X-SAMPA

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Az X-SAMPA célja az, hogy az IPA fonetikai jeleit – melyekkel leírható az egyes szavak kiejtése – latin betűkkel (pontosabban ASCII-karakterekkel) reprezentálja.

A magyar nyelv betűinek X-SAMPA-formáját az X-SAMPA magyar nyelvhez cikk írja le.

Az Extended SAM Phonetic Alphabet (X-SAMPA) (Kiterjesztett SAM Fonetikus Ábécé) a SAMPA egy változata, melyet 1995-ben fejlesztett ki J. C. Wells, a University of London fonetika professzora. Tervei szerint a jelölésrendszer egyesíti az egyedi SAMPA nyelvi táblázatokat és kiterjeszti annak használhatóságát a teljes IPA jelölésrendszerre.

Az eredmény az IPA karakterek egy SAMPA által ihletett változata 7 bites ASCII-kódrendszerre alakítva.

Használata[szerkesztés]

A jelöléseket általában perjelek („/”) közé zárva írjuk. Példák:

 • Jó napot /jo: nApot/
 • Egészség /Ege:SSe:g/
 • Language /l{NgwIdZ/

Összefoglaló[szerkesztés]

Megjegyzések[szerkesztés]

 • Azon IPA-szimbólumok, melyek alakja megfelel a latin kisbetűknek, az X-SAMPA-ban is ugyanazt a jelölést kapták.
 • Az X-SAMPA a backslash-t („\”, vagyis fordított osztásjel) arra használja, hogy az elé írt jellel együtt egy teljesen új jelet hozzon létre, ezért például az O az O\-től teljesen eltérő hang, közöttük nincsen kapcsolat.
 • Az X-SAMPA-mellékjelek (diacritics) a módosítandó jelet követik. A ~ nazalizáció (orrhang), a = magánhangzósítás, a ` retroflexió és rhoticity mellékjelen kívül minden más módosítót az aláhúzásjellel (_) kapcsolunk ahhoz a jelhez, melyet befolyásol.
 • Az _1-től _6-ig terjedő számok fenntartott módosítók, melyek az egyes nyelvspecifikus hangsúlyszinteknek megfelelő rövidítésekként használatosak.

Kisbetűs jelek[szerkesztés]

X-SAMPA IPA IPA Leírás Példák (szögletes jelölésben az X-SAMPA)
a a Xsampa-a.png nyílt, elöl képzett, ajakkerekítés nélküli magánhangzó francia dame [dam], spanyol padre [padre]
b b Xsampa-b.png bilabiális, zöngés zárhang angol bed [bEd], francia bon [bO~]
b_< ɓ Xsampa-b lessthan.png bilabiális, zöngés impolozíva (belső glottális hang)
c c Xsampa-c.png palatális, zöngétlen zárhang magyar latyak [lAcAk]
d d Xsampa-d.png alveoláris, zöngés zárhang angol dog [dQg], francia doigt [dwa]
d` ɖ Xsampa-d'.png retroflex, zöngés zárhang
d_< ɗ Xsampa-d lessthan.png dentális/alveoláris zöngés implozíva
e e Xsampa-e.png középzárt, elöl képzett, ajakkerekítés nélküli magánhangzó francia ses [se]
f f Xsampa-f2.png labiodentális, zöngétlen réshang angol five [faIv], francia femme [fam]
g g Xsampa-g.png veláris, zöngés zárhang angol go [g@U], francia longue [lO~g]
g_< ɠ Xsampa-g lessthan.png veláris, zöngés implozíva
h h Xsampa-h.png glottális, zöngétlen réshang angol house [haUs]
h\ ɦ Xsampa-hslash.png glottális, zöngés réshang
i i Xsampa-i.png zárt, elöl képzett, ajakkerekítés nélküli magánhangzó angol be [bi:], francia oui [wi], spanyol si [si]
j j Xsampa-j2.png palatális közelítőhang angol yes [jEs], francia yeux [j2]
j\ ʝ Xsampa-jslash2.png palatális, zöngés réshang
k k Xsampa-k.png veláris, zöngétlen zárhang angol cat [k{t], spanyol carro [karo]
l l Xsampa-l.png alveoláris, laterális közelítőhang angol lay [leI], francia mal [mal]
l` ɭ Xsampa-l'.png retroflex laterális közelítőhang
l\ ɺ Xsampa-lslash.png alveoláris, zöngés laterális szájpadláshoz nem érő nyelvvel képzett hang
m m Xsampa-m.png bilabiális orrhang angol mouse [maUs], francia homme [Om]
n n Xsampa-n.png alveoláris orrhang angol no [n@U], francia non [nO~]
o o Xsampa-o.png középzárt, hátul képzett, ajakkerekítéses magánhangzó francia gros [gRo]
p p Xsampa-p.png bilabiális, zöngétlen zárhang angol hop [hQp], francia pose [poz] spanyol perro [pero]
p\ φ Xsampa-pslash.png bilabiális, zöngétlen réshang
q q Xsampa-q.png uvuláris, zöngétlen zárhang
r r Xsampa-r.png alveoláris pergetett hang Spanyol perro [pero]
r` ɽ Xsampa-r'.png retroflex, csavart vagy szájpadláshoz nem érő nyelvvel képzett hang
r\ ɹ Xsampa-rslash2.png zöngés (poszt)alveoláris közelítőhang
r\` ɻ Xsampa-rslash'.png retroflex közelítőhang
s s Xsampa-s.png alveoláris, zöngétlen réshang angol seem [si:m], francia session [se.sjO~]
s` ʂ Xsampa-s'.png retroflex, zöngétlen réshang
s\ ɕ Xsampa-sslash.png alveolopalatális, zöngétlen réshang
t t Xsampa-t.png alveoláris, zöngétlen zárhang angol too [tu:], francia raté [Rate], spanyol tuyo [tujo]
t` ʈ Xsampa-t'.png retroflex, zöngétlen zárhang
u u Xsampa-u.png zárt, hátul képzett, ajakkerekítéses magánhangzó angol boom [bu:m], spanyol su [su]
v v Xsampa-v.png labiodentális, zöngés réshang angol vest [vEst], francia voix [vwa]
v\ (vagy P) ʋ Xsampa-Porvslash.png labiodentális közelítőhang
w w Xsampa-w2.png labioveláris közelítőhang angol west [wEst], francia oui [wi]
x x Xsampa-x.png veláris, zöngétlen réshang skót loch [lQx]
x\ ɧ Xsampa-xslash2.png palatális-veláris, zöngétlen réshang
y y Xsampa-y.png zárt, elöl képzett, ajakkerekítéses magánhangzó francia tu [ty]
z z Xsampa-z.png alveoláris, zöngés réshang angol zoo [zu:], francia azote [azOt]
z` ʐ Xsampa-z'.png retroflex, zöngés réshang
z\ ʑ Xsampa-zslash.png alveolopalatális, zöngés réshang

Nagybetűs jelek[szerkesztés]

X-SAMPA IPA IPA Leírás Példák
A ɑ Xsampa-A2.png nyílt, hátul képzett, ajakkerekítés nélküli magánhangzó angol start [stA:t]
B β Xsampa-B2.png bilabiális, zöngés réshang spanyol cabo [kaBo]
B\ ʙ Xsampa-Bslash.png bilabiális, zöngés pergetett hang
C ç Xsampa-C2.png palatális, zöngétlen réshang német ich
D ð Xsampa-D2.png dentális, zöngés réshang angol then [DEn]
E ɛ Xsampa-E2.png nyílt-közép elülső ajakkerekítés nélküli magánhangzó francia même [mEm]
F ɱ Xsampa-F.png labiodentális orrhang angol emphasis ["EFf@sIs] (gyorsan kiejtve, egyébként ["Emf@sIs])
G γ Xsampa-G2.png veláris, zöngés réshang spanyol fuego [fweGo], görög γαμα [Gama]
G\ ɢ Xsampa-Gslash.png uvuláris, zöngés zárhang
G\_< ʛ Xsampa-Gslash lessthan.png uvuláris, zöngés implozíva
H ɥ Xsampa-H.png labiopalatális félhangzó francia huit [Hi]
H\ ʜ Xsampa-Hslash.png epiglottális, zöngétlen frikatíva
I ɪ Xsampa-I2.png laza, zárt, elöl képzett, ajakkerekítés nélküli magánhangzó angol kit [kIt]
I\ középső állású, laza, zárt, elöl képzett, ajakkerekítés nélküli magánhangzó, nincs az IPA-ban
J ɲ Xsampa-J.png palatális orrhang spanyol año [aJo]
J\ ɟ Xsampa-Jslash.png palatális, zöngés zárhang magyar egy [EJ\]
J\_< Xsampa-Jslash lessthan.png palatális, zöngés implozíva
K ɬ Xsampa-K2.png alveoláris, zöngétlen, laterális réshang walesi llaw [Kau]
K\ ɮ Xsampa-Kslash.png alveoláris, zöngés, laterális frikatíva
L ʎ Xsampa-L2.png palatális laterális hang olasz famiglia [fami:La]
L\ ʟ Xsampa-Lslash.png veláris, zöngés, laterális hang
M ɯ Xsampa-M.png zárt, hátsó, ajakkerekítés nélküli magánhangzó koreai u [M]
M\ ɰ Xsampa-Mslash.png veláris közelítőhang
N ŋ Xsampa-N2.png veláris orrhang angol thing [TIN]
N\ ɴ Xsampa-Nslash.png uvuláris, zöngés orrhang
O ɔ Xsampa-O2.png nyílt-közép hátsó ajakkerekítéses magánhangzó brit angol thought [TO:t]
O\ ʘ Xsampa-Oslash.png bilabiális klikk
P (vagy v\) ʋ Xsampa-Porvslash.png labiodentális közelítőhang
Q ɒ Xsampa-Q.png nyílt hátsó ajakkerekítéses magánhangzó brit angol lot [lQt]
R ʁ Xsampa-R2.png uvuláris, zöngés réshang francia roi [Rwa]
R\ ʀ Xsampa-Rslash.png uvuláris, zöngés pergetett hang
S ʃ Xsampa-S2.png palatoalveoláris, zöngétlen réshang angol ship [SIp]
T θ Xsampa-T2.png dentális, zöngétlen réshang angol thin [TIn]
U ʊ Xsampa-U2.png laza, zárt, hátsó, ajakkerekítéses magánhangzó angol foot [fUt]
U\ központi állású, laza, zárt, ajakkerekítéses magánhangzó, nincs az IPA-ban
V ʌ Xsampa-V.png nyílt-közép hátsó, kerekítetlen magánhangzó angol strut [strVt]
W ʍ Xsampa-X.png labioveláris, zöngétlen réshang skót when [Wen]
X χ Xsampa-x2.png uvuláris, zöngétlen réshang walesi bach [baX]
X\ ħ Xsampa-Xslash.png faringális, zöngétlen frikatíva arab ha’ [X\a?]
Y ʏ Xsampa-Y2.png laza, zárt elülső ajakkerekítéses magánhangzó német hübsch [hYpS]
Z ʒ Xsampa-Z2.png palatoalveoláris, zöngés réshang angol measure ["mEZ.U@]

Egyéb jelek[szerkesztés]

X-SAMPA IPA IPA Leírás Példák
. Xsampa-fullstop.png szótaghatár
" ˈ Xsampa-doublequotes.png elsődleges hangsúly
% ˌ Xsampa-percentage.png másodlagos hangsúly
& ɶ Xsampa-amper.png nyílt elülső kerekített magánhangzó dán drømme [dR&m@]
' (vagy _j) ʲ Xsampa-'or j.png palatalizáció
* meghatározatlan karakter, SAMPA-„összekapcsoló”
szeparátor
/ meghatározhatatlan francia magánhangzó
{ æ Xsampa-leftcurly.png majdnem-nyílt elöl képzett ajakkerekítés nélküli magánhangzó angol trap [tr{p]
} ʉ Xsampa-rightcurly.png zárt központi kerekített magánhangzó svéd sju [S}]
1 ɨ Xsampa-1.png zárt központi kerekítetlen magánhangzó walesi tu [t1]
2 ø Xsampa-2.png zárt-közép elülső, kerekített magánhangzó francia deux [d2]
3 ɜ Xsampa-3.png középnyílt, középen képzett, ajakkerekítés nélküli brit angol nurse [n3:s]
3\ ɞ Xsampa-3slash.png középnyílt, középen képzett ajakkerekítéses
4 ɾ Xsampa-4.png alveoláris, zöngés, megcsavart nyelvvel képzett hang spanyol pero [pe4o]
5 ɫ Xsampa-l eor5.png hátul képzett, sötét l; lásd még: _e angol milk [mI5k]
6 ɐ Xsampa-6.png nyílt schwa német besser [bEs6]
7 ɤ Xsampa-7.png középzárt, hátul képzett ajakkerekítés nélküli magánhangzó
8 ɵ Xsampa-8.png középzárt, középen képzett ajakkerekítéses magánhangzó svéd buss [b8s]
9 œ Xsampa-9.png középnyílt, elöl képzett ajakkerekítéses magánhangzó francia neuf [n9f]
: ː Xsampa-colon.png hosszú
:\ ˑ Xsampa-colonslash.png félhosszú
< kezdő nemszegmentális megjegyzés (például SAMPROSA)
<\ ʢ Xsampa-lessthanslash.png epiglottális, zöngés réshang
> záró nemszegmentális megjegyzés
>\ ʡ Xsampa-greaterthanslash.png epiglottális zárhang
? ʔ Xsampa-questionmark.png glottális zárhang német Verein, dán stød
?\ ʕ Xsampa-qmarkslash.png faringális, zöngés réshang arab ayn
@ ə Xsampa-at.png schwa angol banana [b@"nA:n@]
@\ ɘ Xsampa-atslash.png középzárt, középen képzett, ajakkerekítés nélküli magánhangzó
^ Xsampa-hat.png emelkedő
! Xsampa-exclamation.png eső
!\ ǃ Xsampa-exclamationslash.png retroflex klikk
| Xsampa-bar.png alcsoport
|\ ǀ Xsampa-barslash.png dentális klikk
|| Xsampa-doublebar.png főcsoport
|\|\ ǁ Xsampa-doublebarslash.png laterális klikk
=\ ǂ Xsampa-equalsslash.png alveoláris klikk
-\   ̮ Xsampa-dashslash.png kapcsolójel

Módosítók (diacritics)[szerkesztés]

X-SAMPA IPA IPA Leírás
_" ¨ Xsampa- doublequotes.png középen képzett
_+ ˖ Xsampa- plus.png erőteljes
_- ˗ Xsampa- minus.png hátrahúzott
_/ ˇ emelt
_0   ̥ Xsampa- 0.png zöngétlen
_< implozíva
= (vagy _=)   ̩ Xsampa-equalsor equals.png szótag értékű
_> ʼ Xsampa- greaterthan.png ejektíva
_?\ ˤ Xsampa- questionslash.png faringalizált
_\ ˆ eső tónus
_^   ̯ Xsampa- hat.png nem szótagképző
_}   ̚ Xsampa- rightcurly.png nem hallható
` ˞ Xsampa-'rhino.png hátrahajlítás magánhangzóknál, retroflexió mássalhangzóknál (az IPA önálló szimbólumokat használ a mássalhangzókra, lásd például: t`)
~ (vagy _~) ~ Xsampa-tildor tild.png nazalizáció
_A   ̘ Xsampa- A.png erőteljes nyelvgyök
_a   ̺ Xsampa- a2.png csúcsos
_B   ̏ Xsampa- B.png nagyon alacsony tónus
_B_L Xsampa- B L.png alacsony emelkedő tónus
_c   ̜ Xsampa- c.png kevésbé kerekített
_d   ̪ Xsampa- d.png dentális
_e ~ Xsampa- e.png velarizált vagy faringalizált; lásd még: 5
<F> Xsampa-ltFgt.png globálisan eső
_F ^ Xsampa- F.png eső tónus
_G   ˠ Xsampa- G.png velarizált
_H ˊ Xsampa- H.png magas tónus
_H_T Xsampa- H T.png magas emelkedő tónus
_h ʰ Xsampa- h.png aspirált
_j (vagy ') ʲ Xsampa-'or j.png palatalizált
_k   ̰ Xsampa- k.png csikorgó
_L ` Xsampa- L.png alacsony tónus
_l ˡ Xsampa- l.png laterális jelleg
_M ¯ Xsampa- M.png középső tónus
_m   ̻ Xsampa- m.png laminális
_N ̼ Xsampa- N.png lingvolabiális
_n n Xsampa- n2.png orrhang jelleg
_O   ̹ Xsampa O.png kerekítettebb
_o ˕ Xsampa- o.png leeresztett
_q ̙ Xsampa- q.png hátrahúzott nyelvgyök
<R> Xsampa-ltRgt.png globálisan emelkedő
_R ˇ Xsampa- R.png emelkedő tónus
_R_F Xsampa- R F.png emelkedő-eső tónus
_r ˔ Xsampa- r.png emelt
_T ˝ Xsampa- T.png nagyon magas tónus
_t ̤ Xsampa- t.png belélegzett
_v ˬ Xsampa- v.png zöngés
_w ʷ Xsampa- w.png labializált
_X ˘ Xsampa- X.png nagyon rövid
_x ˟ Xsampa- x.png félközépen képzett

Egyes szakkifejezések jelentése[szerkesztés]

 • Alveoláris: a fogmedernél képzett hang
 • Approximáns: teljes zár vagy rés létrejötte nélkül képzett mássalhangzó
 • Bilabiális: mindkét ajak közreműködésével képzett hang
 • Dentális: foghang
 • Epiglottális: gégefővel képzett hang
 • Faringeális: garathang
 • Frikatíva: réshang
 • Glottális: a hangszalagok segítségével képzett hang
 • Labiodentális: az ajak és a fogak közreműködésével képzett hang
 • Laterális: oldalsó (részleges zár, a szájüreg oldalán szabadon áramlik a levegő)
 • Nazális: orrhang
 • Palatális: a kemény szájpadlásnál képzett hang
 • Plozíva: zárhang
 • Posztalveoláris: a fogmeder mögött képzett hang
 • Retroflex: hátrahajtott nyelvvel képzett hang
 • Uvuláris: a nyelvcsap segítségével képzett hang
 • Veláris: a szájpadlás hátsó részén (lágy szp.) képzett hang

Külső hivatkozások[szerkesztés]

Commons:Category:X-SAMPA
A Wikimédia Commons tartalmaz X-SAMPA témájú médiaállományokat.