Szigetszentmiklósi József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Szigetszentmiklósi József Attila Általános Iskola

A Radnóti Miklós utcai telephely
A Radnóti Miklós utcai telephely
Alapítva 1955, 2017
Hely Magyarország, Szigetszentmiklós
Korábbi nevei II. számú Általános Iskola, József Attila Általános Iskola, József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szigetszentmiklósi József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészi Iskola
Típus általános iskola
Oktatók száma 81
Tanulólétszám kb. 800
Igazgató Szabó Lídia
OM-azonosító 203277
Elérhetőség
Cím 2310 Szigetszentmiklós, Radnóti M. u. 6
Elhelyezkedése
Szigetszentmiklósi József Attila Általános Iskola (Pest megye)
Szigetszentmiklósi József Attila Általános Iskola
Szigetszentmiklósi József Attila Általános Iskola
Pozíció Pest megye térképén
é. sz. 47° 20′ 27″, k. h. 19° 02′ 19″Koordináták: é. sz. 47° 20′ 27″, k. h. 19° 02′ 19″
A Szigetszentmiklósi József Attila Általános Iskola weboldala

A Szigetszentmiklósi József Attila Általános Iskola (rövidítése: SZIGJA) a Pest megyei Szigetszentmiklós iskolája. Névadója József Attila magyar költő. Az iskolát 1955-ben alapították. 2011 szeptemberében olvadt az iskolába a szigetszentmiklósi művészeti képzés. 2014 óta új székhelyépületben folytatta működését. 2017 nyarán az a tagintézmény önálló iskola lett, és jogilag új iskolaként folytatta működését a régi épületekben.

Az intézmény adatai[szerkesztés]

 • Az intézmény neve: Szigetszentmiklósi József Attila Általános Iskola
 • Az intézmény székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, Radnóti u. 6.
 • Telephelye: Csokonai u. 14.

Az iskola története[szerkesztés]

József Attila dombormű az iskola homlokzatán (2019)

A József Attila Általános Iskola 1955-ben átadott 12 tantermes épületben kezdte meg a működését a József Attila lakótelepen Réti Béla igazgató vezetésével. Helyzetéből adódóan a lakótelep fejlődésével párhuzamosan vált egyre szűkebbé az épület, ami bővítésre ösztönözte az akkori fenntartókat. A plusz 8 tanterem megépítésére 1965-ben került sor. A lakótelep bővítésével 1980-ra az iskola tanulólétszáma elérte a 909 főt, s ez további tantermek létrehozását tette szükségessé. 1982-ben 3 új tanteremet építettek. 1990-ben iskolához csatolták a Váci Mihály u. 1. sz. alatti óvoda épületét. Az iskola 1995-ben vette fel József Attila nevét. Létszámuk folyamatosan nő. 2002. szeptember 1-jén vették birtokba az „E” épületet, amelyben 5 tanulócsoport kapott helyet. 2006 szeptemberében a tanulócsoportok számának növekedése miatt a Váci Mihály úti tagiskolából ki kellett költözni, és helyette a Csokonai úti kollégiumban kialakított 10 tantermes épületbe került át az 1–2. évfolyam. Jelenleg a tanulók létszáma meghaladja az 1000 főt. 2011. szeptember 1-jén az iskola többcélú intézménnyé alakult, és felvette a József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény nevet.

A Miklósi Alapfokú Művészetoktatási Intézményt 2004-ben hozta létre a Művészeti Tanoda Alapítvány. 2011. szeptember 1-jén az intézmény beolvadt az iskolába.

2013. január 1-től új fenntartója lett az iskolának, emiatt a neve is megváltozott, és Szigetszentmiklósi József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola néven működik tovább. 2014. szeptember 1-jétől az iskola új székhelyépületben működik, a régi székhelyépület tagintézményi formában működik tovább. 2017-ben újabb intézményi átszervezés következett be, melynek során a tagintézmény kivált, és a régi épületekben Szigetszentmiklósi József Attila Általános Iskolaként folytatja működését.

A külső kapcsolatok[szerkesztés]

Az iskola hagyományosan jó kapcsolatot tart fenn az intézmény Szigetszentmiklós minden óvodájával. Minden októberben az első osztályos nevelők lehetővé teszik a volt nagycsoportos óvónők látogatását az osztályban. A tanítókkal való eszmecsere segíti elő a tanulók beilleszkedését az iskola életébe, valamint támpontot nyújt az óvónőknek az iskolai beszoktatás rendjéről, a tanulmányi követelményekről. Novemberben az alsós igazgatóhelyettes előzetes tájékozódást végez a nagycsoportban. Ismerkedik a gyerekekkel és a foglalkozások módszerével. Alkotó észrevételeivel segíti az óvónők munkáját a beiskolázás előtt. Márciusban pedig végiglátogatja a nagycsoportokat, hogy segítsen az óvónőknek az iskolaérettségi döntések meghozatalában.

Májusban az első osztályosok fogadják a nagycsoportos óvodásokat, a tanító olyan foglalkozást tart, amely kedvező bepillantást ad az iskola életbe. Az utolsó óvodai szülői értekezleten igény esetén képviseli az iskolát egy alsós igazgatóhelyettes, aki segítséget nyújt a szülőknek a tanévkezdés előtti problémák megoldásában. Az iskola is szülői értekezletet tart a leendő (iskolánkba már beiratkozott) első osztályos gyermekek szüleinek.

A diákok sikeresebb továbbtanulása, eredményesebb felvételije érdekében az iskola a környező középfokú intézményekkel rendszeres kapcsolatot tart. Évente közös szakmai tanácskozást rendeznek, szülői értekezlettel és látogatási lehetőséggel segítik az iskolaválasztást. A középiskolák tanárai közreműködnek a tanulmányi versenyeken.

Jó a kapcsolatuk a katolikus és református egyházakkal, és folyamatosan tartják a kapcsolatot az iskolában hittantanítást vállaló egyéb egyházakkal is.

Rendszeres munkakapcsolatban vannak:

 • a Városi Könyvtár és Közösségi Házzal („Sárga házzal”)
 •  az Ádám Jenő Iskolával
 •  a sportegyesületekkel
 • a Patak Galériával
 • az Amatőr Művészek Egyesületével
 • a Sziget Színházzal

Az iskola vezetői[szerkesztés]

 • Réti Béla (1955-1956, 1957-1970)
  • intézményt a megye első iskoláinak sorába emelte
 • Juhász Antal (1956 őszétől 1957 tavaszáig)
  • megbízott igazgató
 • Mihály Szilveszterné (1970-1977)
  • bevezette a kabinet rendszerű oktatást, bázisiskola létrehozása
 • Sági Mihályné (1977-1993)
  • nyelvi és ének-zenei tagozatok indítása
 • Farkas Lajosné (1993-1998)
  • szélesítette a manuális tevékenységeket fejlesztő szakköröket
 • Eszterhás Sándorné (1998-2008)
  • finn és német iskolákkal testvérkapcsolatokat alakított ki
 • Zilling Ibolya (2008-2017)
  • művészeti és katolikus osztályok elindítása
 • Szabó Lídia
  • tagintézmény különválása, a régi-új általános iskola elindítása

A képzésről[szerkesztés]

8 évfolyammal működő általános iskolára meghatározott feladat, közoktatási intézmény, nevelési és oktatási feladatot lát el

Az általános iskolai képzés[szerkesztés]

Az intézményben az elmúlt években 6 párhuzamos osztály indult, melyek között katolikus, rajz, hagyományőrző, természeti, tánc osztályok vannak. Az iskola nagy hangsúlyt fektet a művészetekre.

Az iskolában ezenkívül hangsúlyos az erkölcsi, világnézeti, esztétikai, testi nevelés, a munkára, a humanizmusra, a hazafiságra nevelés. Kiemelt szerepet kap ezek közül a közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok, tehetség és képesség kibontakoztatását segítő szakkörök. De ugyanúgy a tanulási kudarcnak kitett tanulók félzárkóztatását is fontosnak tekinti az intézmény. A sajátos nevelési igényű tanulók felzárkóztatását az együttnevelés módszerével segítik. Kiemelkedő az egészségnevelési és környezetvédelmi programja a képzésnek.


Az iskola épülete és berendezései[szerkesztés]

Az 1955-ben épült intézmény épületének folyamatos felújítását az Önkormányzat biztosítja. A jelenlegi teremlétszám elegendő valamennyi tanulócsoport nyugodt körülmények között való tanulásához, de a jelenlegi beiratkozások előrevetítik egy esetleges bővítés szükségességét. A 2014-es tanévet mindegyik épületegyüttesben megfelelő, korszerűsített tantermekben és felújított udvarokban kezdhetik meg tanulóink.

Az iskola a lakótelep közepén helyezkedik el. Nagy udvarán 3 sportpálya, 1 homokozó és kevés zöld terület található. A főépülethez folyosóval kapcsolódó 3 épületben összesen 21 tanterem, 1 tornaterem, 1 kémiai - fizikai, 1 zenei, 1 nyelvi, 2 művészeti és 2 számítástechnikai szaktanterem van. Az alagsorban 2 technika, 2 művészeti és 2 kondicionáló terem található, 2 szükség tanterem kis létszámú osztály részére. Csokonai utcai épületben 12 tanterem az első és második osztályosok részére lett kialakítva. A székhelyen lévő könyvtár 3000 kötettel rendelkezik. A tagintézményi könyvtár több, mint 8000 kötettel rendelkezik, amelyből 2000 szakmai könyv. Az tagintézmény átlagos szinten rendelkezik az oktatáshoz szükséges audió-vizuális technikai és szemléltető eszközökkel. A művészeti és zenei képzést 2 égetőkemence, 1 tűzzománc kemence, elektromos korongozók, lábítós korongozó, digitális zongora  és 2 pianínó segíti. Tehát a művészeti oktatás rendelkezik a kötelezően előírt tárgyi és eszközfeltételekkel.

Az iskolához kapcsolódó szervezetek[szerkesztés]

Alapítványok[szerkesztés]

Az iskolának két alapítványa van: A mi iskolánk Alapítvány, melynek célja az iskola tárgyi, szakmai, pedagógiai, oktatási céljainak támogatása a gyermekek és a pedagógusok érdekében, valamint a Művészeti Tanoda Alapítvány, melynek célja az alapfokú művészeti oktatás beindítása, művészeti események és rendezvények támogatása, a művészeti oktatáson részt vevő tanulók és tanárok továbbképzésének támogatása.

Az egyesületek[szerkesztés]

Szigetszentmiklósi Alkotói Kör Képzőművészeti Egyesület, melynek célja a rejtőzve élő önképző művészeti tevékenységek felkutatása és befogadása. Különböző művészetekkel való önképző ismerkedés, útkeresés, tapasztalat szerzése, életmód változás.

Szigetszentmiklósi Tornádó Diáksport Egyesület, melynek célja az iskolai sportélet erősítése

Külföldi kapcsolatok[szerkesztés]

 • Általános Iskola - Beilrode (Németország)
 • Kós Károly Általános Iskola – Gyergyószentmiklós
 • Zentai Emlékiskola – Zenta (Szerbia)
 • Busko Zdroj (Lengyelország)
 • Kocani (Macedónia)

Külföldi kapcsolataink folyamán tanulóink idegen nyelvi levelezést folytatnak. Évente cserelátogatáson vesznek részt, amikor közös programokat, közös alkotótáborokat szervezünk és adott témában projekt munkát készítenek.

Nyilvánosság, személyesség[szerkesztés]

Az iskola honlapján az aktuális hírek és információk mellett tanulásban hasznosítható oktatási segédanyagok, iskolánk múltját idéző fotók és dokumentumok is megtalálhatók.

Szabadidő, kultúra[szerkesztés]

Sportélet[szerkesztés]

Híres diákjai[szerkesztés]

 • Kutás Mária - ifjúsági torna bajnok (1968 Mexikó - előolimpia 22. hely)
 • Lakatos Pál - ökölvívó, tizenegyszeres felnőtt magyar bajnok 48 kilós súlycsoportban
 • Lózs István - tudósító, WestelPress, Magyar Televízió, TV2, RTL KLUB szerkesztő-riporter
 • Jószai Attila - helyi politikus
 • Bagócs János - súlyemelő, 1968 mexikói olimpia V. hely, Európa-bajnok 1970
 • Ifj. Pelsőczy László - színművész
 • Dr. Török Gyula - atomfizikus
 • Fodor Antalné Dr. - szigetszentmiklósi alpolgármester
 • Ballai Atilla - sportújságíró
 • Lettner Zsolt - operaénekes

Megközelítés[szerkesztés]

Tömegközlekedéssel[szerkesztés]

 • Hévvel: H6-os Ráckevei Hévvel a József Attila-telep megállónál kell leszállni és egy 4 perces sétára van az intézmény.
 • Távolsági busszal: Délről és Pest felől 673-as, 674-es, 676-os volánbusszal a József Attila telepi megállónál kell leszállni, és onnan egy 3 perces sétára van az intézmény.
 • Helyi busszal: 682-es, 679-es buszokkal közelíthető meg az intézmény.

További információk[szerkesztés]