Ugrás a tartalomhoz

X-SAMPA

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

Az X-SAMPA célja az, hogy az IPA fonetikai jeleit – melyekkel leírható az egyes szavak kiejtése – latin betűkkel (pontosabban ASCII-karakterekkel) reprezentálja.

A magyar nyelv betűinek X-SAMPA-formáját az X-SAMPA magyar nyelvhez cikk írja le.

Az Extended SAM Phonetic Alphabet (X-SAMPA) (Kiterjesztett SAM Fonetikus Ábécé) a SAMPA egy változata, melyet 1995-ben fejlesztett ki J. C. Wells, a University of London fonetika professzora. Tervei szerint a jelölésrendszer egyesíti az egyedi SAMPA nyelvi táblázatokat és kiterjeszti annak használhatóságát a teljes IPA jelölésrendszerre.

Az eredmény az IPA karakterek egy SAMPA által ihletett változata 7 bites ASCII-kódrendszerre alakítva.

Használata[szerkesztés]

A jelöléseket általában perjelek („/”) közé zárva írjuk. Példák:

 • Jó napot /jo: nApot/
 • Egészség /Ege:SSe:g/
 • Language /l{NgwIdZ/

Összefoglaló[szerkesztés]

Megjegyzések[szerkesztés]

 • Azon IPA-szimbólumok, melyek alakja megfelel a latin kisbetűknek, az X-SAMPA-ban is ugyanazt a jelölést kapták.
 • Az X-SAMPA a backslash-t („\”, vagyis fordított osztásjel) arra használja, hogy az elé írt jellel együtt egy teljesen új jelet hozzon létre, ezért például az O az O\-től teljesen eltérő hang, közöttük nincsen kapcsolat.
 • Az X-SAMPA-mellékjelek (diacritics) a módosítandó jelet követik. A ~ nazalizáció (orrhang), a = magánhangzósítás, a ` retroflexió és rhoticity mellékjelen kívül minden más módosítót az aláhúzásjellel (_) kapcsolunk ahhoz a jelhez, melyet befolyásol.
 • Az _1-től _6-ig terjedő számok fenntartott módosítók, melyek az egyes nyelvspecifikus hangsúlyszinteknek megfelelő rövidítésekként használatosak.

Kisbetűs jelek[szerkesztés]

X-SAMPA IPA IPA Leírás Példák (szögletes jelölésben az X-SAMPA)
a a nyílt, elöl képzett, ajakkerekítés nélküli magánhangzó francia dame [dam], spanyol padre [padre]
b b bilabiális, zöngés zárhang angol bed [bEd], francia bon [bO~]
b_< ɓ bilabiális, zöngés impolozíva (belső glottális hang)
c c palatális, zöngétlen zárhang magyar latyak [lAcAk]
d d alveoláris, zöngés zárhang angol dog [dQg], francia doigt [dwa]
d` ɖ retroflex, zöngés zárhang
d_< ɗ dentális/alveoláris zöngés implozíva
e e középzárt, elöl képzett, ajakkerekítés nélküli magánhangzó francia ses [se]
f f labiodentális, zöngétlen réshang angol five [faIv], francia femme [fam]
g g veláris, zöngés zárhang angol go [g@U], francia longue [lO~g]
g_< ɠ veláris, zöngés implozíva
h h glottális, zöngétlen réshang angol house [haUs]
h\ ɦ glottális, zöngés réshang
i i zárt, elöl képzett, ajakkerekítés nélküli magánhangzó angol be [bi:], francia oui [wi], spanyol si [si]
j j palatális közelítőhang angol yes [jEs], francia yeux [j2]
j\ ʝ palatális, zöngés réshang
k k veláris, zöngétlen zárhang angol cat [k{t], spanyol carro [karo]
l l alveoláris, laterális közelítőhang angol lay [leI], francia mal [mal]
l` ɭ retroflex laterális közelítőhang
l\ ɺ alveoláris, zöngés laterális szájpadláshoz nem érő nyelvvel képzett hang
m m bilabiális orrhang angol mouse [maUs], francia homme [Om]
n n alveoláris orrhang angol no [n@U], francia non [nO~]
o o középzárt, hátul képzett, ajakkerekítéses magánhangzó francia gros [gRo]
p p bilabiális, zöngétlen zárhang angol hop [hQp], francia pose [poz] spanyol perro [pero]
p\ φ bilabiális, zöngétlen réshang
q q uvuláris, zöngétlen zárhang
r r alveoláris pergetett hang Spanyol perro [pero]
r` ɽ retroflex, csavart vagy szájpadláshoz nem érő nyelvvel képzett hang
r\ ɹ zöngés (poszt)alveoláris közelítőhang
r\` ɻ retroflex közelítőhang
s s alveoláris, zöngétlen réshang angol seem [si:m], francia session [se.sjO~]
s` ʂ retroflex, zöngétlen réshang
s\ ɕ alveolopalatális, zöngétlen réshang
t t alveoláris, zöngétlen zárhang angol too [tu:], francia raté [Rate], spanyol tuyo [tujo]
t` ʈ retroflex, zöngétlen zárhang
u u zárt, hátul képzett, ajakkerekítéses magánhangzó angol boom [bu:m], spanyol su [su]
v v labiodentális, zöngés réshang angol vest [vEst], francia voix [vwa]
v\ (vagy P) ʋ labiodentális közelítőhang
w w labioveláris közelítőhang angol west [wEst], francia oui [wi]
x x veláris, zöngétlen réshang skót loch [lQx]
x\ ɧ palatális-veláris, zöngétlen réshang
y y zárt, elöl képzett, ajakkerekítéses magánhangzó francia tu [ty]
z z alveoláris, zöngés réshang angol zoo [zu:], francia azote [azOt]
z` ʐ retroflex, zöngés réshang
z\ ʑ alveolopalatális, zöngés réshang

Nagybetűs jelek[szerkesztés]

X-SAMPA IPA IPA Leírás Példák
A ɑ nyílt, hátul képzett, ajakkerekítés nélküli magánhangzó angol start [stA:t]
B β bilabiális, zöngés réshang spanyol cabo [kaBo]
B\ ʙ bilabiális, zöngés pergetett hang
C ç palatális, zöngétlen réshang német ich
D ð dentális, zöngés réshang angol then [DEn]
E ɛ nyílt-közép elülső ajakkerekítés nélküli magánhangzó francia même [mEm]
F ɱ labiodentális orrhang angol emphasis ["EFf@sIs] (gyorsan kiejtve, egyébként ["Emf@sIs])
G γ veláris, zöngés réshang spanyol fuego [fweGo], görög γαμα [Gama]
G\ ɢ uvuláris, zöngés zárhang
G\_< ʛ uvuláris, zöngés implozíva
H ɥ labiopalatális félhangzó francia huit [Hi]
H\ ʜ epiglottális, zöngétlen frikatíva
I ɪ laza, zárt, elöl képzett, ajakkerekítés nélküli magánhangzó angol kit [kIt]
I\ középső állású, laza, zárt, elöl képzett, ajakkerekítés nélküli magánhangzó, nincs az IPA-ban
J ɲ palatális orrhang spanyol año [aJo]
J\ ɟ palatális, zöngés zárhang magyar egy [EJ\]
J\_< palatális, zöngés implozíva
K ɬ alveoláris, zöngétlen, laterális réshang walesi llaw [Kau]
K\ ɮ alveoláris, zöngés, laterális frikatíva
L ʎ palatális laterális hang olasz famiglia [fami:La]
L\ ʟ veláris, zöngés, laterális hang
M ɯ zárt, hátsó, ajakkerekítés nélküli magánhangzó koreai u [M]
M\ ɰ veláris közelítőhang
N ŋ veláris orrhang angol thing [TIN]
N\ ɴ uvuláris, zöngés orrhang
O ɔ nyílt-közép hátsó ajakkerekítéses magánhangzó brit angol thought [TO:t]
O\ ʘ bilabiális klikk
P (vagy v\) ʋ labiodentális közelítőhang
Q ɒ nyílt hátsó ajakkerekítéses magánhangzó brit angol lot [lQt]
R ʁ uvuláris, zöngés réshang francia roi [Rwa]
R\ ʀ uvuláris, zöngés pergetett hang
S ʃ palatoalveoláris, zöngétlen réshang angol ship [SIp]
T θ dentális, zöngétlen réshang angol thin [TIn]
U ʊ laza, zárt, hátsó, ajakkerekítéses magánhangzó angol foot [fUt]
U\ központi állású, laza, zárt, ajakkerekítéses magánhangzó, nincs az IPA-ban
V ʌ nyílt-közép hátsó, kerekítetlen magánhangzó angol strut [strVt]
W ʍ labioveláris, zöngétlen réshang skót when [Wen]
X χ uvuláris, zöngétlen réshang walesi bach [baX]
X\ ħ faringális, zöngétlen frikatíva arab ha’ [X\a?]
Y ʏ laza, zárt elülső ajakkerekítéses magánhangzó német hübsch [hYpS]
Z ʒ palatoalveoláris, zöngés réshang angol measure ["mEZ.U@]

Egyéb jelek[szerkesztés]

X-SAMPA IPA IPA Leírás Példák
. szótaghatár
" ˈ elsődleges hangsúly
% ˌ másodlagos hangsúly
& ɶ nyílt elülső kerekített magánhangzó dán drømme [dR&m@]
' (vagy _j) ʲ palatalizáció
* meghatározatlan karakter, SAMPA-„összekapcsoló”
szeparátor
/ meghatározhatatlan francia magánhangzó
{ æ majdnem-nyílt elöl képzett ajakkerekítés nélküli magánhangzó angol trap [tr{p]
} ʉ zárt központi kerekített magánhangzó svéd sju [S}]
1 ɨ zárt központi kerekítetlen magánhangzó walesi tu [t1]
2 ø zárt-közép elülső, kerekített magánhangzó francia deux [d2]
3 ɜ középnyílt, középen képzett, ajakkerekítés nélküli brit angol nurse [n3:s]
3\ ɞ középnyílt, középen képzett ajakkerekítéses
4 ɾ alveoláris, zöngés, megcsavart nyelvvel képzett hang spanyol pero [pe4o]
5 ɫ hátul képzett, sötét l; lásd még: _e angol milk [mI5k]
6 ɐ nyílt schwa német besser [bEs6]
7 ɤ középzárt, hátul képzett ajakkerekítés nélküli magánhangzó
8 ɵ középzárt, középen képzett ajakkerekítéses magánhangzó svéd buss [b8s]
9 œ középnyílt, elöl képzett ajakkerekítéses magánhangzó francia neuf [n9f]
: ː hosszú
:\ ˑ félhosszú
< kezdő nemszegmentális megjegyzés (például SAMPROSA)
<\ ʢ epiglottális, zöngés réshang
> záró nemszegmentális megjegyzés
>\ ʡ epiglottális zárhang
? ʔ glottális zárhang német Verein, dán stød
?\ ʕ faringális, zöngés réshang arab ayn
@ ə schwa angol banana [b@"nA:n@]
@\ ɘ középzárt, középen képzett, ajakkerekítés nélküli magánhangzó
^ emelkedő
! eső
!\ ǃ retroflex klikk
| alcsoport
|\ ǀ dentális klikk
|| főcsoport
|\|\ ǁ laterális klikk
=\ ǂ alveoláris klikk
-\   ̮ kapcsolójel

Módosítók (diacritics)[szerkesztés]

X-SAMPA IPA IPA Leírás
_" ¨ középen képzett
_+ ˖ erőteljes
_- ˗ hátrahúzott
_/ ˇ emelt
_0   ̥ zöngétlen
_< implozíva
= (vagy _=)   ̩ szótag értékű
_> ʼ ejektíva
_?\ ˤ faringalizált
_\ ˆ eső tónus
_^   ̯ nem szótagképző
_}   ̚ nem hallható
` ˞ hátrahajlítás magánhangzóknál, retroflexió mássalhangzóknál (az IPA önálló szimbólumokat használ a mássalhangzókra, lásd például: t`)
~ (vagy _~) ~ nazalizáció
_A   ̘ erőteljes nyelvgyök
_a   ̺ csúcsos
_B   ̏ nagyon alacsony tónus
_B_L alacsony emelkedő tónus
_c   ̜ kevésbé kerekített
_d   ̪ dentális
_e ~ velarizált vagy faringalizált; lásd még: 5
<F> globálisan eső
_F ^ eső tónus
_G   ˠ velarizált
_H ˊ magas tónus
_H_T magas emelkedő tónus
_h ʰ aspirált
_j (vagy ') ʲ palatalizált
_k   ̰ csikorgó
_L ` alacsony tónus
_l ˡ laterális jelleg
_M ¯ középső tónus
_m   ̻ laminális
_N ̼ lingvolabiális
_n n orrhang jelleg
_O   ̹ kerekítettebb
_o ˕ leeresztett
_q ̙ hátrahúzott nyelvgyök
<R> globálisan emelkedő
_R ˇ emelkedő tónus
_R_F emelkedő-eső tónus
_r ˔ emelt
_T ˝ nagyon magas tónus
_t ̤ belélegzett
_v ˬ zöngés
_w ʷ labializált
_X ˘ nagyon rövid
_x ˟ félközépen képzett

Egyes szakkifejezések jelentése[szerkesztés]

 • Alveoláris: a fogmedernél képzett hang
 • Approximáns: teljes zár vagy rés létrejötte nélkül képzett mássalhangzó
 • Bilabiális: mindkét ajak közreműködésével képzett hang
 • Dentális: foghang
 • Epiglottális: gégefővel képzett hang
 • Faringeális: garathang
 • Frikatíva: réshang
 • Glottális: a hangszalagok segítségével képzett hang
 • Labiodentális: az ajak és a fogak közreműködésével képzett hang
 • Laterális: oldalsó (részleges zár, a szájüreg oldalán szabadon áramlik a levegő)
 • Nazális: orrhang
 • Palatális: a kemény szájpadlásnál képzett hang
 • Plozíva: zárhang
 • Posztalveoláris: a fogmeder mögött képzett hang
 • Retroflex: hátrahajtott nyelvvel képzett hang
 • Uvuláris: a nyelvcsap segítségével képzett hang
 • Veláris: a szájpadlás hátsó részén (lágy szp.) képzett hang

Külső hivatkozások[szerkesztés]

Commons:Category:X-SAMPA
A Wikimédia Commons tartalmaz X-SAMPA témájú médiaállományokat.