Úttörőinduló

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Úttörőinduló
Műfaj mozgalmi dal
Dallam Kodály Zoltán
Szöveg Raics István
Hangfaj fríg pentaton
A kotta hangneme É fríg
Sorok A Av B C
Hangterjedelem VII–8 1–8 VII–7 VII–8
Kadencia VII (5) 7
Szótagszám 14 11 15 11

Az Úttörő induló az úttörőmozgalom himnusza volt. Zenéjét Kodály Zoltán szerezte 1947-ben. Az induló szövegét Raics István írta 1947-ben.[forrás?]

Kodály dallamára Jankovich Ferenc másik szöveget írt Hipp, hopp! virradóra fölkapunk a pejcsikóra kezdettel.

A dal a Bicinia Hungaricában jelent meg mindkét szöveggel.[1]

Kotta és dallam[szerkesztés]


{
  <<
  \relative c' {
   \key e \phrygian
   \time 4/4
   \tempo 4 = 90
   \set Staff.midiInstrument = "concertina"
   \transposition c'
%    Ej, haj, száll az ének, zeng az ének, szép az élet
    g'8 r b r  d8. e16 d8 b  g8. a16 g8 e   g8. g16 g8 d \bar "||"
    \break
%    ej, haj, úttörőnek kedve mindig jó,
    g8 r b r d8. e16 d8 b  g8. a16 g8 e  b'2 \bar "||"
    \break
%    nyári napban, téli szélben, harmatban, s ha hull a hó,
     a8. a16 a8 d,  g8. g16 g8 e  a a a   d, g  b d4 \bar "||"
    \break
%    ej, haj, száz torokból száll az énekszó.
    e8 r d r b8. d16 b8 a g8. a16 g8 d e2 \bar "|."
   }
  \addlyrics {
    Ej, haj, száll az é -- nek, zeng az é -- nek, szép az é -- let,
    Ej, haj, út -- tö -- rő -- nek ked -- ve min -- dig jó,
    Nyá -- ri nap -- ban, té -- li szél -- ben, har -- mat -- ban, s_ha hull a hó,
    Ej, haj, száz to -- rok -- ból száll az é -- nek -- szó.
   }
  >>
}

Jankovich Ferenc szövege:

Hipp, hopp! Virradóra fölkapunk a pej csikóra.
Hipp, hopp! Indulóra harsog már a kürt.
Ébredezzél egy-kettőre, bőg a csorda, búg a kürt,
Hipp, hopp! Már a napfény a szemedbe süt.

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. I. füzet, 28. dal. Az 1958–1997 közötti kiadásokból az első dal kimaradt, ezekben 27. számon.

Források[szerkesztés]

 • Kodály Zoltán: Válogatott bicíniumok: Az általános és középiskolák tanulói számára. 5. kiadás. Budapest: Tankönyvkiadó. 38–40. o. ISBN 963 17 1493 4  
 • Az úttörő- és a munkásmozgalom dalai: Iskolai dalgyűjtemény. Szerkesztette Nemcsik Pál. Budapest: Tankönyvkiadó. 1982. ISBN 963 17 6542 3 26. kotta   két szólamban
 • Fel, vörösök, proletárok! Vágó Ernő. Budapest: Zeneműkiadó. 1960. 170. o.   egy szólamban
 • 111 dal úttörőknek. Közreadó: Juhász Frigyes. Budapest: Editio Musica. 1959. 8. kotta   egy szólamban
 • Best of Communism: Egy évszázad mozgalmi dalai. Reviczky Béla. (hely nélkül): Rózsavölgyi és Társa. 48. o.   egy szólamban

Felvételek[szerkesztés]

 • Úttörőinduló. Csányi László YouTube (2011. július 27.) (Hozzáférés: 2016. augusztus 9.) (audió, fényképsorozat)

Kapcsolódó szócikkek[szerkesztés]