Úgy tetszik, hogy jó helyen vagyunk itt

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Úgy tetszik, hogy jó helyen vagyunk itt
Műfaj magyar népdal
Stílus régi
Hangfaj dó-hexachord
A kotta hangneme C dúr
Sorok A A B Av
Hangterjedelem 3–8 1–8 2–5 1–8
Kadencia 5 (1) 2
Szótagszám 10 10 10 10
Előadásmód Tempo giusto
Előadási tempó 100
A gyűjtés adatai
Gyűjtő Kodály Zoltán
A gyűjtés helyeNagyszalonta
A gyűjtés ideje 1916
(Vár)megyeBihar vármegye
Kiemelt források
Bartók-rend 2741
Dobszay224
Kodály–Vargyas 282
Népdaltípus2974

Az Úgy tetszik, hogy jó helyen vagyunk itt kezdetű magyar népdalt Kodály Zoltán gyűjtötte Nagyszalontán 1916-ban. A szöveg Vitkovics Mihály Vigalmi dal című versének módosult változata.[1][2]

Két szólamú kánonban is énekelhető.

Feldolgozás:

Szerző Mire
Kadosa Pál Zongora Zongoraiskola 2., I/19. kotta
Ludvig József ének, gitárakkordok Kis kacsa fürdik…, 8. oldal
Gárdonyi Zoltán zongora Úgy tetszik, hogy jó helyen

Kotta és dallam[szerkesztés]


{
  <<
  \relative c' {
   \key c \major
   \time 2/4
   \tempo 4 = 60
   \set Staff.midiInstrument = "overdriven guitar"
   \transposition c'
%    Úgy tetszik, hogy jó helyen vagyunk itt,
    c'8 g g a g^\markup { \raise #1 \box \abs-fontsize #16 2 } f e f g4 g8 r \bar "||"
%    úgy tetszik, hogy máskor is voltunk itt.
    c8 g g a g f e d c4 c8 r \bar "||" \break
%    Mulassunk hát egy vagy két óráig,
    e8 e e e g g f e d4 d8 r \bar "||"
%    végbúcsúnkat míg ki nem adják itt.
    a'8 a a c g f e d c4 c8 r \bar "|."
   }
  \addlyrics {
    Úgy tet -- szik, hogy jó he -- lyën va -- gyunk itt,
    úgy tet -- szik, hogy más -- kor is vol -- tunk itt.
    Mu -- las -- sunk hát ëgy vagy két ó -- rá -- ig,
    vég -- bú -- csún -- kat míg ki nem ad -- ják itt.
   }
  >>
}

Úgy tetszik, hogy jó helyen vagyunk itt,
úgy tetszik, hogy máskor is voltunk itt.
Mulassunk hát egy vagy két óráig,
végbúcsúnkat míg ki nem adják itt.

Végbúcsúnknak hamar vége lészen,
Szegénylegény akármerre mégyen,
Akármerre fordítja kalapját,
Szegénylegény így éli világát.

Az utolsó sornak az alábbi változata is ismert:


{
  <<
  \relative c' {
   \key c \major
   \time 2/4
   \tempo 4 = 60
   \set Staff.midiInstrument = "overdriven guitar"
   \transposition c'
%    vegbucsunkat mig ki nem adjak itt.
    d8 d d d f f e d c4 c8 r
    \bar "|."
   }
  \addlyrics {
    vég -- bú -- csún -- kat míg ki nem ad -- ják itt.
   }
  >>
}
Feldolgozás:
Szerző Mire
Szervánszky Endre hegedű, zongora Tíz könnyű hegedű-zongoradarab
8. darab: Párta, párta…
Bárdos Lajos háromszólamú vegyeskar Vendégnóta
Máriássy István zongora vagy ének és gitár Elindultam szép hazámból, 9. kotta

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. Szvorényi József: Vitkovics Mihály költeményei. mek.oszk.hu. Budapest: Aigner Lajos (1879) (Hozzáférés: 2016. jún. 4.)
 2. Úgy tetszik, hogy jó helyen vagyunk itt. Folkrádió (1916. dec. 30.) (Hozzáférés: 2016. máj. 30.) arch

Források[szerkesztés]

Weblapok:

Népdalgyűjtemények:

Tankönyvek:

 • Pécsi Géza – Uzsayné Pécsi Rita: Énektár: A Kulcs a muzsikához c. tankönyv melléklete. Pécs: Kulcs a muzsikához Alapítvány. 1999. 147. o.  
 • Iskolai énekgyüjtemény I: 6–10 éves tanulóknak. Szerkesztette: Kodály Zoltán. Budapest: Országos Közoktatási Tanács. 1943. 91. o. 130. kotta  

Feldolgozások:

 • Szervánszky Endre: Tíz könnyű hegedű-zongoradarab: Magyar népdalfeldolgozások. Budapest: Editio Musica. 12. o.  
 • Bárdos Lajos: Népdalkórusok III. ív: Hajnalozó, Két házasító, Népdalkánonok. Negyedik kiadás. (hely nélkül): Zeneműkiadó. 46. o. 22. kotta  
 • Zongoraiskola 2. Komjáthy Aladárné, Hernádi Zsuzsa, Insert Katalin, Fantóné Kassai Mária. Budapest: Editio Musica. ISMN M 080 05242 6  
 • Muszty Bea – Dobay András: Csalamádé: 5. Nagy Daloskönyv. 5. kötet (hely nélkül): Muszty-Dobay Bt. 154. o. ISMN 979 0 801659 00 2, gitárkísérettel  
 • Máriássy István: Elindultam szép hazámból: A legszebb magyar népdalok zongora- vagy gitárkísérettel. (hely nélkül): Rózsavölgyi és Társa. 2004. 9. kotta  
 • Ludvig József: Kis kacsa fürdik…: Gyermekdalok gitárakkordokkal. Miskolc: Koncert 1234 Kft. 8. o.  
 • Kilenc szerző 44 kis zongoradarabja magyar népi dallamokra: I. füzet. Szerkesztette és összeállította Reschofsky Sándor. Nyolcadik kiadás. Budapest: Zeneműkiadó Vállalat. 1963. 6. kotta   (Gárdonyi Zoltán zongorafeldolgozása)

Zenetudomány:

Szöveg:

Felvételek[szerkesztés]

 • Zene Zeneportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap