Szikambria

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Jump to navigation Jump to search
A nibelungok és a hunok csatája

Szikambria (Sicambria, Sicambre, Sicamber, Syccamber, Skambria, Skanboria) egy ókori város, melyet a legendák szerint Attila hun király alapított. A település helyét és egyáltalán létezését a mai napig rengeteg vita övezi.

A szugamber germán frank törzset a rómaiak i. e. 8-ban legyőzték és Galliába telepítették, így ezen a néptörzsön, a szikambereken keresztül az 5. századi frank írástudók a népet a trójaiaktól származtatták. A 6. században Tours-i Szent Gergely ősi lakhelyükként Pannoniát említi, a 7. századi Gesta Regum Francorum szerint a trójai eredetű frankok Pannónia határánál várost alapítottak, amit saját magukról Szikambriának neveztek el, és ez az elképzelés terjedt el a középkori irodalomban.

Egy 13. századi francia krónika Magyarország fővárosaként említi. A 13. századi magyar krónikában Iordanes, a Nibelung-ének és Anonymus krónikáiban a hun-magyar közös gyökerek is megjelennek. Kézai Simon szerint Attila magyar királynak Szikambriában (németül Etzelburg) fontos központja volt és itt is temették el.[1] A Képes Krónika a francia mondákat követve a Szikambria név magyarázatát összekapcsolta Párizs névmagyarázatával és a trójai mondakörrel is. A Szikambria elnevezés a népnyelvben is elterjedt a 14-15. században, illetve még a 17. századi térképek is megemlítik.

Tinódi Lantos Sebestyén is említi Erdéli História c. művében, Skanbria néven, leírása alapján a Budát körülzáró törökök tábora közelében lehetett.[2] Szulejmán szultán 1541. augusztus 26-tól Óbuda közelében táborozott.[3]

Jegyzetek[szerkesztés]

  1. http://mek.oszk.hu/02200/02249/02249.htm#4
  2. "Terekök, magyarok ostromnak menének, Nagy rettenetösön Szent Gellérd hegyének, Sokan az némötök az hegyen veszének, Kik szalathatának, hamar felsietének. Vígan terök császár Skanbriába juta, János királ fiát ott alá hozatá..."
  3. Bácskai Vera - Gyáni Gábor - Kubinyi András: Budapest története a kezdetektől 1945-ig - Várostörténeti tanulmányok 6. (Budapest, 2000) 68. o.

Ajánlott irodalom[szerkesztés]

  • Budapest története I. (Szerk. Gerevich László, Bp., 1973)

Forrás[szerkesztés]

Külső hivatkozások[szerkesztés]