A pisztráng (dal)

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
A pisztráng
Műfaj komolyzenei dal
Dallam Franz Schubert
Szöveg Christian Friedrich Daniel Schubart(de)
Magyar szöveg Závodszky Zoltán
Hangfaj dúr
A kotta hangneme G-dúr
Előadásmód Kicsit élénken

A pisztráng (Die Forelle, Op. 32, D. 550) Franz Schubert 1817-ben komponált dala. E dalon alapul a két évvel későbbi Pisztrángötös(de) (D667) című műve is.

Kotta és dallam[szerkesztés]


{
  <<
  \relative c' {
   \key g \major
   \time 2/4
   \tempo 4 = 48
   \set Staff.midiInstrument = "ocarina"
   \transposition c'
%    A csermely halkan zúgott, hol útja völgyre nyílt,
    \partial 8 d8 g g b b g4 d8 d d8. d16 a'16( g) fis( e) d4 r8 \bar "|" \break
%    hűs mélyén pisztráng úszott, úgy surrant, mint a nyíl.
    d8 g g b b g4 d8 g fis e16( fis) g8 cis, d4 r8 \bar "|" \break
%    Oly tisztán, szépen látszott, én csendben ültem ott,
    d8 fis fis g16( fis) e( fis) g4 d8 g fis fis fis16( c') a( fis) g4 r8 \bar "|" \break
%    a vízben vígan játszott és messze csillogott.
    g e e e g g4 d8 d d8. d16 a'8 fis g4. \bar "|" \break
    g8 fis16( e) e8 e16( g) fis( a) g4 d8 d d8. d16 a'8 fis g4.
    \bar "|."
   }
  \addlyrics {
    A cser -- mely hal -- kan zú -- gott, hol út -- ja völgy -- re nyílt.
    Hűs mé -- lyén piszt -- ráng ú -- szott, úgy sur -- rant, mint a nyíl.
    Oly tisz -- tán, szé -- pen lát -- szott, én csend -- ben ül -- tem ott,
    a víz -- ben ví -- gan ját -- szott és mesz -- sze csil -- lo -- gott,
    a víz -- ben ví -- gan ját -- szott és mesz -- sze csil -- lo -- gott.
   }
  >>
}

A csermely halkan zúgott, hol útja völgyre nyílt.
Hűs mélyén pisztráng úszott, úgy surrant, mint a nyíl.
Oly tisztán, szépen látszott, én csendben ültem ott,
a vízben vígan játszott és messze csillogott,
a vízben vígan játszott és messze csillogott.

Rút, álnok lesben állva egy férfi nézte őt,
nagy horgászbottal várta, a hal hogy arra jő.
A tiszta vízben, véltem, itt nem lesz semmi baj,
így meg nem fogja véle, hisz látja őt a hal.
Így meg nem fogja véle, hisz látja őt a hal.

A horgász cselre készül, mert unja már,
a csermelyt felzavarja végül. No, lám, amire várt,
már húzza, tépi horgát, a végén, a végén ott a hal.
Jaj! Mért, hogy mindig jól jár és célhoz ér, ki csal?

Források[szerkesztés]

 • Ének-Zene 7. Mozaik Education (Hozzáférés: 2016. aug. 22.) (kotta és szöveg)
 • A gitár. Kottaolvasási gyakorlatok: Dal No. 17. music-instrument-guitar.com (Hozzáférés: 2016. aug. 22.) (kotta)
 • Pécsi Géza – Uzsayné Pécsi Rita: Énektár: A Kulcs a muzsikához c. tankönyv melléklete. Pécs: Kulcs a muzsikához Alapítvány. 1999. 218. o.  
 • Kenéz László: Pisztrángból ötös. kulturpart.blog.hu (2008. máj. 21.) (Hozzáférés: 2016. aug. 22.) (elemzés)
 • A mi dalaink. Összeállította: Ugrin Gábor. Budapest: Tankönyvkiadó. 260. o.  

Felvételek[szerkesztés]

Kapcsolódó szócikkek[szerkesztés]

 • Zene Zeneportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap