Valahol a Volga mentén

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Valahol a Volga mentén
Műfaj népdal
Eredeti nyelv orosz
Hangfaj dúr
A kotta hangneme F dúr
Sorok A Av1 B Av2
Hangterjedelem V–2 V–5 1–6 V–3
Kadencia ♯VII (3) 3
Szótagszám 8 7 8 7

A Valahol a Volga mentén dallama orosz népdal. Többféle magyar szövege van: Máma még nem ittunk semmit, Volgai hajósok dala.

A dallamhoz Dmitrij Szadovnyikov(ru) írt balladát Sztyepan Razin(ru) 17. századi kozák atamánról(en). A vers szerint Razin egy alkalommal társaival egy perzsiai zsákmányszerző úton fogságba ejtette a perzsa sah szépséges lányát. Hazafelé jövet a Volgán felfelé hajózott a kozákokkal és a zsákmánnyal, és mulatozás helyett minden idejét a lánnyal töltötte. A kozákok törvényei viszont az összeütközések elkerülése érdekében szigorúan tiltották, hogy lány legyen közöttük. Mikor ezt az atamán szemére hányták, ő felkapta a lányt, és a Volgába dobta azzal a felkiáltással, hogy a Volga úgysem kapott még méltó ajándékot a doni kozákoktól. Ezután a dermedt kozákok között vidám nótát rendelt a zenészektől. Erre az ajándékra utal az alábbi orosz versszak utolsó két sora.

Magyar feldolgozás:

Szerző Mire
Ludvig József tangóharmonika Kicsiny falu, ott születtem én, 11. oldal

Kotta és dallam[szerkesztés]


{
  <<
  \relative c' {
   \key f \major
   \time 3/4
   \tempo 4 = 60
   \set Staff.midiInstrument = "electric piano 1"
   \transposition c'
%    Valahol a Volga mentén
    c8 c f4. e8 g d f4 e \bar "||"
%    élt egyszer egy kisleány,
    c8 c a'4. f8 c' g a2 \bar "||"
%    nem ismerte a szerelmet,
    f8 f d'4. c8 bes d c4 a \bar "||"
%    s boldog volt ő igazán.
    c,8 c a'4. g8 a e f2 \bar "|."
   }
  \addlyrics {
    Va -- la -- hol a Vol -- ga men -- tén
    élt egy -- szer egy kis -- le -- ány,
    nem is -- mer -- te a sze -- rel -- met,
    s_bol -- dog volt ő i -- ga -- zán.
   }
  >>
}

2.
Kis Mariska mi bajod van, arcod mért oly halovány?
Napjaid oly lassan telnek, kicsi szíved fáj talán?

3.
Emlékszem az első csókra, nem volt otthon az anyád,
Azt az első édes csókot lopva-félve adtad át.

4.
Besúgták a jó anyádnak szerelmünket oly korán
És az anyád nagy haragja e szavakkal jött hozzám:

5.
Nézze uram én a lányom játéknak nem nevelem,
Vegye nőül, vagy kerülje, mert tovább nem tűrhetem.

6.
Én azóta ritkán látlak, hogyha sírsz ablakodnál.
Mért lettem én jogászlegény, te meg szegény kis leány?

7.
Szőke legény megy a partra, keresi a szép leányt.
Ne keresd azt te bús ifjú, elnyelte a Volga már.

8.
Sírját nem jelzi már semmi csak egy árva vízcsapás...
Valahol a Volga mentén minden árva és homály.

Szadovnyikov versének egyik nálunk is ismert versszaka oroszul:

Волга, Волга, мать родная,
Волга, русская река,
Не видала ты подарка
От донского казака!

Sztyenka Razin:

Források[szerkesztés]

Felvételek[szerkesztés]

Kapcsolódó szócikkek[szerkesztés]

 • Zene Zeneportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap