 1990?–2016?

1991[szerkesztés]

1992[szerkesztés]

Kép
Cím
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
Magyar Őstörténeti Könyvtár JATE Magyar Őstörténeti Kutatócsoport Szeged 1991–

1992[szerkesztés]

Kép
Cím
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
Az állatvilág enciklopédiája Helikon Budapest 1992
Középkortörténeti Könyvtár Szegedi Középkorász Műhely Szeged 1992–
Régi magyar könyvtár Balassi Budapest 1992–
SH Atlasz Springer Hungarica Kiadó Budapest 1992–1996 18 db
A világ legnagyobb... Új Vénusz Lap- és Könyvkiadó,
Android Lap- és Könyvkiadó,
2010 Alapítvány,
Jövővilág Alapítvány[7]
Budapest 1992–2006
Európai Klasszikus Regények Európa Könyvkiadó Budapest 1992?–1998?

1993[szerkesztés]

Kép
Cím
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
História Könyvtár História, MTA Történettudományi Intézete Budapest 1993–
Magyar klasszikusok Babits Szekszárd 1993–1998 20 db
Talentum diákkönyvtár Akkord Budapest 1993–
Új képes történelem Larousse-Officina Nova Budapest 1993–1995 20 db

1994[szerkesztés]

Kép
Cím
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
Határozó kézikönyvek Panemex Könyvkiadó Kft.-Grafo Kft. Budapest 1994?–2008?
Tegnap és Ma Kalligram Könyvkiadó Budapest 1994–
Reader's Digest Válogatás Reader's Digest Kiadó Kft. Budapest 1994?–

1995[szerkesztés]

Kép
Cím
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
Ruszisztikai Könyvek Russica Pannonicana Budapest 1995–
Regék és Mondák Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó Budapest 1995?–
Ókeresztény Örökségünk Jel Budapest 1995–2015 21 db
Osiris klasszikusok Osiris Budapest 1995–
Az egészséges életért SubRosa Kiadó Budapest 1995?–
A világ 100... Alexandra Kiadó Budapest 1995?–
Egyetemi könyvtár Corvina Kiadó Budapest 1995?–2004?

1996[szerkesztés]

Kép
Cím
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
Természetkalauz M-Érték Kiadó Kft. Budapest 1996?–2006?
Pallas Könyvek Pallas Stúdió Budapest 1996?–2004?
A magyar költészet kincsestára Unikornis Kiadó Budapest 1996?–2001?

1997[szerkesztés]

Kép
Cím
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
Historia Diaspora Logos Kiadó Budapest 1997?–2000?
Kis természetbúvár Passage Kiadó Budapest 1997?–2000?
Reader's Digest – Válogatott könyvek Reader's Digest Kiadó Kft. Budapest 1997?–

1998[szerkesztés]

Kép
Cím
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához Tinta Könyvkiadó Budapest 1998–
A magyar nyelv kézikönyvei Tinta Könyvkiadó Budapest 1998–
Puritán tanítók Koinónia Kolozsvár 1998–2008 12 db
Megható Történetek Novella Kiadó Budapest 1998?–2008?
Királyi Házak Gabo Kiadó Budapest 1998?–
A Tudás Könyvtára Saxum Kiadó Budapest 1998?–2003?

1999[szerkesztés]

Kép
Cím
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
Középkori keresztény írók Szent István Társulat Budapest 1999– 8 db
Milleniumi Könyvtár Osiris Kiadó Budapest 1999–2001 150 db
Ifjúsági Könyvek Holnap Kiadó Kft. Budapest 1999?–2013?
Atlasz Athenaeum 2000 Kiadó Budapest 1999?–2007?
Millenniumi Magyar Történelem – Források Osiris Kiadó Budapest 1999?–2004?
Saxum-könyvek[8] Saxum Kiadó Budapest 1999?–2002?

2000-es évek[szerkesztés]

Kép
Cím
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
Írók, költők, gondolkodók Magyar Könyvklub Budapest 2000-es évek–
Historia Incognita – Történettudomány Attraktor Kft. Máriabesnyő–Gödöllő 2000-es évek–
Historia Incognita – Jogtudomány Attraktor Kft. Máriabesnyő–Gödöllő 2000-es évek–
Fontes Historiae Antiquae Attraktor Kft. Máriabesnyő–Gödöllő 2000-es évek–
Intra Hungariam Attraktor Kft. Máriabesnyő–Gödöllő 2000-es évek–
Italianistica Hungarica Attraktor Kft. Máriabesnyő–Gödöllő 2000-es évek–
Vita Sarmatica Attraktor Kft. Máriabesnyő–Gödöllő 2000-es évek–
Ad Hominem Attraktor Kft. Máriabesnyő–Gödöllő 2000-es évek–
Scripta Iudaica Attraktor Kft. Máriabesnyő–Gödöllő 2000-es évek–
Élet-utak Attraktor Kft. Máriabesnyő–Gödöllő 2000-es évek–
Monumenta Hispanica Attraktor Kft. Máriabesnyő–Gödöllő 2000-es évek–
Studia militaria Hungarica Attraktor Kft. Máriabesnyő–Gödöllő 2000-es évek–
Scriptores Rerum Attraktor Kft. Máriabesnyő–Gödöllő 2000-es évek–
Kézikönyvek Attraktor Kft. Máriabesnyő–Gödöllő 2000-es évek–
Fiat Iustitia Attraktor Kft. Máriabesnyő–Gödöllő 2000-es évek–Nemzet és Emlékezet Osiris Kiadó Budapest 2000-es évek–
Osiris Könyvtár Osiris Kiadó Budapest 2000-es évek–
Osiris Tankönyvek Osiris Kiadó Budapest 2000-es évek–
Sapientia Humana Osiris Kiadó Budapest 2000-es évek–
Collactanea Athanasiana Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Budapest 2000-es évek–
A művészet története Corvina Kiadó Budapest 2000-es évek
Akadémiai Kézikönyvek Akadémiai Kiadó Budapest 2000-es évek
Száz Magyar Falu Könyvesháza Száz Magyar Falu Könyvesháza Kht. Budapest 2000-es évek
Magyar Hírmondó Szent István Társulat Budapest 2000-es évek–
Diák-Kiskönyvtár Könyvkuckó 2004 Kft. Budapest 2000-es évek–
Diák-Kiskönyvtár Diáktéka Kiadó Budapest 2000-es évek–
Puska Laude Kiadó Budapest 2000-es évek–

2000[szerkesztés]

Kép
Cím
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
Lectio Divina Szt. Mauríciusz Monostor Bakonybél 2000–
Szent István Kézikönyvek Szent István Társulat Budapest 2000–
Művészettörténeti Szabadegyetem Helikon Kiadó Kft. Budapest 2000?–2002?
A művészet története Magyar Könyvklub Budapest 2000–2001

2001[szerkesztés]

Kép
Cím
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
A háború kutyái Duna International Könyvkiadó Kft. Budapest 2001?–2010? 20 db
Fides Et Ratio – A vallásbölcselet kiskönyvtára Szent István Társulat Budapest 2001–
Magyar remekírók Kortárs Budapest 2001–2015

2002[szerkesztés]

Kép
Cím
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
Odigitria Könyvek Odigitria Kiadó Budapest 2002–

2003[szerkesztés]

Kép
Cím
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
Palatinus filmkönyvek Új Palatinus Könyvesház Kft. Budapest 2003–2008
Teologia Kairosz Budapest 2003–2012 6 db
Élővilág Könyvtár Kossuth Kiadó Budapest 2003?–2006?
Sulilexikon Aquila Könyvkiadó Budapest 2003–2004
Kréné Új Mandátum Könyvkiadó Budapest 2003?–

2004[szerkesztés]

Kép
Cím
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
Usborne Discovery Patricia Könyvek Kft. Debrecen 2004?–2007?
Miért hiszek? Kairosz Kiadó Budapest 2004?–2013?

2005[szerkesztés]

Kép
Cím
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
Műértő Képzőművészeti Kiadó Kft. Budapest 2005?–
Galaktika fantasztikus könyvek Metropolis Média Budapest 2005–
Az ékesszólás kiskönyvtára Tinta Könyvkiadó Budapest 2005– 70 db
Kor-képek Magyar Távirati Iroda Rt. Budapest 2005–2010 8 db

2006[szerkesztés]

Kép
Cím
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
A művészet története Corvina Kiadó Kft. Budapest 2006–2007
A magyar irodalom remekei Népszabadság Könyvek Budapest 2006–2007
Erdélyi ritkaságok Mentor Marosvásárhely 2006–
Gyermek enciklopédia Editions Atlas Budapest 2006?–2008?
Keleti Források – Fontes Orientales Corvina Budapest 2006– 13 db

2007[szerkesztés]

Kép
Cím
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
Diákszótár Aquila Könyvkiadó Budapest 2007
Electa Gondolat Budapest 2007?–
Világtörténelmi enciklopédia Kossuth Kiadó Budapest 2007–2008 16 db
Híd szótárak Tinta Könyvkiadó Budapest 2007–
Claves ad Musicam Typotex Kiadó Budapest 2007–
Modern könyvtár Európa Budapest 2007–2012

2008[szerkesztés]

Kép
Cím
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
Természettudományi enciklopédia Kossuth Kiadó Rt. Budapest 2008 16 db
Műút-könyvek Szépmesterségek Alapítvány (Műút folyóirat) Miskolc 2008–2015 20 db

2009[szerkesztés]

Kép
Cím
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
A magyar festészet mesterei Kossuth Kiadó Budapest 2009–2010 és 2014–2015 47 db
A második világháború teljes története Pannon-Literatúra Kft. Kisújszállás 2009–2010
Magyarország története Kossuth Kiadó – Metropol napilap Budapest 2009–2010 24 db
Fogyatékosságtudományi tudásbázis Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Budapest 2009 22 db
Fogyatékosságtudományi tanulmányok Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Budapest 2009 19 db

2010-es évek[szerkesztés]

Kép
Cím
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
Irodalmi Nobel-díjasok könyvtára Metropolis Media Group Kft. Budapest 2010-es évek
Regényes életek Kossuth Kiadó Budapest 2010-es évek
Magyar história Kossuth Kiadó Budapest 2010-es évek
Sorsfordítók a magyar történelemben Kossuth Kiadó Budapest 2010-es évek
Magyar építészet Kossuth Kiadó Budapest 2010-es évek
30 percben Kossuth Kiadó Budapest 2010-es évek
A magyar próza klasszikusai Kossuth Kiadó Budapest 2010-es évek
A magyar történelem rejtélyei Kossuth Kiadó Budapest 2010-es évek
Életreszóló olvasmányok Kossuth Kiadó Budapest 2010-es évek
Életreszóló regények Kossuth Kiadó Budapest 2010-es évek
Népek meséi Kossuth Kiadó Budapest 2010-es évek
Magyar tudománytár Kossuth Kiadó Budapest 2010-es évek
Magyar kódex Kossuth Kiadó Budapest 2010-es évek
Klasszikus magyar líra Kossuth Kiadó Budapest 2010-es évek
Kétnyelvű klasszikusok Kossuth Kiadó Budapest 2010-es évek
Európa női szemmel Kossuth Kiadó Budapest 2010-es évek
Világhíres festők Kossuth Kiadó Budapest 2010-es évek 26 db
Magyar királyok és uralkodók Duna International Könyvkiadó Kft. Budapest 2010-es évek 27 db
Magyar királynék és nagyasszonyok Duna International Könyvkiadó Kft. Budapest 2010-es évek

2010[szerkesztés]

Kép
Cím
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
Reader’s Digest Képes világtörténelem Reader's Digest Kiadó Budapest 2010– eddig (2020) 10 db
Nagy civilizációk Kossuth Kiadó Budapest 2010 16 db

2011[szerkesztés]

Kép
Cím
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
Navigátor Világatlasz Kossuth Kiadó Budapest 2011 19 db
Navigátor Pannon-Literatúra Kft. Kisújszállás 2011–2012
Fedezd fel a világot Pannon-Literatúra Kft. Kisújszállás 2011–2012 19 db
Világhíres zeneszerzők Kossuth Kiadó Budapest 2011 20 db
Károli Könyvek KRE - L'Harmattan Budapest 2011- 130 db
Mindennapi történelem Corvina Kiadó Kft. Budapest 2011 12 db

2012[szerkesztés]

Kép
Cím
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
Világhíres operák Kossuth Kiadó Budapest 2012 21 db
Nemzeti könyvtár Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Budapest 2012–
Így éltünk (Retro évek) Media Service Zawada Kft. Budapest 2012 24 db

2013[szerkesztés]

Kép
Cím
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
Híres operettek Kossuth Kiadó Budapest 2013 20 db

2014[szerkesztés]

Kép
Cím
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
A történelem nagy rejtélyei Kossuth Kiadó Budapest 2014
Közelképek írókról Magyar Művészeti Akadémia (MMA) Budapest 2014–

2015[szerkesztés]

Kép
Cím
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
Helikon zsebkönyvek Helikon Budapest 2015–

2016[szerkesztés]

2017[szerkesztés]

2018[szerkesztés]

2019[szerkesztés]

2020-as évek[szerkesztés]

2020[szerkesztés]

2021[szerkesztés]

Források[szerkesztés]

További információk[szerkesztés]

 • Gulyás Pál: Népkönyvtári cimjegyzék. Népkönyvtárak és kisebb könyvtárak részére ajánlható művek magyarázatos jegyzéke. Függelék: Az Országos Tanács mintakönyvtárainak hivatalos jegyzéke, A Múzeumok és Könyvtárak Országos Tanácsának Kiadása, Budapest, 1910
 • Komjáthy Miklósné (szerk.) – Kertész Gyula (szerk.): Magyar könyvészet 1921–1944. I–XII. – A Magyarországon nyomtatott könyvek szakosított jegyzéke, Országos Széchényi Könyvtár, 1984–1992
 • Pogány György: A magyar könyvkereskedelem rövid története. Budapest, Hatágú Síp Alapítvány, 2004
 • Kókay György: A könyvkereskedelem Magyarországon. Budapest, Balassi Kiadó, 1997
 • Kiss István: Az Athenaeum Könyvkiadó története és szerepe a magyar irodalomban. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1980
 • Steinhoffer Károly: A könyv története I-II., Lampel R. Kk. (Wodianer F. és Fiai) R. T. Könyvkiadóvállalata, Budapest, 1916
 • Révay Mór János: Írók, könyvek, kiadók: egy magyar könyvkiadó emlékiratai, Révai Testvérek Irodalmi Intézet Részvénytársaság, Budapest, 1920
 • M. Baranyi Dóra: A Franklin Nyomda százéves története, Franklin Nyomda, Budapest, 1973
 • Kőműves Imre: A Szépirodalmi Könyvkiadó sorozatai, Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, é. n.
 • (szerk.) Schöpflin Aladár – Révay József: Egy magyar könyvkiadó regénye, Franklin Társulat Kiadása, Budapest, 1937

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. [1]
 2. Magyar katolikus lexikon I–XV. Főszerk. Diós István; szerk. Viczián János. Budapest: Szent István Társulat. 1993–2010.   [2]
 3. [3]
 4. Ilyen címmel nem létezett, de a kötésdíszek egységesek voltak több kötetnél: [4]
 5. A sorozatcímet 1935. februárjától, a 19. kötettől Az Athenaeum detektívregényeire változtatták.
 6. Ilyen névvel valójában nem létezett a sorozat, azonban azonos című, kötetei hasonló (bár különböző) színű és ugyanakkora méretű kiadásban jelentek meg (pl. Az orosz irodalom kistükre, A cseh irodalom kistükre stb.).
 7. https://moly.hu/polcok/a-vilag-legnagyobb-sorozat
 8. Ilyen névvel valójában nem létezett a sorozat, azonban történelmi–irodalmi kötetei hasonló (bár különböző) színű és ugyanakkora méretű kiadásban jelentek meg (pl. Történelmi emlékhelyek A-Z-ig, Irodalmi Nobel-díjasok lexikona, Földrajzi felfedezések lexikona ).

Kapcsolódó szócikkek[szerkesztés]